Year 2015, Volume 16, Issue 1, Pages 9 - 15 2016-03-16

MARMARA BÖLGESİNDE BAZI KÜLTÜR BİTKİLERİNDE DOĞAL ENFEKSİYONA NEDEN OLAN CUCUMBER MOSAİC VİRUS (CMV)’UNUN ARAŞTIRILMASI
Detection of Cucumber Mosaic Virus (Cucumber Mosaic Virus, Cmv) Causing Natural Infection on Some Cultured Plants in Marmara Region

Nesrin UZUNOĞULLARI [1] , Mustafa Gümüş [2]

901 1169

Bu çalışmada 2013 yılı Haziran ve Temmuz aylarında Çanakkale (Ezine)’den 48 domates, Bursa (İznik, Orhangazi, Yenişehir)’dan 15 domates, 25 biber, 35 glayöl, Yalova (Merkez)’dan 12 hıyar, 8 kabak, 16 biber, İstanbul (Pendik)’dan 25 biber, Bilecik (Osmaneli)’den 14 domates, 15 biber ve Sakarya (Pamukova)’dan 22 biber olmak üzere toplam 235 adet bitki yaprak örneği toplanmıştır. Örnekler DAS-ELISA yöntemiyle analiz edilmiştir. Toplanan biber örneklerinin % 69’u, domates örneklerinin % 87’si, kabak örneklerinin % 75’i, salatalık örneklerinin % 58’i ve glayöl örneklerinin % 69’u Cucumber mosaic virus (CMV) ile enfekteli bulunmuştur. Real-Time PCR analizinde glayöl, biber, domates, kabak ve hıyar örnekleri 84.0-88.7 değerleri arasında pik verirken negatif kontrol 76.0 değerinde pik vermiştir. PCR analizi sonucunda 540 bp’lik DNA bantları % 1’ lik agaroz jel elektroforezde gözlenmiştir. Moleküler ve serolojik analizler paralellik göstermiştir. Bu çalışma, CMV’nin glayöl bitkisinde tespitinin Türkiye’deki ilk kaydıdır.

In this study, a total of 235 plant leaf samples were collected from 48 tomatoes from Çanakkale (Ezine), 15 tomatoes, 25 peppers and 35 gladiolus from Bursa (İznik, Yenişehir, Orhangazi), 12 cucumbers, 8 zucchini and 16 peppers from Yalova (Center), 25 peppers from Istanbul (Pendik), 14 tomatoes and 15 peppers from Bilecik (Osmaneli) and from 22 peppers from Sakarya (Pamukova) in June and July 2013. Samples were analysed by DAS-ELISA technique. 69 % of pepper samples, 87 % of tomato samples, 75 % of zucchini samples, 58 % of cucumbers sample and 69 % of gladiolus samples were found to be infected with Cucumber mosaic virus (CMV). Real-Time PCR analysis in the gladiolus, peppers, tomatoes, zucchini and cucumber samples revealed peak values between 84.0-88.7, while the negative control gave a peak value of 76.0. The expected amplicon sizes of 540 bp were observed after electrophoresis of PCR products in 1% agarose gel. The results of ELISA and PCR showed parallelism. This study is the first report of CMV in gladiolus in Turkey. 

