Cilt: Supplement: 5, 20.12.2021

Yıl: 2021

KONGRE KİTAPÇIĞI

Konferans Bildirisi

1. III. International Congress of Athletic Performance & Health in Sports

Uluslararası Spor, Egzersiz ve Antrenman Bilimi Dergisi (USEABD), Spor, Egzersiz ve Eğitim Bilimleri alanlarında en son çalışmaları sunan disiplinler arası saygın bir dergidir. 

USEABD; Hareket ve Antrenman Bilimi, Spor Eğitimi, Spor Sağlık ve Beslenme, Egzersiz Fizyolojisi, Egzersiz ve Spor Psikolojisi, Spor Bilişim Teknolojisi, Spor Yönetimi ve Beden Eğitimi ve Spor bilimleri alanlarındaki en son araştırmaları sunan saygın ve Uluslararası hakemli yayın (Bilimsel Dergi) organıdır. 

USEABD, Editöre mektup, derleme, araştırma ve orijinal araştırmaları yayınlamaktadır. Dergiye yayınlanması için başvurulan bilimsel makaleler, teorik veya deneysel araştırmalara veya spor bilimleri alanındaki pratik uygulamalara ilişkin yeni veriler içermelidir.

USEABD dergisi temel olarak Spor Bilimleri ile ilgili tüm araştırma makalelerini kapsayan çalışmaları yayınlar. Spor Bilimleri ile ilgili:

ØHareket ve Antrenman Bilimi

ØSporcu Sağlığı ve Beslenme

ØEgzersiz Fizyolojisi

ØEgzersiz ve Spor Psikolojisi

ØSpor Yönetimi

ØBeden Eğitimi ve Spor

ØSpor Bilişim Teknolojileri

ØLeisure Studies

alanlarında yapılan profesyonel özgün makale, araştırma ve derlemelerin yayınlandığı Uluslararası hakemli bir dergidir. USEABD yılda 4 sayı olarak (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) çıkarılmaktadır. Ayrıca, yayın sürecini tamamlayan makaleler hazır olunca, en son sayının içindekiler tablosuna eklenerek yayınlanır.

USEABD açık erişim olarak yayın yaparak spor bilimi ile ilgili farklı ülkelerdeki bilim insanlarının yayınlarını yayınlamaktadır. 

Dergimize gönderilecek makalelerin Word şablonları üzerinden yazılması bir “ÖNKOŞUL”dur. Bu şablona yazılmadan sisteme yüklenen makalelerin Hakem Değerlendirme Süreci BAŞLATILMAMAKTADIR.

Türkçe Makale MS-Word Şablonu - İngilizce Makale MS-Word Şablonu

Üst ve Alt Bilgiler kabul sonrası dergi yönetimi tarafından dizgi aşamasında güncellenecek olup yazarlar tarafından değiştirilmemesi gerekmektedir.

Sayfa Düzeni: A4 Kenar Boşlukları (Normal) (4 yandan 2,5cm)

Font: Times New Roman, Dikey

Makale Başlığı: 14 punto, bağlaçlar hariç her kelimenin baş harfi büyük olarak, Sola hizalı yazılır.

Sözlü bildiri, Doktora tezinden üretilmiştir veya destek almış çalışmalar başlığa * şeklinde dip not ile verilir. Başlıktan sonra bir boşluk ve dipnot verilmelidir. Dipnot 8 punto, 

Yazar/lar: 11 punto, Yazar Adı Soyadı (Soyadharfleri büyük) Dipnot bir boşluk ve sayı olarak 1 – 2… şeklinde, sola yaslı verilir.

Özet Başlık: 10 punto ve Koyu Yazılır, Sola hizalı.

Özet: 9 Punto, İki tarafa yaslı, 250 Kelimeyi geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.

Anahtar Kelimeler Başlığı: 10 Punto Koyu, 

Anahtar Kelimeler: 9 Punto, En çok 6 anahtar kelime yazılmalıdır. (Başlıkta yer almayan kelimeler kullanılmalıdır.).

Makale Hakkında Bilgisi: Kabulden sonra tarafımızca gerçekleştirilir.

CrossMark ve DOI: Kabulden sonra tarafımızca gerçekleştirilir.

Ana Başlıklar: Giriş, Yöntem, Tartışma v.b. temel başlıklar, 11 Punto, Koyu ve Sola Hizalı, Sonra 3 nk ve Önce 12 nk boşluk

Alt Başlıklar: 11 Punto, Koyu, İtalik, Sola hizalı

Paragraflar: 11 punto, İki yana yaslı, Paragraflar arası 3 nk boşluk

Tablolar - Şekiller

Tablo ve Şekillerin hazırlanmasında William G Hopkins’in “GUIDELINES ON STYLE FOR SCIENTIFIC WRITING” (http://www.sportsci.org/jour/9901/wghstyle.html) yayınındaki bilgiler ve aşağıda belirtilen örnek Tablo yapıları göz önünde bulundurulmalıdır.

Tablo ve Şekil başlık ve metin özellikleri Türkçe - İngilizce Makale Şablon içerisindeki örneklerdeki yapılar dikkate alınarak verilmelidir.

Tablo ve Şekillerden öncesine ve sonrasına 12 nk boşluk verilirTablo başlıkları ve tablo içindeki metinler 10 Punto büyüklüğündeki karakterlerle yazılmalıdır.

Tablo ve Numarası Koyu Örn. Tablo 1. Şekil 1. - Grafik 1.

Şekiller bir resim veya düzenlenemez bir görsel içeriyorsa 300 DPI çözünürlüğünde Word içerisinde aktarılmalı ve Makale Gönderme basamaklarının 4. Basamağında Ek Bir Dosya Yükle seçeneği ile orijinal şekil yüklenmelidir.

Tablo veya şekillerde kullanılan bütün kısaltmalar tablo veya şekil altında “alfabetik sırayla” açıklanmalıdır.

ÖRNEK TABLO 1 (Bağımsız Gruplar)

Tablo x. ……………………………………………………………………

 

Grup 1 (N = …)

(Ort ± Ss)

Grup 2 (N = …)

(Ort ± Ss)

Fark (%)

(Ort ± Ss)

Fark (%)

(%95 GA)

p

EB

Yaş (yıl)

…….

…….

…….

……

……

……

Boy (m)

…….

…….

…….

