Yıl 2017, Cilt 27 , Sayı 2, Sayfalar 204 - 211 2017-06-30

Van Gölü Havzasındaki Elmalarda Ateş Yanıklığı Problemi: Durumu ve Hastalığın Yaygınlık Oranı
The Fire Blight Problem on Apples in Lake Van Basin: The Status and Incidence of the Disease

Cevdet KIPÇAK [1] , Ahmet AKKÖPRÜ [2]


Bu çalışmada, Van Gölü havzasında yetiştirilen elma ağaçlarında Erwinia amylovora’nın neden olduğu ateş yanıklığı hastalığının saptanması, yaygınlık ve hastalık oranının belirlenmesi amaçlanmıştır. Surveyler 2015 yılı Mayıs - Temmuz ayları arasında Van ili; Merkez, Edremit, Gevaş, Erciş, Muradiye ilçeleri ile, Bitlis ili; Merkez, Tatvan, Adilcevaz, Ahlat ilçelerindeki 41 bahçede gerçekleştirilmiştir. Elde edilen izolatların tanılanması; biyokimyasal testlerle, G1-F/G2-R primerleri ile moleküler testlerle ve patojenisite testleri ile yapılmıştır. Havzadaki ortalama hastalık oranı %0.23, ortalama yaygınlık oranı ise %36 olarak belirlenmiştir. En yüksek hastalık oranı %6 ile Edremit’te saptanmıştır. Hastalık yaygınlık oranı ise en yüksek Erciş ilçesinde %66,6 düzeyinde tespit edilmiştir. Havzadaki ateş yanıklığı hastalığının yaygınlık oranının yüksek olmasına rağmen yetiştirilen tolerant çeşitler, uygulanan bakım işlemleri ve iklim şartları nedeniyle hastalık oranının düşük seviyede olduğu tespit edilmiştir.

The aim of the study is to determine the incidence and prevalence of Erwinia amylovora causative agent of fire blight disease on apple trees in Lake Van basin. Surveys were carried out in 41 apple orchards from Van, Bitlis, Edremit, Gevaş, Tatvan, Adilcevaz, Ahlat, Erciş, Muradiye districts in Lake Van basin between May and July 2015. Identification of the isolates was performed by biochemical and molecular detection methods by G1-F/G2-R primer pair and pathogenicity tests. The general incidence and prevalence of fire blight was detected 0.23% and 36%, respectively. The highest disease incidence was detected as 6% in Edremit district. The highest disease prevalence was detected at the rate of 66.6% in Erciş district. Although fire blight disease prevalence was high throughout the basin, the disease prevalence was low due to use of tolerant varieties, good growing practices and climate conditions.

 • Agrios G (2005). Plant Pathology.5th., Elsevier Acedemic Pres.
 • Arda H (2016). Ayvada ateş yanıklığı hastalığı etmeninin (Erwinia amylovora) tanısı ve entegre mücadele olanakları. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi. İzmir.
 • Bora T, Karaca İ (1970). Kültür bitkilerinde hastalığın ve zararın ölçülmesi. Ziraat Fakültesi Yardımcı Ders Kitabı. Yayın No: 167, pp.43. Ege Üniversitesi, İzmir
 • Çiftçi Y, Işık M, Alkevli T, Yeşilova Ç (2008). Van Gölü havzasının jeolojisi. Jeoloji Mühendisliği Dergisi. 32(2): S:45.
 • De Bellis P, Schena L (2007). Real-time Scorpion-PCR detection and quantification of Erwinia amylovora on pear leaves and flowers. European Journal of Plant Patology. 118: 11-22.
 • Demir G, Gündoğdu M (1991). Yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarında görülen ateş yanıklığı (Erwinia amylovora (Burr.) Winslow et al.) hastalığı üzerinde araştırmalar. VI. Türkiye Fitopatoloji Kongresi. 11-17 Ekim, İzmir-Türkiye, pp.299.
 • Demir G, Gündoğdu M (1993). Fire Blight on pome fruit trees in Turkey: distiribution of the disease, chemical control of blossom infections and susceptibility of some cultivars. Acta Hort. 338: 67-74.
 • FAO (2016). Dünya Tarım ve Gıda Örgütü. http://faostat3.fao.org/browse/Q/QC/E Erişim Tarihi: 7.11.2016
 • Hepaksoy S, Ünal A, Can H.Z, Saygılı H, Türküsay H (1998). Distribution of fire blight (Erwinia amylovora (Burill) Winslow et al.) diseases in Western Anatolia Region in Turkey. Eight İnternational Workshop on Fire Blight. 12-15 October, Kuşadası- Turkey, 193-195 pp.,
 • Karahan A, Üstün N (2014). Yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarında ateş yanıklığı hastalığı(Erwinia amylovora). Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü.
 • Klement Z, Rudolph K, Sands D (1990). Methods in phytobacteriology. p.568, Akadémiai Kaidó Budapest.
 • Lazarov A, Grigonov P (1961). Karantina na Rastenijata. Zemiz dat, Sofia.
 • Lopez M.M, Bertolini E, Marco E, Noales E, Llop P, Cambira M (2006). Update on moleculer tools for detection of plant pathogenic bakteria and viruses, Journal of Plant Pathology. 91(2): 249-292.
 • MGM (2016). Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
 • Mirik M (2000). Amasya ve Tokat illerinde yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarında görülen ateş yanıklığı (Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.) hastalığının etmeninin tanılanması, yaygınlık durumu ve dayanıklı çeşitlerin saptanması. Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Yüksek Lisams Tezi.
 • Öden S, Alp Ş (1994). Investigations on the fire blight ınfection in pome fruits grown in Van and around. In: 9th Congress of The Mediterranean Phytopatological Union, Semtember 18-24, Kuşadası-Aydın, Türkiye.
 • Öktem Y.E, Benlioğlu K (1988). Yumuşak çekirdekli meyve ağalarında görülen ateş yanıklığı ( Erwinia amylovora (Burr.) winslow et. al.) üzerinde çalışmalar. In: V. Türkiye Fitopatoloji Kongresi, Ekim 18-21. Ankara.
 • Schaad N.W, Jones B.J, Chun W (2001). Laboratory Guide for Identification Plant Pathogenic Bacteria, APS Press, USA,
 • Sobiczewski P, Deckers T, Pulawska J (1997). Fire Blight (Erwinia amylovora ) Some aspects of epidemiology and control. Research Institu Of Pomology And Floriculture, Skierniewice/Poland.
 • Taylor R.K, Guilford P.J, Clark R.G, Hale C.N, Forster R.L.S (2001). Detection of Erwinia amylovora in plant material using novel polymerase chain reaction (PCR) primers. New Zealand, Journal of Crop and Horticultural Science, 29(1): 35-43.
 • Tokgönül S, Çınar Ö (1991). Doğu Akdeniz bölgesinde armutlarda ateş Yanıklığı hastalığı (Erwinia amylovora (Burr.) winslow at al.)’nın tanısı ve yaygınlık durumu üzerine araştırmalar. In: 6. Türkiye Fitopatoloji Kongresi, 7-11 Ekim 1991. İzmir-Türkiye, pp. 303-306.
 • TUİK (2016). Türkiye İstatistik Kurumu. http://www.tuik.gov.tr/Start.do;jsessionid= yj2NYhhZwvQCTrcGZyrnqLpG9GQKYFlKF2G87sWcLSwWKykFQTJC!-403787415. Erişim Tarihi: 03.05.2014
 • Vanneste LJ (2000). Fire Blight, The Disease and Its Causative Agent, Erwinia Amylovora, CABI publishing, New Zealand.
 • Zwet T, Keil HL (1979). Fire Blight A Bacterial Disease Of Rosaceous Plants. United Departmen of Agricultural handbook: 510 Washington, USA.
 • Zwet T, Bonn WG (1999). Recent spread and current worldwide distribution of fire blight. Acta Horticulturae. 489:167-168.
Konular Fen
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Cevdet KIPÇAK
Kurum: YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Ahmet AKKÖPRÜ
Kurum: YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2017

