International Journal of Engineering Research and Development
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 1308-5514 | Period Biannually | Founded: 2009 | Publisher Kirikkale University | http://ijerad.kku.edu.trInternational Journal of Engineering Research and Development (IJERAD) was launched for publication in 2009 and is a peer-reviewed  research journal that publishes and encourages the original and high-quality research results that have been studied in all disciplines of engineering.

The IJERAD interests include, without limitation, Electrical and Electronics Engineering, Mechanical Engineering, Civil Engineering, Computer Engineering, Industrial Engineering, Materials and Metallurgy Engineering and Bioengineering.

Our journal evaluates the articles by at least two referees according to the blinded arbitration system and accepts the publication.

The language of the articles must be Turkish or English. All articles that are undertaken that are not published in any form in elsewhere by the author(s), in which the information presented is original and that do not have ethical concerns, are published online within the frame of the general codes of ethics.

Our journal works with the open access system and the articles published in the journal issues are accessed freely. No fees are charged to our journal during article submission or printing.

International Journal of Engineering Research and Development

e-ISSN 1308-5514 | Period Biannually | Founded: 2009 | Publisher Kirikkale University | http://ijerad.kku.edu.tr
Cover ImageInternational Journal of Engineering Research and Development (IJERAD) was launched for publication in 2009 and is a peer-reviewed  research journal that publishes and encourages the original and high-quality research results that have been studied in all disciplines of engineering.

The IJERAD interests include, without limitation, Electrical and Electronics Engineering, Mechanical Engineering, Civil Engineering, Computer Engineering, Industrial Engineering, Materials and Metallurgy Engineering and Bioengineering.

Our journal evaluates the articles by at least two referees according to the blinded arbitration system and accepts the publication.

The language of the articles must be Turkish or English. All articles that are undertaken that are not published in any form in elsewhere by the author(s), in which the information presented is original and that do not have ethical concerns, are published online within the frame of the general codes of ethics.

Our journal works with the open access system and the articles published in the journal issues are accessed freely. No fees are charged to our journal during article submission or printing.