……

……

……

Kütle (kg)

…….

…….

…….

……

……

……

Bağımlı Değişken 1

…….

…….

…….

……

……

……

Bağımlı Değişken 2

…….

…….

…….

……

……

……

Bağımlı Değişken 3

…….

…….

…….

……

……

……

…….

…….

…….

……

……

……

…….

…….

…….

……

……

……

EB: etki büyüklüğü (Cohen’s d), GA: güven aralığı, N: örneklem büyüklüğü, Ort: ortalama, Ss: standart sapma 

 

ÖRNEK TABLO 2 (Bağımlı Grup / Tekrarlı Ölçüm)

Tablo y. …………………………………………………………………………………

 

Ön-test 

(Ort ± Ss)

Son-test 

(Ort ± Ss)

Fark (%)

(Ort ± Ss)

Fark (%)

(%95 GA)

p

EB

Değişken 1

8,12 ± 1,21

9,12 ± 1,21

11,1 ± 3,78

8,11 - 14,1 

……

…….

Değişken 2

…….

…….

…….

……

……

……

Değişken 3

M7,65 [5,11-10,1]

M9,25 [6,11-13,2]

M9,25 [6,11-13,2]

7,11 - 9,87

……

r0,45

…….

…….

…….

……

……

……

…….

…….

…….

……

……

……

EB: etki büyüklüğü (Cohen’s d), Fark = (Son-test – Ön-test)/(Ön-test) × 100, GA: güven aralığı, M Medyan [25% - 75%] (yüzdelik dilimler), Ort: ortalama, r Non-parametrik test için etki büyüklüğü, Ss: standart sapma 

ÖRNEK TABLO 3

Table 1. Physical characteristics of the participants in A group (n=27) and B  group (n=27)

 

Group

Mean

SD

Min

Max

∆ (Mean ± SD)

95% CI of ∆

p

ES

Age (y)

A

32.9

2.3

19.1

27.0

………

……….

0.90

−0.04

B

33.0

3.0

18.8

32.2

Resistance Training Age (y)

A

4.6

1.7

2.0

9.0

……….

………..

0.32

0.35

B

3.9

2.3

2.0

10.0

Body Height (m)

A

1.80

0.08

1.70

1.98

…………

………..

0.43

−0.28

B

1.83

0.06

1.73

1.95

Body Mass (kg)

A

79.2

8.1

67.0

93.0

……….

………

0.89

0.05

B

78.8

10.1

59.1

102.0

1Time passed from birth date to the testing date; 2Time passed since the first participation in complementary resistance training for the specific sport branch; ∆: Difference = A – B; CI: Confidence Interval; ES: effect size (Cohen’s d); max: maximum; min: minimum; SD: standard deviation; y: year 


USEABD - MAKALE HAZIRLAMA KURALI

METİN; aşağıdaki alt başlıkları içermelidir:

1.   Başlık ve Başlık Sayfası

2.   Özet (Abstract)

3.   Giriş (Introduction)

4.   Yöntem (Method)

5.   Bulgular (Results)

6.   Tartışma (Discussion)

7.   Sonuç (Conclusion)

8.   Uygulamaya Yönelik Öneriler (Practical Applications)

9.   Kaynakça (References)

1.   MAKALE BAŞLIĞI ve MAKALE BAŞLIK SAYFASI) bölümü aşağıdaki bilgileri içermelidir:

Bu sayfa makalenin başlığını, anahtar kelimeleri ve kısa başlığı içermelidir. Türkçe makalelerde İngilizce başlık da bulunmalıdır. Benzer şekilde, yabancı makalelerin de Türkçe başlıkları da bulunmalıdır. Eğer makalenin içeriği daha önceden sunulmuşsa veya özeti yayınlanmışsa konuyla ilgili açıklaması bu sayfada bulunmalıdır. Bu çalışma için bir kurumdan veya firmadan ödenek ve başka finansal destek alındıysa yazar bunun bilgisini vermekle yükümlüdür.

2.   ÖZET (ABSTRACT) bölümü aşağıdaki bilgileri içermelidir:

ÖZET (ABSTRACT) bölümü 250 kelimeyi geçmeyen Türkçe ve İngilizce olarak: Amaç (Aim), Materyal ve Yöntem (Material and Methods), Bulgular (Results), Sonuçlar (Conclusion). Ayrıca makale için 6 İngilizce (Keywords) 6 Türkçe (Anahtar Kelimeler) anahtar sözcüğe yer verilmeli, Keywords ve Anahtar Kelimeler sözcükleri Özet ile aynı hizada yazılmalıdır.

3.   GİRİŞ (INTRODUCTION) bölümü aşağıdaki bilgileri içermelidir:

A.   Araştırmanın gerçekleştirilmesine neden olan araştırma problemi ve araştırma sorusu nedir? 

B.    Literatürde ne gibi eksiklik, yetersizlik, boşluk belirlenerek bu araştırmaya ihtiyaç duyuldu? Araştırmanın mantıksal gerekçesi uygun literatür bilgisiyle okuyucuya aktarılmalıdır. 

C.    Araştırmanın amacı nedir?

D.   Araştırmanın hipotezleri nelerdir? (Araştırmacı[lar] araştırma tamamlandıktan sonra hangi sonuçlara ulaşmayı bekliyorlardı?)

4.   YÖNTEM (METHOD) bölümü aşağıdaki bilgileri içermelidir:

A.   Araştırmanın tasarımı ve araştırmanın çeşidi kısaca açıklanmalıdır (nitel, nicel, karma, gözlemsel, deneysel, tanımlayıcı, çözümleyici [analitik], ilişkisel, nedensel, kesitsel, boylamsal, eğilim, geriye dönük (retrospektif), ileriye dönük (prospektif), kohort, rastgele paralel kontrollü, rastgele olmayan paralel kontrollü, kendi kendinin kontrolü, çapraz kontrollü, dış kontrollü, kontrol grubu olmayan, tekrarlı ölçümler, güvenilirlik, geçerlilik, derleme, meta analiz vb.)

