Yıl 2018, Cilt 10 , Sayı 2, Sayfalar 29 - 35 2018-06-29

Determination of Electric Field Strength Level in a Medium using Time Series Analysis
Bir Ortamdaki Elektrik Alan Şiddetinin Zaman Serisi Analizi ile Belirlenmesi

Çetin KURNAZ [1] , Begum KORUNUR ENGİZ [2]


In parallel with technological developments wireless systems have become indispensable parts our daily life, and dense use of these systems the number of base stations in environment and thus the exposed electromagnetic radiation (EMR) levels has also increased. Accurate measurement, evaluation and control of compliance with established limit values of the exposed EMR levels has become even more important than before in terms of human/vital health. In addition, due to the increase in EMR resources, it is essential to develop the model that will be used to determine the future values of the EMR levels. Therefore, in this study, 24 hour electric field strength (E) measurements were carried out in a shopping mall in order to determine the level of EMR exposure and their statistical properties were determined. Then the time series analysis is applied to the measurement results and the change of the E level in the environment is modeled by moving averages and the E value one day later is estimated based on this model. It has been determined that the estimated E value is very close to the real values. In addition, by using the proposed model, the future values of E in an environment can be estimated and these values can be used for environments with similar conditions.

Teknolojik gelişmelerle birlikte hayatımızın vazgeçilmez unsurları haline gelen kablosuz sistemlerin yoğun kullanımı nedeniyle yaşam alanlarımızdaki Baz istasyonu sayısı ve buna bağlı olarak maruz kalınan elektromanyetik radyasyon (EMR) seviyeleri de artmıştır. Maruz kalınan EMR seviyelerinin doğru bir biçimde ölçülmesi, değerlendirilmesi ve belirlenen limit değerlere uygunluğunun kontrol edilmesi insan/canlı sağlığı açısından eskisinden daha da önemli hale gelmiştir. Ayrıca EMR kaynaklarının her geçen gün artması nedeniyle, EMR seviyelerinin gelecek değerlerinin belirlenmesinde kullanılacak modelin geliştirilmesi elzemdir. Bu nedenle bu çalışmada, maruz kalınan EMR seviyesini belirlemek üzere insanların yoğun olarak bulunduğu bir alışveriş merkezinde bir hafta süresince 24 saatlik elektrik alan şiddeti (E) ölçümleri gerçekleştirilmiş ve istatistiksel özellikleri belirlenmiştir. Ardından ölçüm sonuçlarına zaman serisi analizi uygulanarak ortamdaki E seviyesinin değişimi hareketli ortalamalar ile modellenmiş ve bir gün sonraki E değeri bu modele dayanılarak tahmin edilmiştir. Sonuçlardan tahmin edilen E değerinin gerçeğe oldukça yakın olduğu belirlenmiştir. Ayrıca önerilen modelin kullanımı ile bir ortamdaki E’nin gelecekte alabileceği değerler belirlenebilir ve bu değerler benzer koşullardaki ortamlar için de kullanılabilir.

 • Baltrenas, P., Buckus, R. (2013). Measurements and analysis of the electromagnetic fields of mobile communication antennas. Measurement, 46(10), 3942-3949.
 • Box, G., Jenkins, G., Reinsel, G., (2008). Time Series Analysis: Forecasting and Control. Hoboken, NJ, USA: Wiley.
 • BTK (2015). Elektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslararası Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü ve Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. 9 Ekim 2015 tarihli Resmi Gazete, Sayı no.29497.
 • Engiz, B.K., Kurnaz, Ç. (2017). Long-Term Electromagnetic Field Measurement and Assessment for a Shopping Mall. Radiation Protection Dosimetry, 175(3), 321-329
 • ICNIRP (1998). Guidelines for Limiting Exposure to Time-Varying Electric, Magnetic, and Electromagnetic Fields (up to 300GHz), International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. Health Physics, 74(4), 494-522.
 • Karadag, T., Yüceer, M., Abbasov, T., (2016). A Large-Scale Measurement, Analysis And Modelling of Electromagnetic Radiation Levels in the Vicinity of GSM/UMTS Base Stations in an Urban Area. Radiation Protection Dosimetry, 168(1), 134-147.
 • Koprivica, M., Slavkovic, V., Neskovic, N., Neskovic, A., (2016). Statistical Analysis of Electromagnetic Radiation Measurements in the Vicinity of GSM/UMTS Base Station Installed on Buildings in Serbia, Radiation Protection Dosimetry, 168(4), 489-502.
 • Kurnaz, Ç. (2016). An Emprical Modelling of Electromagnetic Pollution on an University Campus. The Applied Computational Electromagnetic Society Express Journal, 1(2), 76-79.
 • Kurnaz, Ç., Bozkurt, M.C., (2016). Measurement and Evaluation of Electromagnetic Pollution Levels in Ünye District of Ordu. Journal of New Results in Science, 5(12), 149-158.
 • Kurnaz, Ç., Engiz, B.K. (2016). Measurement and Evaluation of Electric Field Strength in Samsun City Center. International Journal of Applied Mathematics, Electronics and Computer, 4(1), 24-29.
 • Martens, A.L., Slottje, P., Meima, M.Y., Beekhuizen, J., Timmermans, D., Kromhout, H., Smid, T., Vermeulen, R.C., (2016). Residential exposure to RF-EMF from mobile phone base stations: Model predictions versus personal and home measurements. Sci Total Environ., 550, 987-993.
 • PMM (2018). http://www.pmm.eu/includes/sendfile.asp?nomep=Field_Probes. Erişim tarihi: 02.01.2018
 • Seyfi, L., (2013). Measurement of electromagnetic radiation with respect to the hours and days of a week at 100kHz–3GHz frequency band in a Turkish dwelling. Measurement, 46(9), 3002-3009.
 • Urbinello, D., Joseph, W., Verloock, L., Martens, L., Röösli, M., (2014). Temporal trends of radio-frequency electromagnetic field (RF-EMF) exposure in everyday environments across European cities. Environ. Res., 134, 134-142.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik, Ortak Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Çetin KURNAZ
Ülke: Turkey


