ISSN: 1305-2489
e-ISSN: 2687-1955
Başlangıç: 2008
Yayıncı: Ali İhsan TAŞÇI
Kapak Resmi
       

Değerli Meslektaşlarım,

Yeni Üroloji Dergisi (Yeni Ürol), dört ayda bir yayınlanan uluslararası, hakemli ve açık erişimli bir dergidir.

Yeni Üroloji Dergisi 2008 yılındaki ilk sayısından itibaren TUBİTAK-ULAKBİM ve Türk Tıp Dizini' nde indekslenmektedir.

Ayrıca, Google Akademik, Türk Medline Pleksus, İdeal Online Veri Tabanı, Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD), J-GATE ve EuroPub veritabanlarında taranmaktadır. Son olarak DOAJ’ a (Directory of Open Access Journals) kabul edildiğimizi mutluluk ile bildirmek isteriz. Ayrıca Yeni Üroloji Dergisi Orcid ve CrossRef DOI sistemleriyle ilişkilendirilmektedir. 

Yeni Üroloji Dergisi, Ürolojik Onkoloji, Robotik / Laparoskopik Cerrahi, Endoüroloji / Ürolitiazis, Alt Üriner Sistem Disfonksiyonu, Kadın Ürolojisi, Cinsel İşlev Bozukluğu / İnfertilite, Enfeksiyon / Enflamasyon, Rekonstrüksiyon /Organ  Nakli, Geriatrik Üroloji, Pediatrik Üroloji konularında yazılar kabul edilmektedir.

Dergimizin kaliteli ve standartlara uygun bir biçimde bilimsel düzeyi yüksek yazı ve yazarlara ulaşması, tüm dünyada görünürlüğü ve kullanımı artarak, keyifle okunan üroloji dergilerinden biri olmasını hedefliyoruz. Bilimsel faaliyetlerinizi dergimiz aracılığı ile paylaşmanızı bekler, ilginiz ve katkılarınız için teşekkürlerimi sunarım.

Prof. Dr. Ali İhsan Taşçı

Baş Editör

2023 - Cilt: 18 Sayı: 2

Lisanslama

download