Cilt: 3 Sayı: 2, 26.07.2022

Yıl: 2021

Dergi Yapı Bilgi Modelleme konusunda akademik çalışmaların akademi ve sektördeki paydaşlar ile paylaşılması için açık kaynak bir ortam olma hedefini taşımaktadır.

Yapı Bilgi Modelleme Mimar Sinan Üniversitesi Enformatik Bölümü tarafından hazırlanan akademik hakemli bir dergidir. Dergi Yapı Bilgi Modelleme konusunda akademik çalışmaların akademi ve sektördeki paydaşlar ile paylaşılması için açık kaynak bir ortam olma hedefini taşımaktadır.Dergiye kabul edilecek çalışmaların kapsamı ve içeriği Yapı/Bina Bilgi Modelleme ekseninde ve kapsamında yapılan çalışmalardır. Örnek alanlar aşağıdaki listede belirlenmiştir.

 • Yapı Bilgi Modelleme Teorisi
 • Yapı Bilgi Modeli ile Entegre Proje Yönetimi
 • Yapı Bilgi Modeli ile 4D/5D
 • Yapı Bilgi Modeli 3B Koordinasyon
 • Yapı Bilgi Modeli Uygulama Planları
 • Yapı Bilgi Modeli ve Yeşil Binalar
 • Yapı Bilgi Modeli ve Tesis Yönetimi
 • Yapı Bilgi Modeli ile Veri Yönetimi
 • Yapı Bilgi Modelleme ve CBS
 • Yapı Bilgi Modeli ile Maliyet Yönetimi
 • Yapı Bilgi Modeli ve Parametrik Tasarım
 • Yapı Bilgi Modeli ile Örnek Uygulamaları


Yapı Bilgi Modelleme Mimar Sinan Üniversitesi Enformatik Bölümü tarafından hazırlanan akademik hakemli bir dergidir. Dergi Yapı Bilgi Modelleme konusunda akademik çalışmaların akademi ve sektördeki paydaşlar ile paylaşılması için açık kaynak bir ortam olma hedefini taşımaktadır.Dergiye kabul edilecek çalışmaların kapsamı ve içeriği Yapı/Bina Bilgi Modelleme ekseninde ve kapsamında yapılan çalışmalardır. Örnek alanlar aşağıdaki listede belirlenmiştir.

 • Yapı Bilgi Modelleme Teorisi
 • Yapı Bilgi Modeli ile Entegre Proje Yönetimi
 • Yapı Bilgi Modeli ile 4D/5D
 • Yapı Bilgi Modeli 3B Koordinasyon
 • Yapı Bilgi Modeli Uygulama Planları
 • Yapı Bilgi Modeli ve Yeşil Binalar
 • Yapı Bilgi Modeli ve Tesis Yönetimi
 • Yapı Bilgi Modeli ile Veri Yönetimi
 • Yapı Bilgi Modelleme ve CBS
 • Yapı Bilgi Modeli ile Maliyet Yönetimi
 • Yapı Bilgi Modeli ve Parametrik Tasarım
 • Yapı Bilgi Modeli ve Örnek Uygulamalar

Lütfen aşağıdaki kurallara dikkat ederek,ilgili şablona göre makalenizi hazırlayınız .

Makale başlığını ve kendi isim ve adresinizi Camel Case (ilk harfi büyük kelimeler) formatında sisteme girdiğinizden emin olunuz.

Makalenizin en az 250 kelimelik özet ve 5 anahtar kelime içerdiğinden emin olunuz.Özet ve anahtar kelimelerin sisteme de doğru girildiğinden emin olunuz.

Tüm makaleler intihal kontrolüne tabi tutulmaktadır.Kaynak göstemeden alıntı yapmadığınıza emin olunuz.

Tüm tablo ve şekillerinize metin içinden atıf yapıldığından emin olunuz.

Tüm alıntıların kaynakça bölümünde listelendiğine emin olunuz.

Kaynakça bölümünün sisteme doğru girildiğinden emin olunuz.

Telif hakkı size ait olmayan bir şekil yada resim kullanmayınız yada eser sahibinden izin belgesi sununuz.

Yayınlanan makalelerin tüm  telif hakları dergimize aittir, ve açık kaynak olarak sunulur. Her yazar bu kuralı kabul etmiş sayılır.

Dergi yazım kurallarını içeren şablona buradan ulaşabilirsiniz.

Şablonu indirdikten sonra belgeyi .docx formatında bilgisayarınızda yeniden kayıt ediniz.

Makalelerinizi sisteme lütfen sadece .docx formatında yükleyiniz pdf dosyası yüklemeyiniz.