Volume 12 - Issue 2 - Jun 30, 2020
 1. A Review Study on Assessing the Sustainability of Design and Maintenance of Slab Track Systems for Turkey
  Pages 325 - 336
  Alper CEBECI
 2. Kimyasal Araştırma Laboratuvarı Risk Değerlendirmesi İçin İki Farklı Metodun İstatistiksel Analizi
  Pages 337 - 348
  Derya USANMAZ , Ercan KÖSE
 3. Design, Fabrication, and Characterization of a Water-Cooled Electromagnet and Magnetic Field Mapping
  Pages 349 - 357
  Haci SOGUKPİNAR , Bayram TALİ , Mahmut TEPE
 4. Yalın Üretimde 6S Uygulamaları için bir Performans Denetim Yöntemi Önerisi
  Pages 358 - 369
  Sinem ÇUKURLUÖZ , Burak BİRGÖREN , Meryem YALÇINKAYA , Kenan ORÇANLI
 5. Bir Otomobil Radyatörünün Isı Transfer Performansının Deneysel Olarak İncelenmesi
  Pages 370 - 379
  Bahadır GEMİCİOĞLU , Tolga DEMİRCAN
 6. Açılı CFRP Ankrajlı Şeritler ile Beton Yüzey Arasındaki Gerilme-Deformasyon Davranışı için Yeni Bir Model Önerisi
  Pages 380 - 386
  Rahim GHOROUBİ , Ömer MERCİMEK , Özgür ANIL
 7. Alüminyum Esaslı Taşıt Jantlarının TIG Kaynak Yöntemi ile Tamiri Sonrası Kaynak Bölgesinin Mekanik ve Mikroyapısal Özelliklerinin İncelenmesi
  Pages 388 - 395
  Aziz Barış BAŞYİĞİT
 8. Dizel Yakıtına Farklı Ağır Alkoller (1-Bütanol, 1-Pentanol ve 1-Hekzanol) İlave Edilmesinin Tek Silindirli Bir Dizel Motorunun Performans, Yanma ve Egzoz Emisyon Karakteristiklerine Etkileri
  Pages 397 - 426
  Murat Kadir YEŞİLYURT
 9. Düzgün Olmayan Yönlü Süzgeç Bankası Yöntemi ile Yere Nüfuz Eden Radar Görüntülerinde Gürültü Giderme
  Pages 427 - 441
  Şeyma GÜNDÜZ GÜNAY , Deniz KUMLU
 10. Dönmeli Eş-Eksenli Hava Jetinin Isıl Davranışının Yakın Çarpma Mesafeleri için Deneysel Olarak İncelenmesi
  Pages 443 - 453
  Burak MARKAL
 11. Çelik Tel Donatılı Betonların Kırılma Parametrelerinin Yapay Sinir Ağları ile Modellenmesi
  Pages 457 - 463
  Yuşa ŞAHİN , Yunus GÜNDÜZ , Eyüp TAŞKAN
 12. Türkiye’deki Farklı Sektörlere Ait Sera Gazı Emisyon Değerlerinin Çok Katmanlı Algılayıcılar ile Tahmin Edilmesi
  Pages 464 - 478
  Okan ORAL , Sinan UĞUZ
 13. Web Sitesi Kalitesinin MULTIMOORA Yöntemi İle Değerlendirilmesi
  Pages 479 - 491
  Aşır ÖZBEK
 14. Çekirge Optimizasyon Algoritmasını Kullanarak Eliptik Anten Dizisinin Optimum Tasarımı
  Pages 492 - 499
  Ali DURMUŞ
 15. İnşaat Mühendisliğinde Teknik Resim Eğitiminin İncelenmesi
  Pages 500 - 509
  Kivanç BAYAT
 16. A New Prototype That Performs Real-Time Error Detection in Glass Products
  Pages 510 - 519
  Çetin Cem BÜKÜCÜ , Levent GÖKREM
 17. Multi Criteria Decision Making for the Selection of a New Hub Facility Location in Humanitarian Supply Chains
  Pages 520 - 528
  Gül Didem BATUR SİR , Emre ÇALIŞKAN
 18. A Study Toward Analyzing the Energy, Exergy and Sustainability Index Based on Performance and Exhaust Emission Characteristics of a Spark-Ignition Engine Fuelled with the Binary Blends of Gasoline and Methanol or Ethanol
  Pages 529 - 548
  Battal DOĞAN , Murat Kadir YEŞİLYURT , Derviş EROL , Abdülvahap ÇAKMAK
 19. Gün Öncesi Piyasasi için Yapay Sinir Ağlari ile Türkiye Enterkonnekte Sistemi İletim Hatlari Kayiplarinin Tahmini
  Pages 549 - 564
  Ali DURSUN , İbrahim EKE , Süleyman Sungur TEZCAN
 20. Fotovoltaik (PV) Panel Sisteminde Yüzey Soğutma İşleminin Elektrik Üretimine Etkisinin Deneysel İncelenmesi
  Pages 565 - 578
  Alper KEREM , Mehmet ATİK , Aydın BAYRAM
 21. Non-Contact Vibration Detection Software and Hardware Design with Image Processing Method to Reveal Substantial Changes in Structures and Systems
  Pages 579 - 586
  Emre METİN , Özgür KARAGÜLLE , Abdullah KAYALAK , Mustafa KARAGÜLLE , Ertuğrul ÇAM
