Yıl 2019, Cilt 29 , Sayı 4, Sayfalar 611 - 617 2019-12-31

Çiftçilerin İyi Tarım Uygulamalarına Katılma İstekliliklerini Etkileyen Değişkenler: Kahramanmaraş İli Örneği
Variables That Affect the Willingness of Farmers to Participate Good Agricultural Practices: Sample of Kahramanmaraş

Bilal DOĞAN [1] , Emine İKİKAT TÜMER [2]


Bu çalışmada Kahramanmaraş ilinde çiftçilerin İyi Tarım Uygulamalarına katılma istekliliklerini etkileyen değişkenlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla Kahramanmaraş Merkez, Pazarcık ve Türkoğlu ilçelerinde 236 çiftçi ile anket yapılmıştır. Çalışmanın amacına ulaşmak için elde edilen verilere Binomial Logit modeli uygulanmıştır. Model sonucunda İyi Tarım Uygulamalarına katılma istekliliği ile hane halkı birey sayısı, tarım dışı işte çalışma durumu ve üretim yapılan bölgenin temiz veya kirli olma durumu arasında negatif yönlü, arazi varlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı il/ilçe müdürlükleri ile görüşme sıklığı arasında pozitif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Sonuç olarak hane halkı birey sayısı fazla, arazi varlığı az ve tarım dışı işte de çalışan çiftçilere İyi Tarım Uygulamaları hakkında bilgi verilmelidir.

In this study, it is aimed to determine the variables affecting the willingness of farmers to participate in Good Agricultural Practices in Kahramanmaraş. For this purpose, a survey was conducted with 236 farmers in Kahramanmaraş Merkez, Pazarcık and Türkoğlu districts. Binomial Logit model was applied to the data obtained in order to reach the aim of the study. As a result of the model, a positive correlation between the number of household individuals, non-agricultural employment status and clean or dirty status of the production area and the frequency of land presence and the frequency of interview with provincial / district directorates of Ministry of Agriculture and Forest It was. The number of households with a high number of households, low agricultural assets and non-agricultural jobs should be given knowledge about Good Agricultural Practices to the farmers.