B.    Katılımcılar

a)     Gönüllü katılım gösterdikleri ifade edilmelidir.

b)    Çalışmaya ait etik kurul raporunun alındığı ifade edilmelidir [Etik kurul rapor numarası belirtilmelidir.].

c)     Katılımcılara ait temel tanımlayıcı istatistikler rapor edilmelidir.

d)    Antrenmanlı katılımcılarla çalışılıyorsa antrenman düzeyine yönelik temel tanımlayıcı istatistikler rapor edilmelidir (genel antrenman yaşı, spor dalına özgü antrenman yaşı; haftalık antrenman kapsamı; antrenman sıklığı; antrenman türü).

C.    Standart ölçüm yöntemleri kullanılıyorsa, ilgili yöntemin ayrıntılı şekilde açıklandığı bir kaynakçaya atıfta bulunulmalıdır.

D.   Kullanılan ölçüm cihazlarının marka, model, yıl, ülke bilgisi belirtilmelidir.

E.    Ölçümlerin gerçekleştirildiği saat dilimi belirtilmelidir.

F.    Yazar kimliklerini ve yazar kurumlarını belirtecek ifadelerden kaçınılmalıdır (Aşağıdaki ve benzeri ifadeler tercih edilmelidir: Araştırmanın yapıldığı üniversitenin performans laboratuvarı, araştırmanın yapıldığı ildeki ticari bir spor merkezi, bölgesel bir üniversitenin etik kurulu, araştırmanın yapıldığı ildeki özel bir eğitim kurumu, dört farklı ilçedeki devlete bağlı lise vb.).

G.   İSTATİSTİKSEL ANALİZ (STATISTICAL ANALYSIS) bölümü aşağıdaki bilgileri içermelidir:

a)     Yöntem bölümünün içinde İstatistiksel Analiz (Statistical Analysis) alt başlığı şeklinde yer almalıdır.

b)    Kullanılan istatistiksel test isimleri literatüre uygun şekilde belirtilmelidir. Parametrik veya parametrik olmayan (non-parametrik) test tercihinin, ilgili post-hoc testinin gerekçesi uygun şekilde açıklanmalıdır (normal dağılım, homojen varyans varsayımları, grup örneklem sayısı farklılıkları vb.).

c)     Hangi istatistiksel anlamlılık düzeyinin kullanıldığı (p ≤ 0,05; p ≤ 0,01; p ≤ 0,001 veya başka bir p değeri) rapor edilmelidir.

5.   BULGULAR (RESULTS) bölümü aşağıdaki bilgileri içermelidir:

A.   İstatistiksel fark analizlerinin gerçekleştirildiği çalışmalarda ölçüm farklarına (gruplar arası, grup içi [tekrarlı ölçümler]) ait bulgularda; fark (mutlak fark veya bağıl [%] fark) değerlerine ait 

a)     Uygun tanımlayıcı istatistikler (ortalama, standart sapma, medyan, minimum değer, maksimum değer, yüzdelik dilimler vb.), 

b)    Farkın güven aralıkları (confidence interval),

c)     Farkın anlamlılık düzeyini belirten “p” değeri ve 

d)    Farkın etki büyüklüğü (effect size) yer almalıdır. 

Etki büyüklüklerinin raporlanmasında aşağıdaki kaynaklar kullanılabilir:

·        Effect size, confidence interval and statistical significance a practical guide for biologists (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17944619)

·        The other half of the story: Effect size analysis in quantitative research (http://www.lifescied.org/content/12/3/345.full)

·        Klinik araştırmalarda örneklem sayısının belirlenmesi ve güç (power) analizi (http://www.raeddergisi.org/Port_Doc/RAED_2011001/RAED_2011001005.pdf)

·        https://www.researchgate.net/post/How_can_I_calculate_the_effect_sizes_of_small_samples_20_for_non-parametric_tests_Wilcoxon_and_Mann-Whitney_U

B.    Bulguların ve sayısal değerlerin rapor edilmesinde http://evc-cit.info/psych018/Reporting_Statistics.pdf adresinden ulaşılacak “Reporting Statistics in Psychology” kaynağı göz önünde bulundurulmalıdır (Not: p, r, R, R2 gibi –1 ve 1 arasında yer alan sayısal değerlerin raporlanmasında 0 tamsayı değeri de yazılmalıdır. Ör: p = ,038 değil, p = 0,038; r = ,652 değil, r = 0,652). İngilizce’de ondalık ayracın nokta (.), Türkçe’de ondalık ayracın virgül (,) olduğu unutulmamalıdır.

C.    Yazım kurallarında belirtilmeyen şekilsel içerikteki düzenlemelerde William G Hopkins’in “GUIDELINES ON STYLE FOR SCIENTIFIC WRITING” (http://www.sportsci.org/jour/9901/wghstyle.html) yayınındaki bilgiler göz önünde bulundurulmalıdır.

D.   Bulgular tekrar edilmemelidir (Aynı bulgular; hem tabloda hem şekilde hem de metin içinde tekrarlı şekilde rapor edilmemelidir. Yukarıdaki üç seçenekten sadece bir tanesi tercih edilmelidir. Birbirini tekrar etmeyecek şekilde bazı bulgular tabloyla bazı bulgular şekille rapor edilebilir.).

E.    Yorumlardan kaçınılmalı, elde edilen bulgular sade ve basit bir dille rapor edilmelidir (http://evc-cit.info/psych018/Reporting_Statistics.pdf).

F.    Birimler “The International System of Units”e göre rapor edilmelidir. (http://physics.nist.gov/Pubs/SP330/sp330.pdf)

G.   Makale içinde çarpım simgesi (×) veya eksi/negatif simgesi (−) kullanılacaksa bu simge Office Word programının simgeler sekmesinden eklenmelidir (multiplication sign ve minus sign). Bu işaretlerin yerine “x” harfi veya tire işareti (-) kullanılmamalıdır.

H.   Şu simgelerden (<, ≤, >, ≥, ±, ×) önce ve sonra bir boşluk bırakılmalıdır. Bölüm (/) simgesinden önce ve sonra boşluk bırakılmamalıdır. Yüzde (%), parantez açma [ ( ] ve negatif/eksi (−) simgesinden sonra boşluk bırakılmamalıdır. Parantez kapama [ ) ] simgesinden önce boşluk bırakılmamalıdır.

I.      Standart Türkçe kısaltmalarda Türk Dil Kurumu’nun kısaltmalar dizini kullanılmalıdır (http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=198:Kisaltmalar-Dizini&catid=50:yazm-kurallar&Itemid=132).

