Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

The Effect on Bio-economy of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss W., 1792) of Some Commercial Feeds Used in Eastern Black Sea Region

Yıl 2002, Cilt 12, Sayı 1, 7 - 12, 01.03.2002

Öz

In this study, daily consumption rates, conversion ratios, growth performance and economy of tree commercial pelletised trout feeds widely used in rainbow trout farms in eastern Black Sea region have been compared. Three groups, two replicates for each feed type, of fish each comprising 75 fingerlings with mean initial weights of 16.54±3.48 (A), 16.51±3.24 (B) and 16.50±2.70 g(C)were estabilished in 0.3m3 fiberglass tanks. Montly and daily mean values of growth and feed consumption rates, feed conversion ratios and condition factor were determined during 155 day study period and using this data bio-economical analysis of feeds has been conducted. Mean weights of fish at harvest reached 383.57±96.30, 359.60±93.27 and 366.97±84.21 g for groups A,B and C, while the final stocking densities were 90.47, 84.81 and 86.55 kg/m3, respectively. Feed consumption and conversion rates for groups A,B and C were 2.17%, 2.22%, 2.20% and 1.09, 1.16 ,1.13 respectively. As percentage of expense the mean feed cost was lowest for feed B, 36.1% followed by A, 39.7% and C, 41.5%. It has been concluded that feed B to more economical than other. 

Doğu Karadeniz Bölgesinde Kullanılan Bazı Ticari Yemlerin Gökkuşağı Alabalığının (Oncorhynchus mykiss W.,1792) Biyo-Ekonomisi Üzerine Etkisi

Yıl 2002, Cilt 12, Sayı 1, 7 - 12, 01.03.2002

Öz

Bu çalışmada, Doğu Karadeniz Bölgesindeki alabalık çiftliklerinde kullanılan üç ayrı ticari yemin, balıkların büyüme performansı, günlük yem tüketimi, yem değerlendirmesi ve ekonomikliğe etkisi araştırılmıştır. 0.3 m3’lük tanklarda 3 grup (A,B, C) ve iki tekerrürlü olarak yürütülen çalışmada her bir tanka 75 adet balık konulmuştur. Ortalama başlangıç ağırlıkları gruplara göre 16.54±3.48 g (A), 16.51±3.24 g (B) ve 16.50±2.70 g (C) şeklinde olmuştur. 155 günlük, 5 periyotluk çalışma süresince büyüme oranları, yem tüketimi, yem değerlendirme, kondisyon faktörleri belirlenmiş ve bu veriler kullanılarak biyo-ekonomik analiz yapılmıştır. Çalışma sonunda, gruplara (A,B,C) göre sırasıyla; ortalama canlı ağırlıklar 383.57±96.30 g, 359.60±93.27g ve 366.97±84.21 g, hasat stoklama yoğunlukları 90.47 kg/m3, 84.81 kg/m3 ve 86.55 kg/m3, yem değerlendirme oranları 1.09, 1.16 ve 1.13, canlı ağırlığın yüzdesi olarak günlük yem tüketimi %2.17, %2.22 ve %2.20 olarak bulunmuştur. İşletme giderleri içindeki yem gideri yüzdesi, en düşük %36.1 ile B grubunda gerçekleşmiş, bunu %39.7 ile A grubu ve %41.5 ile C grubu izlemiştir. Sonuç olarak, B grubunda kullanılan pelet yemin, daha ekonomik olduğu yargısına varılmıştır. 

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Fen
Bölüm Makaleler
Yazarlar

The Effect on Bio-economy of Rainbow Tro W. Bu kişi benim


1792) of Some Commercial Feeds Used in E Region Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2002
Yayınlandığı Sayı Yıl 2002, Cilt 12, Sayı 1

Kaynak Göster

APA W., T. E. O. B. O. R. T. & Region, 1. O. S. C. F. U. İ. E. (2002). Doğu Karadeniz Bölgesinde Kullanılan Bazı Ticari Yemlerin Gökkuşağı Alabalığının (Oncorhynchus mykiss W.,1792) Biyo-Ekonomisi Üzerine Etkisi . Yuzuncu Yıl University Journal of Agricultural Sciences , 12 (1) , 7-12 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/yyutbd/issue/21999/236193

Creative Commons License
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi CC BY 4.0 lisanslıdır.