  • Anonim, (2019a). Guidelines “Good Agricultural Practices for Family Agriculture”. (Erişim Tarihi:22.05.2019). http://www.fao.org/3/a-a1193e.pdf.Anonim, 2019b) İyi Tarım Uygulamaları İstatistikleri https://www.tarimorman.gov.tr/Konular/Bitkisel-Uretim/Iyi-Tarim-Uygulamalari/Istatistikler)Aydın, B., Özkan, E., Aktürk, D., Kiracı, M.A., & Hurma, H., (2015). Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale İllerinde Üreticilerin İyi Tarım Uygulamalarına Yaklaşımı ve Uygulamaların Ekonomik Analizi. Proje Sonuç Raporu. Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayınları. Yayın No:TAGEM 2015-4.Bayraktar, A. (2018). Üreticilerin Tarımsal Mücadele İlaçlarını Bilinçli Bir Şekilde Kullanmalarını Etkileyen Faktörler: Samsun İli Çarşamba İlçesi Örneği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, sy.67, Samsun.Doğan, D. (2017). Üreticilerin İyi Tarım Uygulamaları İstekliliklerini Etkileyen Faktörlerin Analizi: Kahramanmaraş İli Örneği. (Yüksek Lisans Tezi), Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü sy:73, Kahramanmaraş.Ersun, N., & Arslan, K., (2010). Türkiye'de Organik Tarım Ve İyi Tarım Uygulamaları, Üretim Ve Pazarlama Esasları, İstanbul Ticaret Odası, İtoYayınları,Yayın No: 2010-101 İstanbul. 325s. GLOBALGAP (2015). Annual Repor, 2015. URL (Erişim Tarihi: 29.01.2017). http://www.globalgap.org/uk_en/. Gujarati, D.N. (2006). Basic Econometrics. Forth Edition, Mc Graw-Hill, USA.Hasdemir, M., (2011). Kiraz Yetiştiriciliğinde İyi Tarım Uygulamalarının Benimsenmesini Etkileyen Faktörlerin Analizi. (Phd), Ankara Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı. Ankara. 209s.İkikat Tümer, E. (2011a). Bitkisel Ürün Sigortası Yaptırma İsteğinin Belirlenmesi: Tokat İli Örneği, Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., 42 (2): 153-157.İkikat Tümer, E. (2011b). Erzurum, Erzincan Ve Bayburt İllerinde (TRA I Bölgesi) Üreticilerin Riske Karşı Tutumları Ve Olası Sigorta Primlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. (PhD), Atatürk Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı. Erzurum. 233s, Erzurum. Newbold, P. (1995). Statistics for Business and Economics, Prentice Hall Inc., USA. Pages 1016.Pongvinyoo, P., (2015). Development of Good Agricultural Practices (GAP) in Thailand: A case study of Thai National GAP selected products.(PhD), Department of Bioresources Science Graduate School of Biosphere Science Hiroshima University. Thailand. 164s.Sayın, B., Çelikyurt, M.A., Kuzgun, M. & Aydıni, B. (2015). Antalya ilinde örtüaltı yetiştiriciliği yapan üreticilerin iyi tarım uygulamalarına yaklaşımı, Derim, 32 (2):171-186.Tanrıverdi, Ç., Alp, A., Deminrkıran, A.R. & Üçkardeş, F. (2010). Assement of Surface Water Quality of the Ceyhan River Basin, Turkey, Environt Monit Asses, 167: 175-184. Türkmen, İ., (2007). Sürdürülebilir Tarım İçin Yöneylem Araştırması Modelleri.Yüksek Lisans Tezi.Çukurova Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı. Adana. 78s.
Birincil Dil tr
Konular Ziraat
Yayımlanma Tarihi Aralık 2019
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3692-3264
Yazar: Bilal DOĞAN
Kurum: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ, TARIM EKONOMİSİ PR.
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-6336-3026
Yazar: Emine İKİKAT TÜMER (Sorumlu Yazar)
Kurum: KAHRAMANMARAS SUTCU IMAM UNIVERSITY, FACULTY OF AGRICULTURE, DEPARTMENT OF AGRICULTURAL ECONOMICS, AGRICULTURE ECONOMY PR.
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum TÜBİTAK
Proje Numarası 213O111
Teşekkür Bu çalışmayı destekleyen TÜBİTAK’a teşekkür ederiz. Proje No: 2130111
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { yyutbd571505, journal = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi}, issn = {1308-7576}, eissn = {1308-7584}, address = {}, publisher = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {29}, pages = {611 - 617}, doi = {10.29133/yyutbd.571505}, title = {Çiftçilerin İyi Tarım Uygulamalarına Katılma İstekliliklerini Etkileyen Değişkenler: Kahramanmaraş İli Örneği}, key = {cite}, author = {DOĞAN, Bilal and İKİKAT TÜMER, Emine} }
APA DOĞAN, B , İKİKAT TÜMER, E . (2019). Çiftçilerin İyi Tarım Uygulamalarına Katılma İstekliliklerini Etkileyen Değişkenler: Kahramanmaraş İli Örneği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi , 29 (4) , 611-617 . DOI: 10.29133/yyutbd.571505
MLA DOĞAN, B , İKİKAT TÜMER, E . "Çiftçilerin İyi Tarım Uygulamalarına Katılma İstekliliklerini Etkileyen Değişkenler: Kahramanmaraş İli Örneği". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 29 (2019 ): 611-617 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/yyutbd/issue/50355/571505>
Chicago DOĞAN, B , İKİKAT TÜMER, E . "Çiftçilerin İyi Tarım Uygulamalarına Katılma İstekliliklerini Etkileyen Değişkenler: Kahramanmaraş İli Örneği". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 29 (2019 ): 611-617
RIS TY - JOUR T1 - Çiftçilerin İyi Tarım Uygulamalarına Katılma İstekliliklerini Etkileyen Değişkenler: Kahramanmaraş İli Örneği AU - Bilal DOĞAN , Emine İKİKAT TÜMER Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.29133/yyutbd.571505 DO - 10.29133/yyutbd.571505 T2 - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 611 EP - 617 VL - 29 IS - 4 SN - 1308-7576-1308-7584 M3 - doi: 10.29133/yyutbd.571505 UR - https://doi.org/10.29133/yyutbd.571505 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi Çiftçilerin İyi Tarım Uygulamalarına Katılma İstekliliklerini Etkileyen Değişkenler: Kahramanmaraş İli Örneği %A Bilal DOĞAN , Emine İKİKAT TÜMER %T Çiftçilerin İyi Tarım Uygulamalarına Katılma İstekliliklerini Etkileyen Değişkenler: Kahramanmaraş İli Örneği %D 2019 %J Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi %P 1308-7576-1308-7584 %V 29 %N 4 %R doi: 10.29133/yyutbd.571505 %U 10.29133/yyutbd.571505
ISNAD DOĞAN, Bilal , İKİKAT TÜMER, Emine . "Çiftçilerin İyi Tarım Uygulamalarına Katılma İstekliliklerini Etkileyen Değişkenler: Kahramanmaraş İli Örneği". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 29 / 4 (Aralık 2020): 611-617 . https://doi.org/10.29133/yyutbd.571505
AMA DOĞAN B , İKİKAT TÜMER E . Çiftçilerin İyi Tarım Uygulamalarına Katılma İstekliliklerini Etkileyen Değişkenler: Kahramanmaraş İli Örneği. YYÜ TAR BİL DERG. 2019; 29(4): 611-617.
Vancouver DOĞAN B , İKİKAT TÜMER E . Çiftçilerin İyi Tarım Uygulamalarına Katılma İstekliliklerini Etkileyen Değişkenler: Kahramanmaraş İli Örneği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi. 2019; 29(4): 617-611.