Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 1, 1 - 12, 30.06.2022
https://doi.org/10.47137/uujes.1055725

Öz

Kaynakça

 • Bayraktar A, Altunışık AC, Türker T, Sevim B, Ateş Ş. Karayolu Köprülerinin Sonlu Eleman Modellerinin Operasyonal Modal Analiz Yöntemiyle İyileştirilmesi
 • Bayraktar A, Altunışık AC, Sevim B, Türker T. Kömürhan Köprüsünün Sonlu Eleman Model İyileştirilmesi. İMO Teknik Dergi, 2009;307: 4675-4700.
 • Ural A. Tarihî Kemer Köprülerin Sonlu Eleman Metoduyla Analizi. Deprem Sempozyumu; 2005. p. 408-413.
 • Türker T, Bayraktar A, Kocaman İ, Çoruhlu B. Ölçekli Yığma Taş Kemer Köprü Modelinin Dinamik Davranışının Deneysel Ve Analitik Olarak Incelenmesi. 5. Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu; 2015. p. 1-3.
 • Özmen A, Sayin E. Tarihi Yığma Bir Köprünün Deprem Davranışının Değerlendirilmesi. NOHU J. Eng. Sci., 2020; 9(2): 956-965.
 • Korkmaz KA, Zabin P, Çarhoğlu Aİ, Nuhoğlu A. Taş Kemer Köprülerin Deprem Davranışlarının Değerlendirilmesi: Timisvat Köprüsü Örneği, İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, 2013;2(1):66-75.
 • Birinci F. Taş kemer köprülerin sonlu eleman modellerinin operasyonel modal analiz yöntemiyle iyileştirilmesi (Doctoral dissertation, Karadeniz Teknik Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü), 2010.
 • Ercan E, Nuhoğlu A. Üç Açıklıklı Tarihi Yığma Kemer Köprünün Yapısal Davranışının Belirlenmesi. 3.Köprüler Viyadükler Sempozyumu: 2015 Mayıs 8-10: İnşaat Mühendisleri Odası, Bursa Şubesi.
 • Pelà L, Aprile A, Benedetti, A. Seismic Assessment Of Masonry Arch Bridges. Engineering Structures, 2009;31(8):1777-1788.
 • Hatzigeorgiou GD, Beskos DE, Teodorakopoulos DD, Sfakianakis M. Static and dynamic analysis of the Arta bridge by finite elements, Architecture & Civil Engineering,1999;2(1):4-51.
 • Hokelekli E, Yilmaz, BN. Effect of cohesive contact of backfill with arch and spandrel walls of a historical masonry arch bridge on seismic response, Periodica Polytechnica Civil Engineering, 2019;63(3):926-937.
 • Çoruhlu B, Türker T, Yanık Y, Bayraktar A. Tarihi Taş Kemer Köprülerin Modal Davranışlarının Köprü Boyutlarına Bağlı Olarak Tahmin Edilmesi. Uluslararası Katılımlı 6. Tarihi Yapıların Korunması ve Güçlendirilmesi Sempozyumu: 2017 Kasım 2-4.
 • Hökelekli E, Al‐Helwani A. Effect Of Soil Properties On The Seismic Damage Assessment Of Historical Masonry Minaret–Soil İnteraction Systems, The Structural Design Of Tall And Special Buildings, 2020;29(2):e1694.
 • Altıok TY. Tarihi Minarelerin Dinamik Özelliklerinin Deneysel Ve Nümerik Yöntemler İle Araştırılması (Master's Thesis, Fen Bilimleri Enstitüsü).2019.
 • Mutlu Ö, Şahin A. Investigating the effect of modeling approaches on earthquake behavior of historical masonry minarets-Bursa Grand Mosque case study, Sigma, 2016;7(2):123-136.
 • Öztürk H. Betonarme Kısa Kirişlerde Kesme Dayanımının Çapraz Kesme Donatıları İle İyileştirilmesi (Doctoral dissertation, Doktora Tezi).2016.
 • Tanrıverdi M, Gürel MA. Geçmişten Günümüze Kemer Köprüler. Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi, 2019; 4(3):156-167.