 • Agrios, G.N., Walker M.E. & Ferro D.N. 1985. Effect of Cucumber mosaic virus inoculation at succesive weekly intervals on growth and yield of pepper (Capsicum annuum L.) plants. Plant Disease, 69: 52-55.
 • Anonim, 2013. Dıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü Verileri Orhangazi-Bursa.
 • Arneodo J.D., De Breuil S., Lenardon S.L., Conci V.C. & Conci L.R. 2009. Detection of Bean yellow mosaic virus and Cucumber mosaic virus infecting gladiolus in Argentina, Agriscientia, 22 (2): 87-89.
 • Biswas K., Hallan V., Zaidi A.A. & Pandey P.K. 2013. Molecular evidence of Cucumber mosaic virus subgroup II infecting Capsicum annuum L. in the Western region of India. Current Discovery, 2 (2): 97-105.
 • Bora T. & Karaca İ. 1970. Kültür bitkilerinde hastalığın ve zararın Ölçülmesi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yardımcı Ders Kitabı, İzmir, 167s.
 • Bostan H. & Dursun A. 2002. Kemaliye ve Yusufeli İlçelerindeki Biber (Capsicum annum L.) Üretim Alanlarındaki Bazı Virüs Hastalıklarının Belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 33 (4): 391-392.
 • Brunt A.A., Crabtree K., Dallwitz M.J., Gibbs A.J. & Watson L. 1996. Cucumber mosaic cucumavirus. Pp.477-483. In: Brunt, A. Crabtree, K. Dallwitz, M. Gibbs, A. & Watson L. (eds) Viruses of Plants. University Press Cambridge, England, 1484 s.
 • Buzkan N., Demir M., Öztekin V., Mart C., Çağlar B.K. & Yılmaz M.A. 2006. Sanitary status evaluation for virus infections in main pepper growing regions (Turkey). Eppo Bulletin, 36: 15-19.
 • Cantor M. & Tolety J. 2011. Gladiolus. Wild crop relatives: Genomic and Breeding Resources, 10: 133-159.
 • Çağlar B.K. 2006. Hıyar mozaik virüsü (CMV)’nün kavun (Cmv-K), domates (Cmv-D), biber (Cmv-B) izolatlarının biyolojik, serolojik, moleküler yöntemlerle karakterizasyonu ve satellit RNA’lerin virüs üzerindeki etkisi. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Adana, Doktora Tezi.
 • Clark M.R. & Adams A.M. 1977. Characteristics of the microplate method of enzyme-linked immunosorbent assay for the detection of plant viruses. General Virology 34: 475-483.
 • Chen J. & Adams M.J. 1991. Serological relationships between five fungally transmitted cereal viruses an other elongated viruses. Plant Pathology, 40: 226-231.
 • De La Torre-Almaraz R., Cruz Monsalvo-Reyes R., Salazar-Segura M., & Valverde R.A. 2002. Detection and partial characterization of a yellow variant of Cucumber mosaic virus in gladiola (Gladiolus grandiflorus Hort.) in Mexico. Revista Chapingo Serie Horticultura, 8(1): 83-93.
 • Değirmenci K. & Uzunoğulları N. 2007. Marmara Bölgesi’nde domates yetiştiricilik alanlarında sorun olan virüslerin belirlenmesi. Bitki Koruma Bülteni, 47 (1-4) : 72-77.
 • Dorrigiv R., Jafarpour B. & Falahati Rastegar M. 2013. Detection of some vırus pathogens of gladiolus in İran, International Journal of Agriculture and Crop Sciences, 5(15):1653-1658.
 • Dubey V.K., Aminuddin A. & Singh V.P. 2010. Molecular characterization of Cucumber mosaic virus infecting gladiolus, revealing its phylogeny distinct from the Indian isolate and alike the Fny strain of CMV. Virus Genes, 41:126–134.
 • Dursunoglu S., & Ertunç F. 2003. Ankara İlinde Yetiştirilen Kabakgillerde Görülen Hıyar Mozaik Virüsü İzolatlarının Serolojik Yöntemlerle Karakterizasyonu. Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Edwardson J.R. & Christie R.G. 1986. Viruses Infecting Forage Legumes. University of Florida Agricultural Experiment Station, Gainesville, 742 s.
 • Jossey S. & Babadoost M. 2008. Occurrence and Distribution of Pumpkin and Squash Viruses in Illinois, Plant Disease 92 (1): 61-68.
 • Kaper J.M. & Waterworth H.E. 1981. Cucumoviruses in Handbook of Plant Virus Infectious and Comparative Diagnosis (Kurtsak. E., ed.), Biomedical, North Holland, 258-332.
 • Kamo K., Gera A., Cohen J., Hammond J., Blowers A., Smith F., & Van Eck J. 2005. Transgenic gladiolus plants transformed with the bean yellow mosaic virus coat-protein gene in either sense or antisense orientation. Plant Cell Reports, 23:654-663.
 • Katoch M., Abdin, M.Z. & Zaidi, A.A. 2004. First report of Tobacco rattle virus occurring in gladiolus in India. Plant Pa-thology, 53(2): 236-236.
 • Kaya A. &, Erkan S. 2011. İzmir, Aydın, Manisa ve Balıkesir illerinde üretilen kabakgillerdeki viral etmenlerin tanılanması ve yaygınlıklarının belirlenmesi. Bitki Koruma Bülteni, 51(4): 387-405.
 • Palukaitis P., Rossinck M.J., Dietzgen R.G. & Francki R.I.B. 1992. Cucumber mosaic virus. Advances in Virus Research, 41: 281-348.
 • Pollard D.G. 1973. Plant Penetration by Feeding Aphids (Hemiptera: Aphidoidea): A review. Bulletin of Entomological Research, 62: 631-714.
 • Raj, S.K., Saxena, S., Hallan V. & Singh, B.P. 1998. Reverse transcription-polymerase chain reaction (Rtpcr) for Ddirect detectıon of Cucumber mosaic virus (CMV) in gladiolus. IUBMB Life 44 (1): 89–95.
 • Selavraj D.g. & Pokorny R. 2009. Survey of viral pathogens in gladiolus, iris and tulip in the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 57(5):79-86.
 • Şevik M.A. & Arli-Sökmen M. 2003. Viruses Infecting Cucurbits in Samsun, Turkey. Plant Disease, 87 (4), 341-344.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (Tüik), 2014. Bitkisel Üretim İstatitikleri. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=8578 (Erişim tarihi: 7 Ağustos 2014).
 • Ünlü Ş. & Güldür M.E. 2004. Şanlıurfa ilinde biberlerde Hıyar mozayik virüsü (CMV)’nün bulaşıklık oranının belirlenmesi. Hr. Ü.Z.F.Dergisi 8 (3/4): 83-89.
 • Wylie S.J., Coutts B.A., Jones M.G.K., & Jones R.A.C. 2010. Phylogenetic analysis of Bean yellow mosaic virus isolates from four continents: relationship between the seven groups found and their hosts and origins. Plant Disease, 92(12):1596-1603.
Subjects Biology
Journal Section Research Article/Araştırma Makalesi
Authors

