Yıl 2019, Cilt 29 , Sayı 4, Sayfalar 738 - 744 2019-12-31

Türkiye’den 5 Centaurea L. ve 3 Psephellus Cass. Taksonunun Polen Morfolojileri
Pollen Morphology of 5 Centaurea L. and 3 Psephellus Cass. Taxa in Turkey

Bahar GÜRDAL [1] , Engin ÖZHATAY [2]


Bu çalışmada Türkiye’de yetişen 5 Centaurea (C. antitauri, C. coronopifolia, C. iberica, C. patula ve C. pterocaula) ve 3 Psephellus (P. hypoleucus, P. pulcherrimus ve P. simplicicaulis) türünün polen morfolojileri ekzin skulptur ve strukturlerine göre incelenmiştir ve detaylı ölçümler verilmiştir. Daha önce yapılan çalışmalarda Centaurea ve ondan bölünen Rhaponticoides, Psephellus ve Cyanus cinslerinin taksonomisinde polen morfolojisinin önemine değinilmiştir. 8 türün polen morfolojisi ışık mikroskobuyla incelenmiştir. Morfolojik analiz için Wodehouse (1935) yöntemiyle polen materyalleri hazırlanmıştır. Çalışılan örnekler ISTE (İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Herbaryumu) herbaryumunda saklanmaktadır. Çalışılan tüm türlerin polenleri trikolporat, isopolar ve tektumdur. En büyük polen tanesi Psephellus hypoleucus türünde iken en küçük Centaurea iberica türüne aittir. Çalışılan tüm türlerde ekzin skulptur skabrat, mikroekinat veya retikulattır. Polar aksis (P) aralığı çalışılan Centaurea türlerinde 32.78±1.805 μm ile 40.42±1.976 μm, Psephellus türlerinde 36.76±0.8109 μm ile 40.5±1.3092 μm’dir. Ekvatoryal aksis aralığı çalışılan Centaurea türlerinde 30.77±1.43 μm ile 39.20±0.632 μm, Psephellus türlerinde 37.4878±2.1313 μm ile 40.5789±1.7566 μm’dir. Araştırılan bütün morfolojik parametreler detaylı olarak verilmiştir. Sekiz türün polen şekilleri aynıdır ancak büyüklükleri farklıdır. Ayrıca ekzin yüzeyinde de farklılıklar vardır. Taksonomide polen tipleri bu cinsler için fikir vermektedir ve bu morfoloji, karyoloji ve moleküler çalışmalarla birlikte olduğunda daha iyi olmaktadır.

In this study, pollen morphology of 5 Centaurea (C. antitauri, C. coronopifolia, C. iberica, C. patula, and C. pterocaula) and 3 Psephellus (P. hypoleucus, P. pulcherrimus, and P. simplicicaulis) species distributed in Turkey have been examined based on the exine structure and sculpturing. Previous papers drew attention to great value of pollen morphology in the taxonomy of Centaurea and divided genus from Centaurea as Rhaponticoides, Psephellus and Cyanus. Pollen grain characters of 8 species were investigated by light microscope (LM). For morphological analysis, pollen grains were prepared according to Wodehouse (1935). Voucher specimens are deposited in the ISTE (Herbarium of Faculty of Pharmacy, Istanbul University). Types of pollen grains are tricolporate, isopolar and tectum complete of all specimens studied. The largest pollen in Psephellus hypoleucus whereas the smallest pollen in Centaurea iberica. The exine sculptures in the rest of the examined specimens are scabrate, microechinate or reticulate. The polar axis (P) ranges from 32.78±1.805 μm to 40.42±1.976 μm in studied Centaurea species and 36.76±0.8109 μm to 40.5±1.3092 μm in studied Psephellus species. The equatorial axis ranges from 30.77±1.43 μm to 39.20±0.632 μm in studied Centaurea species and 37.4878±2.1313 μm to 40.5789±1.7566 μm in studied Psephellus species. All of the morphological parameters investigated are given in detailed. Pollen shape of 8 species, which are we have been studied, is the same shape but their sizes are different. And there are some differences on the exine surface (sculpture). In the taxonomy pollen type gives an idea for these genera and it is also better to combine it with morphological, karyological and molecular data.

