Yuzuncu Yıl University Journal of Agricultural Sciences
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1308-7576 | e-ISSN 1308-7584 | Period Quarterly | Founded: 1991 | Publisher Yuzuncu Yil University |


It is published by The Faculty of Agriculture, Van Yuzuncu Yil University, Van-Turkey. Delays may occur due to COVID-19 measures and heavy article submission.

Impact factor  (2018) : 0.25  https://www.scopus.com/sourceid/21100794584?origin=resultslist

Impact factor  (2019) : 0.35 https://www.scopus.com/sourceid/21100794584?origin=resultslist

2018 SJR Ranking: Q4: https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100794584&tip=sid&clean=0

2019 SJR Ranking: Q3: https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100794584&tip=sid&clean=0

Our Journal is Abstracted and Indexedin CAB Abstracts, AGRIS, Google Scholar and TUBITAK/ ULAKBIM National Data Bank. Listed in ISC,EBSCO, DOAJ (Directory of Open Access Journals), Ulrich's DirectoryBielefeld Academic Search Engine (BASE),  ISI Thompson Master Journal List(ZOOLOGICAL RECORD) and SCOPUS.

Our journal article acceptance rate is 35%.

Review articles are treated very selectively.Yuzuncu Yıl University Journal of Agricultural Sciences

ISSN 1308-7576 | e-ISSN 1308-7584 | Period Quarterly | Founded: 1991 | Publisher Yuzuncu Yil University |
Cover Image


It is published by The Faculty of Agriculture, Van Yuzuncu Yil University, Van-Turkey. Delays may occur due to COVID-19 measures and heavy article submission.

Impact factor  (2018) : 0.25  https://www.scopus.com/sourceid/21100794584?origin=resultslist

Impact factor  (2019) : 0.35 https://www.scopus.com/sourceid/21100794584?origin=resultslist

2018 SJR Ranking: Q4: https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100794584&tip=sid&clean=0

2019 SJR Ranking: Q3: https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100794584&tip=sid&clean=0

Our Journal is Abstracted and Indexedin CAB Abstracts, AGRIS, Google Scholar and TUBITAK/ ULAKBIM National Data Bank. Listed in ISC,EBSCO, DOAJ (Directory of Open Access Journals), Ulrich's DirectoryBielefeld Academic Search Engine (BASE),  ISI Thompson Master Journal List(ZOOLOGICAL RECORD) and SCOPUS.

Our journal article acceptance rate is 35%.