EVALUATION OF THE SEISMIC BEHAVIOR OF THE HISTORIC CLANDRAS BRIDGE

Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 1, 1 - 12, 30.06.2022
https://doi.org/10.47137/uujes.1055725

Öz

Historical masonry arch bridges are one of the most important structures that convey the cultural heritage of past civilizations to the present. Historical masonry arch bridges were one of the most important elements of transportation and architecture in the past. These structures can be damaged by many natural disasters such as earthquakes, floods, etc. from the past to the present. It is necessary to carry out the necessary studies in order to protect these bridges as they were built and to transfer them safely to future generationsIt is clear that determining the earthquake behavior of these bridges, which are exposed to different geometrical properties, materials and loading conditions, will increase the effectiveness of the strengthening works to be done. In this study, the seismic behavior of the Uşak Clandras Bridge, which is a historical masonry arch bridge, was investigated by linear and non-linear time history analysis. Firstly, the 3D model of the masonry bridge was created with the Abaqüs program. To simulate the more real behavior of the structure, a detailed survey was carried out. For the characteristic features of the materials used in the bridge, studies in the literature were taken into consideration. Acceleration records of 1999 Kocaeli Earthquake were used in dynamic analyses.

Kaynakça

 • Bayraktar A, Altunışık AC, Türker T, Sevim B, Ateş Ş. Karayolu Köprülerinin Sonlu Eleman Modellerinin Operasyonal Modal Analiz Yöntemiyle İyileştirilmesi
 • Bayraktar A, Altunışık AC, Sevim B, Türker T. Kömürhan Köprüsünün Sonlu Eleman Model İyileştirilmesi. İMO Teknik Dergi, 2009;307: 4675-4700.
 • Ural A. Tarihî Kemer Köprülerin Sonlu Eleman Metoduyla Analizi. Deprem Sempozyumu; 2005. p. 408-413.
 • Türker T, Bayraktar A, Kocaman İ, Çoruhlu B. Ölçekli Yığma Taş Kemer Köprü Modelinin Dinamik Davranışının Deneysel Ve Analitik Olarak Incelenmesi. 5. Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu; 2015. p. 1-3.
 • Özmen A, Sayin E. Tarihi Yığma Bir Köprünün Deprem Davranışının Değerlendirilmesi. NOHU J. Eng. Sci., 2020; 9(2): 956-965.
 • Korkmaz KA, Zabin P, Çarhoğlu Aİ, Nuhoğlu A. Taş Kemer Köprülerin Deprem Davranışlarının Değerlendirilmesi: Timisvat Köprüsü Örneği, İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, 2013;2(1):66-75.
 • Birinci F. Taş kemer köprülerin sonlu eleman modellerinin operasyonel modal analiz yöntemiyle iyileştirilmesi (Doctoral dissertation, Karadeniz Teknik Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü), 2010.
 • Ercan E, Nuhoğlu A. Üç Açıklıklı Tarihi Yığma Kemer Köprünün Yapısal Davranışının Belirlenmesi. 3.Köprüler Viyadükler Sempozyumu: 2015 Mayıs 8-10: İnşaat Mühendisleri Odası, Bursa Şubesi.
 • Pelà L, Aprile A, Benedetti, A. Seismic Assessment Of Masonry Arch Bridges. Engineering Structures, 2009;31(8):1777-1788.
 • Hatzigeorgiou GD, Beskos DE, Teodorakopoulos DD, Sfakianakis M. Static and dynamic analysis of the Arta bridge by finite elements, Architecture & Civil Engineering,1999;2(1):4-51.
 • Hokelekli E, Yilmaz, BN. Effect of cohesive contact of backfill with arch and spandrel walls of a historical masonry arch bridge on seismic response, Periodica Polytechnica Civil Engineering, 2019;63(3):926-937.
 • Çoruhlu B, Türker T, Yanık Y, Bayraktar A. Tarihi Taş Kemer Köprülerin Modal Davranışlarının Köprü Boyutlarına Bağlı Olarak Tahmin Edilmesi. Uluslararası Katılımlı 6. Tarihi Yapıların Korunması ve Güçlendirilmesi Sempozyumu: 2017 Kasım 2-4.
 • Hökelekli E, Al‐Helwani A. Effect Of Soil Properties On The Seismic Damage Assessment Of Historical Masonry Minaret–Soil İnteraction Systems, The Structural Design Of Tall And Special Buildings, 2020;29(2):e1694.
 • Altıok TY. Tarihi Minarelerin Dinamik Özelliklerinin Deneysel Ve Nümerik Yöntemler İle Araştırılması (Master's Thesis, Fen Bilimleri Enstitüsü).2019.
 • Mutlu Ö, Şahin A. Investigating the effect of modeling approaches on earthquake behavior of historical masonry minarets-Bursa Grand Mosque case study, Sigma, 2016;7(2):123-136.
 • Öztürk H. Betonarme Kısa Kirişlerde Kesme Dayanımının Çapraz Kesme Donatıları İle İyileştirilmesi (Doctoral dissertation, Doktora Tezi).2016.
 • Tanrıverdi M, Gürel MA. Geçmişten Günümüze Kemer Köprüler. Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi, 2019; 4(3):156-167.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Mühendislik, Ortak Disiplinler
Bölüm Articles
Yazarlar