 • Avetisjan, E.M. (1964). Palynolosystematique de la tribu des Centaureinae des Asteraceae. Trudy Botanicheskogo Institute Akademii Nauk Armajansk, 14, 31–47.
 • Baser, B., Hayta, S., Dogan, G., Celik, S., & Aksoy, H. (2019). Micromorphological study of Centaurea L. (Asteraceae); some taxa of eight sections analysed with scanning electron microscopy and light microscopy. Biologia, 74(6), 583-597.
 • Bıyıklıoğlu, O., Çeter, T., & Bani, B. (2018). Pollen and achene morphology of some Centaurea L. taxa (Asteraceae), Turkey. Mellifera, 18(2), 26-36.
 • Çelik, S., Uysal, İ., & Menemen, Y. (2008). Morphology, anatomy, ecology and palynology of two Centaurea species from Turkey. Bangladesh J Bot, 37(1), 67-74.
 • Çelik, S. (2007). Pollen studies on some Turkish endemic species of Centaurea L. (Asteraceae). European Journal of Scientific Research, 19(1), 144-149.
 • Davis, P.H., Tan, K., & Mill, R.R. (1988). Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Vol.10. Edinburgh: University Press.
 • Dogan, B., Behçet, L., Duran, A., & Avlama, D. (2015). Psephellus vanensis (Asteraceae), a new species from east Turkey. PhytoKeys, 48, 11–19.
 • Erkara, İ.P., Köse, Y.B., Osoydan, K., & Yücel, E. (2012). Pollen morphology of some endemic Turkish Centaurea L. (Asteraceae, section Phaloletis) and their taxonomic value. Plant Syst Evol, 298, 1111-1117.
 • Ertuğrul, K., & Uysal, T. (2013). The Revision of the genus Psephellus Cass. (Compositae) in Turkey. Tübitak project (109T958).
 • Greuter,W. (2003a). The Euro+Med treatment of Cardueae (Compositae) -generic concepts and required new names. Willdenowia, 33, 49–61.
 • Greuter, W. (2003b). The Euro+Med treatment Senecioneae and the minor Compositae tribes-generic concepts and required new names, with an addentum to Cardueae. Willdenowia, 33, 245–250.
 • Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T., & Başer, K.H.C. (2000). Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Vol.11. Edinburgh: University Press.
 • Joujeh, R., Zaida, S., & Mona, S. (2019). Pollen morphology of some selected species of the genus Centaurea L. (Asteraceae) from Syria. ‎S Afr J Bot, 125, 196–201.
 • Kaya, Z., Orcan, N., & Binzet, R. (2010). Morphological, anatomical and palynological study of Centaurea calcitrapa L. ssp. cilicica (Boiss. & Bal.) Wagenitz and Centaurea solstitialis L. ssp. carneola (Boiss.) Wagenitz endemic for Turkey. Pak J Bot, 42(1), 59-69.
 • Özhatay, N., Kültür, Ş., & Gürdal, B. (2013). Check-list of additional taxa to the supplement flora of Turkey VI. J. Fac. Pharm. Istanbul, 43(1), 33-82.
 • Özhatay, N., Kültür, Ş., & Gürdal, B. (2015). Check-list of additional taxa to the supplement flora of Turkey VII. J. Fac. Pharm. Istanbul, 45(1), 61-86.
 • Özhatay, N., Kültür, Ş., & Gürdal, B. (2017). Check-list of additional taxa to the supplement flora of Turkey VIII. Istanbul J Pharm, 47 (1), 31-46.
 • Özler, H., Kaya, Z., & Pehlivan, S. (2009). Pollen morphology of some Centaurea L., Psephellus Cass. and Cyanus Miller Taxa. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica, 51(2), 53–66.
 • Pehlivan, S. (1995). Pollen morphology of some Turkish endemic Centaurea. Grana, 34(1), 29-38.
 • Tasar, N., Hayta, S., Kiran, Y., & Bagci, E. (2014). Morphological, karyological features and pollen morphology of endemic Psephellus pyrrhoblephara Boiss. from Turkey. Turkish Journal of Science & Technology, 9(1), 17-21.
 • Uysal, I., Celik, S., & Menemen, Y. (2005). Morphology, anatomy, ecology, pollen and achene features of Centaurea polyclada DC. (Sect. Acrolophus) in Turkey. J Biol Sci, 5(2), 176-180.