Bibtex @araştırma makalesi { yyutbd288355, journal = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi}, issn = {1308-7576}, eissn = {1308-7584}, address = {}, publisher = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {27}, pages = {204 - 211}, doi = {10.29133/yyutbd.288355}, title = {Van Gölü Havzasındaki Elmalarda Ateş Yanıklığı Problemi: Durumu ve Hastalığın Yaygınlık Oranı}, key = {cite}, author = {KIPÇAK, Cevdet and AKKÖPRÜ, Ahmet} }
APA KIPÇAK, C , AKKÖPRÜ, A . (2017). Van Gölü Havzasındaki Elmalarda Ateş Yanıklığı Problemi: Durumu ve Hastalığın Yaygınlık Oranı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi , 27 (2) , 204-211 . DOI: 10.29133/yyutbd.288355
MLA KIPÇAK, C , AKKÖPRÜ, A . "Van Gölü Havzasındaki Elmalarda Ateş Yanıklığı Problemi: Durumu ve Hastalığın Yaygınlık Oranı". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 27 (2017 ): 204-211 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/yyutbd/issue/30352/288355>
Chicago KIPÇAK, C , AKKÖPRÜ, A . "Van Gölü Havzasındaki Elmalarda Ateş Yanıklığı Problemi: Durumu ve Hastalığın Yaygınlık Oranı". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 27 (2017 ): 204-211
RIS TY - JOUR T1 - Van Gölü Havzasındaki Elmalarda Ateş Yanıklığı Problemi: Durumu ve Hastalığın Yaygınlık Oranı AU - Cevdet KIPÇAK , Ahmet AKKÖPRÜ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.29133/yyutbd.288355 DO - 10.29133/yyutbd.288355 T2 - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 204 EP - 211 VL - 27 IS - 2 SN - 1308-7576-1308-7584 M3 - doi: 10.29133/yyutbd.288355 UR - https://doi.org/10.29133/yyutbd.288355 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi Van Gölü Havzasındaki Elmalarda Ateş Yanıklığı Problemi: Durumu ve Hastalığın Yaygınlık Oranı %A Cevdet KIPÇAK , Ahmet AKKÖPRÜ %T Van Gölü Havzasındaki Elmalarda Ateş Yanıklığı Problemi: Durumu ve Hastalığın Yaygınlık Oranı %D 2017 %J Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi %P 1308-7576-1308-7584 %V 27 %N 2 %R doi: 10.29133/yyutbd.288355 %U 10.29133/yyutbd.288355
ISNAD KIPÇAK, Cevdet , AKKÖPRÜ, Ahmet . "Van Gölü Havzasındaki Elmalarda Ateş Yanıklığı Problemi: Durumu ve Hastalığın Yaygınlık Oranı". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 27 / 2 (Haziran 2017): 204-211 . https://doi.org/10.29133/yyutbd.288355
AMA KIPÇAK C , AKKÖPRÜ A . Van Gölü Havzasındaki Elmalarda Ateş Yanıklığı Problemi: Durumu ve Hastalığın Yaygınlık Oranı. YYÜ TAR BİL DERG. 2017; 27(2): 204-211.
Vancouver KIPÇAK C , AKKÖPRÜ A . Van Gölü Havzasındaki Elmalarda Ateş Yanıklığı Problemi: Durumu ve Hastalığın Yaygınlık Oranı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi. 2017; 27(2): 211-204.