Yıl 2019, Cilt 29 , Sayı 4, Sayfalar 711 - 721 2019-12-31

Detailed Soil Survey and Site Assessments of Urban Areas with Rapid Growth Potential: Case Study of Mustafalar, Adana
Hızlı Büyüme Potansiyeline Sahip Yerleşim Alanlarının Detaylı Toprak Etütleri ve Arazi Değerlendirmeleri: Mustafalar Köyü Örneği, Adana

Bayram Çağdaş DEMİREL [1] , Suat ŞENOL [2]


In the developing world with the rapidly increasing population, the need for resettlement area has increased and the agricultural land has become more threatened. Because of beginning irrigated agriculture in the Çukurova plain in the late 19th century, with continued industrialization and rural-urban migration, Adana has grown in population 5 times in the last 30 years. This study, carried out in the village of Mustafalar in Adana province, detailed soil surveys and land evaluation studies were for development of master plans. Mustafalar village and surrounding areas, covers an area of 17 320 decares. 8 different soil series were described in the survey area and these soil series were classified according to Soil Taxonomy as Alfisol, Inceptisol and Entisol. As a result of soil survey and mapping studies; Detailed Basic Land Map, Land Capability Classification Map, Agricultural Land Classification Map according to Law No. 5403 on Soil Protection and Land Use and Potential Usage Map of the study area have been created. In the survey area, according to Land Capability Classification IV. and VI. Class land are covering %77 of the total land, according to Law No. 5403 on Soil Protection and Land Use, Marginal Agricultural Land rate was found % 50 and Non-Agricultural Land rate was found % 42. In addition, 3 level maps of land use proposals for the next years in the village of Mustafalar and surrounding areas were created.

Gelişen dünyada hızla artan nüfus kentsel alan ihtiyacını arttırmış ve tarımsal arazileri daha çok tehdit eder hale gelmiştir. Adana ili 19. yüzyılın sonlarında Çukurova’nın tarıma açılmasıyla daha sonra da sanayileşme ve kırsaldan kente göçlerin devam etmesiyle, son 30 yılda 5 kat büyüme göstermiştir. Adana ilinin Mustafalar köyündeki bu çalışmada, karar vericilerin artan kentsel alan ihtiyaçlarını karşılarken, doğal kaynakları koruyarak, ideal arazi kullanım şekillerine uyabilmeleri için, altlık olarak kullanabilecek, detaylı toprak etütleri ve arazi değerlendirme çalışmaları yapılmıştır. Mustafalar köyü ve çevresinde 1.732 hektarlık alanda gerçekleştirilen çalışmada, 8 farklı toprak serisi tespit edilmiş ve bu toprak serileri Toprak Taksonomisine göre Alfisol, Inceptisol ve Entisol ordolarında sınıflandırılmıştır. Çalışma alanında yapılan analizler ve tanımlamalar sonucunda; toprakların %71.67’sinin kireçli ve çok kireçli (%7-25), %50’den fazlasının ince bünyeli kil tekstürde, % 61’inin sığ derinlikte (0-30 cm), ve %48’inin eğimli veya çok dik eğimli (%12+) olduğu belirlenmiştir. Yapılan toprak etüd-haritalama ve değerlendirme çalışmaları sonucunda da; Detaylı Temel Toprak Haritası, Arazi Yetenek Sınıflaması Haritası, 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu (TKAKK)’na göre sınıflama Haritası ve Potansiyel Kullanım Haritası oluşturulmuştur. Oluşturulan bu haritalardan çalışma alanında en fazla %55 oranla VI. sınıf araziler bulunurken yine bu alandaki arazilerin TKAKK’ ya göre %84’ü Marjinal Tarım Arazisi, %11’i Mutlak Tarım Arazisi ve %5’i Tarım Dışı Arazi olarak sınıflandırılmıştır. Ayrıca Mustafalar köyü ve çevresinde gelecek yıllardaki 3 aşamalı arazi kullanımı önerisi haritaları oluşturulmuştur.