Yazar: Begum KORUNUR ENGİZ (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Haziran 2018

Bibtex @araştırma makalesi { umagd376260, journal = {International Journal of Engineering Research and Development}, issn = {}, eissn = {1308-5514}, address = {Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Kampüs 71450 Yahşihan/KIRIKKALE}, publisher = {Kırıkkale Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {10}, pages = {29 - 35}, doi = {10.29137/umagd.376260}, title = {Bir Ortamdaki Elektrik Alan Şiddetinin Zaman Serisi Analizi ile Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {KURNAZ, Çetin and KORUNUR ENGİZ, Begum} }
APA KURNAZ, Ç , KORUNUR ENGİZ, B . (2018). Bir Ortamdaki Elektrik Alan Şiddetinin Zaman Serisi Analizi ile Belirlenmesi. International Journal of Engineering Research and Development , 10 (2) , 29-35 . DOI: 10.29137/umagd.376260
MLA KURNAZ, Ç , KORUNUR ENGİZ, B . "Bir Ortamdaki Elektrik Alan Şiddetinin Zaman Serisi Analizi ile Belirlenmesi". International Journal of Engineering Research and Development 10 (2018 ): 29-35 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/umagd/issue/38203/376260>
Chicago KURNAZ, Ç , KORUNUR ENGİZ, B . "Bir Ortamdaki Elektrik Alan Şiddetinin Zaman Serisi Analizi ile Belirlenmesi". International Journal of Engineering Research and Development 10 (2018 ): 29-35
RIS TY - JOUR T1 - Bir Ortamdaki Elektrik Alan Şiddetinin Zaman Serisi Analizi ile Belirlenmesi AU - Çetin KURNAZ , Begum KORUNUR ENGİZ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.29137/umagd.376260 DO - 10.29137/umagd.376260 T2 - International Journal of Engineering Research and Development JF - Journal JO - JOR SP - 29 EP - 35 VL - 10 IS - 2 SN - -1308-5514 M3 - doi: 10.29137/umagd.376260 UR - https://doi.org/10.29137/umagd.376260 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi Bir Ortamdaki Elektrik Alan Şiddetinin Zaman Serisi Analizi ile Belirlenmesi %A Çetin KURNAZ , Begum KORUNUR ENGİZ %T Bir Ortamdaki Elektrik Alan Şiddetinin Zaman Serisi Analizi ile Belirlenmesi %D 2018 %J International Journal of Engineering Research and Development %P -1308-5514 %V 10 %N 2 %R doi: 10.29137/umagd.376260 %U 10.29137/umagd.376260
ISNAD KURNAZ, Çetin , KORUNUR ENGİZ, Begum . "Bir Ortamdaki Elektrik Alan Şiddetinin Zaman Serisi Analizi ile Belirlenmesi". International Journal of Engineering Research and Development 10 / 2 (Haziran 2018): 29-35 . https://doi.org/10.29137/umagd.376260
AMA KURNAZ Ç , KORUNUR ENGİZ B . Bir Ortamdaki Elektrik Alan Şiddetinin Zaman Serisi Analizi ile Belirlenmesi. IJERAD. 2018; 10(2): 29-35.
Vancouver KURNAZ Ç , KORUNUR ENGİZ B . Bir Ortamdaki Elektrik Alan Şiddetinin Zaman Serisi Analizi ile Belirlenmesi. International Journal of Engineering Research and Development. 2018; 10(2): 35-29.