Year 2015, Volume 16, Issue 1, Pages 1 - 7 2016-03-16

SÜLOĞLU BARAJ GÖLÜ VE ÇEVRESİNİN (EDİRNE) KUŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A Research on Birds of Süloğlu Dam Lake and Environment (Edirne)

Mustafa KAYA [1]

844 989

Bu çalışma Edirne ilinin 36 km kuzeydoğusunda Süloğlu ilçesine 2,5 km mesafedeki Süloğlu Baraj Gölü ve Çevresinde yapılmıştır. Araştırmada Ekim 2012-Eylül 2013 yılları arasında yapılan 30 günlük gözlem sonuçları değerlendirilmiş ve 101 kuş türü tespit edilmiştir. Saptanan türlerin, bölge statüleri ve koruma statüleri, üreme durumları ile birlikte topluca bir tablo halinde verilmiştir. Ayrıca kuş türleri ile araştırma alanının sorunları ve bu sorunların çözüm önerileri tartışılmıştır.

 

 

 

 

This study was performed in an around Süloğlu Dam Lake located 2.5 km far away from Süloğlu, a district settled 36 km northeast of Edirne province. The results of 30 days of observations between October 2012 and September 2013 were evaluated and a total of 101 bird species were determined. The regional status of determined species, as well as their protection and breeding status were given as a table. The problems concerning the study area and the birds species present and solution offers to these problems were discussed. 

 • BERN. 1993. Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats. (http://www.google.com.tr/books. Güncelleme: 15.10.2014).
 • Biby, C.J. 2004. Bird Diversity Survey Methots. Oxford University Press, , Oxford, 1-15 s.
 • BIRDLIFE INTERNATIONAL. 2008. State of World’s Birds: Indicators for Our Changing World., Birdlife International Cambridge, UK. ((http://www.birdlife.org/datazone/sowb. Güncelleme: 14.29.214).
 • Bruun, B., Delin, H. & Svenson, L. 1990. Der Kosmos-Vogelführer. Die Vögel Deutschlands und Europas. Franckh’sche Verlagshandlung, W.Keller Co., Stuttgart, 1-319 s.
 • CITES. 2004. The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Appendices I, II and III. valid from 14 September 2014. (http://www.cites.org/eng/app/index.php. Güncelleme:14.09.214).
 • Gooders, J. 1995. Larousse Field Guide to the Birds of Britain and Europe (Larousse Field Guides), Kingfisher Publications PLC; Reprint edition, 256 sayfa, (28 Sep 1995)
 • Hagemeijer, W.J.M.& Blair, M.J. 1997. The EBCC European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance. T & AD Poyser, London, 903 s.
 • Hasbenli, A. 2006. İğneada Faunası Kesin Rapor. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal Kaynak Yönetimi Projesi, Ankara, 39 s.
 • Heinzel, H., Fitter, R. & Parslow, J. 2002. Türkiye ve Avrupa’nın Kuşları (Kuzey Afrika ve Ortadoğu Dahil). Doğal Hayatı Koruma Derneği, İstanbul, 384 s.
 • IUCN. 2014. The IUCN Red List of Threatened Species. ((http://www.iucnredlist.org/ Güncelleme: 13 September 2014 ).
 • Kaya, M. & Kurtonur, C. 1989. Bird Species (Aves) of Edirne. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 38 (3): 105-115.
 • Kaya, M. & Kurtonur, C. 1994. Bird Species (Aves) of Mert and Erikli Lakes (Kırklareli-İğneada). XII. Ulusal Biyoloji Kongresi Tebliğleri, Edirne, Cilt IV, 252-258.
 • Kaya, M. 1998. The Importance of Mert and Erikli Lakes (Kırklareli-İğneada) Regarding Bird Fauna and Some Ecological Problems. Ekoloji Çevre Dergisi, 7 (27): 15-18.
 • Kaya, M. & Kurtonur, C. 2000. The Importance of Gala Lake of Surrounds Regarding Ornitho – Fauna and Some Ecological Problems. XV.Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı). Çevre ve Ekoloji Seksiyonu. 5-9 Eylül 2000, Ankara.
 • Kaya, M. 2004. First Record of the White-headed Duck (Oxyura leucocephala) from European Part of Turkey. Pakistan Journal of Biological Sciences 7(6): 1076-1077.
 • Kaya, M. 2004. The Importance of Meric Delta (Edirne) Regarding to Ornithofauna and some Ecological Problems. 1st International Eurasian Ornithology Congress, 8-11 April 2004 Antalya /Turkey.
 • Kaya, M. 2012. İğneada Longoz Ormanları (Yıldız Dağları) Milli Parkı’nda Ornitolojik gözlemler. 21.ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül 2012. Ege Üniv. İzmir, Türkiye.
 • Kaya, M.& Özkan, B.& Hacet, N.& Okyar, Z. 2009. Review of Fauna Research and Inventories Made in the Yıldız Mountains. Prepared for the Yıldız Mountains Biosphere Project of the General Directorate of Nature Conservation and National Parks, Kırklareli. Yayınlanmamış proje raporu, Ankara. 14 pp.
 • Kaya, M., Yurtsever, S. & Kurtonur, C. 1999. Trakya Ornito-faunası üzerine araştırmalar I. Turkish Journal of Zoology. 23: 781-790.
 • Kaya, M., Kurtonur, C. 2003. Investigations On The Ornitho - Fauna of Gala Lake And Its Surroundings (Edirne). Trakya Universitesi Fen Bilimleri Dergisi, 4 (2): 169-179.
 • Kirwan, G., Welch, H., Demirci, B., Boyla, K.A., Castell, P., Özen, M. & Marlow, T. 2008. The birds of Turkey. Cristopher Helm Publishers Ltd., London, 512 pp.
 • Kumerloeve, 1970. H. Anadolu ve Trakya Bölgesi Kuşları. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Mecmuası, 35 ( 3-4): 85-160.
 • MAKK. 2014-2015 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı. Orman ve Su İşleri Bakanlığının 20.05.2014 tarih ve 13 no’lu kararı.
 • Simenov S.D., Micev T.M. & Nankiniv D.N. 1990. Fauna Bulgarica. 20. Aves. Part 1. In Aedibus Academiae Scientiarum Bulgarica. Sofia 350 pp.
 • UDGP. 2004. Gala Gölü Milli Parkı, Analitik Etüt Raporu. 561 sayfa. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Yarar, M. & Magnin, G. 1997. Türkiye’nin Önemli Kuş Alanları. DHKD Yayınları, İstanbul, 313 s.
 • Özkan, K. 2010. Yıldız Dağları’nda Kuş Çeşitliliği ve Dağılımı. AGRER-Agriconsulting-AGRIN, Çevre ve Orman Bakanlığı (Ankara). Yıldız Dağları Biyosfer Projesi Rapor Serisi No.6. 64 s.
 • Sözen, M. & Karataş, A. 2010. Yıldız Dağları’nın Faunası (YMBP). AGRER-Agriconsulting-AGRIN Çevre ve Orman Bakanlığı (Ankara). Yıldız Dağları Biyosfer Projesi Rapor Serisi No.4., 147 s.
 • Zal, N. 2006. Aşağı Meriç Taşkın Ovası’nın Biyosfer Rezervi Olarak Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, A.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, yayınlanmamış doktora tezi,173s.
Subjects Biology
Journal Section Research Article/Araştırma Makalesi
Authors

