Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

İngilizce öğretmen adaylarının salgın sürecinde öğretmenlik uygulamasına yönelik yansımaları: Planlama, uygulama ve yansıtma

Yıl 2022, Cilt: 7 Sayı: 2, 101 - 107, 10.01.2023

Öz

Covid-19 pek çok alanda olduğu gibi, öğretmen yetiştiren programlarda da büyük değişiklikler yapılamasını gerekli kıldı. Bu araştırma, pandemi döneminde hizmet öncesi İngilizce öğretmenlerinin, Öğretmenlik Uygulaması dersi kapsamında ilk ve ortaöğretim okullarında sürdürdükleri sınıf içi uygulamaları üç ana başlık altında incelemektedir. Katılımcı grubunu İstanbul’da bir devlet üniversitesinde İngilizce Öğretmenliği programında eğitimine devam eden 15 öğrenci oluşturmaktadır. Katılımcıların öz-yansıtma, akran değerlendirmesi ve öğretim felsefesi (önce ve sonra) raporları fenomenolojik analiz yöntemiyle incelenmiştir. Değerlendirme sonuçları hizmet öncesi İngilizce öğretmenlerinin ağırlıklı olarak planlama ve uygulama aşamalarında endişe yaşadığını göstermiştir. Ayrıca, çevrimiçi derslerin temellerinin geleneksel İngilizce sınıflarından tamamen farklı olduğu görülmüştür. Kısaca, Covid-19 pandemisi nedeniyle zorunlu olarak yaşanan değişiklikler, İngilizce öğretmeni yetiştiren programların uygulama ve içerik konusunda çeşitli dönüşümlere ve yeniliklere ihtiyaç duyduğunu ortaya konmuştur.

Turkish pre-service EFL teachers’ reflections on practicum during pandemic: Planning, implementation and reflection

Yıl 2022, Cilt: 7 Sayı: 2, 101 - 107, 10.01.2023

Öz

Similar to various fields of scientific inquiry, teacher education has gone through dramatic changes during Covid-19 pandemic. The aim of the current study is to investigate its effects on pre-service English as a Foreign Language (EFL) teachers’ in-class practices via three different instruments. Participants were 15 pre-service EFL teachers at a state university in Istanbul. Data collection tools involved the participants’ reflections both on their own and their peers’ online teaching experiences in Teaching Philosophy (as in pre and post design), Self-Observation and Peer Evaluation. Phenomenological Analysis of data revealed that they were predominantly concerned with planning and implementation phases of their teaching. Furthermore, the study demonstrated that the basics of online EFL teaching are fundamentally different from traditional EFL classes. In brief, pre-service EFL teacher education calls for further modifications in accordance with the changes in teaching medium initiated by Covid-19 pandemic.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Psikolojide Davranış-Kişilik Değerlendirmesi
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Ferda İLERTEN Bu kişi benim
Department of Foreign Languages Education, Yıldız Technical University, Faculty of Education, Istanbul, Türkiye
0000-0002-7596-9030
Türkiye


Emrah ÖZCAN Bu kişi benim
Department of Foreign Languages Education, Yıldız Technical University, Faculty of Education, Istanbul, Türkiye
0000-0001-9340-5485
Türkiye


Gülümser EFEOĞLU
Department of Foreign Languages Education, Yıldız Technical University, Faculty of Education, Istanbul, Türkiye
0000-0003-2771-4401
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 10 Ocak 2023
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 7 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA İlerten, F. , Özcan, E. & Efeoğlu, G. (2022). Turkish pre-service EFL teachers’ reflections on practicum during pandemic: Planning, implementation and reflection . Yıldız Journal of Educational Research , 7 (2) , 101-107 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/yjer/issue/75131/1231872