Yıl 2020, Cilt 12 , Sayı 2, Sayfalar 724 - 728 2020-06-30

Kırmızı Çamur İlavesinin Seramik Duvar Karosu Bünyesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması
Investigation of The Effects of Red Mud Addition on The Properties of Ceramic Wall Tile Body

Tuna AYDIN [1] , Nazım KUNDURACI [2]


Endüstriyel atıkların depolanması ve bertaraf edilmesi çevresel etki açısından en önemli problemlerden birisidir. Bu atıkların yeniden kullanılması hem çevrenin korunması açısından hem de alternatif hammadde potansiyellerinden dolayı diğer sanayi dallarının ilgisini çekmektedir. Özellikle de seramik sektöründe giderek artan hammadde maliyetleri ve azalan hammadde kaynakları bu atıkların değerlendirilmesinin önemini artırmaktadır. Bu çalışmada, Konya Seydişehir Alüminyum tesislerinin atığı olan kırmızı çamur alternatif bir hammadde kaynağı olarak kullanılmıştır. Yapılan çalışmada seramik duvar karosu reçetelerinde maksimum % 30 oranında kaolin yerine kırmızı çamur ve kalsit yerinede mermer tozu kullanılmıştır. Numuneler 1130 ° C de 60 dakika süre ile laboratuar koşullarında pişirilmiştir. Numunelerin pişme küçülmesi, su emme ve eğme dayanımları gibi teknolojik özelliklerinin yanı sıra sinterleme ve mikroyapı analizleri de araştırılmıştır. Yapılan testler sonucunda kırmızı çamur ilaveli bünyelerin pişme ve ham mukavemet değerleri artmıştır. Ayrıca herhangi bir pigment ilavesi olmadan sadece kırmızı çamur ilavesi ile kırmızı renkli bünyeler elde edilmiştir.  

Storage and disposal of the industrial waste are one of the most important problems in terms of environmental impact. Reuse of these wastes attracts the attention of other industries, both in terms of environmental protection and alternative raw material potentials. Especially in the ceramic industry, an increase in raw material costs and a decrease in raw material resources results in an increase in the importance of utilizing these wastes. In this study, Red mud, the waste of aluminum plant, obtained from Konya Seydişehir Aluminum Plant was used as an alternative raw material source. In this study, a maximum ratio of 30% red mud used instead of kaolin in ceramic wall tile recipe. Marble dust was also used instead of calcite. Samples were fired at 1130 ° C for 60 minutes under the laboratory conditions. Sintering analysis and microstructure properties of the prepared samples were investigated in addition to technological properties such as firing shrinkage, water absorption and bending strength. As a result of the mechanical tests, the firing and green strength values of the red mud added bodies increased. In addition, red colored bodies were obtained only with the addition of red mud without any pigment addition.
 • Aydin T., Tarhan M., Tarhan B., (2019). Addition of cement kiln dust in ceramic wall tile bodies, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 136:527–533
 • Aydin T., Paksoy, C. , (2019). The effect of cement raw mix waste dust on porcelain tile properties, Journal of the Australian Ceramic Society, 55:37–45
 • Aydin T., Kara A., (2016). Effects of Alumina on Porcelain Insulators, Journal of The Australian Ceramic Society, 52[1], 83 – 88
 • Kaya E, (2010). Seydişehir kırmızı çamur atığının seramik sanatında değerlendirilmesinin araştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enst. , Konya Selçuk Üniversitesi
 • Ozturk ZB, Eren E., (2007), Preparation of ceramic wall tiling derived from blast furnace slag. Ceram Int., 41(9):12020–6, 2015
 • Pontikes Y., Nikolopoulos P, Angelopoulos G.N., Thermal behaviour of clay mixtures with bauxite residue for the production of heavy-clay ceramics, Journal of the European Ceramic Society, 27, 1645–1649
 • Selli NT. (2015). Development of anorthite based white porcelain stoneware tile compositions. Ceram Int., 41:7790–5, 2015
 • Taoyong L., Jiashuo Z., Jiaqi W., Jianlei L., Cui L., Tanxiang N., Zhiwei L., Xin Z., Qifeng Y., Anxian L., (2019). The utilization of electrical insulators waste and red mud for fabrication of partially vitrified ceramic materials with high porosity and high strength. Journal of Cleaner Production 223 790-800
 • Tarhan M., Tarhan B., Aydin T., (2016). The effects of fine fire clay sanitary ware wastes on ceramic wall tiles, Ceramics International, 42, 17110–17115
 • Tarhan B., Tarhan M., Aydin T., (2017). Reusing sanitaryware waste products in glazed porcelain tile production, Ceramics International, 43, 3107-31112
 • Tarhan M., (2019). Whiteness improvement of porcelain tiles incorporated with anorthite and diopside phases, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 138, 929–936
Birincil Dil tr
Konular Metalürji Mühendisliği
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6808-9425
Yazar: Tuna AYDIN
Kurum: KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0687-3860
Yazar: Nazım KUNDURACI (Sorumlu Yazar)
Kurum: BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Teşekkür Yazarlar desteklerinden dolayı Seramik Araştırma Merkezine teşekkürlerini sunar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2020

APA Aydın, T , Kunduracı, N . (2020). Kırmızı Çamur İlavesinin Seramik Duvar Karosu Bünyesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması . International Journal of Engineering Research and Development , 12 (2) , 724-728 . DOI: 10.29137/umagd.725921