Yıl 2019, Cilt 11 , Sayı 2, Sayfalar 474 - 480 2019-06-30

Evaluation of Production Costs Based on Reduction of Pyroplastic Deformation in Ceramic Sanitaryware Products
Seramik Sağlık Gereçleri Ürünlerinde Piroplastik Deformasyonun Azaltılmasına Bağlı Olarak Geliştirilen Kompozisyonların Üretim Maliyeti Açısından Değerlendirilmesi

Nazım KUNDURACI [1] , Baran TARHAN [2] , Cahide SARISAKAL [3]


Ceramic Sanitary Ware; mixing inorganic and non-metallic raw materials at a certain ratio into a fluid mud, then plaster and / or synthetic resin is shaped in molds and fired at about 1200-1250 ° C and the water absorption value is below 0.5%. It forms the basis of inorganic raw materials such as clay, kaolin, quartz, feldspar. The main products of the product range are washbasin, foot, closet, reservoir, bide, stones, urinal and shower stall white and colored.

In this study, it is aimed to decrease SSG pyrolytic deformation by increasing K2O / Na2O. The effect on high temperature body viscosity was investigated by increasing the K-feldspar ratio. XRD, water absorption, strength, shrinkage and deformation analyzes were performed. Depending on the amount of increased potassium-feldspar, the high temperature body viscosity increases and the resistance to deformation increases. It was observed that the addition of K-Feldspat to the system increased the viscosity of the glass by increasing the amount of (SiO2) dissolved in the glassy phase.

Seramik Sağlık Gereçleri; inorganik-metalik olmayan hammaddelerin belirli oranlarda karıştırılarak akışkan bir çamur haline getirilmesi, daha sonra da alçı ve/veya sentetik reçine kalıplarda şekillendirilerek 1200-1250oC civarında pişirilip su emme değeri %0.5’in altında olan ürünlerdir. Kil, kaolen, kuvars, feldspat gibi inorganik hammaddeler temel yapıyı oluşturur. Lavabo, ayak, klozet, rezervuar, bide, hela taşı, pisuar ve duş teknesi beyaz veya renkli olmak üzere ürün yelpazesinin başlıca ürünleridir.[1]

Bu çalışmada, K2O/Na2O arttırılarak SSG piroplastik deformasyonun düşürülmesi amaçlanmıştır. K-feldspat oranı arttırarak yüksek sıcaklık bünye viskozitesi üzerindeki etkisi araştırılmıştır. XRD, su emme, mukavemet, pişme küçülmesi ve deformasyon analizleri yapılmıştır. Artan potasyum-feldspat miktarına bağlı olarak, yüksek sıcaklık bünye viskozitesi yükselmekte ve deformasyona karşı direnç artmaktadır. Camsı faz miktarının bünye deformasyonu üzerinde etkili olmadığı; ancak camsı faz kompozisyonunun önemli bir etki yarattığı belirlenmiştir. Sisteme K-Feldspat ilavesinin, camsı fazda çözünen SiO2 miktarını artırarak bünye viskozitesini yükselttiği gözlenmiştir. Bünyede K-Feldspat miktarı arttırılıp sinterleme sıcaklığı düşürülmüş; buna bağlı olarak bünyenin deformasyon direnci artmıştır. Bu değişiklerin üretim maliyeti üzerine etkisi değerlendirilmiştir.

  • [1] Seramik Sağlık Gereçleri Sektörü Dokuzuncu Kalkınma Planı, 2007-2013. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı
  • [2] Miura, M., Shimadzu, T., Shin, H., Ishida, E.H., “Evaluation of softening deformation behaviour in porcelain bodies during firing”, Ceram. Eng. Sci. Proc., 20, 2, 1999.
  • [3] TUNÇEL, DY.,2012. Seramik Sağlık Gereçleri Bünyelerinin Piroplastik Deformasyonunun Azaltılması, Doktora Tezi.
  • [4] A. İssi, N. Derin Coşkun, V. Tiryaki, V. Uz, Casting and sintering of a sanitaryware body containing fine fire clay (FFC), J. Aust. Ceram. Soc. 53 (2017).
  • [5] Tarhan M., Tarhan B., Aydın T. “The Effect of Fine Fire Clay Sanitaryware wastes on Ceramic Wall Tiles” Ceramics International, Volume 42, Issue 15, 15 November 2016, Pages 17110–17115
  • [6] Tarhan B., Tarhan M., Aydın T. “Reusing sanitaryware waste products in glazed porcelain tile production” Ceramics International, Volume 43, Issue 3, 15 February 2017, Pages 3107-3112
  • [7] Michel, D., Mazerolles, L. and Portier, R., 1990. Directional solidification in the alumina-silica system: microstructure and interfaces. Ceramic Transactions, 6, 435-437.
  • [8] Schneider, H. Schmücker, M., İkeda K. and Kaysser, W.A., 1993. Optically translucent mullite ceramics. Journal of American Ceramic Society, 76, 2912-2914.
  • [9] Bartusch, R., “Energy saving potentials in the ceramic industry”, Interceram, 53, 312-317, 2004.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Nazım KUNDURACI
Kurum: BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Yazar: Baran TARHAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, SERAMİK BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Yazar: Cahide SARISAKAL
Kurum: BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2019

APA Kunduracı, N , Tarhan, B , Sarısakal, C . (2019). Seramik Sağlık Gereçleri Ürünlerinde Piroplastik Deformasyonun Azaltılmasına Bağlı Olarak Geliştirilen Kompozisyonların Üretim Maliyeti Açısından Değerlendirilmesi . International Journal of Engineering Research and Development , 11 (2) , 474-480 . DOI: 10.29137/umagd.484352