Yıl 2019, Cilt 11 , Sayı 2, Sayfalar 738 - 747 2019-06-30

Nokta Bulutu Verileri Kullanarak Tarihi Edirne Mihalbey Hamamı’nın Farklı Modellerle İrdelenmesi
Examine of Historical Edirne Mihalbey Public Bath With Different Models By Using Point Cloud Data

Yusuf DEMİREL [1] , Fatih AYDOĞMUŞ [2]


Bu çalışmada Edirne ilinde bulunan 15. Yüzyıl yapılarından Mihalbey hamamın mevcut durumunu irdelemesinde iki farklı model kullanılması amaçlanmıştır. Klasik ve voksel modelleme yöntemi altında sayısal analizi yapılmıştır. Bu amaçla klasik modellemede; nokta bulutu verileri üzerinden rölöve ve klasik taşıyıcı sistem oluşturulmuştur. Ölü yükler sisteme etkitilmiştir. Voksel modellemede ise rölöveye ihtiyaç duyulmadan, nokta bulutu verileri dâhilinde tüm yapı ve ölü yükler küp eleman olarak tanımlanmış ve davranışa dâhil edilmiştir.

Klasik modelleme ile voksel modelleme yöntemi SAP2000 programı ile analiz edilmiştir. Analiz öncesi, analiz aşaması ve analiz sonrası verileri değerlendirilmiştir.

Voksel modele ait analiz sonuçları, klasik modelleme tekniği kullanılarak elde edilen değerlerle karşılaştırılmış ve iki modelleme sisteminin avantaj ve dezavantajları değerlendirilmiştir. 

This study employs two different models to examine the present status of the 15th century Mihalbey Public Bath in Edirne. Numerical analysis was performed using classical and voxel modeling methods. For this purpose, in classical modeling; the survey and point cloud data were used to build a structural system. Dead loads were added to the system. In the voxel modeling, all structure and dead loads were defined as cube elements without the need for a survey.

Classical modeling and voxel modeling were analyzed in SAP2000 program. Before the analysis, the analysis phase and post-analysis data were evaluated.

Analysis results of the voxel model, classical modeling technique was compared with the obtained values and the advantages and disadvantages of two models were evaluated.

 • Alicandro, M. (2017). Optimization and Automation of The Post-Processing High Resolution UAV Photogrammetric Data. Ricerche di Geomatica, 25-34.
 • Asır Poje Arşivi (2017). Edirne – Merkez Gāzi Mihâl Bey Hamamı Sanat Tarihi Raporu. T.C. BAŞBAKANLIK VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ,Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü, EDİRNE.
 • Cardani, G., & Angjeliu, G. (2016). Challenges from building information modeling to finite element analysis of existing buildings. Structural Analysis of Historical Constructions Anamnesis,diagnosis, therapy,controls (s. 120-124). içinde London: Taylor&Francis Group.
 • Castellazzi, G., D’Altri, A. M., Bitelli, G., Selvaggi, I., & Lambertini , A. (2015). From laser scanning to finite element analysis of complex buildings by using a semi-automatic procedure. sensors. http://amsacta.unibo.it/4246/1/Castellazzi_sensors-87308_submitted.pdf adresinden alındı
 • Castellazzi, G., D’Altri, A. M., Miranda, S., Ubertini, F., Bitelli, G., Lambertini, A., . . . Tralli, A. (2016, 06 5-10). A Mesh Generation Method For Historical Monumental Buildings: An Innovative Approach. Ferrara, Italy: ECCOMAS Congress 2016 VII European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering.
 • Castellazzi, G., D'Altri, A. M., Miranda, S. d., & Ubertini, F. (2016). An innovative numerical modeling strategy for the structural analysis of historical monumental buildings. Engineering Structures.
 • DBYBHY. (2007). Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik. Ankara: Bayındırlık ve İskan Bakanlığı.
 • Giordano, A., Mele, E., & De Luca, A. (2002, 01 28). Modelling of historical masonry structures: comparison of different approaches through a case study. Engineering Structures 24 (2002) 1057–1069.
 • Magenes, G., & Penna, P. (2009). Existing Masonry Buildings: General Code Issues And Methods Of Analysis And Assessment. Eurocode 8 Perspectives from the Italian Standpoint Workshop, (s. 185-198). Napoli, Italy.
 • Manich, C. G., Kelman, T., Coutts, F., Qiu, P., Murray, P., Longo, C. G., & Marshall, S. (2016). Exploring the use of image processing to survey and quantitatively assess historic buildings. Structural Analysis of Historical Constructions Anamnesis,diagnosis, therapy,controls (s. 125-132). içinde London: Taylor&Francis Group.
 • Roca, P., Cervera, M., Gariup, G., & Pela, L. (2010). Structural Analysis of Masonry Historical Constructions. Classical And Advanced Approaches. Arch Comput Mehods Eng, 299-325.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-2594-728X
Yazar: Yusuf DEMİREL (Sorumlu Yazar)
Kurum: Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0056-4952
Yazar: Fatih AYDOĞMUŞ
Kurum: Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2019

APA Demi̇rel, Y , Aydoğmuş, F . (2019). Nokta Bulutu Verileri Kullanarak Tarihi Edirne Mihalbey Hamamı’nın Farklı Modellerle İrdelenmesi . International Journal of Engineering Research and Development , 11 (2) , 738-747 . DOI: 10.29137/umagd.559295