Yıl 2019, Cilt 29 , Sayı 4, Sayfalar 772 - 780 2019-12-31

Farklı Azot Seviyelerinin Tatlı Kestane (Castanea sativa Mill.) Meyve Verimi ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkisi
Effect of Different Nitrogen Levels on Nut Yield and Some Quality Properties of Sweet Chestnut (Castanea sativa Mill.)

Serdar TOPRAK [1]


Kestane yıllar boyunca insanlık tarafından hem bir yakacak hem de bir besin kaynağı olarak kullanılmıştır. Kestane ile ilgili gübreleme verileri bugün hala sınırlıdır. Bu çalışma, İnegöl'ün (Bursa) kestane plantasyonlarında iki yıl boyunca uygulanacak azot dozlarının meyve verimini ve bazı kalite özelliklerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada, 20 yaşındaki tatlı kestane (Castanea sativa Mill. cv. Sarıaasılama) ağaçlar kullanılmıştır. 2012 ve 2013 yıllarında, kestane deneme bahçesine kontrol hariç, 0.5, 1.0, 1.5 ve 2.0 kg N / ağaç dozları uygulanmıştır. Bununla birlikte, her bir ağaca 0.75 kg P / ağaç ve 1.5 kg K / ağaç temel gübreleme uygulanmıştır. Deneyde, her bir parsel 3 ağaç ve 3 tekerrürden oluşmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre, en yüksek meyve verimi her iki uygulama yılında 1.5 kg N / ağaç konusunda, sırasıyla 31.8 ve 32.8 kg / ağaç olarak kaydedilmiştir. En yüksek meyvede toplam protein ve nişasta, 2013 yılında 1.0 kg N / ağaç konusunda sırasıyla 12.8 ve 36.3 g / 100 g olarak tespit edilmiştir. Meyvede toplam şeker oranı ise yine 2013 yılında 1.5 kg N / ağaç konusunda 10.8 g / 100 g olarak belirlenmiştir. Tüm bu parameteler incelendiğinde 20 yaşlarındaki olgun bir kestane ağacına uygulanacak azot miktarı 1.5 kg N / ağaç / yıl olarak tespit edilmiştir.

Chestnut has been used by humanity both as a fuel and as a food source for many years. Chestnut-related fertilization data is still limited today. This research was performed in order to study the fruit yield and some quality characteristics of the nitrogen doses to be applied in the chestnut plantations of İnegöl (Bursa) during two years. In the study, were used sweet chestnut (Castanea sativa Mill. cv. Sarıaasılama) trees 20 years old. During 2012 and 2013 the doses of 0.5, 1.0, 1.5 and 2.0 kg N / tree were applied to the chestnut experimental orchard, except for the control. However, 0.75 kg P / tree and 1.5 kg K / tree basic fertilization were applied to each tree. In the experiment, each parcel was composed of 3 trees and 3 replications. According to the results of the study, the highest fruit yield was recorded as 31.8 and 32.8 kg / tree in 1.5 kg N / tree in both application years respectively. Total protein and starch in the highest fruit were determined as 12.8 and 36.3 g / 100 g in 1.0 kg N / tree dose in the 2013 year, respectively. The total sugar content in fruit was recorded as 10.8 g / 100 g in 1.5 kg N / tree in 2013. When all of these parameters are examined, the amount of nitrogen to be applied to a mature chestnut tree at 20 years old is determined as 1.5 kg N / tree /year.

