Amaç ve Kapsam

Turkophone; Türkçe öğretimi, Türkoloji ile Türk dili ve edebiyatı alanlarında çalışan akademisyenlerin çalışmalarını yayınlayabilecekleri ve ilgili çalışmalara erişebilecekleri bilimsel bir referans kaynağı olmayı amaçlamaktadır. Derginin temel amacı anadil olarak Türkçe öğretimi, yabancılara Türkçe öğretimi, iki dilli ve çokdilli bireylere Türkçe öğretimi, ikinci dil olarak Türkçe öğretimi, Türkoloji, Türk Dili ve Edebiyatı alanlarındaki bilimsel literatürü artırmak ve yaymaktır. Turkophone ayrıca iki dillilik, çokdillilik, batı ve doğu dillerinin anadil, yabancı dil ve ikinci dil olarak öğretimi hakkındaki makaleleri de değerlendirmektedir.

Turkophone yılda üç kez yayınlanana uluslararası hakemli ve bilimsel bir dergidir. Turkophone özellikle Türkçenin öğrenimi ve öğretimi, Türkoloji, Türk dili ve edebiyatı alanlarına katkı sağlayacak yüksek kaliteli özgün araştırma makaleleri (nicel, nitel) yayınlamaktadır. Turkophone ayrıca yabancılara Türkçe öğretimi, ikidilli ve çokdilli bireylere Türkçe öğretimi, ikinci dil olarak Türkçe öğretimi, ikidillilik, çokdillilik, anadil ve yabancı dil olarak batı ve doğu dillerinin öğretilmesi ile ilgili çalışmaları da değerlendirmektedir. Türkçe ile ilgili çalışmalar önceliklidir. Derginin yayın dili İngilizce ve Türkçe'dir.

TURKOPHONE | 2014 | ISSN: 2148-6808

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.