Yıl 2019, Cilt 11 , Sayı 2, Sayfalar 584 - 601 2019-06-30

Investigation of Deformation Based Damage Limits of Reinforced Concrete Column
Betonarme Kolonların Şekil Değiştirme Esaslı Hasar Sınırlarının Araştırılması

Saeid Foroughi [1] , Süleyman Bahadır Yüksel [2]


Deformation-based damage limits for reinforced concrete members, which were mandated in Turkish building earthquake codes, 2018 were analytically investigated to be able to determine the earthquake performance of structural members. Square, rectangular and circular reinforced concrete column models having different geometry and parameters were designed. The nonlinear behavior of reinforced concrete sections were investigated using the moment-curvature relationships obtained based on real material behavior. The behavior of column cross-sections were examined by using the data obtained from the moment-curvature relations of reinforced concrete column models. Damage limit values given in Turkish Building Earthquake Codes, 2018 were calculated for the designed concrete column models. In the determination of strains and internal force limits, Collapse Prevention Performance Limits, Controlled Damage Performance Level and Limited Damage Performance Levels as mentioned in Turkish Building Earthquake Code, 2018 was used. Three different damage limits for the columns and the correspondence strain limits for these columns were investigated. Column damages and damage limits were evaluated for the corresponding displacement demands. The limit values of strains and internal force values occurred for different performance levels of the designed reinforced concrete columns having different longitudinal reinforcement diameter, confinement reinforcement diameter, confinement reinforcement spacing and for different axial load levels were investigated by using the calculated plastic rotation values.

Yapısal elemanların deprem performansının belirlenmesi için Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği, 2018’de betonarme elemanlar için öngörülen şekil değiştirme esaslı hasar sınırları analitik olarak incelenmiştir. Farklı geometri ve parametrelerde kare, dikdörtgen ve dairesel en-kesitli betonarme kolon modelleri tasarlanmıştır. Gerçek malzeme davranışları esas alınarak elde edilen momenti-eğrilik ilişkilerinden betonarme kesitlerin elastik ötesi davranışları incelenmiştir. Betonarme kolon modellerinin moment-eğrilik ilişkilerinden elde edilen verileri kullanılarak kolon kesitlerinin davranışları irdelenmiştir. Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği, 2018’de verilen hasar sınırları tasarlanan betonarme kolon modelleri için hesaplanmıştır. Birim şekil değiştirme ve iç kuvvet sınırlarının hesaplanmasında Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği, 2018’de tanımlanmış olan Göçmenin Önlenmesi Performans Düzeyi, Kontrollü Hasar Performans Düzeyi ve Sınırlı Hasar Performans Düzeyi hasar seviyeleri kullanılmıştır. Betonarme kolonlar için göz önüne alınan üç ayrı hasar sınırı ve bu hasar sınırlarına karşı gelen birim şekil değiştirme değerleri incelenmiştir. Yer değiştirme taleplerine karşılık gelen kolon hasarları gözlenmiş ve hasar sınırları değerlendirilmiştir. Betonarme kolon modellerinde farklı performans düzeyi için oluşan şekil değiştirme ve iç kuvvet sınır değerleri, farklı boyuna donatı çapı, sargı donatı çapı, sargı donatı aralığı ve farklı eksenel yük seviyelerde hesaplanan plastik dönmeler kullanılarak kolon kesitlerinin performans düzeyleri araştırılmıştır.

  • Aydemir, C., Kırçıl, M. S., Hancıoğlu, B., & Zorbozan, M. (2011). Betonarme Kolonların Hasar Sınır Eğriliklerinin Belirlenmesi, İMO Teknik Dergi, 361(22), 5613-5642.
  • Celep, Z., & Kumbasar N. (2004). Deprem Mühendisliğine Giriş ve Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı, Beta Dağıtım, İstanbul, 596s.
  • SAP2000. Structural software for analysis and design, Computers and Structures, Inc. Version 20.0.0. USA.
  • Sinani, B. (2014). Mevcut betonarme yapıların deprem performansının analizi. T.C. Niğde Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Niğde.
  • TBDY. (2018). Türkiye bina deprem yönetmeliği, T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Ankara.
  • TS500. (2000). Betonarme yapıların tasarım ve yapım kuralları, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik, Ortak Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7556-2118
Yazar: Saeid Foroughi (Sorumlu Yazar)
Kurum: KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-4175-1156
Yazar: Süleyman Bahadır Yüksel
Kurum: KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { umagd519208, journal = {International Journal of Engineering Research and Development}, issn = {}, eissn = {1308-5514}, address = {Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Kampüs 71450 Yahşihan/KIRIKKALE}, publisher = {Kırıkkale Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {11}, pages = {584 - 601}, doi = {10.29137/umagd.519208}, title = {Betonarme Kolonların Şekil Değiştirme Esaslı Hasar Sınırlarının Araştırılması}, key = {cite}, author = {Foroughi, Saeid and Yüksel, Süleyman Bahadır} }
APA Foroughi, S , Yüksel, S . (2019). Betonarme Kolonların Şekil Değiştirme Esaslı Hasar Sınırlarının Araştırılması. International Journal of Engineering Research and Development , 11 (2) , 584-601 . DOI: 10.29137/umagd.519208
MLA Foroughi, S , Yüksel, S . "Betonarme Kolonların Şekil Değiştirme Esaslı Hasar Sınırlarının Araştırılması". International Journal of Engineering Research and Development 11 (2019 ): 584-601 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/umagd/issue/43865/519208>
Chicago Foroughi, S , Yüksel, S . "Betonarme Kolonların Şekil Değiştirme Esaslı Hasar Sınırlarının Araştırılması". International Journal of Engineering Research and Development 11 (2019 ): 584-601
RIS TY - JOUR T1 - Betonarme Kolonların Şekil Değiştirme Esaslı Hasar Sınırlarının Araştırılması AU - Saeid Foroughi , Süleyman Bahadır Yüksel Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.29137/umagd.519208 DO - 10.29137/umagd.519208 T2 - International Journal of Engineering Research and Development JF - Journal JO - JOR SP - 584 EP - 601 VL - 11 IS - 2 SN - -1308-5514 M3 - doi: 10.29137/umagd.519208 UR - https://doi.org/10.29137/umagd.519208 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi Betonarme Kolonların Şekil Değiştirme Esaslı Hasar Sınırlarının Araştırılması %A Saeid Foroughi , Süleyman Bahadır Yüksel %T Betonarme Kolonların Şekil Değiştirme Esaslı Hasar Sınırlarının Araştırılması %D 2019 %J International Journal of Engineering Research and Development %P -1308-5514 %V 11 %N 2 %R doi: 10.29137/umagd.519208 %U 10.29137/umagd.519208
ISNAD Foroughi, Saeid , Yüksel, Süleyman Bahadır . "Betonarme Kolonların Şekil Değiştirme Esaslı Hasar Sınırlarının Araştırılması". International Journal of Engineering Research and Development 11 / 2 (Haziran 2019): 584-601 . https://doi.org/10.29137/umagd.519208
AMA Foroughi S , Yüksel S . Betonarme Kolonların Şekil Değiştirme Esaslı Hasar Sınırlarının Araştırılması. IJERAD. 2019; 11(2): 584-601.
Vancouver Foroughi S , Yüksel S . Betonarme Kolonların Şekil Değiştirme Esaslı Hasar Sınırlarının Araştırılması. International Journal of Engineering Research and Development. 2019; 11(2): 601-584.