Yıl 2017, Cilt 9 , Sayı 2, Sayfalar 24 - 31 2017-06-15

Taken and Need to Take Precautions in Turkey's Earthquakes
Türkiye’deki Depremlerde Alınan ve Alınabilecek Önlemler

Murat BİKÇE [1]


Due to the fact that more than 70% of Turkey's population lives in first and second degree earthquake zones, ideal radical measures should be continued in accordance with the tectonic characteristics of the region. Otherwise, as in the past, it is inevitable that there will be loss of life and property in possible earthquakes in the future. In this study, firstly, the list of the earthquakes in Turkey obtained from all data sources, literature and all the historical documents reached are examined and the main factors affecting increase of life and property loss are listed. Later, the data on the number of deaths and injuries in these earthquakes were evaluated and the measures taken to reduce the loss of lives and property of the previous earthquakes to Turkey were listed.

Türkiye nüfusunun %70’den fazlası birinci ve ikinci derece deprem bölgesinde yaşamasından dolayı, bölgenin tektonik özelliklerine uygun tedbirler artarak devam etmelidir. Aksi halde, geçmişte olduğu gibi gelecekteki depremlerde de can ve mal kayıplarının yaşanması olasıdır. Bu çalışmada öncelikle, Türkiye’deki depremlere ait veri kaynakları, literatür ve tarihsel belgeler incelenerek can ve mal kaybının artmasına etki eden temel faktörler sıralanmıştır. Daha sonra, bu depremlerde meydana gelen can kaybı ve hasar sayılarına ait veriler değerlendirilerek can ve mal kayıplarının azaltılması için alınan ve alınması gereken tedbirler sıralanmıştır.

 • ABYYHY (1997). Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik. Ankara.
 • Afet (2016). www.afet.gen.tr/turkiye-deprem-kronolojisi.php. Erişim tarihi: 09.04.2016
 • Barem (2011). www.barem.com.tr/deprem-hazirliginda-sinifta-kaldik. Erişim tarihi: 02.12.2011
 • Bikce, M. (2016). A database for fatalities and damages due to the earthquakes in Turkey (1900–2014), Natural Hazards, 83:3, 1359-1418.
 • Bikce, M. and Çelik, T.B. (2016). Failure analysis of newly constructed RC buildings designed according to 2007
 • Turkish Seismic Code during the October 23, 2011 Van earthquake, Engineering Failure Analysis, 64, 67-84.
 • Birinci, F. (2013). Türkiye’nin Depremselliği ve Yapı Stoğu Yönünden Mevzuat ve Mali Politikaların Kentsel Dönüşümü Zorlaştıran Unsurları, 2. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Antakya-Hatay, 25-27 Eylül 2013.
 • Cagatay, I.H. (2005). Experimental evaluation of buildings damaged in recent earthquakes in Turkey. Engineering Failure Analysis 12, 440–452.
 • Csb (2015). www.csb.gov.tr/iller/dosyalar/dosya/il_webmenu11722.pdf. Erişim tarihi: 02.04.2015
 • Dask (2005). www.dask.gov.tr/content/pdf/2013_dask_faaliyet_raporu.pdf. Erişim tarihi: 02.06.2013
 • DBYBHY (2007). Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik. Ankara.
 • Demircan, A. (2012). Kredi İşlemleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Finansman Dairesi Başkanlığı, Ankara.
 • Deprem (2016a). www.deprem.gov.tr/tr/kategori/deprem-bolgeleri-haritasi-28841. Erişim tarihi: 25.12.2016
 • Deprem (2016b) www.deprem.gov.tr/sarbis/doc/belgeler/udsep2012-2023.pdf. Erişim tarihi: 02.04.2016
 • Duman, T. Y. (2015). Yenilenmiş Türkiye Diri Fay Haritaları ve Deprem Tehlikesinin Belirlenmesi Açısından Önemi, MTA – Jeoloji Etütleri Dairesi, Ankara.
 • Ergünay, O. (1999). Afet Yönetimi Nasıl Olmalı” İTÜ Vakıf Dergisi, 1999 Aralık, 30-79.
 • Gurenko, E., Lester, R. Mahul, O. and Gonulal, S.O. (2006). Earthquake Insurance in Turkey, 38654, The Word Bank, Washington DC, USA. p136
 • İbb (2015). www.ibb.gov.tr/sites/akom/documents/bilimsel_teknik.html
 • Kalkınma (2015). www.kalkinma.gov.tr/Lists/Kalknma%20Planlar/Attachments/12/Onuncu%20Kalk%C4% B1nma% 20Plan%C4%B1.pdf. Erişim tarihi: 12.04.2015
 • Kocaman, C. (2012). Deprem Riskli Binaların Tespiti, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü, Yer Bilimsel Etüt Dairesi Başkanlığı, Ankara.
 • Milliyet (2011). www.gundem.milliyet.com.tr/deprem-felaketi-turkiye-nin-kaderi/gundem/gundemdetay/ 19.12.2011/1477300/default.htm. Erişim tarihi: 19.12.2011
 • Milliyet (2015). www.gazetearsivi.milliyet.com.tr. Erişim tarihi: 12.04.2015
 • Mta (2015) www.mta.gov.tr/ v2.0/deprem/index.php?id=dirifay_son, www.mta.gov.tr. Erişim tarihi: 02.04.2015
 • Öcal, C., İnce, H.H. (2012). Türkiye’de Mevcut Yapı Stoğu Ve Kentsel Dönüşüm, SDU International Technologic Science, 4(2), 89-95.
 • Özmen, B., Nurlu, M. ve Güler, H. (1997). Coğrafi bilgi sistemi ile deprem bölgelerinin incelenmesi, Afet İşleri Genel Müdürlüğü yayını 10, Ankara
 • Pusch, C. (2004). New Approaches to Promote Disaster Risk Mitigation: Lessons Learned in Europe and Central Asia Region. In Catastrophe Risk and Reinsurance: A Country Risk Management Perspective, ed. E. Gurenko. London: Risk Books.
 • Rg (2010). www.rehagunay.com/Yazilar_16.html. Erişim tarihi: 02.12.2010
 • Sgk (2013). www.sgkrehberi.com/haber/17952/. Erişim tarihi: 02.06.2013
 • Swiss Re. (2005). World Insurance in 2004: Growing Premiums and Stronger Balance Sheets. Sigma No 2/2005.
 • Tuik (2015). www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=15843. Erişim tarihi: 08.02.2015
 • Tuik (2017). http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24638. Erişim tarihi: 31.01.2017
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Murat BİKÇE