J.     Makalede en fazla 3 Tablo ve en fazla 3 Şekil kullanılabilir. Daha fazla sayıda Tablo ve Şekil kullanıldığı durumlarda mantıksal gerekçe, makaleyi sisteme yükleme aşamasında “Editör Not” bölümünde ayrıntılı şekilde açıklanmalıdır.

6.   TARTIŞMA (DISCUSSION) bölümü aşağıdaki bilgileri içermelidir:

Tartışma bölümü literatürdeki bulgularla mevcut araştırma bulgularının karşılaştırmalı olarak incelendiği ve “TARTIŞILDIĞI” bölümdür. Tartışma bölümünde yapılan en temel hatalardan biri ilgili konuya yönelik literatürdeki bulguların yorumlanmadan rapor edilmesidir. Tartışmada şu konulara değinilmelidir:

A.   Bu çalışmanın orijinalliği nedir? Bilime ne gibi bir yenilik getirmektedir? Literatürdeki hangi eksikliği gidermektedir? (Çok kısa şekilde)

B.    Çalışmanın temel bulgusu/bulguları nedir/nelerdir (sayısal bulguları tekrar etmeden)?

C.    Beklentimiz (hipotezimiz) neydi? Ne bulduk? Bulgularımız hipotezimizi destekliyor mu?

D.   Literatürdeki benzer çalışmalar konuyla ilgili ne buldu, bu bulgular bizim bulgularımızla tutarlı mı, değil mi?

E.    Tutarlı olmasının nedenleri ne olabilir, tutarsız (çelişkili) olmasının nedenleri ne olabilir?

F.    Çalışmamızın sınırlılıkları nelerdir?

7.   SONUÇ (CONCLUSION) bölümü aşağıdaki bilgileri içermelidir:

A.   Sayısal bulgular tekrar edilmemelidir.

B.    Sadece ve sadece “araştırmadan elde edilen bulguların” nasıl bir sonuç ortaya koyduğu ifade edilmelidir. 

8.   UYGULAMAYA YÖNELİK ÖNERİLER (PRACTICAL APPLICATIONS) bölümü aşağıdaki bilgileri içermelidir:

A.   Araştırmanın sonucuna bağlı olarak alanda çalışan uygulamacılara (antrenör, sporcu, kondisyoner, mentor, psikolog, organizasyon sorumlusu, öğretmen vb.) ve/veya araştırmacılara sıradan vatandaşların bile anlayabileceği sadelikte ifade edilmiş pratik öneriler.

TEŞEKKÜR VE/VEYA BİLGİLENDİRME (ACKNOWLEDGEMENTS) bölümü aşağıdaki bilgileri içermelidir:

A.   Araştırmaya katkısı bulunanlar ancak USEABD Yazım Kurallarının “YAZARLIK HAKKI” bölümündeki şartları karşılayamayan kişi, kurum ve kuruluş isimleri burada belirtilmelidir.

9.     KAYNAKÇA (REFERENCES) bölümü aşağıdaki bilgileri içermelidir:

A.   Konuyla doğrudan ilişkili, tercihen güncel bilimsel kaynaklar.

APA 6 Kaynak Gösterme

Kaynakça APA 6 kaynak gösterme esasları doğrultusunda hazırlanmalıdır. Font “Times New Roman” ve satır aralığı “3 nk” olacak şekilde verilmelidir. Girinti “4.” Harf altına gelecek şekilde verilmelidir. Aşağıdaki örneklerde yer alan kaynakça türlerinin dışında kalan kaynakça türlerinin yazımında http://www.apastyle.org/ adresindeki bilgiler kullanılmalıdır.

REFERANS ÖRNEKLERİ 

 

1.   SÜRELİ YAYINLAR

Süreli yayınlar düzenli olarak yayımlanan bilimsel dergi, popüler dergi, gazete ve haber bültenlerini içerir. Süreli yayınlara ilişkin genel atıf formatı şu şekildedir: 

Yazar, A. A., Yazar, B. B. ve Yazar, C. C. (Yıl). Yazının başlığı. Süreli Yayının Başlığı, Cilt, s-s. doi:xx.xxxxxxxxxx 

Eğer DOI numarası varsa atıfta buna yer verilmelidir. 

Örnek 

Turner, S. J. (2010). Website statistics 2.0: Using Google Analytics to measure library website effectiveness. Technical Services Quarterly, 27, 261-278. doi:10.1080/07317131003765910 

Gazete Yazısı

Örnek 1 

Hubbard, B ve Samaan, M. (2015, 25 Haziran). ISIS attacks two towns in northern Syria. The New York Times, s. A6. 

Örnek 2 

Toker, Ç. (2015, 26 Haziran). ‘Unutma’ notları. Cumhuriyet, s. 13.

Kaynakçada gazete yazılarının sayfa numaraları verilirken sayfa numaralarından önce s. kısaltması kullanılır.Gazete yazısı süreksiz sayfalarda yer alıyorsa tüm sayfa numaraları verilir ve numaralar arasına virgül konur. Örneğin, s. B1, B3, B5-B7.

Çevrimiçi Gazete Yazısı

Örnek 

Tamer, M. (2015, 26 Haziran). E-ticaret hamle yapmak için tüketiciyi bekliyor. Milliyet. Erişim adresi: http://www.milliyet.com.tr/

Çalışmayan URL adreslerinden kaçınmak için, gazete yazılarının çevrimiçi sürümlerine erişebilmek amacıyla gazete ana sayfasının URL adresi verilir. 

Resmi Gazete

Resmi Gazete’de yayımlanan kanun, yönetmelik, kanun hükmünde kararname gibi resmi belgeler için genel atıf formatı aşağıdaki gibidir: 

Başlık. (Yıl, Gün Ay). Resmi Gazete (Sayı: xxx). Erişim adresi: http://xxxx 

Örnek 1 

Künye 

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (2017, 6 Ocak). Resmi Gazete (Sayı: 29940 (Mükerrer)). Erişim adresi: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170106M1-1.htm 

Gönderme 

(Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler, 2017)

2.     KİTAPLAR, DANIŞMA KAYNAKLARI VE KİTAP BÖLÜMLERİ.

Bu bölüm kitapları, ansiklopedi, sözlük gibi danışma kaynaklarını ve disipline özel danışma kaynaklarını, sadece elektronik formatta yayımlanan kitapları, çevrimiçi erişilebilen danışma kaynaklarını ve serbest kullanımlı/kamuya açık kitapları, çevrimiçi arşivlerden erişilebilen baskısı tükenmiş kitapları içerir. 