 • Uysal, T. (2012). Centaurea L. In Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M., & Babaç, M.T. (Eds.), Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler) (pp.127-140). İstanbul: Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği.
 • Villodre, J., & Garcia-Jacas, N. (2000). Pollen studies in subtribe Centaureinae (Asteraceae): the Jacea group analysed with electron microscopy. Botanical Journal of the Linnean Society, 133, 473-484.
 • Wagenitz, G., & Hellwig, F.H. (2000). Psephellus Cass. (Compositae, Cardueae) revisited with a broadened concept. Willdenowia, 30, 29–44.
 • Wagenitz, G. (1995). Pollen morphologie uncl Systematik in cler Gattung Centaurea L. s.l. Flora, 142, 213–279.
 • Wodehouse, R.P. (1935). Pollen Grains. New York: McGraw Hill Press.
Birincil Dil en
Konular Bitki Bilimleri
Yayımlanma Tarihi Aralık 2019
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4009-100X
Yazar: Bahar GÜRDAL (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-2766-0538
Yazar: Engin ÖZHATAY
Kurum: Yeniyüzyıl University, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Botany
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { yyutbd631954, journal = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi}, issn = {1308-7576}, eissn = {1308-7584}, address = {}, publisher = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {29}, pages = {738 - 744}, doi = {10.29133/yyutbd.631954}, title = {Pollen Morphology of 5 Centaurea L. and 3 Psephellus Cass. Taxa in Turkey}, key = {cite}, author = {GÜRDAL, Bahar and ÖZHATAY, Engin} }
APA GÜRDAL, B , ÖZHATAY, E . (2019). Pollen Morphology of 5 Centaurea L. and 3 Psephellus Cass. Taxa in Turkey. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi , 29 (4) , 738-744 . DOI: 10.29133/yyutbd.631954
MLA GÜRDAL, B , ÖZHATAY, E . "Pollen Morphology of 5 Centaurea L. and 3 Psephellus Cass. Taxa in Turkey". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 29 (2019 ): 738-744 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/yyutbd/issue/50355/631954>
Chicago GÜRDAL, B , ÖZHATAY, E . "Pollen Morphology of 5 Centaurea L. and 3 Psephellus Cass. Taxa in Turkey". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 29 (2019 ): 738-744
RIS TY - JOUR T1 - Pollen Morphology of 5 Centaurea L. and 3 Psephellus Cass. Taxa in Turkey AU - Bahar GÜRDAL , Engin ÖZHATAY Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.29133/yyutbd.631954 DO - 10.29133/yyutbd.631954 T2 - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 738 EP - 744 VL - 29 IS - 4 SN - 1308-7576-1308-7584 M3 - doi: 10.29133/yyutbd.631954 UR - https://doi.org/10.29133/yyutbd.631954 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi Pollen Morphology of 5 Centaurea L. and 3 Psephellus Cass. Taxa in Turkey %A Bahar GÜRDAL , Engin ÖZHATAY %T Pollen Morphology of 5 Centaurea L. and 3 Psephellus Cass. Taxa in Turkey %D 2019 %J Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi %P 1308-7576-1308-7584 %V 29 %N 4 %R doi: 10.29133/yyutbd.631954 %U 10.29133/yyutbd.631954
ISNAD GÜRDAL, Bahar , ÖZHATAY, Engin . "Pollen Morphology of 5 Centaurea L. and 3 Psephellus Cass. Taxa in Turkey". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 29 / 4 (Aralık 2020): 738-744 . https://doi.org/10.29133/yyutbd.631954
AMA GÜRDAL B , ÖZHATAY E . Pollen Morphology of 5 Centaurea L. and 3 Psephellus Cass. Taxa in Turkey. YYÜ TAR BİL DERG. 2019; 29(4): 738-744.
Vancouver GÜRDAL B , ÖZHATAY E . Pollen Morphology of 5 Centaurea L. and 3 Psephellus Cass. Taxa in Turkey. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi. 2019; 29(4): 744-738.