e-ISSN: 1308-5514
Founded: 2009
Period: Biannually
Publisher: Kirikkale University
Cover Image
       


International Journal of Engineering Research and Development (IJERAD) was launched for publication in 2009 and is a peer-reviewed research journal that publishes and encourages the original and high-quality research results that have been studied in all disciplines of engineering.

The IJERAD interests include, without limitation, Electrical and Electronics Engineering, Mechanical Engineering, Civil Engineering, Computer Engineering, Industrial Engineering, Materials and Metallurgy Engineering and Bioengineering.

Our journal evaluates the articles by at least two referees according to the blinded arbitration system and accepts the publication.

The language of the articles must be Turkish or English. All articles that are undertaken that are not published in any form elsewhere by the author(s), in which the information presented is original and that do not have ethical concerns, are published online within the frame of the general codes of ethics.

Our journal works with the open access system and the articles published in the journal issues are accessed freely. No fees are charged to our journal during article submission or printing.

2022 - Volume: 14 Issue: 1

Research Article

Effect of Substitution of Class F Fly Ash and Blast Furnace Slag on Cement Mortar Properties

Research Article

Farklı Dolgu Duvar Malzemelerinin ve Planda Yerleşimlerinin Betonarme Bir Yapının Davranışına Etkisi

Research Article

Klozet Kapakları Üretiminde Yeni Nesil Kapak Teknolojilerinin Geliştirilmesi

Research Article

Farklı Soğuk Derz Birleşim Detaylarına Sahip Betonarme Kirişlerin Eğilme Davranışları

Research Article

Düşey Yüzlü Duvar Önünde Pervane Jetinin Neden Olduğu Oyulma

Research Article

Kompozit Agreganın Karayolu Üstyapı İnşaatında Kullanılabilirliğinin Araştırılması: Asfalt Aşınma Tabakası Örneği

Research Article

Normal ve %4NaCl Çözünürlüklü Kür Edilmiş Düz ve Nervürlü Donatılı Farklı Dayanımlı Betonlar İçin Donatı Aderans Kaybının Hızlandırılmış Korozyon Deneyi İle Belirlenmesi

Research Article

SPI ve SPEI Yöntemleri ile Kuraklık Araştırması: Kırıkkale Örneği

Research Article

Taşkınların Ekonomik Zararlarının Değerlendirilmesi (Samsun-Mert Irmağı Havzası)

Research Article

Betonarme Çerçeveli Binaların Tasarımında Kullanılan Sonlu Eleman Programlarının TBDY-2019’de Yer Alan Periyod, Taban Kesme Kuvveti ve Göreli Kat Ötelemesi Bağlamında Değerlendirilmesi

Research Article

Kırıkkale İli Özelindeki Betonarme Konutların DBYBHY-2007 ve TBDY-2018 Yönetmeliklerine Göre Depremsel Açıdan Mukayesesi

Research Article

Trafik Mikro-Simülasyon Model Kalibrasyonu için Özellik Seçim Algoritmalarının Karşılaştırılması

Research Article

Türkiye İnşaat Sektörü İş Kazalarının İstatistiksel Analizi, 2011-2020

All Rights Reserved. Kırıkkale University, Faculty of Engineering.