Yıl 2017, Cilt 9 , Sayı 1, Sayfalar 1 - 10 2017-01-15

Rüzgar ve Güneş Enerjisi Sistemlerinin Fizibilite Analizlerinin Web Tabanında Gerçekleştirilmesi
Implementation of Feasibility Analysis of Wind and Solar Energy on the Web Base

Yağmur ARIKAN [1] , Ertuğrul ÇAM [2]


Bu çalışmada, rüzgâr ve güneş enerji sistemlerinin potansiyel, enerji üretimi ve ekonomik analizlerini yapmak için web tabanında bir yazılım hazırlanmıştır. Programda, örnek uygulama bölgesi olarak Amasra seçilmiştir. Bölgenin saatlik rüzgâr hızı verileri, Rayleigh istatistiksel yöntemi kullanılarak detaylı olarak incelenmiştir. Potansiyelin yatırım için uygunluğu görüldükten sonra bölgeye 600 kW’lik bir rüzgâr türbini kurulduğu takdirde bölgeden üretilecek rüzgar enerji üretimi, türbinin kapasite faktörü, yatırımın geri ödeme süresi ve kar miktarı bulunmuştur. Üretilen temiz enerjinin çevreye katkıları sayısal olarak gösterilmiştir. Çalışmanın diğer kısmında, bölgenin aylık güneşlenme süreleri kullanılarak bölgeye 100 kWp kurulu güce sahip güneş paneli kurulduğu takdirde sistemden üretilecek güneş enerji üretim miktarı, yatırımın geri ödeme süresi ve kar miktarı bulunmuştur. Çalışmanın son kısmında, rüzgâr enerjisi ve güneş enerjisi verileri birleştirilerek, bölgeye hibrit enerji sistemleri kurulduğu takdirde, çeşitli senaryolar irdelenerek, üretilen enerji miktarları hesaplanmış ve yatırımın ekonomik analizi yapılmıştır. Bütün analizlerden elde edilen sonuçlara göre, hangi durumun bölge ve yatırımcı için daha kârlı olduğu araştırılmıştır.

In this study, a software has been prepared in web base to make potential, energy generation and economic analysis of the wind and solar energy systems. In the software, the region of Amasra was selected as an application area. Wind potential of the region is analyzed with Rayleigh statistical methods by using hourly wind speed data of region and it has been found suitable for investment. If wind turbine with 600 kW is set up in the region, the amount of wind energy generation from region, capacity factor of turbine, the pay-back period and the amount of profitability are found. The contribution of generated clean energy to the environment is shown numerically. In the other part of study, amount of energy has calculated that will be generated from solar panels, if the solar panels install in the region with power of 100 kWp by using the region's sunshine duration. Then, as in the first part of the study, the economic and emission analysis has made of the investment. In the last part of study, data of wind energy and solar energy have been created for combining various hybrid systems and other analyzes are repeated for these. According to results of analysis it is found that which case is more profitable for the region and investors.