 • Aktaş, M. & Ateş, A. (1998). Bitkilerde Beslenme Bozuklukları Nedenleri Tanınmaları. ISBN: 975-320-033-1 Nurol Matbaacılık A.Ş. Ostim Ankara.
 • AOAC, (1990). Association of Official Agricultural Chemists Official Methods of Analysis. 15th ed. Washington, DC: AOAC.
 • Arrobas, M., Afonso, S., Ferreira, I. Q., Moutınho-Pereıra, J., Correia, C. M. & Rodrıgues, M. A. (2017). Liming and application of nitrogen, phosphorus, potassium, and boron on a young plantation of chestnut. Turk J Agric For (2017) 41: 441-451. https://doi.org/10.3906/tar-1705-79 .
 • Atlı, A. (1999). Buğday ve ürünleri kalitesi. Orta Anadolu’da Hububat Tarımının Sorunları ve Çözüm Yolları Sempozyumu Bildirileri, (8-11 Haziran 1999), pp. 498-506, Konya
 • Boşgelmez, A., Boşgelmez, İ. İ., Savaşçı, S. & Paslı, N. (2001). Ekoloji – II (Toprak) Başkent Klişe Matbaacılık, Kızılay-Ankara.
 • Bushuk, W. (1982). Grains and Oilseeds. 3. Edition. Canadian International Grains Institute, Winnipeg, Manitoba.
 • Centeno, A. & Campo, M. G. (2011). Response of mature olive trees with adequate leaf nutrient status to additional nitrogen, phosphorus and potassium fertilization. Acta Hort 888: 277-280. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2011.888.31
 • Çağlayan, M. & Elgün, A. (1999). Değişik çevre şartlarında yetiştirilen ekmeklik buğday hat ve çeşitlerinin bazı teknolojik özellikleri üzerinde araştırmalar. Orta Anadolu’da Hububat Tarımının Sorunları ve Çözüm Yolları Sempozyumu, (8-11 Haziran), pp. 513-518, Konya.
 • Ercişli, S., Güleryüz, M., Orhan, E., Ertürk, Y., & Karlıdağ, H. (2009). The Use of Wild Edible Fruits in Sustainable Fruit Production in Turkey, 1st International Syposium on Sustainable Development, June 9-10 2009, Sarajevo, Bosnia and Herzigova. pp:78-82.
 • Ertan, E., Erdal, E., Alkan, G., & Algul, B. E. (2015). Effects of different postharvest storage methods on the quality parameters of chestnuts (Castanea sativa Mill.). HortScience: a publication of the American Society for Horticultural Science 50(4):577-581. https://doi.org/10.21273/HORTSCI.50.4.577 .
 • Ertürk, Ü., Mert, C. & Soylu, A. (2006). Chemical composition of fruits of some ımportant chestnut cultivars. Brazilian Archives of Biology and Technology Vol.49, n.2:pp. 183-188. http://dx.doi.org/10.1590/S1516-89132006000300001
 • Fageria, N. K., Baligar, V. C. & Jones, C. A. (2011). Growth and Mineral Nutrition of Field Crops. 3rd Edition, CRC Pres, Boca Raton, FL, USA.
 • FAO, (2019). Food and Agriculture Organization of United Nations. http://faostat.fao.org/en/#data/QC (Updated 23 January 2019)
 • Kacar, B. & Katkat, V. (1998). Bitki Besleme Ders Notları. Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Yayın No: 127 VİPAŞ Yayınları: 3. Bursa.
 • Özkarakaş, İ., Gönülşen, N., Ulubelde, M., Özakman, K. & Önal, K. (1995). Ege Bölgesinde Kestane çeşit seleksiyonu çalışmaları. Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Bildirileri Cilt 1 Meyve:505-509.
 • Portela, E., Martins, A., Pires, A. L., Raimundo, F. & Marques, G. (2007). Cap 6 - Práticas culturais no souto: o manejo do solo. In: GomesLaranjo J, Ferreira-Cardoso J, Portela E, Abreu CG, editors. Castanheiros. Vila Real, Portugal: Programa AGRO 499, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, pp. 207-264
 • Rodrigues, M. A., Pereira, A., Cabanas, J. E., Dias, I., Pires, J. & Arrobas, M. (2006). Crops use-efficiency of nitrogen from manures permitted in organic farming. Eur. J. Agron 25: 328-335
 • Rutter, P. A., Miller, G. & Payne, J. A. (1990). Genetic resources of temperate fruit and nut crops. Acta Horticulturae, No: 290, Vol: II, Chapter: 16: 761-788.