Bir kitaba atıf yapmak için şu kaynakça formatları kullanılır: 

Yazar, A. A. (Yıl). Eserin başğı. Yer: Yayıncı.Yazar, A. A. (Yıl). Eserin başğı. Erişim adresi: http://www.xxxxxxxxxxx Yazar, A. A. (Yıl). Eserin başğı. doi:xxxxxxxxxxxxEditor, A. A. (Ed.). (Yıl). Eserin başğı. Yer: Yayıncı. 

Basılı Sürüm Kitap GirişI 

Örnek 

Tonta, Y., Bitirim, Y. ve Sever, H. (2002). Türkçe arama motorlarında performans değerlendirme. Ankara: Total Bilişim. 

Basılı Kitabın Elektronik Sürümü

Örnek 1 

Tonta, Y., Bitirim, Y. ve Sever, H. (2002). Türkçe arama motorlarında performans değerlendirme. Ankara: Total Bilişim. [Adobe Acrobat Reader sürümü]. Erişim adresi: http://yunus.hacettepe. edu.tr/~tonta/yayinlar/tonta-bitirim-sever-arama-motorlari.pdf  

3.    TEKNİK RAPORLAR VE ARAŞTIRMA RAPORLARI 

Teknik raporlar ve araştırma raporları, dergi makalelerinde olduğu gibi genellikle orijinal araştırmaları içerir, hakemli ya da hakemsiz olabilirler. Teknik raporlar ve araştırma raporları bazen gri literatürün bir parçası olarak anılmaktadırlar. Teknik raporlar ve araştırma raporları atıfları için kullanılan format kitap atıfları için kullanılan format ile hemen hemen aynıdır: 

Yazar, A. A. (1998). Çalışmanın başlığı (Rapor No. xxx). Yer bilgisi: Yayıncı. 

Eğer düzenleme rapora bir numara atama yoluyla yapılıyorsa (örneğin, rapor numarası, iletişim numarası, monograf numarası gibi), numara başlıktan hemen sonra parantez içinde verilir.

Tüzel Yazarlı Devlet Raporu 

Örnek 

T.C. Kalkınma Bakanlığı, Bilgi Toplumu Dairesi. (2015). 2015-2018 Bilgi toplumu stratejisi ve eylem planı (Yayın No. 2939). Erişim adresi: http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/Yaynlar/Attachments/649/2015-2018 %20Bilgi%20Toplumu%20Stratejisi%20ve%20Eylem%20Plan%C4%B1.pdf

4.    DOKTORA VE YÜKSEK LISANS TEZLERI 

Doktora ya da yüksek lisans tezlerine elektronik veri tabanlarından, kurumsal arşivlerden ve kişisel web sayfalarından erişilebilir. Eğer bir teze ProQuest doktora ve yüksek lisans tezleri veri tabanından ya da diğer bir kaynaktan erişildiyse atıfta bu bilgi verilmelidir. 

Bir veri tabanı servisinde mevcut olan bir doktora ya da yüksek lisans tezi için aşağıdaki kaynak gösterme biçimi kullanılır: 

Yazar, A. A. (Yıl). Doktora ya da yüksek lisans tezinin başğı (Yüksek lisans tezi/Doktora tezi). ... veri tabanından erişildi (Erişim ya da Sipariş No.). 

Yayımlanmamış bir doktora ya da yüksek lisans tezi için aşağıdaki kaynak gösterme şekli kullanılır: 

Yazar, A. A. (Yıl). Doktora ya da yüksek lisans tezinin başğı (Yayımlanmamış doktora tezi/yüksek lisans tezi). Kurum adı, Yer bilgisi. 

Kurumsal Bir Veri Tabanında Yer Alan Yüksek Lisans Yada Doktora Tezi 

Örnek 

Yaylalı Yıldız, B. (2014). University campuses as places of potential publicness: Exploring the politicals, social and cultural practices in Ege University (Doktora tezi). Erişim adresi: http://library.iyte.edu.tr/tr/hizli-erisim/iyte-tez-portali 

5.     WEB SITESI 

Internet tüm dünyadaki insanlara belirli konulardaki tartışmalara katılmaları için bloglar, haber grupları, çevrimiçi forumlar ve tartışma grupları ile elektronik mesajlaşma listeleri gibi çeşitli seçenekler sunmaktadır. 

Örnek 1 

Künye 

Hacettepe Üniversitesi. (t.y.). Misyon, vizyon ve değerler. Erişim adresi: http://hacettepe.edu.tr/hakkinda/misyonvizyondegerler 

Gönderme 

(“Hacettepe Üniversitesi”, t.y.) 

METIN İÇI GÖNDERMELER

 

GENEL KURALLAR 

Genel kurallar başlığı altında metin içi göndermelerin ve alıntıların nasıl yapılması gerektiği ayrıntılı olarak anlatılmakta, bir kaynakçanın nasıl oluşturulacağı üzerinde durulmakta ve yazar, yayın tarihi, başlık, editör ve yayıncı bilgileri gibi künye unsurlarına değinilmektedir. 

Metin İçi Göndermeler Tablosu

Atıfın cinsi

Metinde esere yapılan ilk atıf.

Metinde aynı esere yapılan diğer atıflar.

Parantez formatında metinde esere yapılan ilk atıf.

Parantez formatında metinde aynı esere yapılan diğer atıflar.

Bir yazarlı 

Walker (2007), 

Walker (2007) 

(Walker, 2007, s. 

(Walker, 2007, s. 9) 

İki yazarlı 

Walker ve Allen (2004) 

Walker ve Allen (2004) 

9(W) alker & Allen, 2004, s. 15) 

(Walker & Allen, 2004, s. 15) 

Üç yazarlı 

Bradley, Ramirez, ve Soo (1999) 

Bradley vd. (1999) 

(Bradley, Ramirez, & Soo, 1999. s. 27) 

(Bradley vd., 1999, s. 27) 

Dört yazarlı 

Bradley, Ramirez, Soo, ve Walsh (2006) 

Bradley vd. (2006) 

(Bradley, Ramirez, Soo, & Walsh, 2006, ss. 

