Yıl 2017, Cilt 9 , Sayı 2, Sayfalar 41 - 49 2017-06-15

The Effect of Quartz and Metakaolen Addition on the Properties of Geopolymers
Kuvars ve Metakaolen Katkısının Jeopolimerlerin Özellikleri Üzerine Etkisi

Tuna AYDIN [1]


In this study, it was investigated that the effect of quartz and metakaolinite on microstructural properties of geopolymer materials. Fly ash (Soma Thermal power plant, Manisa), sodium silicate (SS) and sodium hydroxide were used for the production of samples. The prepared mortars were formed by vibration method in steel molds of 280 mm x 70 mm x 70 mm. After that, the samples were thermally cured at 75 ° C for 24 hours. As a result, there was an increase in the density of the samples containing quartz and metakaolinite compared to the standard sample. Accordingly, a decrease in total porosity values was determined. The bending and compression strength values also increased compared to the standard sample.

Yapılan bu çalışmada jeopolimer malzemelerin mikroyapı özellikleri üzerine kuvars ve metakaolen katkısının etkileri incelenmiştir. Bu doğrultuda, numunelerin üretiminde kullanılan uçucu kül Soma Termik Santrali uçucu külü olup, karışımlarda, alkali aktifleştirici olarak; sodyum silikat solüsyonu (SS) ve sodyum hidroksit (NaOH) kullanılmıştır. Hazırlanan harçlar, 280 mm x 70 mm x 70 mm’lik çelik kalıplarda ve vibrasyon yöntemiyle şekillendirilmiştir. Ardından numuneler 24 saat süre ile 75 ºC’de laboratuvar tipi etüvde termal olarak kürlenmiştir. Sonuç olarak, standart bünyeye kıyasla kuvars ve metakaolen içeren numunelerde yoğunluklarda artış tespit edilmiştir. Buna bağlı olarakta toplam porozite değerlerinde düşüş tespit edilmiştir. Eğme ve basma mukavemet değerlerinde de standart bünyeye kıyasla artış olmuştur.

 • Cioffi, R., Maffucci, L., Santoro, L., (2003). Optimization of geopolymer synthesis by calcination and polycondensation of a kaolinitic residue”, Resources Conservation and Recycling, Vol. 40, pp. 27-38
 • Davidovits, J., (1991). Geopolymers – inorganic polymeric new materials, J Therm Anal 37, 1633–1656
 • Duxson, P, Provis, JL, Lukey, G.C., Van Deventer, J.S.J., (2007). The role of inorganic polymer technology in the development of ‘Green concrete, Cement Concrete Research, 37(12), 1590–1597
 • Jaarsveld, J.G.S., Deventer, J.S.J., (1999). Effect of the alkali metal activator on the properties of fly ash based geopolymers, Indian Engineering of Chemistry Research, Vol. 38, No.10 pp. 3932-3941
 • Koç, M., Zeybek, M.S., (2014). Kalsit ilaveli jeopolimer malzemeleri sinterlemenin gözenekliliğe etkileri, C.B.Ü. Fen Bilimleri Dergisi, 10.1, 25– 31
 • Li, Z., Zhang, Y., Zhou, X., (2005). Short Fiber Reinforced Geopolymer Composites Manufactured by Extrusion, Journal of Materials in Civil Engineering,17,624-631,
 • Palomo, A, Grutzeck, M.W., Blanco, M.T., (1999). Alkali-activated fly ashes, a cement for the future, Cement and Concrete Research, 29:1323–1329,
 • Swanepoel, J.C., Strydom, C.A., (2002). Utilisation of fly ash in a geopolymeric material, Applied Geochemistry,17, 1143-1148
 • Topçu, İ.B., Canbaz, M., (2008). Alkali aktive edilmiş yüksek fırın cüruflu harçlarda donma çözülme, ESOGÜ Müh-Mim Fak. Dergisi, Cilt 21, No. 2, ss. 1-16
 • Topçu, İ.B., Toprak, U., (2008). Alkalilerle Aktive Edilen Uçucu Külle Hafif Tuğla Üretilmesi, 4. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi, 12-14 Kasım 2008, İstanbul, Türkiye, ss. 38-45.
 • Xu, H., Van Deventer, J.S.J., (2000). The geopolymerisation of alumino-silicate minerals, Int. J. Miner. Process. 59, 247–266
 • Yip, C. K., Provis, J. L., Lukey, G. C., Van Deventer, J.S.J., (2008). Carbonate mineral addition to metakaolin-based geopolymers, Cement & Concrete Composites 30, 979–985
 • Zhaohui, X., Yunping, X., (2001). Hardening mechanisms of an alkaline activated class F fly ash, Cement and Concrete Research, Vol. 31, pp. 1245-1249
Konular Mühendislik, Ortak Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Tuna AYDIN

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Haziran 2017

Bibtex @araştırma makalesi { umagd351469, journal = {International Journal of Engineering Research and Development}, issn = {}, eissn = {1308-5514}, address = {Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Kampüs 71450 Yahşihan/KIRIKKALE}, publisher = {Kırıkkale Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {9}, pages = {41 - 49}, doi = {10.29137/umagd.351469}, title = {The Effect of Quartz and Metakaolen Addition on the Properties of Geopolymers}, key = {cite}, author = {AYDIN, Tuna} }
APA AYDIN, T . (2017). The Effect of Quartz and Metakaolen Addition on the Properties of Geopolymers. International Journal of Engineering Research and Development , 9 (2) , 41-49 . DOI: 10.29137/umagd.351469
MLA AYDIN, T . "The Effect of Quartz and Metakaolen Addition on the Properties of Geopolymers". International Journal of Engineering Research and Development 9 (2017 ): 41-49 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/umagd/issue/31737/351469>
Chicago AYDIN, T . "The Effect of Quartz and Metakaolen Addition on the Properties of Geopolymers". International Journal of Engineering Research and Development 9 (2017 ): 41-49
RIS TY - JOUR T1 - The Effect of Quartz and Metakaolen Addition on the Properties of Geopolymers AU - Tuna AYDIN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.29137/umagd.351469 DO - 10.29137/umagd.351469 T2 - International Journal of Engineering Research and Development JF - Journal JO - JOR SP - 41 EP - 49 VL - 9 IS - 2 SN - -1308-5514 M3 - doi: 10.29137/umagd.351469 UR - https://doi.org/10.29137/umagd.351469 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi The Effect of Quartz and Metakaolen Addition on the Properties of Geopolymers %A Tuna AYDIN %T The Effect of Quartz and Metakaolen Addition on the Properties of Geopolymers %D 2017 %J International Journal of Engineering Research and Development %P -1308-5514 %V 9 %N 2 %R doi: 10.29137/umagd.351469 %U 10.29137/umagd.351469
ISNAD AYDIN, Tuna . "The Effect of Quartz and Metakaolen Addition on the Properties of Geopolymers". International Journal of Engineering Research and Development 9 / 2 (Haziran 2017): 41-49 . https://doi.org/10.29137/umagd.351469
AMA AYDIN T . The Effect of Quartz and Metakaolen Addition on the Properties of Geopolymers. IJERAD. 2017; 9(2): 41-49.
Vancouver AYDIN T . The Effect of Quartz and Metakaolen Addition on the Properties of Geopolymers. International Journal of Engineering Research and Development. 2017; 9(2): 49-41.