 22. Kablosuz Sensör Ağlarında Konum Belirlemede Sezgisel Algoritmaların Kuantum Davranışları ile Karşılaştırılması
  Pages 587 - 602
  Ertem KIZILKAPLAN , Tolga EREN , Fikret YALÇINKAYA
 23. Simülasyon Çalışması ile Deprem Senaryosu Oluşturulması ve Kırıkkale İli Kayıp Tahmin Analizi
  Pages 603 - 617
  Sema ÇİFTÇİ , Zeynep ÇAKIRER , Ümit SAKALLI
 24. Al-25Zn-3Cu-3Si Alaşımının İşlenmesinde Kaplamasız ve CVD-TiCN Kaplamalı Kesici Uçların Kesme Performansının Karşılaştırılması
  Pages 618 - 623
  Şenol BAYRAKTAR , Çiğdem ÇAMKERTEN
 25. Yerli MgAl2O4 Kullanılarak Üretilen MgO-MgAl2O4 Refrakterlerin Termal Şok Parametrelerinin İncelenmesi
  Pages 624 - 630
  Aslı ÇAKIR ARIANPOUR
 26. Major Ion Composition of Dry Deposition in Kirklareli, Turkey
  Pages 631 - 637
  Ilker ORUC
 27. Polypropylene/Chemical Blowing Agent Foams: Effect of the Injection Speed and Core Back Distance on Microstructure and Mechanical Properties
  Pages 638 - 647
  Meral AKKOYUN , İbrahim BADEM , Mert Emre ÖZTOKSOY , Yeşim ASLAN
 28. Simetrik ve Simetrik Olmayan Katman Düzenlerine Sahip Kompozit Sargılı Boruların Tasarımı
  Pages 648 - 663
  Barış KALAYCIOĞLU , Hakan ARSLAN , M. Burakhan AKGÜN
 29. Gürültü Önleyici Akustik Süngerlerin Üretimi ve Uygulamaları
  Pages 664 - 674
  Hatice Mehtap ÖZ , Ercan KÖSE
 30. Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıklarının Bulanık Mantık Sistemi İle Değerlendirilmesi
  Pages 675 - 682
  Özkan TAŞKIRDI , Halil Murat ÜNVER
 31. T6 ve Yüksek Sıcaklık Ön-Çökeltme HTPP Isıl İşleminin AA7075 Alüminyum Alaşımının Yüksek Sıcaklıktaki Çekme Özelliklerine Etkilerinin İncelenmesi
  Pages 683 - 692
  Talha SUNAR , Dursun ÖZYÜREK
 32. Channel Optimization By Using Spectrum Sensing Techniques In Cognitive Radio Network
  Pages 693 - 699
  Rustem YİLMAZEL , Nihat İNANÇ
 33. The Importance of Energy Quality in Medical Devices and Evaluation of Measurements Made in Kırıkkale University Medical Faculty MRI Device within the Scope of TS EN 50160
  Pages 700 - 710
  Emre METİN , Özgür KARAGÜLLE , Kardelen KAMIŞLI , Ertuğrul ÇAM
 34. Hodgkin-Huxley Nöron Modelinin Matlab Temelli Elektriksel Devre Benzetimi
  Pages 711 - 723
  Fikret YALÇINKAYA , Burak TEMEL , Ahmet Sami DOĞRU , Ramazan GÜNGÜNEŞ
 35. Kırmızı Çamur İlavesinin Seramik Duvar Karosu Bünyesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması
  Pages 724 - 728
  Tuna AYDIN , Nazım KUNDURACI
 36. Personel Görev Çizelgeleme Problemi İçin Bir Excel Çözücü Modeli: Orta Gerilim Sigorta Üretimi Uygulaması
  Pages 729 - 744
  Mehmet PINARBAŞI , Hacı Mehmet ALAKAŞ
 37. Yüksek Başarım İçin Bulanık Mantık Tabanlı Kişiye Özel Sınav Üretme Sistemi Tasarımı
  Pages 745 - 752
  Özkan TAŞKIRDI , Halil Murat ÜNVER
 38. Deprem Sonrası Mobil Hizmet Tesisi Seçim Problemi için Çok Kriterli Bir Karar Modeli Önerisi
  Pages 753 - 763
  Burcu TEZCAN , Nermin AVŞAR ÖZCAN , Evrencan ÖZCAN , Tamer EREN
 39. Yüksek Fırın Cürufunun Seramik Duvar Karosu Bünyesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması
  Pages 764 - 768
  Tuna AYDIN
 40. Tahribatsız Yöntem Verileri Kullanılarak Yapay Sinir Ağı ve Regresyon Yöntemi ile Beton Basınç Dayanımının Tahmin Edilmesi
  Pages 769 - 776
  Serap YÖRÜBULUT , Orhan DOGAN , Funda ERDUGAN , Suat YÖRÜBULUT
 41. Agrega Tipinin Ağır Betonların Radyasyon Soğurma Özelliklerine Etkisi
  Pages 777 - 786
  Merve GÜMÜŞ , Şükrü DEMİR , Ozer SEVİM
 42. Farklı Çimento ile Üretilen Granül Atık Kauçuk Agregaların İkame Edilmiş Kendiliğinden Yerleşen Beton Harcının Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi
  Pages 787 - 798
  Melek AKGÜL , Orhan DOGAN , Serkan ETLİ
Indexes and Platforms