(Bradley vd., 2006, ss. 16-17) 

Beş yazarlı 

Walker, Allen, Bradley, Ramirez, and Soo 

Walker vd. (2008) 

16-17) (Walker, Allen, 

Bradley, Ramirez, & Soo, 

(Walker vd., 2008, s. 4) 

Altı veya daha

fazla yazarlı 

(2008) Wasserstein 

vd. (2005) 

Wasserstein vd. (2005) 

2008, s. 4) (Wasserstein 

vd., 2005, s. 3) 

(Wasserstein vd., 2005, s. 3) 

Yazar grupları (kısaltmayla anlaşılan) 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB, 2003) 

ASPB (2003) 

(Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı [ASPB], 2003, s. 5) 

(ASPB, 2003, s. 5) 

Yazar grupları (kısaltmasız) 

Ankara Üniversitesi (2005) 

Ankara Üniversitesi (2005) 

(Ankara Üniversitesi, 2005, s. 23) 

(Ankara Üniversitesi, 2005, s. 23) 

American Psychological Association. (2009). Crediting sources: Citing references in text. Publication manual of the American psychological association (6th ed., p. 177) Washington, D.C.: Author.

Bu kısımda farklı metin içi gönderme yapma şekilleri, çalışmanın türüne ve yazar sayısına göre nasıl metin içi gönderme yapılacağı anlatılmakta, metin içi gönderme yaparken karşılaşılabilecek farklı durumlar örneklerle aktarılmaktadır. 

Gönderme en temel olarak iki biçimde yapılır: 

Evans ve Shaw (2008) tarafından gerçekleştirilen bir araştırmada, aile ile gerçekleştirilen birlikte okuma etkinliklerinin çocuğun okuma becerilerine olumlu etkisi olduğu vurgulanmıştır. 

ya da 

Bilimsel dergiler, yoğun olarak bilim insanları tarafından kullanılan önemli bir resmi iletişim aracıdır. Süreğen olma, güncel araştırma sonuçlarını hızlı yayınlama ve eriştirme bilimsel dergilerin en temel özellikleridir. Bu özellikler bilimsel dergileri diğer bilimsel iletişim araçlarından ayırmakta ve güncelliğin ön planda olduğu disiplinlerde daha çok kullanılır kılmaktadır (Küçük, Al ve Olcay, 2008, s. 309). 

Tek Yazarlı Çalışmalar 

Tek yazarlı eserlere göndermeler yazarın soyadını ve tarih bilgisini içerir. Jr. gibi son ekleri içermemeleri gerekir. 

Örnek 1 

Künye 

Yılmaz, B. (2005). Türkiye’de kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması süreci ve halk kütüphaneleri. Türk Kütüphaneciliği, 19, 56-77. Erişim adresi: http://www.tk.org.tr/index.php/TK 

Gönderme 

(Yılmaz, 2005, s. 58) 

(Turner, 2010, s. 262) 

İKi ve/veya Daha Fazla Yazarlı Çalışmalar 

İki yazarlı bir çalışma için her göndermede iki yazarın soyadı da yer almalıdır. 

Örnek 

Künye

Al, U. ve Soydal, İ. (2014). Kütüphan-e Türkiye Projesi: Halk kütüphanesi kullanım araştırması. Türk Kütüphaneciliği, 28, 288-307. Erişim adresi: http://www.tk.org.tr/index.php/TK 

Gönderme

(Al ve Soydal, 2014) 

Üç, dört ve beş yazarlı çalışmalara gönderme yapılırken sadece metin içindeki ilk göndermede tüm yazarların soyadları verilir. Diğer göndermeler için ilk yazarın soyadının yanına ve diğerleri ifadesi eklenmelidir. İngilizce yazılan makalelerde üç, dört ya da beş yazarlı yayınlara gönderme yapılırken ve diğerleri yerine et al. ifadesi kullanılmalıdır. 

Örnek

İlk gönderme

(Uçak, Kurbanoğlu, Şencan ve Doğan, 2011) I

kinci ve sonraki göndermeler

(Uçak ve diğerleri, 2011) 

Aynı Parantez İçerisinde Birden Çok Gönderme Yapılması 

Aynı parantez içerisinde yapılan çoklu göndermeler ilk yazarın soyadına göre alfabetik sırada olmalı ve noktalı virgül ile ayrılmalıdır. 

Örnek 

(Akbulut ve Doğan, 2013; Şencan, 2003; Tonta, 2010) 

KAYNAKÇA OLUŞTURMA KURALLARI 

Kaynakça vermenin amacı, okuyuculara kaynaklara erişme ve kaynakları kullanma konusunda yardımcı olmaktır. Bu nedenle kaynakçalarda verilen kaynaklara ilişkin bilgiler doğru ve tam olmalıdır. Her künye genel olarak yazar, yayın yılı, başlık ve yayın bilgisi alanlarını içerir. Bu bilgileri kontrol etmenin en iyi yolu, her bir künyeyi orijinal yayına gidip doğrulamaktır. Dergi adlarının, yayın yılı bilgisinin, cilt ve sayı numaraları ile sayfa numaralarının ve elektronik erişim bilgilerinin tam olarak aktarılmasına, özel adların ve özel vurgu veya işaretler içeren yabancı dildeki kelimelerin hecelenişine dikkat edilmelidir. Yazarlar kaynakça listesindeki tüm bilgilerden sorumludurlar. Doğru ve tam bir şekilde hazırlanmış kaynakça, dikkatli bir araştırmacı olarak güvenilirlik oluşturmaya yardımcı olur. 

Otomatik dizinleme teknolojileri açısından da kaynakçalardaki tutarlılık oldukça önemlidir. Günümüz teknolojileri makalelerin yanı sıra makale kaynakçalarından da belli atıf ağlarını ortaya çıkarmak amacıyla algoritmalar kullanmaktadırlar. Eğer kaynakça unsurları eksik ya da hatalı ise algoritma bunları tanıyamamakta, kaynakçanın dizinleme için yakalanma olasılığı azalmaktadır. 

İsimlerin Alfabetik Olarak Sıralanması 

APA’da kaynakça, kaynakların ilk yazarlarının soyadına göre alfabetik olmaktadır. Alfabetik sıralama yalnızca soyadın ilk harfine göre yapılmaz, aynı ilk harfe sahip künyelerin de kendi içerisinde harfe göre alfabetik olmaları gerekir. 