 • Allison, L.E. (1965). Organic Carbon İn Methods Of Soil Analysis. (Editor: Black, C.A.). Amer. Soc. Agron. Mon. 9. Madison, Wis
 • Akten M. (2008). Isparta Ovasının Optimal Alan Kullanım Planlaması Üzerine Bir Araştırma. Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Mühendisliği Anabilim Dalı Isparta, Türkiye
 • Bouyoucus, G.J. (1951). A Recalibration Of The Hydrometer Method For Making Mechanical Analysis Of Soils. Agronomy Journal, 43, 434-438.
 • FAO. (1976). A Framework For Land Evaluation. Fao Soils Bulletin No.32, Rome.
 • FAO. (1977). A Framework For Land Evaluation, International Institute For Land Reclamation And Improvement/Ilrı, Publication 22, Wageningen, The Netherlands, 87
 • FAO-UNESCO. (1990). Soil Map Of The World. Revised Legend. World Soil Resource Report 60. Rome.
 • Nesmith, W.E.J., Geraldson, C.M. And Woltz, S.S., (1972). The Interpratation Of Soluble Salt Test And Soil Analysis By Different Procedures. Florida Flower Grower, 9(4):5.
 • Schlichting, E. and Blume, E. (1966). Bodenkundliches Praktikum. Verlag Paul Parey, Hamburg Und Berlin: Preis: Kartoniert
 • Soil Survey Staff (1993). Soil Survey Manual., United States Department Of Agriculture, Handbook No.18.
 • Soil Survey Staff. (1998). Keys To Soil Taxonomy. Natural Resources Conservation Service, Eighth Edition. USDA, Washington D.C.
 • Solmaz, M. İsmail; Şenol, S. (2010). Eğimli Arazilerin Detaylı Toprak Etüd Ve Haritalanması İçin Uzaktan Algılama Ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Teknolojilerini Kullanarak Yeni Yöntemlerin Geliştirilmesi
 • Sönmez, M. E. (2011). Adana şehrinin alansal gelişimi ve yakın çevresinin arazi kullanımında meydana gelen değişimler. Türk Coğrafya Dergisi
 • Şenol, S. (1983). Arazi Toplulaştırma Çalışmalarında Kullanılabilir Niceliksel Yeni Bir Arazi Dereceleme Yönteminin Geliştirilmesi Üzerine Araştırmalar. Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Adana, 122s.
 • Şenol, S. (1994). Bilgisayar Destekli Bir Model Yardımıyla Göksu Deltası Topraklarının Tarımsal Kullanıma Uygunluk Sınıflaması. Turkish Journal Of Agriculture And Forestry, 18(5): 437-443.
 • Şenol, S. Ve Tekeş, Y. (1995). Arazi Değerlendirme ve Arazi Kullanım Planlaması Amacıyla Geliştirilmiş Bir Bilgisayar Modeli. Türkiye Toprak İlmi Derneği, İlhan Akalan
 • Toprak Ve Çevre Sempozyumu, Yayın No:7, Cilt 1, 204-210.
 • Şenol S., Aksoy E. , Çullu M.A., Bayramin İ., Kılıç Ş., Dingil M., Koca Y.K. (2010). Türkiye’de Toprak Koruma Ve Arazi Kullanım Kanunu Gereği Yapılması Zorunlu
 • Toprak Etüdleri Ve Önemi. Ziraat Mühendisliği Vıı Teknik Kongresi, Ankara, Türkıye, 11-15 Ocak 2010, Cilt.1, Ss.59-71
 • Tarım Orman Ve Köyişleri Bakanlığı. (1996). Adana İli Arazi Varlığı Raporu ve Haritası. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayınları. İl Rapor No:1, Ankara
 • U.S. Salinity Laboratory Staff. (1954). Diagnosis And Improvement Of Saline And Alkali Soils. Editor: Richards, L.A., Usda Agriculture Handbook. No: 60, Us: Goverment Print Office, Washington D.C. USA.
 • Worldometers. (2016). Countries in the world by population. https://www.worldometers.info/ Erişim tarihi: 16.06.2016
Birincil Dil tr
Konular Ziraat, Toprak Bilimi
Yayımlanma Tarihi Aralık 2019
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-5402-0339
Yazar: Bayram Çağdaş DEMİREL (Sorumlu Yazar)
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-6112-2621
Yazar: Suat ŞENOL
Kurum: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum Çukurova Üniversitesi BAP Birimi
Proje Numarası FYL-2015-4614
Teşekkür Çukurova Üniversitesi BAP Birimine destekleri için teşekkür ederiz.
