Yıl 2019, Cilt 11 , Sayı 1, Sayfalar 358 - 369 2019-01-31

ERP Kurulum Sürecinin Tamamlanmasının Ardından Modelleme Çalışmalarına Geçiş
Transition to Modeling After Completion of ERP Installation Process

Emel Yontar [1] , Süleyman Ersöz [2]


Son yıllarda işletmelerin bilgi teknolojisi tabanlı sistemlere yönelimlerinde artış olduğu görülmektedir. Bu ilginin artmasında, bilgi sistemlerinin işletmelere sağladığı faydaların etkili olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda firmaların aradığı ve geniş bir modüle sahip olan bilgi sistemi Kurumsal Kaynak Planlama (Enterprise Resource Planning-ERP) sistemleridir. İşletmelerde, doğru bilgiye hızlı şekilde ulaşarak etkin bir bilgi akışını sağlayan ERP sistemleri kullanımları her geçen gün artmaktadır. ERP sistemleri, işletmelerde veri tabanı olarak kullanılıp entegre bir şekilde bilgi paylaşımlarını koordine eder ve farklı departmanlarda çalışanların bilgilere eş zamanlı ulaşmasını sağlar. Bu noktada ERP sisteminde yer alacak ve bölümler arası koordineyi sağlayacak, ürün kodlamaları ön plana çıkmaktadır. Kurulum aşamasının ardından sistem analizi ile birlikte firma içerisinde ürünleri özelleştirmek yapılması gereken en temel çalışmadır. Bu çalışmada ERP uygulamalarının kullanılması için tarım makine sanayinde yer alan bir firma seçilmiştir. Tarım makine sanayinde yer alan firmaların ürün çeşitliliğinin çok geniş olması, üretim yoğunluğunun mevsimsel ve stok oranlarının düzensiz olması, planlamada yaşanan aksaklıkların verimliliği düşürmesi sebebiyle bu sektör ele alınmıştır ve ürünlere dair karışıklığın giderilmesi, benzerliklerin ortadan kaldırılması istenmiştir. ERP sisteminin bu firmaya uyarlanması noktasında da en temel yapılması gereken çalışma sistem analizinin ardından ürünlerin ERP sistemine uyarlanarak, ürün kodlarının hazırlanması olmuştur. Hammadde, yarı mamul, mamul ve malzemeler karakteristik özellikleri bakımından incelenerek, ürünlere ait spesifik bilgilerin yer aldığı modellenme çalışması yapılmıştır. Yapılan çalışmalar tamamlanmış ve her ürün için proses kartları oluşturulmuştur. Bu çalışma ile tarım makine sanayi sektöründe yer alan ve ERP yazılımı kullanacak olan diğer firmalara ERP kodlama çalışmalarında örnek olunmak istenmiştir.

In recent years, there has been an increase in the tendencies of enterprises towards information technology-based systems. It is believed that the benefits of information systems to enterprises are effective in increasing this interest. In this context, the information system that the companies are looking for and which has a large module is Enterprise Resource Planning (ERP) systems. The use of ERP systems, which provides an effective information flow, is increasing day by day by reaching the right information in the business rapidly. ERP systems are used as data base in enterprises and coordinates information sharing in an integrated manner and ensure that employees at different departments reach information simultaneously. At this point, product coding which will be included in the ERP system comes to the fore. After the installation phase, system analysis is the most basic work that needs to be done. In this study, a company in the agricultural machinery industry was selected for the use of ERP applications. This sector has been dealt with due to the wide product variety of the firms in the agricultural machinery industry, the seasonal and stock ratios of the production density, the efficiency of the planning disruptions, and the elimination of the similarities. ERP system to be adapted to this company at the point of the most basic work to be done after the analysis of the system, the product was adapted to the ERP system, the preparation of product codes. Raw material, semi-finished products, products and materials were examined in terms of their characteristic features and modeling studies were carried out with specific information about the products. With this study, it was wanted to be an example in ERP coding studies for the other companies that will use ERP software in agricultural machinery industry sector.