Author: Mustafa KAYA

Bibtex @ { trkjnat267857, journal = {Trakya University Journal of Natural Sciences}, issn = {2147-0294}, eissn = {2528-9691}, address = {Trakya University}, year = {2016}, volume = {16}, pages = {1 - 7}, doi = {}, title = {A Research on Birds of Süloğlu Dam Lake and Environment (Edirne)}, key = {cite}, author = {KAYA, Mustafa} }
APA KAYA, M . (2016). A Research on Birds of Süloğlu Dam Lake and Environment (Edirne). Trakya University Journal of Natural Sciences, 16 (1), 1-7. Retrieved from http://dergipark.org.tr/trkjnat/issue/25380/267857
MLA KAYA, M . "A Research on Birds of Süloğlu Dam Lake and Environment (Edirne)". Trakya University Journal of Natural Sciences 16 (2016): 1-7 <http://dergipark.org.tr/trkjnat/issue/25380/267857>
Chicago KAYA, M . "A Research on Birds of Süloğlu Dam Lake and Environment (Edirne)". Trakya University Journal of Natural Sciences 16 (2016): 1-7
RIS TY - JOUR T1 - A Research on Birds of Süloğlu Dam Lake and Environment (Edirne) AU - Mustafa KAYA Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Trakya University Journal of Natural Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 7 VL - 16 IS - 1 SN - 2147-0294-2528-9691 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Trakya University Journal of Natural Sciences A Research on Birds of Süloğlu Dam Lake and Environment (Edirne) %A Mustafa KAYA %T A Research on Birds of Süloğlu Dam Lake and Environment (Edirne) %D 2016 %J Trakya University Journal of Natural Sciences %P 2147-0294-2528-9691 %V 16 %N 1 %R %U
ISNAD KAYA, Mustafa . "A Research on Birds of Süloğlu Dam Lake and Environment (Edirne)". Trakya University Journal of Natural Sciences 16 / 1 (March 2016): 1-7.