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { yyutbd622099, journal = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi}, issn = {1308-7576}, eissn = {1308-7584}, address = {}, publisher = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {29}, pages = {711 - 721}, doi = {10.29133/yyutbd.622099}, title = {Hızlı Büyüme Potansiyeline Sahip Yerleşim Alanlarının Detaylı Toprak Etütleri ve Arazi Değerlendirmeleri: Mustafalar Köyü Örneği, Adana}, key = {cite}, author = {DEMİREL, Bayram Çağdaş and ŞENOL, Suat} }
APA DEMİREL, B , ŞENOL, S . (2019). Hızlı Büyüme Potansiyeline Sahip Yerleşim Alanlarının Detaylı Toprak Etütleri ve Arazi Değerlendirmeleri: Mustafalar Köyü Örneği, Adana. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi , 29 (4) , 711-721 . DOI: 10.29133/yyutbd.622099
MLA DEMİREL, B , ŞENOL, S . "Hızlı Büyüme Potansiyeline Sahip Yerleşim Alanlarının Detaylı Toprak Etütleri ve Arazi Değerlendirmeleri: Mustafalar Köyü Örneği, Adana". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 29 (2019 ): 711-721 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/yyutbd/issue/50355/622099>
Chicago DEMİREL, B , ŞENOL, S . "Hızlı Büyüme Potansiyeline Sahip Yerleşim Alanlarının Detaylı Toprak Etütleri ve Arazi Değerlendirmeleri: Mustafalar Köyü Örneği, Adana". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 29 (2019 ): 711-721
RIS TY - JOUR T1 - Hızlı Büyüme Potansiyeline Sahip Yerleşim Alanlarının Detaylı Toprak Etütleri ve Arazi Değerlendirmeleri: Mustafalar Köyü Örneği, Adana AU - Bayram Çağdaş DEMİREL , Suat ŞENOL Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.29133/yyutbd.622099 DO - 10.29133/yyutbd.622099 T2 - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 711 EP - 721 VL - 29 IS - 4 SN - 1308-7576-1308-7584 M3 - doi: 10.29133/yyutbd.622099 UR - https://doi.org/10.29133/yyutbd.622099 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi Hızlı Büyüme Potansiyeline Sahip Yerleşim Alanlarının Detaylı Toprak Etütleri ve Arazi Değerlendirmeleri: Mustafalar Köyü Örneği, Adana %A Bayram Çağdaş DEMİREL , Suat ŞENOL %T Hızlı Büyüme Potansiyeline Sahip Yerleşim Alanlarının Detaylı Toprak Etütleri ve Arazi Değerlendirmeleri: Mustafalar Köyü Örneği, Adana %D 2019 %J Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi %P 1308-7576-1308-7584 %V 29 %N 4 %R doi: 10.29133/yyutbd.622099 %U 10.29133/yyutbd.622099
ISNAD DEMİREL, Bayram Çağdaş , ŞENOL, Suat . "Hızlı Büyüme Potansiyeline Sahip Yerleşim Alanlarının Detaylı Toprak Etütleri ve Arazi Değerlendirmeleri: Mustafalar Köyü Örneği, Adana". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 29 / 4 (Aralık 2020): 711-721 . https://doi.org/10.29133/yyutbd.622099
AMA DEMİREL B , ŞENOL S . Hızlı Büyüme Potansiyeline Sahip Yerleşim Alanlarının Detaylı Toprak Etütleri ve Arazi Değerlendirmeleri: Mustafalar Köyü Örneği, Adana. YYÜ TAR BİL DERG. 2019; 29(4): 711-721.
Vancouver DEMİREL B , ŞENOL S . Hızlı Büyüme Potansiyeline Sahip Yerleşim Alanlarının Detaylı Toprak Etütleri ve Arazi Değerlendirmeleri: Mustafalar Köyü Örneği, Adana. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi. 2019; 29(4): 721-711.