Yıl 2017, Cilt 9 , Sayı 1, Sayfalar 11 - 18 2017-01-15

A Disassembly Line Balancing with Multicriteria Decision Making
Çok Ölçütlü Karar Verme İle Montaj Hattı Dengeleme

Neşet BEDiR [1] , Hacı Mehmet ALAĞAŞ [2] , Tamer EREN [3]


Waste is increasing rapidly because of developments in the world. It would be economic return when the waste assesses truly, but when it is not assess, it is a financial loss as well as a serious problem for countries. Useful parts can be separated at the recycling facility in disassembly process. In this study, a disassembly line balancing problem is considered. The disassembly line is a part of recycling process on which parts are separated to subparts in stations. Ideal disassembly orders of pieces are determined by various criteria and also a time factor is taken into account. AHP and PROMETHEE methods that are multi-criteria decision-making methods are used to solve problem for determining disassembly orders. Weights of criteria are determined with AHP and subparts’ disassembly orders are obtained with PROMETHEE.


Dünyadaki gelişmelerle birlikte atıklarda hızlı bir şekilde artmaktadır. Atıklar doğru değerlendirildiğinde ekonomik olarak bir getirisi olurken, yanlış değerlendirildiğinde ülkeler için hem ciddi bir sorun hem de maddi bir kayıptır. Atıkların geri dönüştürülmesi için kurulan tesislerde sökme işlemi yapılarak işe yarar parçalar ayrıştırılabilmektedir. Bu çalışmada elektronik atıkların geri dönüştürülmesi sürecinde montaj işleminin tersi olan demontaj işleminin yapıldığı demontaj hatlarının dengelenmesi ele alınmıştır. Zaman faktörü de göz önüne alarak çeşitli kriterlere göre ideal parça söküm sırası belirlenmiştir. Problemin çözümünde söküm sırasının belirlenmesi için çok kriterli karar verme yöntemlerinden AHP ve PROMETHEE yöntemleri kullanılmıştır. AHP yöntemi ile kriter ağırlıkları belirlenmiştir. PROMETHEE yöntemi ile alt parçaların söküm sırası belirlenmiştir.

  • Bedir, N., Özder, E. H., Eren, T., (2016). Course Selection with AHP & PROMETHEE Methods for Post Graduate Students: An Application in Kirikkale University Graduate School of Natural and Applied Sciences. The 3rd International Conference on Industrial Engineering and Applications (ICIEA 2016) in Hong Kong, during April 28-30. Bedir, N., Eren, T., (2015). AHP-PROMETHEE Yöntemleri Entegrasyonu ile Personel Seçim Problemi: Perakende Sektöründe Bir Uygulama. Social Sciences Research Journal,4 (4), 46-58, 2015. Bedir N., Özder E.H., Eren T. (2015). The Third Party Logistics Firm Selection Using Of AHP-PROMETHEE Methods. XIII.International Logistics and Supply Chain Congress 22-23 October 2015, Izmir, Turkey. Brans, J. P., & Vincke, P. (1985). Note—A Preference Ranking Organisation Method: (The PROMETHEE Method for Multiple Criteria Decision-Making).Management science, 31(6), 647-656. Çiftlik, S.,Handırı, İ., Beyhan, M., Akçil, A. U., Ilgar, M., Gönüllü, M. T. (2009). Elektrikli ve Elektronik Atıkların (E-Atık) Yönetimi, Ekonomisi ve Metal Geri Kazanım Potansiyeli Bakımından Değerlendirilmesi. Türkiye'de Katı Atık Yönetimi Sempozyumu, 1-8. Dagdeviren, M., & Eraslan, E. (2008). Supplier selection using PROMETHEE sequencing method. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 23(1), 69-75. Gupta, S. M., & Taleb, K.N., (1994). Zamanlama sökme. Üretim Araştırmaları Dergisi , 32 (8), 1857-1866. Güngör, A. andGupta, S.M., (1999). Issues in environmentally conscious manufacturing and product recovery: a survey, Computers and Industrial Engineering, 36 (4), 811–853. Hsu, C. H.,Wang, F. K., &Tzeng, G. H. (2012). The best vendor selection for conducting the recycled material based on a hybrid MCDM model combining DANP with VIKOR. Resources, Conservation and Recycling, 66, 95-111. Karadağ, A., A., (2012). Paralel İstasyonlu Çok Amaçlı Demontaj Hattı Dengeleme Problemi, Doktora Tezi, Gazi Üniveristesi, Ankara. McGovern, S. M., & Gupta, S. M., (2007). A balancing method and genetic algorithm for disassembly line balancing. European Journal of Operational Research, 179(3), 692-708. McGovern, S. M., & Gupta, S. M., 2007. Combinatorial optimization analysis of theunary NP-complete disassembly line balancing problem. International Journal of Production Research, 45(18-19), 4485-4511. Özceylan, E. (2013). Demontaj hattı dengeleme problemi içeren kapalı çevrim tedarik zincirlerinin bulanık ortamda modellenmesi ve optimizasyonu. Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Özder, E. H., Bedir, N., Eren, T., (2016). Academic Staff Selection With Anp & Promethee Method: A Case Study In Turkey. International Academic Conference on Engineering, Technology and Innovations (IACETI), Dubai, UAE, March 5th, 2016. Saaty, T. L., (1990). How tomake a decision: the analytic hierarchy process. European journal of operational research, 48(1), 9-26. Saaty, T. L. (2000). Fundamentals of decision making and priority theory with the analytic hierarchy process (Vol. 6). Rws Publications. Wibowo, S.,& Deng, H. (2015). Multi-criteria group decision making for evaluating the performance of e-waste recycling programs under uncertainty. Waste Management, 40, 127-135. Vinodh, S., Prasanna, M., & Prakash, N. H. (2014). Integrated fuzzy AHP–TOPSIS for selecting the best plastic recycling method: a case study. Applied Mathematical Modelling, 38(19), 4662-4672.
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Neşet BEDiR

