Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

ARCS Motivasyon Modeli’ne dayalı uzaktan öğretimin etkililiği: Çocuk edebiyatı dersi üzerine bir çalışma

Yıl 2022, Cilt: 7 Sayı: 2, 51 - 63, 10.01.2023

Öz

Bu araştırmada, ARCS Motivasyon Modeli’ne uygun olarak tasarlanmış Çocuk Edebiyatı derslerinin ön lisans öğrencilerinin gelişimlerine, performanslarına ve e-öğrenmeye hazır bulunuşluklarına etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma, karma araştırma desenlerinden yakınsak paralel desende tasarlanmıştır. Araştırmanın örneklemini, İstanbul’daki bir vakıf üniversitesinde çocuk gelişimi programında eğitimine devam eden 48 ön lisans öğrencisi oluşturmaktadır. Nicel verileri toplamak için öğrencilere öğretimden önce ve sonra ‘Üniversite Öğrencilerinin E-öğrenmeye Hazır Bulunuşluğu Ölçeği’, ön-test ve son-test olarak uygulanmış ve öğrenci ürünleri analitik puanlama anahtarı ile değerlendirilmiştir. Nitel verileri toplamak için öğrencilerle bireysel görüşmeler yapılmıştır. Nicel verilerin analizi için betimsel istatistik analizi ve bağımlı örneklem t-testi, nitel verilerin analizi için içerik analizi yapılmıştır. Araştırma sonucunda, ARCS Motivasyon Modeli’ne uygun tasarlanan derslerin ön lisans öğrencilerinin bilgisayar öz-yeterliği açısından hazır bulunuşluklarına, olumlu etki ettiği görülmüştür. Öğrenciler ve öğretim elemanı, ARCS Motivasyon Modeli’ne uygun işlenen derslerin kendilerine birçok açıdan katkıları olduğunu ve etkileşimi artırdığını belirtmişlerdir. Araştırma ARCS Modeline uygun tasarlanan dersin öğrencilerin bilgisayar öz-yeterliği açısından hazır bulunuşluklarına, bilişsel ve duyuşsal gelişimlerine, uzaktan eğitimi nitelikli hâle getirdiğini ve öğretim elemanının mesleki gelişimine katkı sağladığını ortaya koymuştur. Uzaktan eğitimde çevrim içi derslerin öğretim süreçleri ARCS Motivasyon Modeli’ne uygun bir şekilde tasarlanabilir. Uzaktan eğitim sürecinde çevrim içi ortamda eksikliği duyulan etkileşimi sağlamada ve e-öğrenmeyi nitelikli bir hâle getirmede ARCS Motivasyon Modeli faydalı olabilir.

Effectiveness of distance education designed based on ARCS Motivational Model: A study on children’s literature course

Yıl 2022, Cilt: 7 Sayı: 2, 51 - 63, 10.01.2023

Öz

In this study, it was aimed to determine the effects of Children’s Literature courses designed in accordance with the ARCS Motivational Model on the development, performance and e-learning readiness of the associate degree students. Convergent parallel design, which is one of the mixed methods research designs, was applied. The sample of the study consists of 48 students who continue their education in a child development program at a foundation university in Istanbul. Quantitative data was collected by the “University Students’ E-Learning Readiness Scale”. Individual interviews and student products were used. Dependent samples t-test, content analysis and descriptive statistics were used. As a result of the research, it was seen that the course designed in accordance with the ARCS Motivational Model had a positive effect on the readiness of the associate degree students in terms of computer self-efficacy. The study revealed that the course, designed in accordance with the ARCS Motivational Model, contributed to the readiness of students in terms of computer self-efficacy, their cognitive and affective development, quality of distance education, and to the professional development of the instructor. The ARCS Motivational Model can be useful in providing the interaction that is lacking in the online environment in the distance education process and in making e-learning qualified.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Psikolojide Davranış-Kişilik Değerlendirmesi
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Mine KAZANCI Bu kişi benim
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Çocuk Gelişimi Programı, İstanbul, Türkiye
0000-0003-0411-4796
Türkiye


Banu YÜCEL TOY Bu kişi benim
Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, İstanbul, Türkiye
0000-0003-0460-4656
Türkiye


Mehmet GÜROL Bu kişi benim
Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, İstanbul, Türkiye
0000-0001-7649-9619
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 10 Ocak 2023
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 7 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Kazancı, M. , Yücel Toy, B. & Gürol, M. (2022). Effectiveness of distance education designed based on ARCS Motivational Model: A study on children’s literature course . Yıldız Journal of Educational Research , 7 (2) , 51-63 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/yjer/issue/75131/1231813