Meta-Analizde Kullanılan Kaynakların Gösterimi 

Bir meta-analizde kullanılan yayın sayısı 50 ve daha az ise kaynakçada verilir. Ancak bunun meta-analiz için kullanılan bir makale olduğunu belirtmek için başına “*” işareti konur. Eğer meta-analiz için kullanılan makale sayısı 50’yi geçiyorsa, bunlar için ayrı bir liste oluşturulmalı ve çevrimiçi bir ek olarak verilmelidir. Eğer bir makale hem meta- analiz için kullanıldıysa hem de bu makaleye metin içinde gönderme yapıldıysa, bu makale hem kaynakçada hem de adı geçen çevrimiçi listede yer almalıdır. 

Meta-analiz yapılan makalelerde meta-analiz için kullanılan makale sayısı 50 ve daha küçük olduğu için kaynakçada yer alacaksa kaynakçanın başına “* ile işaretlenmiş kaynaklar meta-analiz için kullanılmıştır” notu düşülmelidir. Meta-analizde kullanılan makalelere yapılacak göndermeler için “*” işareti kullanılmaz. 

Örnek 

Künyeler 

*Yılmaz, A. (2009). Public policies and public library-emergent literacy relationship in the USA. Bilgi Dünyası, 10, 80-94. Erişim adresi: http://www.bd.org.tr/ 

Yılmaz, B., Köse, E. ve Korkut, Ş. (2008). Hacettepe Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi öğrencilerinin okuma alışkanlıkları üzerine bir araştırma. Türk Kütüphaneciliği, 23, 22-51. Erişim adresi: http://www.tk.org.tr/ 

Göndermeler 

(Yılmaz, 2009)

(Yılmaz, Köse ve Korkut, 2008) 

YAZAR BİLGİSİ

Yazar sayısı yedi veya daha az ise tüm yazar adları künyede verilir. 

Örnek 

Yazar, A., Yazar, B. B. ve Yazar, C. 

Yazar sayısı sekiz ve daha fazla olduğunda ise ilk altı yazarın adı yazılıp üç nokta eklenir ve son yazarın adı ile yazar kısmı kapatılır. 

Örnek 

Gilbert, D. G., McClernon, J. F., Rabinovich, N. E., Sugai, C., Plath, L. C., Asgaard, G., ... Botros, N. (2004). Tonta, Y., Küçük, M. E., Al, U., Alır, G., Ertürk, K. L., Olcay, N. E., ... Ünal, Y. (2006). 

EDİTÖR BİLGİSİ

Editörü olan bir kitabın kaynakça bilgisi verilirken, editör adlarına yazar pozisyonunda yer verilir ve son editör adından sonra parantez içinde Ed. veya Yay. haz. kısaltması eklenir. Parentez içindeki kısaltmadan sonra nokta konur. 

Örnek 

Ören, T., Üney, T. ve Çölkesen, R. (Ed.). (2006). Türkiye bilişim ansiklopedisi. İstanbul: Papatya Yayıncılık. 

Editörlü bir kitaptaki bir bölüme atıf yapılırken yazar kısmında editörlerin adları değil, ilgili bölümün yazar(lar)ının adları yer alır. Editör adlarına bölüm başlığından sonra yer verilir. 

Yazar, Y. (Yıl). Bölüm başğı. E. E. Editör (Yay. haz.), Kitabın başğı içinde (s. xx-xx). Yayın yeri: Yayın evi. 

YAYIN TARİHİ

Çalışmanın yayımlandığı yıl bilgisi parantez içerisinde verilip, parantezin sonuna nokta konur. Tezler gibi yayımlanmamış çalışmalar için tamamlandıkları tarih verilir. 

Gazeteler, mektuplar, popüler dergiler için yıl bilgisi ile birlikte ay bilgisi ya da gün ve ay bilgisi de verilir. 

Örnek 1 

Arat, M. (2011, 24 Nisan). Okuma alışkanlığı nasıl kazandırılır? Zaman gazetesi. Erişim adresi: http://www.zaman.com.tr/  

BAŞLIK 

Bu kısımda künye unsurlarından biri olan başlığın farklı yayın türlerine göre veriliş şekilleri aktarılmaktadır. 

Makale veya Bölüm Başlığı

Başlıktaki ve alt başlıktaki ilk kelimenin ilk harfi ve eğer varsa özel adların ilk harfleri büyük yazılır. Makale veya bölüm başlığı italik yapılmaz, tırnak içinde verilmez. Başlığın sonuna nokta konur. 

Örnek 1 

Dempsey, L. (2006, Nisan). Libraries and the long tail: Some thoughts about libraries in a network age. D-Lib Magazine, 12(4). Erişim adresi: http://www.dlib.org/dlib.html 

YAYIN BİLGİSİ

Bu kısımda süreli ve süresiz yayınlara ilişkin yayın bilgileri ile ilgili dikkat edilmesi gereken noktalar üzerinde durulmaktadır. 

Süreli Yayınlar: Bilimsel Dergiler, Popüler Dergiler, Gazeteler 

Süreli yayının başlığından sonra italik olarak cilt numarası verilir. Derginin her bir sayısına kendi içerisinde birden başlayarak sayfa numarası verildiyse, cilt numarasının yanında derginin sayı numarası da verilir. Sayı numarası parantez içinde hemen cilt numarasından sonra verilir ve italik olarak yazılmaz. Sonrasında ise atıf yapılan kaynaktaki ilgili sayfa aralığı verilir ve en sona nokta konur. Süreli yayına ait yayıncı ve yayın yeri bilgisine kaynakçada genellikle yer verilmez. 

Örnek 1 

Lankford, J. (1985). Discovery in modern astronomy. 4S Review, 3(1), 16-21. Erişim adresi: http://www.jstor.org/ 

ELEKTRONİK KAYNAKLAR 

DOI (Dijital Object Identifier) numarası her bir dijital materyal için tanımlanabilen tekil bir numaradır. Internet üzerindeki içeriğin taşınması, silinmesi, yeniden yapılandırılması sonucu elektronik materyaller için verilen bağlantıların çalışmaması sorununa bir çözüm olarak yayıncılar tarafından geliştirilmiştir. Kaynakçada yer alan DOI numaraları atıf verilen içeriğe bağlantı sağlama işlevini görürler. DOI numarası genellikle elektronik dergi makalelerinde ilk sayfada telif hakkı bilgisinin yanında yer alır. DOI aynı zamanda veri tabanında makalenin arandığı sonuç sayfasında da bulunabilir. 

