International Journal of Engineering Research and Development
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 1308-5514 | Period Biannually | Founded: 2009 | Publisher Kirikkale University | http://ijerad.kku.edu.trInternational Journal of Engineering Research and Development (IJERAD) was launched for publication in 2009 and is a peer-reviewed  research journal that publishes and encourages the original and high-quality research results that have been studied in all disciplines of engineering.

The IJERAD interests include, without limitation, Electrical and Electronics Engineering, Mechanical Engineering, Civil Engineering, Computer Engineering, Industrial Engineering, Materials and Metallurgy Engineering and Bioengineering.

Our journal evaluates the articles by at least two referees according to the blinded arbitration system and accepts the publication.

The language of the articles must be Turkish or English. All articles that are undertaken that are not published in any form in elsewhere by the author(s), in which the information presented is original and that do not have ethical concerns, are published online within the frame of the general codes of ethics.

Our journal works with the open access system and the articles published in the journal issues are accessed freely. No fees are charged to our journal during article submission or printing.

International Journal of Engineering Research and Development

e-ISSN 1308-5514 | Period Biannually | Founded: 2009 | Publisher Kirikkale University | http://ijerad.kku.edu.tr
Cover ImageInternational Journal of Engineering Research and Development (IJERAD) was launched for publication in 2009 and is a peer-reviewed  research journal that publishes and encourages the original and high-quality research results that have been studied in all disciplines of engineering.

The IJERAD interests include, without limitation, Electrical and Electronics Engineering, Mechanical Engineering, Civil Engineering, Computer Engineering, Industrial Engineering, Materials and Metallurgy Engineering and Bioengineering.

Our journal evaluates the articles by at least two referees according to the blinded arbitration system and accepts the publication.

The language of the articles must be Turkish or English. All articles that are undertaken that are not published in any form in elsewhere by the author(s), in which the information presented is original and that do not have ethical concerns, are published online within the frame of the general codes of ethics.

Our journal works with the open access system and the articles published in the journal issues are accessed freely. No fees are charged to our journal during article submission or printing.