Review articles are treated very selectively.Volume 30 - Issue 2 - Jun 30, 2020
 1. Akdeniz Bölgesinde Bağ Mildiyösü Hastalığı (Plasmopara viticola) ile Mücadelede Fluopicolide + Fosetyl-Al (Profiler®)’ın Alt Dozlarının Biyolojik Etkinliğinin Belirlenmesi
  Pages 229 - 233
  Efkan AKÇALI , Serap TOKER DEMİRAY
 2. Farklı Düzeylerde Kekik Yaprağı (Thymus kotschyanus) İlavesinin Yonca Kuru Otunun İn vitro Sindirim Parametrelerine Etkisi
  Pages 234 - 242
  Emir KÖSEOĞLU , Mehtap GÜNEY
 3. Batman Yöresinden Selekte Edilen Cevizlerin (Juglans regia L.) Bazı Meyve Özellikleri ile Makro-Mikro Element Düzeyleri
  Pages 243 - 251
  Songül ACAR , Ahmet KAZANKAYA
 4. Bazı Pestisit Uygulamalarından Sonra Toprakta Hedef Olmayan Nematod, Bakteri ve Mikrofungus Popülasyonlarının Değişimi
  Pages 252 - 265
  Ayşenur GÜVEN , İbrahim KOÇ
 5. Capsicum Türlerinin Kök Yapılarının İncelenmesi ve Kök Özellikleri Yönünden Karşılaştırılması
  Pages 266 - 279
  Onur KARAAĞAÇ , Kübra TAŞ , Rüveyda ÖZGEN , Aslı KANAL , Ahmet BALKAYA
 6. Modeling the Effect of Different Medium on Rooting of Northern Highbush Blueberry (Vaccinium corymbosum L.) Softwood Cuttings
  Pages 280 - 288
  Hüseyin ÇELİK , Mehmet Serhat ODABAS
 7. Siirt İli ve Bazı İlçelerinde Mevcut Bağcılık İşletmelerinin Yapısal Özellikleri ve Tarımsal Uygulamalara Yaklaşımlarının Belirlenmesi
  Pages 289 - 298
  Ruhan İlknur GAZİOGLU ŞENSOY , Gani KISACA , Ethem Ömer BAŞ , Yağmur YILMAZ
 8. Sütyemez-1 Ceviz Çeşidinden Açık Tozlanma ile Elde Edilen F1 Bitkilerinin Fenolojik ve Moleküler Karakterizasyonu
  Pages 299 - 309
  Esra YILDIRIM , Mehmet SÜTYEMEZ
 9. Dihaploid Kestane Kabağı (Cucurbita maxima Duch.) Çeşit Adaylarının Konya İlinde Verim ve Meyve Kalitesinin Belirlenmesi
  Pages 310 - 316
  Musa SEYMEN
 10. Effects of Freezing Rate on The Quality of Cherry Tomatoes
  Pages 317 - 327
  Ahsen RAYMAN ERGÜN , Nurşah GÜRLEK , Taner BAYSAL
 11. Şanlıurfa Yöresinde Selekte Edilen Bazı Badem (Prunus amygladus L.) Gen Kaynaklarının Meyve Özellikleri
  Pages 328 - 337
  Yakup POLAT , Ahmet KAZANKAYA
 12. Fruit Properties of Rose Hip (Rosa spp.) Genotypes Selected from Akkuş, Ordu Province
  Pages 338 - 344
  Pinar İPEK , Fikri BALTA
 13. Düşük Sıcaklıklarda Depolanan Trabzon Hurması Çiçek Tozlarının Kalite Durumlarının Belirlenmesi
  Pages 345 - 354
  Akide ÖZCAN , Şakir Burak BÜKÜCÜ
 14. Design of Real Time Image Processing Machine for Carrot Classification
  Pages 355 - 366
  Mustafa Nevzat ÖRNEK , Haydar HACISEFEROĞULLARI
 15. Waterpad Polimerin Farklı Sulama Düzeylerinde Yetiştirilen Patlıcanın Verim ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkisi
  Pages 367 - 378
  Selçuk SÖYLEMEZ , Şükrü ESİN , Ayşe PAKYÜREK
 16. Use of Sucrose in Propagation of Snowdrop Bulb
  Pages 379 - 385
  Özgür KAHRAMAN
 17. Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Etkinlik Ölçümü: İzmir ve Manisa Örneği
  Pages 386 - 397
  Duran GÜLER , Gamze SANER
 18. Van Gölü Havzasından Toplanan Terslale (Fritillaria imperialis L.) Genotiplerinde Genetik Farklılığın iPBS Retrotranspozon Markırları ile Belirlenmesi
  Pages 398 - 406
  Metin KOÇAK , Merve Dilek KARATAŞ , Şevket ALP , Faheem BALOCH , Mehtap YILDIZ
 19. The Effect of Figs and Orange Albedo Addition on the Quality Properties of “İncir Uyutması”, A Traditional Dairy Dessert
  Pages 407 - 418
  Abdullah ÇAĞLAR , Gökhan AKARCA , Oktay TOMAR , Veli GÖK
 20. Effect of Methyl Jasmonate on Enzymatic Browning and Antioxidant Enzyme System of Eggplant Fruit (Solanum melongena L.)**
  Pages 419 - 428
  Nurettin YILMAZ , Şeyda ÇAVUŞOĞLU
 21. Effect Of 24- Epi Brassinolide on Some BiochemicalCharacteristics of Parus and Gaviota Strawberry Cultivars Under Heat Stress Conditions
  Pages 429 - 437
  Omid ASADİ AGHDAM , Jafar HAJİLOU , Sahebali BOLANDNAZAR , Gholamreza DEHGHAN
Indexes and Platforms