 • SPSS, (2013). IBM SPSS Statistics 22.0 for Windows. Armonk,NY.
 • Wahl, T. (2002). The Iowa chestnut grower’s primer. Published 2002, Revised 2017 2nd Edition. P:10-11
Birincil Dil en
Konular Ziraat, Toprak Bilimi
Yayımlanma Tarihi Aralık 2019
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3939-8530
Yazar: Serdar TOPRAK (Sorumlu Yazar)
Kurum: Directorate of Agricultural Production and Training Center, Department of Plant Production, 09100, Söke, Aydın
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum Ministry of Agriculture and Forestry, General Directorate of Agricultural Research and Policies
Proje Numarası TAGEM-BB-100205E6
Teşekkür This research was financially supported by Ministry of Agriculture and Forestry, General Directorate of Agricultural Research and Policies under project number TAGEM-BB-100205E6.
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { yyutbd567836, journal = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi}, issn = {1308-7576}, eissn = {1308-7584}, address = {}, publisher = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {29}, pages = {772 - 780}, doi = {10.29133/yyutbd.567836}, title = {Effect of Different Nitrogen Levels on Nut Yield and Some Quality Properties of Sweet Chestnut (Castanea sativa Mill.)}, key = {cite}, author = {TOPRAK, Serdar} }
APA TOPRAK, S . (2019). Effect of Different Nitrogen Levels on Nut Yield and Some Quality Properties of Sweet Chestnut (Castanea sativa Mill.). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi , 29 (4) , 772-780 . DOI: 10.29133/yyutbd.567836
MLA TOPRAK, S . "Effect of Different Nitrogen Levels on Nut Yield and Some Quality Properties of Sweet Chestnut (Castanea sativa Mill.)". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 29 (2019 ): 772-780 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/yyutbd/issue/50355/567836>
Chicago TOPRAK, S . "Effect of Different Nitrogen Levels on Nut Yield and Some Quality Properties of Sweet Chestnut (Castanea sativa Mill.)". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 29 (2019 ): 772-780
RIS TY - JOUR T1 - Effect of Different Nitrogen Levels on Nut Yield and Some Quality Properties of Sweet Chestnut (Castanea sativa Mill.) AU - Serdar TOPRAK Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.29133/yyutbd.567836 DO - 10.29133/yyutbd.567836 T2 - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 772 EP - 780 VL - 29 IS - 4 SN - 1308-7576-1308-7584 M3 - doi: 10.29133/yyutbd.567836 UR - https://doi.org/10.29133/yyutbd.567836 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi Effect of Different Nitrogen Levels on Nut Yield and Some Quality Properties of Sweet Chestnut (Castanea sativa Mill.) %A Serdar TOPRAK %T Effect of Different Nitrogen Levels on Nut Yield and Some Quality Properties of Sweet Chestnut (Castanea sativa Mill.) %D 2019 %J Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi %P 1308-7576-1308-7584 %V 29 %N 4 %R doi: 10.29133/yyutbd.567836 %U 10.29133/yyutbd.567836
ISNAD TOPRAK, Serdar . "Effect of Different Nitrogen Levels on Nut Yield and Some Quality Properties of Sweet Chestnut (Castanea sativa Mill.)". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 29 / 4 (Aralık 2020): 772-780 . https://doi.org/10.29133/yyutbd.567836
AMA TOPRAK S . Effect of Different Nitrogen Levels on Nut Yield and Some Quality Properties of Sweet Chestnut (Castanea sativa Mill.). YYÜ TAR BİL DERG. 2019; 29(4): 772-780.
Vancouver TOPRAK S . Effect of Different Nitrogen Levels on Nut Yield and Some Quality Properties of Sweet Chestnut (Castanea sativa Mill.). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi. 2019; 29(4): 780-772.