Volume 12 - Issue 1 - Jan 31, 2020
 1. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Türkiye’de Yaygın Kullanımını Engelleyen Faktörlerin Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri ve Kalite Evi ile Analiz Edilmesi
  Pages 1 - 12
  Mehmet Ali ILGIN , Elifnur ALKAN
 2. Artificial Neural Network Modeling of The Removal of Cr (VI) on by Polymeric Calix[6]arene in aqueous solutions
  Pages 13 - 20
  Abdullah Erdal TÜMER
 3. Assessment of Mechanical and Thermal Properties of Juniperus Drupacea/Epoxy Biocomposite
  Pages 21 - 31
  Mustafa TAŞYÜREK , Sait ARAS
 4. Asfalt Yolların Yaşam Döngüsü Maliyet Analizi: İstanbul O3 Otoyolunda Uygulanması
  Pages 32 - 39
  İbrahim Altan Karahacıoğlu , Adnan CORUM
 5. Stronsiyum Hekzaferrit Esaslı Ticari Seramik Mıknatısların Mikroyapısal Ve Manyetik Karakterizasyonu
  Pages 40 - 46
  Burcu ERTUĞ
 6. Dıştan Dişli Pompalarda Diş Ucundaki Kaçakların Teorik ve Sayısal Karşılaştırılması
  Pages 47 - 60
  Deniz İMAMOĞLU , Özgür ERTUNÇ
 7. Silindirle Sıkıştırılmış Beton Karışımlarında Kullanılan Malzemelerin Özellikleri
  Pages 61 - 72
  Ali MARDANİ , Sultan Husein BAYQRA , Süleyman ÖZEN , Zia Ahmad FAQİRİ , Kambiz RAMYAR
 8. Düşey Mantolu Sıcak Su Tanklarının Isıl Performanslarının Enerji Yükleme ve Boşaltma Periyotlarında Deneysel Olarak İncelenmesi
  Pages 73 - 82
  Doğan ERDEMİR
 9. Sintering and Characterization of SiC Reinforced Ni Powders in Microwave Furnace
  Pages 83 - 89
  Ahmet YONETKEN , Ayhan EROL
 10. Opak Çömlek Sırına Bazalt İlavesinin Araştırılması
  Pages 90 - 97
  Elif EREN GÜLTEKİN
 11. Hafif Silah Mühimmatları Üretiminde Sertifikasyon Özgünlük ve Tasarım Gereksinimleri ile Kompozit Mühimmatlardaki Gelişmeler
  Pages 98 - 105
  Hande YAVUZ
 12. Production of Boric Acid from Microwave-Dehydrated Ulexite Waste by Oxalic Acid Solution Leaching
  Pages 106 - 112
  Feray KOÇAN , Salih BAYÇA
 13. Sodyum Silikoflorürün Mikroyapı ve Isıl Davranışlarının İncelenmesi
  Pages 113 - 117
  Aslı ÇAKIR ARİANPOUR , Farzin ARİANPOUR , Behnam ALİ
 14. Fosforesans Pigmentli Vitrifiye Sırları ile Enerji Tasarruflu Yüzeyler
  Pages 118 - 124
  Nazım KUNDURACI , Zahide BAYER ÖZTÜRK , Gülfem BİNAL
 15. Dört Silindirli İçten Yanmalı Bir Motorun Düşey Titreşimine Sebep Olan Kuvvetlerin Analizi
  Pages 125 - 133
  Fatih CELLEK , Hakan ARSLAN
 16. The Effects of TIG Welding Rod Compositions on Phase Distributions and Corrosion Properties of Dissimilar 304L and 420 Stainless Steel Welds
  Pages 134 - 147
  Mustafa Gökhan MURAT , Aziz Barış BAŞYİĞİT
 17. Sabit Cisme Çarpmaya Bağlı Trafik Kazalarında Etkili Parametrelerin Faktöriyel Tasarım Yöntemi ile Belirlenmesi
  Pages 148 - 157
  Ali AKGÜNGÖR , Merve Burçin CENİKLİ
 18. Production And Characterization Of Ti-10Cr-3,33Co-3,33Egg Shelter Composite Materials Using By Powder Metallurgy
  Pages 158 - 165
  Ahmet YÖNETKEN , Günnur PESMEN , Ayhan EROL
 19. Mechanical & Microstructural Analysys Of Armor Steel Welded Joints
  Pages 166 - 175
  Tekin Özdemir
 20. Göz Hareketlerine Dayalı Beyin Bilgisayar Arayüzü Tasarımı
  Pages 176 - 188
  Engin KOÇ , Oğuz BAYAT , Dilek GÖKSEL DURU , Adil Deniz DURU
 21. Anodizasyon ve Elektriksel Boşalma Plazma Oksidasyon Yüzey İşlemlerinin Ti6Al4V Alaşımının Aşınma Direncine Etkisi
  Pages 189 - 201
  Özgü BAYRAK , Hojjat GHAHRAMANZADEH ASL
 22. Türkiye’de Otomotiv Yan Sanayinde Çevreci Tesis Yeri Seçimi Problemi
  Pages 202 - 209
  Mithat Alper ERŞEN , Çağrı SEL
 23. Nitratlı Bileşikler ile Hazırlanan YBCO Seramik Süperiletken Malzemelerde Li Katkısının Elektriksel ve Yapısal Etkilerinin İncelenmesi
  Pages 210 - 216
  Mustafa Burak TÜRKÖZ , Ümit ERDEM
 24. H2SO4 İle Aktive Edilen Keşan Yöresi Bentonitinin Di Azo Boyar Madde Bazik Sarı 28 Denge Adsorpsiyonu Karakteristiklerinin İncelenmesi
  Pages 217 - 226
  Yasemen KALPAKLI , Şilan EKİNCİ , Dilan ERTAŞ
 25. Kablosuz Algılayıcı Ağlar için Gecikme Duyarlı CSMA Ortam Erişim Tekniğinin Performans Değerlendirmesi
  Pages 227 - 235
  Muhammed Enes BAYRAKDAR
 26. Endüstri Mühendisliği Eğitimi ve Endüstri 4.0 İlişkisinin ESOGU Endüstri Mühendisliği Öğrencileri Bakışıyla Analizi
  Pages 236 - 250
  Esra SERTEL , Yeliz BURUK SAHİN , A. Attila ISLİER
 27. Finite Element Analysis of Laminated Glass Plates Subjected to Impact Loading
  Pages 251 - 264
  Ebru DURAL
 28. 4 Nisan 2019 Elazığ-Sivrice Depreminin Yığma Yapılara Etkisinin Değerlendirilmesi
  Pages 265 - 277
  Melek AKGÜL , Orhan DOĞAN
 29. Yarasa Algoritması Kullanılarak Tek Makinalı Sonsuz Baralı Güç Sisteminin, Geleneksel ve PID Güç Sistem Dengeleyicisi (GSD) Parametrelerinin Belirlenmesi
  Pages 278 - 291
  Burak TEMEL , İbrahim EKE
 30. Isıtılan Mekanlarda İç ve Dış Ortam Sıcaklıklarına Bağlı Mevsimsel Yoğuşma Analizi
  Pages 292 - 299
  İbrahim UZUN
 31. Estimation of Pipeline Embedment in Soft Submarine Soils by Different Methods
  Pages 300 - 306
  Zeynep Huri ÖZKUL BİRGÖREN
 32. Karbon Nanotüp takviyeli ZA-27 Esaslı Kompozitlerde Karbon Nanotüp Takviye Oranının Mikroyapı Ve Bazı Mekanik Özelliklere Etkisi
  Pages 307 - 316
  Muharrem PUL
 33. IoT based Smart Home Testbed using MQTT Communication Protocol
  Pages 317 - 324
  Fikret YALÇINKAYA , Hüseyin AYDİLEK , Mustafa Yasin ERTEN , Nihat İNANÇ
Indexes and Platforms