Yıl 2019, Cilt 29 , Sayı 3, Sayfalar 406 - 417 2019-09-30

Derin Sinir Ağları ile En İyi Modelin Belirlenmesi: Mantar Verileri Üzerine Keras Uygulaması
Determining the Best Model with Deep Neural Networks: Keras Application on Mushroom Data

Gazel SER [1] , Cafer Tayyar BATİ [2]


Bu çalışma, derin sinir ağlarında en iyi sınıflandırma modelini bulmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, optimizasyon yöntemi (Sgd, Adagrad, Rmsprop, Adam ve Nadam), aktivasyon fonksiyonu (Tanh ve ReLU) ve nöron sayılarının kombinasyonları kullanılarak 20 farklı model oluşturulmuştur. Oluşturulan model kombinasyonlarının performansları karşılaştırılarak, sınıflandırma için en iyi model belirlenmiştir. Sonuçlara göre; modellerin performanslarının parametrelere bağlı olarak değişkenlik gösterdiği, en başarılı modelin gizli katmanında 64 nöron bulunduğu, aktivasyon fonksiyonunun ReLU olduğu ve optimizasyon yöntemi olarak da Rmsprop kullanıldığı belirlenmiştir (%92 doğruluk).  Bununla beraber, en düşük başarı oranıyla sınıflandırma yapan modelin 32 nöronlu, ReLU aktivasyon fonksiyonlu ve Sgd optimizasyon yöntemli model olduğu belirlenmiştir (% 70 doğruluk). Ayrıca tüm sonuçlar göz önüne alındığında; Rmsprop, Adam ve Nadam optimizasyon yöntemlerinin diğer iki yönteme göre, ReLU aktivasyon fonksiyonunun ise Tanh’a göre daha başarılı olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak derin öğrenme çalışmalarında model oluşturulurken; optimizasyon algoritmalarının, aktivasyon fonksiyonlarının ve nöron sayılarının farklı seçeneklerine göre model performanslarını denemek mümkündür. Ayrıca oluşturulan modelde, optimizasyon yöntemlerinin farklı parametrelerinin kombinasyonlarıyla çalışıldığında, veri setine daha uygun mimari elde edilmektedir. 

This study was conducted to reveal the best classifying model with deep neural networks. For this purpose, 20 different candidate models of optimization method (Sgd, Adagrad, Rmsprop, Adam and Nadam), activation function (Tanh and ReLU) and combinations of neurons were studied. By comparing the performance of these candidate models, the best model for classification was determined. The present results indicated that the performance of the models varied according to the parameters, the most successful model has 64 neurons in the hidden layer, the activation function was ReLU and the Rmsprop was used as the optimization method (92% accuracy). In addition, it was determined that the model with the lowest success rate was the model with 32 neurons, ReLU activation function and Sgd optimization method (70% accuracy). Also considering all results; Rmsprop, Adam and Nadam optimization methods were found to be more successful than the other two methods and ReLU activation function produced more successful results than Tanh. As a result, while creating a model in deep learning studies; optimization algorithms, activation functions and number of neurons model performances can be tried according to different options. In addition, when the model is worked with combinations of different parameters of optimization methods, a more suitable architecture is obtained for the data set.