DOI Numarası Olan Elektronik Kaynaklar 

Eğer içerik ile eşleştirilmiş bir DOI numarası varsa künyede verilmelidir. DOI numarası genellikle makalenin ilk sayfasında yer alır. Künye içerisinde DOI numarası verilirken doi:xxxxxxxxx yapısı kullanılır. Eğer künyede DOI numarası verildiyse, içeriğe erişim amacıyla başka bir bilgi verilmesine gerek yoktur. 

Örnek 

Chan, H. F., Guillot, M., Page, L. ve Torgler, B. (2015). The inner quality of an article: Will time tell?. Scientometrics, 104, s. 19-41. doi:10.1007/s11192-015-1581-y 

DOI Numarası Olmayan Elektronik Kaynaklar 

Eğer içerik ile eşleştirilmiş bir DOI numarası yoksa, derginin, kitap/rapor yayıncısının ana sayfasına ilişkin URL bilgisi verilmelidir. Makaleye özel bir veri tabanından erişim sağlanıyorsa, Web’den doğrulama yapılması gerekir

Örnek 

Al, U. ve Soydal, İ. (2014). Kütüphan-e Türkiye Projesi: Halk kütüphanesi kullanım araştırması. Türk Kütüphaneciliği, 28, 288-307. Erişim adresi: http://www.tk.org.tr/index.php/TK 

DOĞRUDAN/DOLAYLI ALINTI YAPMA 

Bir kaynaktan doğrudan alıntı yaparken metin içi göndermede her zaman yazar, yıl ve sayfa aralığı bilgilerine, sayfa numarası olmayan materyallerde ise paragraf numarası bilgisine yer verilmelidir. 

Eğer doğrudan alıntı 40 kelimeden az ise bu alıntı metinde çift tırnak içinde verilir. Alıntıya metnin ortasındaki cümlelerde yer verilmişse, alıntı yapılan kısım çift tırnak içinde verildikten hemen sonra parantez içinde kaynağa gönderme yapılır. Sonrasında ise diğer cümlelere devam edilir. 

Örnek 

Kitaplar aracılığı ile çocukların duygusal gelişimi desteklenebilir. Çocuk kendi duygularının başka bireylerde de bulunduğunu ve bunların doğal olduğunu kitaplar ve öyküler aracılığı ile görebilir. “Korku, kıskançlık, öfke, nefret, hırs gibi duygularda ölçüsüzlüğün verdiği zararları fark edip, kontrol altına almak gerektiğini öğrenebilir” (Çılgın, 2006, s. 176). Kitaplar aracılığı ile çocuk çevresini ve diğer canlıları tanıma imkânı bulur. Aile bireyleriyle, arkadaşlarıyla ve çevresiyle ilişki kurmanın yollarını fark eder. Çevresine uyum sağlayabilmek ve kabul görebilmek için yapması gerekenleri öğrenebilir (Çılgın, 2006, s. 176). 

Eğer alıntı bir cümlenin sonunda ise, alıntı yapılan kısım tırnak işareti ile bitirilir ve hemen ardından 

DİPNOTLAR/EKLER 

Dipnotların veriliş amacı içeriği desteklemektir. Dipnotlar karışık, gereksiz ve ilgisiz bilgi içermemeli, çok uzun olmamalı, eğer uzuyorsa ekler kısmında verilmelidir. Bu durumda dipnot olarak ilgili bilginin eklerde yer aldığı belirtilebilir. Ekler basılı ya da çevrimiçi olabilir

Books

Journal Articles

Newspaper Articles

Websites

Author(s)

Author(s)

Author(s)

Author(s)

Date (year)

Date (year, month)

Date (year, month day)

Date (year, use n.d. if none)

Chapter title (optional)

Article title

Article title

Website title

Editor(s) (if given)

Title of Journal

Title of Newspaper

Retrieval statement (always necessary)

Book title

Volume

Pagination (use p. or pp.)

 

Edition (if given)

Issue (if given)

Retrieval statement (when necessary)

 

Volume (if given)

Pagination

 

 

Pagination (when citing a chapter)

Retrieval statement (when necessary)

 

 

Place of publication

 

 

 

Publisher

 

 

 

Retrieval statement (when necessary)

 

 

 

 

 

Bu kılavuz hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: 

http://www.apastyle.org

https://owl.english.purdue.edu

http://tk.bilgi.edu.tr 

 

BAŞ EDİTÖRLER


Dr. Gül Tiryaki-SÖNMEZ, PhD

Department of Health Sciences, Lehman Collage, 

50 Bedford Park Boulevard West Bronx, NY 10468, USA. 

Tel: +1(718)-960-8000, USA, 

E-mail: useabd.editor@gmail.com

 

Dr. İbrahim ERDEMİR, PhD

Balıkesir Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 

Balıkesir – Türkiye.

Tel: +(90)266 239 1838 / 1114

E-mail: iboerdemir@gmail.com

ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-5279-6907


Copyright © 2017 IJSETS.               Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ETHICS

The International Journal of Sport, Exercise and Training Sciences is committed to the highest standards of research and publication ethics. If ethical misconduct is suspected, the Editorial Board will act in accordance with the relevant international rules of publication ethics (i.e., COPE guidelines, ICMJE Recommendations, CSE White Paper on Publication Ethics, WAME resources, WMA policies and ORI).

PLAGIARISM

Plagiarism is a serious problem and the most common ethical issue afflicting scientific writing. The International Journal of Sport, Exercise and Training Sciences does not allow any form of plagiarism. In accordance with our journal policy, submitted manuscripts are screened with plagiarism software to detect instances of overlapping and similar text at least two times (during the evaluation process and before publication).

We use "iThenticate" to screen all submissions for plagiarism. High similarity scores even more than 15% may lead rejection of a manuscript even after acceptance.

ARTICLE PUBLISHING CHARGES
The IJSETS does NOT charge submission/processing / and publication fees from the Author(s). It is a 100% non-profit initiative to encourage good Sport Sciences publication and dissemination. Moreover, the journal provides immediate free access to the full text of all articles as soon as they are accepted and receive DOI numbers.

We encourage scientists from around the world to submit their papers to us.