Yazar: Hacı Mehmet ALAĞAŞ

Yazar: Tamer EREN

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Ocak 2017

Bibtex @araştırma makalesi { umagd346165, journal = {International Journal of Engineering Research and Development}, issn = {}, eissn = {1308-5514}, address = {Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Kampüs 71450 Yahşihan/KIRIKKALE}, publisher = {Kırıkkale Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {9}, pages = {11 - 18}, doi = {10.29137/umagd.346165}, title = {A Disassembly Line Balancing with Multicriteria Decision Making}, key = {cite}, author = {BEDiR, Neşet and ALAĞAŞ, Hacı Mehmet and EREN, Tamer} }
APA BEDiR, N , ALAĞAŞ, H , EREN, T . (2017). A Disassembly Line Balancing with Multicriteria Decision Making. International Journal of Engineering Research and Development , 9 (1) , 11-18 . DOI: 10.29137/umagd.346165
MLA BEDiR, N , ALAĞAŞ, H , EREN, T . "A Disassembly Line Balancing with Multicriteria Decision Making". International Journal of Engineering Research and Development 9 (2017 ): 11-18 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/umagd/issue/31736/346165>
Chicago BEDiR, N , ALAĞAŞ, H , EREN, T . "A Disassembly Line Balancing with Multicriteria Decision Making". International Journal of Engineering Research and Development 9 (2017 ): 11-18
RIS TY - JOUR T1 - A Disassembly Line Balancing with Multicriteria Decision Making AU - Neşet BEDiR , Hacı Mehmet ALAĞAŞ , Tamer EREN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.29137/umagd.346165 DO - 10.29137/umagd.346165 T2 - International Journal of Engineering Research and Development JF - Journal JO - JOR SP - 11 EP - 18 VL - 9 IS - 1 SN - -1308-5514 M3 - doi: 10.29137/umagd.346165 UR - https://doi.org/10.29137/umagd.346165 Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi A Disassembly Line Balancing with Multicriteria Decision Making %A Neşet BEDiR , Hacı Mehmet ALAĞAŞ , Tamer EREN %T A Disassembly Line Balancing with Multicriteria Decision Making %D 2017 %J International Journal of Engineering Research and Development %P -1308-5514 %V 9 %N 1 %R doi: 10.29137/umagd.346165 %U 10.29137/umagd.346165
ISNAD BEDiR, Neşet , ALAĞAŞ, Hacı Mehmet , EREN, Tamer . "A Disassembly Line Balancing with Multicriteria Decision Making". International Journal of Engineering Research and Development 9 / 1 (Ocak 2017): 11-18 . https://doi.org/10.29137/umagd.346165
AMA BEDiR N , ALAĞAŞ H , EREN T . A Disassembly Line Balancing with Multicriteria Decision Making. IJERAD. 2017; 9(1): 11-18.
Vancouver BEDiR N , ALAĞAŞ H , EREN T . A Disassembly Line Balancing with Multicriteria Decision Making. International Journal of Engineering Research and Development. 2017; 9(1): 18-11.