Yıl 2019, Cilt 11 , Sayı 1, Sayfalar 266 - 274 2019-01-31

Frequency Control in a Hydroelectric Power Plant with Modern Optimization Methods
Modern Optimizasyon Yöntemleri ile Bir Hidroelektrik Santralde Frekans Kontrolü

Hasan TİRYAKİ [1] , Alper GÜN [2]


In power systems, fixed frequency, constant voltage and power at desired value determine the quality of the generated electric energy. For this reason, frequency control is very important in power systems. In this study, load-frequency control of a hydroelectric power plant is compared in simulation with a PI controller optimized with Particle Swarm Optimization method, a PI controller optimized with the Artificial Bee Colony method and the classical PI controller.

Güç sistemlerinde, tüketicinin beklentisi olan sabit frekans, sabit gerilim ve istenen değerdeki güç üretilen elektrik enerjisinin kalitesini belirler. Bu sebeple güç sistemlerinde frekans kontrolü oldukça önemlidir. Bu çalışmada, bir hidroelektrik santralinin yük-frekans kontrolü, güç sistemine uygulanan klasik PI kontrolör ile parametreleri Parçacık Sürüsü Optimizasyonu yöntemi ve Yapay Arı Kolonisi yöntemi kullanılarak optimize edilen PI Kontrolör simülasyon ortamında karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.

  • REFERANSLAR
  • [1] Kocaarslan İ., Çam E., İki Bölgeli Enterkonnekte Güç Santrallerinin Yük-Frekans Kontrolü, TOK 2002 (2002).[2] Eke İ., Hidroelektrik Santrallerin Modellenmesi ve Simülasyonu, Kırıkkale Üniversitesi F.B.E., Yüksek Lisans Tezi (2004).[3] Kundur P., Power System Stability and Control, Mc Graw-Hill Inc., New York (1994).[4] Janssens N., De Jaeger E., Malfliet B., Van de Meulbroeke F., IEEE Transactions on Power Systems, 9, 1709 (1994).[5] MATLAB R2015a, Reference Manual, (2015).[6] Hızal N. A., Gain Scheduling Adaptive Model Control, Turk. J. Engin. Environ. Sci., 23, 209-218 (1999).[7] Kennedy J., Eberhart R., Particle swarm optimization. 9. Neural Networks, 1995. Proceeding IEEE Conference on Nov/Dec, 1942-1948. (1995).[8] Clerck M., The swarm and the queen: towards a deterministic and adaptive particle swarm optimization, Proceedings of the Conference on Evolutionary Computation, 1951-1957. (1999).[9] Kennedy J., Eberhart R., Particle swarm optimization. 9. Neural Networks, 1995. Proceeding IEEE Conference on Nov/Dec, 1942-1948. (1995).[10] Gözde H., Taplamacıoğlu M.C., Kocaarslan İ., Çam E., Particle swarm optimization based load frequency control in a single area power system, University of Pitesti, Electronics and Computers Science, Scientific Bulletin, 2(8), 106-110. (2008)[11] Akay B., Nümerik Optimizasyon Problemlerinde Yapay Arı Koloisi (Artificial Bee Colony) Algoritmasının Performans Analizi, Doktora Tezi, Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. (2009).[12] Gümüş K., Güç Santrallerinde Primer Frekans, Yük Kontrolü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. (2012).[13] Tiryaki H., Modern Kontrol Yöntemlerinin Yük Dağıtım Sistemlerinde Uygulanması, Doktora Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Üniversitesi. (2013).
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik, Ortak Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9175-0269
Yazar: Hasan TİRYAKİ (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Alper GÜN
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ocak 2019

APA TİRYAKİ, H , GÜN, A . (2019). Modern Optimizasyon Yöntemleri ile Bir Hidroelektrik Santralde Frekans Kontrolü. International Journal of Engineering Research and Development , 11 (1) , 266-274 . DOI: 10.29137/umagd.427027