Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Predictors of adolescents’ science learning in blended learning: Prior knowledge, reading proficiency, self-efficacy and regulation

Yıl 2021, Cilt: 6 Sayı: 2, 61 - 71, 20.01.2022

Öz

The goal of this study was to explore effects of using blended learning with a science unit in middle school students. We examined how student characteristics were related to learning outcomes as measured by a posttest and an exit survey. Seventh-grade students from a low SES school were taught heredity unit with blended learning. Students completed some tasks digitally on their own, followed by activities and discussions in the classroom. The students performed better on the posttest if they had higher reading proficiency, better background knowledge and higher self-efficacy and regulation, thus replicating the usual patterns found with traditional learning contexts. The affective outcome (enjoyment, interest) was predicted by both reading proficiency and self-efficacy and regulation, but not prior knowledge. These results indicate that benefits of technology may vary as a function of student characteristics.

Kaynakça

  • The article references can be accessed from the .pdf file.

Harmanlanmis öğrenmede ergenlerin fen öğrenimini öngören faktörler: Ön bilgi, okuma yeterliliği, ve öz yeterlilik

Yıl 2021, Cilt: 6 Sayı: 2, 61 - 71, 20.01.2022

Öz

Bu çalışmanın amacı harmanlanmış öğrenme yöntemiyle işlenen bir fen konusunun ortaokul öğrencileri üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Amerika’da, çoğunluğu düşük sosyoekonomik düzeylerden gelen yedinci sınıf öğrencileriyle harmanlanmış olarak kalıtım konusu işlenmiştir. Bu eğitimde öğrenciler bazı etkinlikleri çevrimiçi ve bireysel olarak tamamlarken, bazi etkinlikler ve tartışmalar sınıfta yüzyüze yapılmıştır. Genel olarak eğitim araştırmalarında bulunan örüntüler burada da tekrarlanmıştır. Öğrencilerin son testteki performansları okuma yetenekleri, konu hakkındaki ön bilgileri ve öz yeterlikleri ile doğru orantılıdır. Öğrencilerin konuya duygusal yaklaşımlarını (ilgi ve beğeni) öngören değişkenler ise öğrencilerin önbilgileri değil, okuma yetenekleri ve özyeterlilikleridir. Bu sonuçlar, teknoloji ile zenginleştirilmiş eğitimlerin faydasının öğrenci özelliklerine bağlı olarak değişebileceğini göstermektedir.

Kaynakça

  • The article references can be accessed from the .pdf file.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Psikolojide Davranış-Kişilik Değerlendirmesi
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Türkan ÖCAL Bu kişi benim
Peru State College, Peru, NE, USA
United States


Cynthia WELSH Bu kişi benim
School Teacher
United States


Aydın DURGUNOĞLU Bu kişi benim
University of Minnesota Duluth, Duluth, MN, USA
United States


Mathew WINBIGLER Bu kişi benim
School Teacher
United States


Cynthia EDWARDSON Bu kişi benim
School Teacher
United States


Rachel MUELLER Bu kişi benim
School Teacher
United States


Sarina SAGMOE Bu kişi benim
University of Minnesota Duluth, Duluth, MN, USA
United States

Yayımlanma Tarihi 20 Ocak 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 6 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Öcal, T. , Welsh, C. , Durgunoğlu, A. , Wınbıgler, M. , Edwardson, C. , Mueller, R. & Sagmoe, S. (2021). Predictors of adolescents’ science learning in blended learning: Prior knowledge, reading proficiency, self-efficacy and regulation . Yıldız Journal of Educational Research , 6 (2) , 61-71 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/yjer/issue/68162/1060581