 • Abukhader, S. M. (2015). ERP implementation in the private hospitals of Saudi Arabia. International Journal of Healthcare Management, 8(2), 77-88.
 • Beşkese, B., Bilişim Teknolojisi Yatırımlarının Değerlendirilmesine Yönelik Uygun Yöntemin Seçilmesi Modeli-ERP Yazılımı Seçimi Uygulaması, Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2004.
 • Çakır, B. Ö. ve Bedük, A. (2013). Çalışanların Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) değerlendirmeleri ve kurumsallaşma algıları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 30, 81-91.
 • Çolakoğlu, N., Stok Yönetiminde Yazılım Kullanımı: Otomotiv Yan Sanayi Sektöründe Bir Firma Uygulaması, Yüksek Lisans Tezi, Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aksaray, 2012.
 • Demirci E., Aile Şirketlerinin Kurumsallaşma Düzeyi İle Kurumsal Kaynak Planlaması Yazılımı Kullanımı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Rize Bölgesi’nde Bir Uygulama, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Ana Bilim Dalı, Rize, 2017.
 • Fasal, A., Kurumsal Kaynak Planlaması ve Uygulanmasında Yaşanan Güçlükler: Bir Örnek Olay, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, 2009.
 • Güleryüz, Ö., Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) ve İşletmelerin Yönetsel Kararlarına Etkileri, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 2007.
 • Holsapple, C. W. ve Sena, M. P., ERP Plans and Decision-Support Benefits, Decision Support Systems, (38): 575 – 590, 2003.
 • Kashani, M.R., ERP Implementation in Iran: (A Successful Experience in DGC), International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, Vol.8(9), 2014.
 • Kobu, B., Üretim Yönetimi, Avcıol Basım Yayın, İstanbul, 2003.
 • Nikam, D., Coding in material management. Retrieved from slideshare.net/: http://www.slideshare.net/dineshnikam180/coding-46939313, 2015.
 • Ononiwu, C. G. (2013). A delphi examination of inhibitors of the effective use of process industry enterprise resource planning (ERP) systems: A case study of New Zealand's process industry. Electronic Journal of Information Systems Evaluation, 16(2), 116.
 • Özdemir, A., Üretim Yönetiminde ERP Süreci ve Altın Sektörü Üzerine Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 2010.Palancı, Y., Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Sistemlerine Giriş ve Uygulamaları, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2013.
 • Rashid, M. A, Hossain, L. ve Patrick, J. D., The Evolution of ERP Systems: A Historical Perspective, 1-18, Idea Group Publishing, 2002.
 • Su Y., and Yang, C., A Structural Equation Model For Analyzing The Impact Of ERP On Scm. Expert Systems With Applications 37: 456-469, 2010.
 • Tanrıverdi, S., Perakende Sektöründe Kurumsal Kaynak Planlama Uygulaması, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2010.
 • Uçar, K., Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) ve Bir Üretim İşletmesinde Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, 2004.
 • Yegül, M., Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) ve Türkiye’deki Uygulamaları, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara, 2003.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik, Ortak Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Emel Yontar (Sorumlu Yazar)
Kurum: Tarsus Üniversitesi
Ülke: Turkey


Yazar: Süleyman Ersöz
Kurum: KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ocak 2019

Bibtex @araştırma makalesi { umagd489852, journal = {International Journal of Engineering Research and Development}, issn = {}, eissn = {1308-5514}, address = {Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Kampüs 71450 Yahşihan/KIRIKKALE}, publisher = {Kırıkkale Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {11}, pages = {358 - 369}, doi = {10.29137/umagd.489852}, title = {ERP Kurulum Sürecinin Tamamlanmasının Ardından Modelleme Çalışmalarına Geçiş}, key = {cite}, author = {Yontar, Emel and Ersöz, Süleyman} }
APA Yontar, E , Ersöz, S . (2019). ERP Kurulum Sürecinin Tamamlanmasının Ardından Modelleme Çalışmalarına Geçiş. International Journal of Engineering Research and Development , 11 (1) , 358-369 . DOI: 10.29137/umagd.489852
MLA Yontar, E , Ersöz, S . "ERP Kurulum Sürecinin Tamamlanmasının Ardından Modelleme Çalışmalarına Geçiş". International Journal of Engineering Research and Development 11 (2019 ): 358-369 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/umagd/issue/39915/489852>
Chicago Yontar, E , Ersöz, S . "ERP Kurulum Sürecinin Tamamlanmasının Ardından Modelleme Çalışmalarına Geçiş". International Journal of Engineering Research and Development 11 (2019 ): 358-369
RIS TY - JOUR T1 - ERP Kurulum Sürecinin Tamamlanmasının Ardından Modelleme Çalışmalarına Geçiş AU - Emel Yontar , Süleyman Ersöz Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.29137/umagd.489852 DO - 10.29137/umagd.489852 T2 - International Journal of Engineering Research and Development JF - Journal JO - JOR SP - 358 EP - 369 VL - 11 IS - 1 SN - -1308-5514 M3 - doi: 10.29137/umagd.489852 UR - https://doi.org/10.29137/umagd.489852 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi ERP Kurulum Sürecinin Tamamlanmasının Ardından Modelleme Çalışmalarına Geçiş %A Emel Yontar , Süleyman Ersöz %T ERP Kurulum Sürecinin Tamamlanmasının Ardından Modelleme Çalışmalarına Geçiş %D 2019 %J International Journal of Engineering Research and Development %P -1308-5514 %V 11 %N 1 %R doi: 10.29137/umagd.489852 %U 10.29137/umagd.489852
ISNAD Yontar, Emel , Ersöz, Süleyman . "ERP Kurulum Sürecinin Tamamlanmasının Ardından Modelleme Çalışmalarına Geçiş". International Journal of Engineering Research and Development 11 / 1 (Ocak 2019): 358-369 . https://doi.org/10.29137/umagd.489852
AMA Yontar E , Ersöz S . ERP Kurulum Sürecinin Tamamlanmasının Ardından Modelleme Çalışmalarına Geçiş. IJERAD. 2019; 11(1): 358-369.
Vancouver Yontar E , Ersöz S . ERP Kurulum Sürecinin Tamamlanmasının Ardından Modelleme Çalışmalarına Geçiş. International Journal of Engineering Research and Development. 2019; 11(1): 369-358.