Author: Nesrin UZUNOĞULLARI

Author: Mustafa Gümüş

Bibtex @ { trkjnat267858, journal = {Trakya University Journal of Natural Sciences}, issn = {2147-0294}, eissn = {2528-9691}, address = {Trakya University}, year = {2016}, volume = {16}, pages = {9 - 15}, doi = {}, title = {Detection of Cucumber Mosaic Virus (Cucumber Mosaic Virus, Cmv) Causing Natural Infection on Some Cultured Plants in Marmara Region}, key = {cite}, author = {UZUNOĞULLARI, Nesrin and Gümüş, Mustafa} }
APA UZUNOĞULLARI, N , Gümüş, M . (2016). Detection of Cucumber Mosaic Virus (Cucumber Mosaic Virus, Cmv) Causing Natural Infection on Some Cultured Plants in Marmara Region. Trakya University Journal of Natural Sciences, 16 (1), 9-15. Retrieved from http://dergipark.org.tr/trkjnat/issue/25380/267858
MLA UZUNOĞULLARI, N , Gümüş, M . "Detection of Cucumber Mosaic Virus (Cucumber Mosaic Virus, Cmv) Causing Natural Infection on Some Cultured Plants in Marmara Region". Trakya University Journal of Natural Sciences 16 (2016): 9-15 <http://dergipark.org.tr/trkjnat/issue/25380/267858>
Chicago UZUNOĞULLARI, N , Gümüş, M . "Detection of Cucumber Mosaic Virus (Cucumber Mosaic Virus, Cmv) Causing Natural Infection on Some Cultured Plants in Marmara Region". Trakya University Journal of Natural Sciences 16 (2016): 9-15
RIS TY - JOUR T1 - Detection of Cucumber Mosaic Virus (Cucumber Mosaic Virus, Cmv) Causing Natural Infection on Some Cultured Plants in Marmara Region AU - Nesrin UZUNOĞULLARI , Mustafa Gümüş Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Trakya University Journal of Natural Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 9 EP - 15 VL - 16 IS - 1 SN - 2147-0294-2528-9691 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Trakya University Journal of Natural Sciences Detection of Cucumber Mosaic Virus (Cucumber Mosaic Virus, Cmv) Causing Natural Infection on Some Cultured Plants in Marmara Region %A Nesrin UZUNOĞULLARI , Mustafa Gümüş %T Detection of Cucumber Mosaic Virus (Cucumber Mosaic Virus, Cmv) Causing Natural Infection on Some Cultured Plants in Marmara Region %D 2016 %J Trakya University Journal of Natural Sciences %P 2147-0294-2528-9691 %V 16 %N 1 %R %U
ISNAD UZUNOĞULLARI, Nesrin , Gümüş, Mustafa . "Detection of Cucumber Mosaic Virus (Cucumber Mosaic Virus, Cmv) Causing Natural Infection on Some Cultured Plants in Marmara Region". Trakya University Journal of Natural Sciences 16 / 1 (March 2016): 9-15.