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Haziran 2017

Bibtex @araştırma makalesi { umagd351464, journal = {International Journal of Engineering Research and Development}, issn = {}, eissn = {1308-5514}, address = {Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Kampüs 71450 Yahşihan/KIRIKKALE}, publisher = {Kırıkkale Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {9}, pages = {24 - 31}, doi = {10.29137/umagd.351464}, title = {Taken and Need to Take Precautions in Turkey's Earthquakes}, key = {cite}, author = {BİKÇE, Murat} }
APA BİKÇE, M . (2017). Taken and Need to Take Precautions in Turkey's Earthquakes. International Journal of Engineering Research and Development , 9 (2) , 24-31 . DOI: 10.29137/umagd.351464
MLA BİKÇE, M . "Taken and Need to Take Precautions in Turkey's Earthquakes". International Journal of Engineering Research and Development 9 (2017 ): 24-31 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/umagd/issue/31737/351464>
Chicago BİKÇE, M . "Taken and Need to Take Precautions in Turkey's Earthquakes". International Journal of Engineering Research and Development 9 (2017 ): 24-31
RIS TY - JOUR T1 - Taken and Need to Take Precautions in Turkey's Earthquakes AU - Murat BİKÇE Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.29137/umagd.351464 DO - 10.29137/umagd.351464 T2 - International Journal of Engineering Research and Development JF - Journal JO - JOR SP - 24 EP - 31 VL - 9 IS - 2 SN - -1308-5514 M3 - doi: 10.29137/umagd.351464 UR - https://doi.org/10.29137/umagd.351464 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi Taken and Need to Take Precautions in Turkey's Earthquakes %A Murat BİKÇE %T Taken and Need to Take Precautions in Turkey's Earthquakes %D 2017 %J International Journal of Engineering Research and Development %P -1308-5514 %V 9 %N 2 %R doi: 10.29137/umagd.351464 %U 10.29137/umagd.351464
ISNAD BİKÇE, Murat . "Taken and Need to Take Precautions in Turkey's Earthquakes". International Journal of Engineering Research and Development 9 / 2 (Haziran 2017): 24-31 . https://doi.org/10.29137/umagd.351464
AMA BİKÇE M . Taken and Need to Take Precautions in Turkey's Earthquakes. IJERAD. 2017; 9(2): 24-31.
Vancouver BİKÇE M . Taken and Need to Take Precautions in Turkey's Earthquakes. International Journal of Engineering Research and Development. 2017; 9(2): 31-24.