Etik İlkeler ve Yayın Politikası

 • Yapı Bilgi Modelleme Dergisi yılda (2) iki sayı olarak yayınlanır.Yılda en fazla (1) bir özel sayı yayınlanabilir.
 • Yapı Bilgi Modelleme Dergisi hakemli ve açık erişimli bir dergidir.
 • Yapı Bilgi Modelleme Dergisi makale işlem ücreti, değerlendirme ücreti, basım ücreti veya herhangi bir şekilde makalelere yazardan ücret talep etmemektedir.
 • Yapı Bilgi Modelleme Dergisi sistemine sunulan kişisel bilgiler, yalnızca  derginin bilimsel amaçları doğrultusunda kullanılacaktır.
 • Yapı Bilgi Modelleme Dergisinde yayınlan tüm makaleler TÜBİTAK-ULAKBİM Dergipark sistemi aracılığıyla pdf formatında arşivlenmekte ve saklanmaktadır.
 • Yapı Bilgi Modelleme Dergisi reklam kabul etmemektedir.
 • Yapı Bilgi Modelleme Dergisi faaliyetleri COPE tarafından hazırlanan "The COPE Code of Conduct for Journal Editors" hükümlerine uyumlu olarak yürütülmeye çalışılmaktadır.
 • Dergide yayınlanan makalelerin tüm telif hakları dergiye devredilmiş sayılır. Yazar makale gönderimi yaparken bu şartları kabul etmiş sayılır.
 • Daha önce herhangi bir ortamda yayınlanmış bir eser Yapı Bilgi Modelleme Dergisinde tekrar yayınlanamaz.
 • Dergide yayın için gönderilen makalelerin içeriği ile ilgili tüm sorumluluk yayında ismi olan yazarlara aittir.
 • Tüm yayınlar bilimsel etik kurallarına dikkat ederek hazırlanmalıdır.
 • Aksi durumda yayında yer alan tüm yazarlar kara listeye alınacak ve tekrar yayın yapmasına izin verilmeyecektir.
 • Dergide yayınlanan herhangi bir makalede sonradan intihal tespit edilmesi durumunda yazar kara listeye alınır ve tekrar yayın yapmasına izin verilmez.

Yayın Süreci

 1. Dergiye gönderilen makaleler gönderim sırası esas alınarak değerlendirmeye alınmaktadır.
 2. Dergi kapsamında olmayan makaleler editör tarafından değerlendirme aşaması öncesi RED edilmektedir.
 3. Editöryal ön değerlendirme sonrası dergi makaleleri kör hakemlik değerlendirme süreci ile değerlendirmeye alınmaktadır.
 4. Kör hakemlik sürecinde her makale editörlük görevi olmayan 2 hakem tarafından incelenmektedir.
 5. Değerlendirme sürecinde 1 hakem RED kararı verirse, değerlendirme sürecine 3.hakem katılmaktadır.
 6. Dergi makale değerlendirme süresi ortalama 3 aydır.Bu süre yoğunluk nedeni ile değişiklik gösterebilir.
 7. Değerlendirme sonrası yazardan 7 gün  yada 15 gün içerisinde önerilen değişiklikleri tamamlaması beklenmektedir.
 8. Hakem önerileri sonrasında gerekli değişikliklerin yapıldığı makaleler, hakemler ve editörler tarafından tekrar kontrol edilir.
 9. Değişiklikler sonrası hakemlerin ve editörlerin ortak görüşü dikkate alınarak KABUL yada RED kararı verilir.
 10. Değişiklikleri zamanında tamamlanmayan makaleler hakkında başka bir uyarıya gerek kalmaksızın RED kararı verilir.
 11. Kabul kararı verilen makaleler son okuma ve biçimsel düzenlemelerin ardından gelecek sayılardan birinde yayına alınır.

Yapı Bilgi Modelleme Dergisi Elmas Açık Erişim (Diamond Open Access) modeli ile yayın yapan bilimsel, hakemli ve açık erişimli bir dergidir.
Yapı Bilgi Modelleme Dergisi makale gönderim ücreti, makale işlem ücreti, değerlendirme ücreti, basım ücreti veya herhangi bir şekilde makalelere yazardan ücret talep etmemektedir.
Yapı Bilgi Modelleme dergisinde yer alan makaleleri okumak ve indirmek için okurlardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir.
Yapı Bilgi Modelleme dergisinin tüm editoryal ve hakemlik süreçleri gönüllülük esasına göre ücret alınmadan yapılmaktadır.
Yapı Bilgi Modelleme dergisine ait teknik altyapı ve veri saklama ortamı ücretsiz olarak TÜBİTAK ULAKBİM tarafından sağlanmaktadır.