Yazım Kuralları

1. Turkophone dergisinin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Turkophone dergisine gönderilen Türkçe yazıların, yayına kabul edildikten sonra İngilizce çevirisi de istenmektedir. Türkçe dilinde yazılan makaleler, Türkçe ve İngilizce tıpkı basımları yayınlanır. İngilizce makalelerin Türkçe formu istenmez. İngilizce gönderilen makalelerde Türkçe başlık, özet ve anahtar kelimeler yer alması gerekmez. Turkophone yılda 3 kez olmak üzere Şubat, Haziran ve Ekim aylarında çevrimiçi olarak yayınlanır. Turkophone yalnızca “Özgün Araştırma" "Derleme" ve "Teorik Makale”, "Çeviri Makale" türündeki çalışmaları yayımlanmaktadır. Yalnızca çeviri makalelerinde orjinal çalışmanın bozulmaması için, orjinal çalışmanın yazım kuralları kullanılabilir.

2. Turkophone dergisine gönderilecek yazılar, APA6 Türkçe ve İngilizce sürümlerinde belirtilen metin içi ve sonu kaynak gösterimi, tablo ve şekil yazımları dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Türkçe gönderilen yazılardan İngilizce başlık, anahtar kelimeler ve özet kısımları istenmektedir. İngilizce yazılardan Türkçe başlık, anahtar kelimeler ve özet istenmeyecektir.

APA6 Türkçe sürümüne ulaşmak için: https://www.tk.org.tr/APA/apa_2.pdf.

APA6 İngilizce sürümüne ulaşmak için: https://www.apastyle.org/manual.

3. Turkophone dergisine gönderilen yazılarda derginin şablon dosyasında belirtilen açıklamalar dikkate alınarak düzenlenmeli ve Turkophone dergi şablonu kullanılarak hazırlanmalıdır.

Turkophone Türkçe şablonu için buraya tıklayınız: https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/18629

Turkophone İngilizce şablonu için buraya tıklayınız: https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/18630

4. Turkophone sistemine yüklenen yazıların içerisinde yazar(lar)a ait bilgiler bulunmamalı, aday çalışmaya ait bir açıklama varsa “Editöre Not” bölümünde belirtilmelidir.

5. Yazılarda Times New Roman yazı tipi kullanılmalıdır. Makale başlığı 14 punto kalın, ortalı ve 1.2 nk paragraf boşluğunda yazılmalıdır. Türkçe ve İngilizce özet bölümleri 10 punto 1,2 nk paragraf boşluğunda iki yana hizalı bir şekilde yazılmalıdır. Yazılarda ana başlıklar 12 punto kalın ve tüm harfler büyük olacak şekilde, alt başlıklar ise 11 punto kalın ve sadece kelimelerin ilk harfi büyük olacak şekilde sola hizalı yazılmalıdır. Ana başlıklar "1", "2" .. şekilnde numaralandırılmalı; alt başlıklar ise ait oldukları ana başlık numarası ve alt başlık düzeyi dikkate alınarak ardışık biçimde numaralandırılmalıdır (örn. "1.1", "2.1.3", "3.2" ...). Yazının gövde metni, tablo ve şekil yazıları 11 punto ve 1,2 nk paragraf boşluğunda yazılmalıdır. Gövde metni iki yana hizalanmalıdır. Kaynakçada gövde metni stilinde yazılmalı ancak paragraf 0.5 cm asılı olarak ayarlanmalıdır. Tüm bu özellikler şablon dosyalarında ayarlanmıştır.

6. Yazıların uzunluğu 4000 ile 9000 kelime aralığında olmalıdır.

7. Sorumlu yazar dahil tüm yazarların orcid id bilgilerinin olması zorunludur.

TURKOPHONE | 2014 | ISSN: 2148-6808

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.