 • Anonim, (2016). Optimization techniques comparison in Julia: SGD, Momentum, Adagrad, Adadelta, Adam. https://int8.io/comparison-of-optimization-techniques-stochastic-gradient-descent-momentum-adagrad-and-adadelta/. Erişim tarihi: 07.10.2018
 • Anonim, (2018a). Deep Neural Network. https://www.techopedia.com/definition/32902/deep-neural-network. Erişim tarihi: 20.09.2018
 • Anonim, (2018b). https://towardsdatascience.com/activation-functions-neural-networks-1cbd9f8d91d6. Erişim tarihi: 09.09.2018.
 • Çarkacı, N. (2018). Derin öğrenme uygulamalarında en sık kullanılan Hiper parameteler. https://medium.com/deep-learning-turkiye/derin-ogrenme-uygulamalarinda-en-sik-kullanilan-hiper-parametreler-ece8e9125c4. Erişim tarihi: 06.11.2018
 • Dua, D. and Karra Taniskidou, E. (2017). UCI Machine Learning Repository [http://archive.ics.uci.edu/ml]. Irvine, CA: University of California, School of Information and Computer Science.
 • Kızrak, M.A., Bolat, B., (2018). Derin öğrenme ile Kalabalık Analizi üzerine detaylı bir araştırma. Bilişim Teknolojileri Dergisi. 11(3): 263-286.
 • Koptur, M. (2017). Yapay sinir ağları ve derin öğrenme-1. https://makineogrenimi.wordpress.com/2017/07/15/yapay-sinir-aglari-ve-derin-ögrenme-1/. Erişim tarihi: 12.10.2018
 • Kurt, F. (2018). Evrişimli Sinir Ağlarında Hiper Parametrelerin Etkisinin İncelenmesi. Hacattepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı (Yüksek Lisans Tezi).
 • Kutlu, H. (2018). Biyoistatistik Temelli Bilimsel Araştırmalarda Derin Öğrenme Uygulamaları. Yakındoğu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyoistatistik. (Yüksek Lisans tezi).
 • Li, P. (2017). Optimization Algorithms for Deep Learning. Department of Systems Engineering and Engineering Management. The Chinese University of Hong KongMaksutov, R. (2018). Deep study of a not very deep neural network. Part 3b: Choosing an optimizer. https://medium.com/@maksutov.rn/deep-study-of-a-not-very-deep-neural-network-part-3b-choosing-an-optimizer-de8965aaf1ff. Erişim tarihi: 07.10.2018
 • Okut, H., (2018). Artificial Neural Network, Course Materials.
 • Okut, H., Gianola, D., Rosa, G.J.M., Weigel, K.A., (2011). Prediction of body mass index in mice using dense molecular markers and a regularized neural network. Genetics Research. 93(3): 189-201
 • Öztemel, E. (2012). Yapay sinir Ağları. Papatya yayıncılık.
 • Priddy, K.L., Keller, P.E., (2005). Artificial neural network: An Introduction. The International Society for Optical Engineering. ISBN 0-8194- 5987-9. Bellingham, Washington USA
 • Ramachandran, P., Zoph, B., Le, Q.V. (2017). Searching for activation Functions. ArXive-prints arXiv:1710.05941v2 [cs.NE] 27 Oct 2017
 • Ruder, S. (2016). "An overview of gradient descent optimization algorithms," ArXive-prints, vol. 1609. http://adsabs.harvard.edu/abs/2016arXiv160904747R
 • Sharma, A. (2017). Undersstanding Activation Functions in Neural Networks. https://medium.com/the-theory-of-everything/understanding-activation-functions-in-neural-networks-9491262884e0. Erişim tarihi: 13.10.2018
 • Şengöz, N. (2017). Yapay sinir ağları. http://www.derinogrenme.com/author/nilgunsengoz/. Erişim tarihi: 13.10.2018
 • Walia, A.S. (2017a). Types of optimization algoritms used in neural networks and ways to optimize gradient descent. https://towardsdatascience.com/types-of-optimization-algorithms-used-in-neural-networks-and-ways-to-optimize-gradient-95ae5d39529f. Erişim tarihi: 10.12.2018
 • Walia, A.S. (2017b). Activation functions and it’s types-Whic is better. https://towardsdatascience.com/activation-functions-and-its-types-which-is-better-9a5310cc8f. Erişim tarihi: 10.12.2018
Birincil Dil tr
Konular Fen
Yayımlanma Tarihi Eylül 2019
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2756-4116
Yazar: Gazel SER (Sorumlu Yazar)
Kurum: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-4218-4974
Yazar: Cafer Tayyar BATİ
Kurum: FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { yyutbd505086, journal = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi}, issn = {1308-7576}, eissn = {1308-7584}, address = {}, publisher = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {29}, pages = {406 - 417}, doi = {10.29133/yyutbd.505086}, title = {Derin Sinir Ağları ile En İyi Modelin Belirlenmesi: Mantar Verileri Üzerine Keras Uygulaması}, key = {cite}, author = {SER, Gazel and BATİ, Cafer Tayyar} }
APA SER, G , BATİ, C . (2019). Derin Sinir Ağları ile En İyi Modelin Belirlenmesi: Mantar Verileri Üzerine Keras Uygulaması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi , 29 (3) , 406-417 . DOI: 10.29133/yyutbd.505086
MLA SER, G , BATİ, C . "Derin Sinir Ağları ile En İyi Modelin Belirlenmesi: Mantar Verileri Üzerine Keras Uygulaması". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 29 (2019 ): 406-417 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/yyutbd/issue/49200/505086>
Chicago SER, G , BATİ, C . "Derin Sinir Ağları ile En İyi Modelin Belirlenmesi: Mantar Verileri Üzerine Keras Uygulaması". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 29 (2019 ): 406-417
RIS TY - JOUR T1 - Derin Sinir Ağları ile En İyi Modelin Belirlenmesi: Mantar Verileri Üzerine Keras Uygulaması AU - Gazel SER , Cafer Tayyar BATİ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.29133/yyutbd.505086 DO - 10.29133/yyutbd.505086 T2 - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 406 EP - 417 VL - 29 IS - 3 SN - 1308-7576-1308-7584 M3 - doi: 10.29133/yyutbd.505086 UR - https://doi.org/10.29133/yyutbd.505086 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi Derin Sinir Ağları ile En İyi Modelin Belirlenmesi: Mantar Verileri Üzerine Keras Uygulaması %A Gazel SER , Cafer Tayyar BATİ %T Derin Sinir Ağları ile En İyi Modelin Belirlenmesi: Mantar Verileri Üzerine Keras Uygulaması %D 2019 %J Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi %P 1308-7576-1308-7584 %V 29 %N 3 %R doi: 10.29133/yyutbd.505086 %U 10.29133/yyutbd.505086
ISNAD SER, Gazel , BATİ, Cafer Tayyar . "Derin Sinir Ağları ile En İyi Modelin Belirlenmesi: Mantar Verileri Üzerine Keras Uygulaması". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 29 / 3 (Eylül 2019): 406-417 . https://doi.org/10.29133/yyutbd.505086
AMA SER G , BATİ C . Derin Sinir Ağları ile En İyi Modelin Belirlenmesi: Mantar Verileri Üzerine Keras Uygulaması. YYÜ TAR BİL DERG. 2019; 29(3): 406-417.
Vancouver SER G , BATİ C . Derin Sinir Ağları ile En İyi Modelin Belirlenmesi: Mantar Verileri Üzerine Keras Uygulaması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi. 2019; 29(3): 417-406.