Yuzuncu Yıl University Journal of Agricultural Sciences
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 1308-7576 | e-ISSN 1308-7584 | Period Quarterly | Founded: 1991 | Publisher Yuzuncu Yil University |


Impact factor  (2017) : 0,16  https://www.scopus.com/sourceid/21100794584?origin=resultslist

Impact factor  (2018) : 0.25  https://www.scopus.com/sourceid/21100794584?origin=resultslist

Our Journal is Abstracted and Indexedin CAB Abstracts, AGRIS, Google Scholar and TUBITAK/ ULAKBIM National Data Bank. Listed in ISC,EBSCO, DOAJ (Directory of Open Access Journals), Ulrich's DirectoryBielefeld Academic Search Engine (BASE),  ISI Thompson Master Journal List(ZOOLOGICAL RECORD) and SCOPUS.

Our journal article acceptance rate is 39%.

For the year 2019-2020, we have filled the quota for review articles.Yuzuncu Yıl University Journal of Agricultural Sciences

ISSN 1308-7576 | e-ISSN 1308-7584 | Period Quarterly | Founded: 1991 | Publisher Yuzuncu Yil University |
Cover Image


Impact factor  (2017) : 0,16  https://www.scopus.com/sourceid/21100794584?origin=resultslist

Impact factor  (2018) : 0.25  https://www.scopus.com/sourceid/21100794584?origin=resultslist

Our Journal is Abstracted and Indexedin CAB Abstracts, AGRIS, Google Scholar and TUBITAK/ ULAKBIM National Data Bank. Listed in ISC,EBSCO, DOAJ (Directory of Open Access Journals), Ulrich's DirectoryBielefeld Academic Search Engine (BASE),  ISI Thompson Master Journal List(ZOOLOGICAL RECORD) and SCOPUS.

Our journal article acceptance rate is 39%.

For the year 2019-2020, we have filled the quota for review articles.Volume 29 - Issue 2 - Jun 2019
 1. The Variation for Dry Weight and Hay Quality in Turkish Origin Wild Chicory (Cichorium intybus L.) Genotypes
  Pages 187 - 194
  Uğur BAŞARAN, Erdem GÜLÜMSER, Medine ÇOPUR DOĞRUSÖZ, Hanife MUT
 2. Van İlinde Silajlık Mısır, Patates, Şeker Pancarı ve Yoncanın Su Ayak İzi
  Pages 195 - 203
  Caner YERLİ, Üstün ŞAHİN, Fatih Mehmet KIZILOĞLU, Şefik TÜFENKÇİ, Selda ÖRS
 3. Orta Karadeniz Bölgesi’nde Sebze Olarak Tüketilen Madımak (Polygonum) Türlerinin Beslenme Durumu
  Pages 204 - 212
  Mehtap ÖZBAKIR ÖZER, Mine AKSOY
 4. Water Use Efficiency and Water Production Function of Corn under Full and Deficit Irrigation in a Cold Semi-arid Environment
  Pages 213 - 224
  Reza BAHRAMLOO, Abolfazl NASSERI
 5. Çilek Yapraklarının Antioksidan Enzim Aktiviteleri Üzerine Farklı Hormon Uygulamalarının Etkisi
  Pages 225 - 232
  Müttalip GÜNDOĞDU, Selma KURU BERK, Mustafa Kenan GEÇER, Selma KIPÇAK, Özlem ÇAKMAKCI
 6. Kargı Kamışı (Arundo donax L.)’nda Tuz Stresinin Morfolojik ve Fizyolojik Özelliklere Etkisi
  Pages 233 - 241
  Alpaslan KUSVURAN, Şebnem KUŞVURAN, Recep İrfan NAZLI, Veyis TANSI
 7. Türkiye’nin Elma Dış Ticaretindeki Bölgesel Yoğunlaşma Durumu
  Pages 242 - 252
  Hasan ARISOY, İsmail ARAS, Mehmet Ferda KAYA
 8. Responses of Apple Plants to Salinity Stress
  Pages 253 - 257
  Servet ARAS, Ahmet EŞİTKEN
 9. Akdeniz Geçit Kuşağında Farklı Dönemlerde Olgunlaşan Bazı Elma Çeşitlerinin Performanslarının Belirlenmesi
  Pages 258 - 267
  İbrahim BOLAT, Mustafa YILMAZ, Ali İKİNCİ
 10. Determination of Some Pomological Features of Bilberries (Vaccinium myrtillus L.) Native to Sarıkamış (Kars), Turkey
  Pages 268 - 273
  Melekşen AKIN, Sadiye PERAL EYDURAN, Ruhan İlknur GAZİOĞLU ŞENSOY, Ecevit EYDURAN
 11. Effects of Different Sowing Times and Phosphorus Application on Yield and Quality of Camelina (Camelina sativa L. Crantz)
  Pages 274 - 281
  Rüveyde TUNÇTÜRK, Haluk KULAZ, Murat TUNCTURK
 12. İstanbul İlinin Çeşitli Bölgelerinde Satışa Sunulan Karides, Hamsi ve Mezgit'in Et Dokusundaki Polisiklik Aromatik Hidrokarbon (PAH) Düzeylerinin Tespit Edilmesi
  Pages 282 - 290
  Esra Billur BALCIOĞLU, Zafer CEYLAN
 13. Putrescine, Spermine and Spermidine Mitigated the Salt Stress Damage on Pepper (Capsicum annum L.) Seedling
  Pages 290 - 299
  Melek EKİNCİ, Ertan YILDIRIM, Atilla DURSUN, Noor MOHAMEDSRAJADEN
 14. Assessment of Genetic Diversity in Safflower (Carthamus tinctorius L.) Using RAPD Markers
  Pages 300 - 308
  Refiye Refika AKÇALI GIACHINO, Duygu İNAN
 15. Peyniraltı Suyuyla Zenginleştirilmiş Fermente Süt İçeceği Üretimi
  Pages 309 - 317
  Şule Nur D. SAÇKESEN, Elvan OCAK
 16. Yerel Kestane Kabağı (Cucurbita maxima Duch.) Çeşit Adaylarının Samsun İlinde Farklı Lokasyonlarda Verim Unsurları ve Meyve Kalite Özellikleri Yönünden Performanslarının İncelenmesi
  Pages 318 - 329
  İsmail ASLAN, Ahmet BALKAYA, Onur KARAAĞAÇ, Şeyma SARIBAŞ, Ertan Sait KURTAR
 17. Spatial and Seasonal Price Variations of Fresh Tomato: Evidence from Nigeria
  Pages 330 - 338
  Felix ACHOJA, Theophilus Miebi GBIGBI
 18. Van İli Buğday Tarımının Türkiye ve Bölgedeki Yeri, Sorunları ve Çözüm Önerileri
  Pages 339 - 351
  Fevzi ALTUNER, Erol ORAL, Mehmet ÜLKER
 19. Türkiye’de Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamalarının Ekonomik, Sosyal ve Çevresel Sürdürülebilirlik Açısından Değerlendirilmesi
  Pages 352 - 361
  Gamze AYDIN ERYILMAZ, Osman KILIÇ, İsmet BOZ
 20. Türkiye’deki Zeytin Çeşitlerinin Moleküler Analizlerinin Genel Değerlendirmesi
  Pages 362 - 372
  Firuze TOPAKLI, Serra HEPAKSOY
Indexes and Platforms