  • Anonim. (tarih yok). Amasra Kaymakamlığı. http://www.amasra.gov.tr/iklim.html, (Erişim tarihi: 30.08.2016). Anonim. (tarih yok). Enerji Verimliliği ve Karbon Salınımı Konferansı. http://www.turktelekomakademi.com.tr/kurumsal50/Specific/TELEKOM/Upload/media/ek-1_Akademi_Enerji_VerimliligiveKarbonSalinimi.pdf. Anonim. (tarih yok). Rüzgar Hızı ve Yönü İstatiksel Bilgiler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü. http://www.dmi.gov.tr/site/bilgi-edinme.aspx?r=d, (Erişim tarihi: 02.08.2016). Başaran, B. (2010). Rüzgar Enerjisi Santrali Esentepe Yerleşkesi Örneği . Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. Sakarya. Çanka Kılıç, F. (2015). Güneş Enerjisi, Türkiye'deki Son Durumu ve Üretim Teknolojileri. Mühendis ve Makina, 56(671), s. 28-40. Doğan, B., Çolakoğlu , A., & Kıncay , O. (2012). RETScreen Analiz Programı ile Hatay'da Rüzgar Enerji Santrali Fizibilite Analizi. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Makine Mühendisleri Odası, 131, 22-27. International Renewable Energy Agency (IRENA). (2012). Renewable Energy Technologies: Cost Analysis Series. Koç, E., & Şenel, M. C. (2013). Dünya'da ve Türkiye'de Enerji Durumu-Genel Değerlendirme. Mühendis ve Makina: 54(639),32-44. Makina Mühendisleri Odası. (2012). Türkiye'nin Enerji Görünümü . Ankara: TMMOB Makina Mühendisliği Odası Yayınları. Masters, M. (2004). Renewable and Efficient Electric Power Systems. M. Masters içinde, John Wiley & Sons, Inc. (s. 334-379). U.S.A. Mathew, S. (2006). Wind Energy Fundamentals, Resource Analysis and Economics. Netherlands: Springer-Verlag Berlin Heidelberg. Özsoy, İ., & Somer, H. (2013). Afyonkarahisar’daki İşletmeler Gücünü Güneş Enerjisinden Alıyor Projesi100 kWp, 50 kWp, 25 kWp, Güçlerde Güneş Enerjisinden Elektrik Enerjisi Üretimi Sistemi Fizibilite Raporları. Patel , M. (1999). Patel , M.R;. W. a. Systems. içinde, CRC Press (s. 40-65). USA. Selekoğlu, M. (2012). Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimine Genel Bir Bakış ve Uygulama. Enerji Mühendisliği ve Enerji Yönetimi Danışmanlığı .
Konular Mühendislik, Ortak Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Yağmur ARIKAN

Yazar: Ertuğrul ÇAM

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Ocak 2017

Bibtex @araştırma makalesi { umagd346161, journal = {International Journal of Engineering Research and Development}, issn = {}, eissn = {1308-5514}, address = {Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Kampüs 71450 Yahşihan/KIRIKKALE}, publisher = {Kırıkkale Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {9}, pages = {1 - 10}, doi = {10.29137/umagd.346161}, title = {Implementation of Feasibility Analysis of Wind and Solar Energy on the Web Base}, key = {cite}, author = {ARIKAN, Yağmur and ÇAM, Ertuğrul} }
APA ARIKAN, Y , ÇAM, E . (2017). Implementation of Feasibility Analysis of Wind and Solar Energy on the Web Base. International Journal of Engineering Research and Development , 9 (1) , 1-10 . DOI: 10.29137/umagd.346161
MLA ARIKAN, Y , ÇAM, E . "Implementation of Feasibility Analysis of Wind and Solar Energy on the Web Base". International Journal of Engineering Research and Development 9 (2017 ): 1-10 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/umagd/issue/31736/346161>
Chicago ARIKAN, Y , ÇAM, E . "Implementation of Feasibility Analysis of Wind and Solar Energy on the Web Base". International Journal of Engineering Research and Development 9 (2017 ): 1-10
RIS TY - JOUR T1 - Implementation of Feasibility Analysis of Wind and Solar Energy on the Web Base AU - Yağmur ARIKAN , Ertuğrul ÇAM Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.29137/umagd.346161 DO - 10.29137/umagd.346161 T2 - International Journal of Engineering Research and Development JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 10 VL - 9 IS - 1 SN - -1308-5514 M3 - doi: 10.29137/umagd.346161 UR - https://doi.org/10.29137/umagd.346161 Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi Implementation of Feasibility Analysis of Wind and Solar Energy on the Web Base %A Yağmur ARIKAN , Ertuğrul ÇAM %T Implementation of Feasibility Analysis of Wind and Solar Energy on the Web Base %D 2017 %J International Journal of Engineering Research and Development %P -1308-5514 %V 9 %N 1 %R doi: 10.29137/umagd.346161 %U 10.29137/umagd.346161
ISNAD ARIKAN, Yağmur , ÇAM, Ertuğrul . "Implementation of Feasibility Analysis of Wind and Solar Energy on the Web Base". International Journal of Engineering Research and Development 9 / 1 (Ocak 2017): 1-10 . https://doi.org/10.29137/umagd.346161
AMA ARIKAN Y , ÇAM E . Implementation of Feasibility Analysis of Wind and Solar Energy on the Web Base. IJERAD. 2017; 9(1): 1-10.
Vancouver ARIKAN Y , ÇAM E . Implementation of Feasibility Analysis of Wind and Solar Energy on the Web Base. International Journal of Engineering Research and Development. 2017; 9(1): 10-1.