PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Effects of Different Levels of Phosphate, Nitrogen and Inoculation (Rhizobium ciceri) on Seed Yield and Some Yield Characters of Chickpea (Cicer arietinum L.) and the Relationships Between Some Plant Characters

Yıl 2005, Cilt: 15 Sayı: 2, 103 - 112, 01.06.2005

Öz

Nohut (Cicer arietinum L.)'ta Fosfor ve Azot Dozları ile Bakteri (Rhizobium ciceri) Aşılamanın Bazı Morfolojik Özellikler ile Tane Verimi Üzerine Etkileri ve Bazı Bitkisel Özellikler Arasındaki İlişkiler

Yıl 2005, Cilt: 15 Sayı: 2, 103 - 112, 01.06.2005

Öz

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

M. YAĞMUR Bu kişi benim


M. ENGİN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2005
Yayınlandığı Sayı Yıl 2005 Cilt: 15 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Yağmur, M. & Engin, M. (2005). Nohut (Cicer arietinum L.)'ta Fosfor ve Azot Dozları ile Bakteri (Rhizobium ciceri) Aşılamanın Bazı Morfolojik Özellikler ile Tane Verimi Üzerine Etkileri ve Bazı Bitkisel Özellikler Arasındaki İlişkiler . Yuzuncu Yıl University Journal of Agricultural Sciences , 15 (2) , 103-112 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/yyutbd/issue/21994/236135

Creative Commons License
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi CC BY 4.0 lisanslıdır.