Soner ŞEKER> (Sorumlu Yazar)
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7632-9713
Türkiye


Hakkı ŞAHİN>
UŞAK ÜNİVERSİTESİ, LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ, İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)
0000-0003-0565-7709
Türkiye

Teşekkür The study was carried out within the scope of the master's thesis named "Examination of a Strengthened Historical Building with the Operational Modal Analysis Method" and some details were not included in the article so that the article would not be too long. More detailed information can be found in the content of the thesis.
Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2022
Gönderilme Tarihi 10 Ocak 2022
Kabul Tarihi 25 Ocak 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { uujes1055725, journal = {Usak University Journal of Engineering Sciences}, eissn = {2651-3447}, address = {uujes@usak.edu.tr}, publisher = {Uşak Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {5}, number = {1}, pages = {1 - 12}, doi = {10.47137/uujes.1055725}, title = {EVALUATION OF THE SEISMIC BEHAVIOR OF THE HISTORIC CLANDRAS BRIDGE}, key = {cite}, author = {Şeker, Soner and Şahin, Hakkı} }
APA Şeker, S. & Şahin, H. (2022). EVALUATION OF THE SEISMIC BEHAVIOR OF THE HISTORIC CLANDRAS BRIDGE . Usak University Journal of Engineering Sciences , 5 (1) , 1-12 . DOI: 10.47137/uujes.1055725
MLA Şeker, S. , Şahin, H. "EVALUATION OF THE SEISMIC BEHAVIOR OF THE HISTORIC CLANDRAS BRIDGE" . Usak University Journal of Engineering Sciences 5 (2022 ): 1-12 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/uujes/issue/70946/1055725>
Chicago Şeker, S. , Şahin, H. "EVALUATION OF THE SEISMIC BEHAVIOR OF THE HISTORIC CLANDRAS BRIDGE". Usak University Journal of Engineering Sciences 5 (2022 ): 1-12
RIS TY - JOUR T1 - EVALUATION OF THE SEISMIC BEHAVIOR OF THE HISTORIC CLANDRAS BRIDGE AU - SonerŞeker, HakkıŞahin Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.47137/uujes.1055725 DO - 10.47137/uujes.1055725 T2 - Usak University Journal of Engineering Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 12 VL - 5 IS - 1 SN - -2651-3447 M3 - doi: 10.47137/uujes.1055725 UR - https://doi.org/10.47137/uujes.1055725 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Usak University Journal of Engineering Sciences EVALUATION OF THE SEISMIC BEHAVIOR OF THE HISTORIC CLANDRAS BRIDGE %A Soner Şeker , Hakkı Şahin %T EVALUATION OF THE SEISMIC BEHAVIOR OF THE HISTORIC CLANDRAS BRIDGE %D 2022 %J Usak University Journal of Engineering Sciences %P -2651-3447 %V 5 %N 1 %R doi: 10.47137/uujes.1055725 %U 10.47137/uujes.1055725
ISNAD Şeker, Soner , Şahin, Hakkı . "EVALUATION OF THE SEISMIC BEHAVIOR OF THE HISTORIC CLANDRAS BRIDGE". Usak University Journal of Engineering Sciences 5 / 1 (Haziran 2022): 1-12 . https://doi.org/10.47137/uujes.1055725
AMA Şeker S. , Şahin H. EVALUATION OF THE SEISMIC BEHAVIOR OF THE HISTORIC CLANDRAS BRIDGE. UUJES. 2022; 5(1): 1-12.
Vancouver Şeker S. , Şahin H. EVALUATION OF THE SEISMIC BEHAVIOR OF THE HISTORIC CLANDRAS BRIDGE. Usak University Journal of Engineering Sciences. 2022; 5(1): 1-12.
IEEE S. Şeker ve H. Şahin , "EVALUATION OF THE SEISMIC BEHAVIOR OF THE HISTORIC CLANDRAS BRIDGE", Usak University Journal of Engineering Sciences, c. 5, sayı. 1, ss. 1-12, Haz. 2022, doi:10.47137/uujes.1055725

An international scientific e-journal published by the University of Usak