Year 2010, Volume , Issue 28, Pages 409 - 417 2010-02-01

Anadolu Selçuklu Banilerinin Politik Yaşamlarıyla Mimari Faaliyetleri Arasındaki İlişkiler
ANADOLU SELÇUKLU BANİLERİNİN POLİTİK YAŞAMLARIYLA MİMARİ FAALİYETLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Yrd. Doç. Dr. Alptekin YAVAŞ [1]

329 784

Dönemin bani karakterini tahlili, Anadolu Selçuklu Sanatının doğru anlaşılabilmesi için çok önemlidir. Anadolu Selçuklu Banisini, bina yaptırmaya iten dini, sosyal, politik gibi birçok neden vardır. Buna karşın bina yaptırma kaygısının çoğu zaman tek bir sebebe dayanmadığı görülür. Bunlar arasında, baninin politik kariyerinin çoğu kez diğer sebeplerin önüne geçer. Anadolu Selçuklu Banilerinin mimari eserleri politik bir argüman olarak kullanması dikkat çekicidir. Dönemin önemli yapılarına ait kitabe ve vakfiyelerde, banilerin politik mücadelelerini yansıtan ifadelere sıklıkla rastlanır. Bu çalışmada, bazı örneklerin ışığı altında dönemin banisinin politik kariyeriyle mimarlık faaliyetleri arasındaki paralelliklerden bahsedilecektir
Anadolu Selçuklu Sanatı, Bani, Alâeddin Keykubat, Pervane Muinüddin Süleyman, Adile Sultan, Mahperi Hatun
 • AKŞİT, A. (2002), “Melike-i Adiliye Kümbetinde Selçuklu Devri Saltanat Mücadelesine Dair İzler”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi”, S. 11, Konya, s.239-245.
 • AKOK, M. (1967), “Kayseri’de Hunad Mimari Külliyesinin Rölövesi”, Türk Arkeoloji Dergisi, C. XVI, S.1, s.5-44.
 • ANONİM SELÇUKNÂME. (1952), Anadolu Selçukluları Devleti Tarihi III, (Yay: Feridun Nâfiz Uzluk), Ankara.
 • BAYRAM S. - KARABACAK A.H. (1981), “Sahib Ata Fahrü’d-din Ali’nin Konya İmaret ve Sivas Gök Medrese Vakfiyeleri”, Vakıflar Dergisi, S. XVII, Ankara, s. 31-61.
 • BAYRAM, S. (1990), “Merzifon Ulu Camisinin Yeri: Merzifon'da Türk İslâm Eserleri”, Kültür ve Sanat, C. 2, S. 5, s.69-77.
 • BREND B. (1975), “The Patronage Of Fahraddin Ali Ibn Al-Husain and the Work of Kaluk Abd Allah ın the Development of the Decoration on Portal sın Thırteenth Century Anatolia”, Kunst des Orient, C. X, S. 1-2, Berlin, s.160-187.
 • CEZAR, M. (1983), The Typical Commercial Buildings of the Ottoman Classical Period and the Ottoman Construction System, İstanbul 1983, s.49-51.
 • CRANE, H. (1993), “Notes on Saldjuq Architectural Patronage in Thirteenth Century Anatolia”, Journal of the Economic and Social History of the Orient, C. 36, 1-57.
 • DEMIR, M. (1996), Türkiye Selçukluları ve Beylikler Devrinde Sivas Şehri, (Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi), İzmir, s.217–227.
 • ELDEM, H.E. (1982), Kayseri Şehri, (hzl. K. Göde), Ankara.
 • ERDMANN, K. (1961), Das Anatolische Karavansaray, des 13.Jahrhunderts, I, Berlin.
 • GÖKOĞLU, A. (1952), Paphlagonia, (Kastamonu, Sinop, Çankırı, Safranbolu, Bartın, Bolu, Gerede, Mudurnu, İskilip, Bafra, Alaçam ve Civarı Gayrimenkul Eski Eserleri Arkeolojisi), Kastamonu.
 • HALİL EDHEM (1333/1912), “Merzifon’da Pervâne Muînüddin Süleyman Namına Bir Kitabe”, TOEM, C. 4, S.VIII/43, s. 42-52.
 • HÜSEYİN HÜSAMEDDİN Abdi-Zâde (1986), Amasya Tarihi, C. II, Amasya.
 • İBNİ BİBİ. (1996), El Evamirü’l-Ala’iye Fi’l-Umuri’l-Ala’iye (Selçuk Name), (hzl. M. Öztürk) C.I-II, Ankara.
 • KARAMAĞARALI, H., (1976), Kayseri’de Hunad Camiinin Restitüsyonu ve Hunad Manzumesinin Kronolojisi Hakkında Bazı Mülahazalar”, İlâhiyat Fakültesi Dergisi, C. XXI, s. 199-243.
 • KAYMAZ, N. (1970), Pervâne Mu’inü’d-Dîn Süleyman, Ankara.
 • ORAL, M Z. (1958), “Durağan ve Bafra’da İki Türbe” Belleten, C. XX, S.79, s. 385-411.
 • ÖZBEK, Y. (2002), “Womwn’s Tombs in Kayseri/Kayseri Kadın Türbeleri”, Kadın/Woman 2000, C. 3/1, s. 65-114.
 • SUNAY, S. (2007), “Tokat-Pazar Mahperi Hatun Kervansarayı”, Anadolu Selçuklu Dönemi Kervansarayları, (Ed: H. Acun), Ankara, s. 255-273.
 • TAŞAN, A.A. (1979), Dün’den Bugüne Merzifon, İstanbul.
 • TURAN, O. (1998), Selçuklular Zamanında Türkiye, 5. Basım, İstanbul.
 • TÜRKMEN, K. (1998), “Selçuklu Döneminde Kayseri’nin İmar Faaliyetlerine Katkıda Bulunan Hanımlar”, II. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu Bildirileri (16-17 Nisan 1998), Kayseri, s. 437-451.
 • ÜLKÜTAŞIR, M.Ş. (1976), “Sinop’ta Selçuklular Zamanına Ait İki Tarihi Eser”, Türk Etnografya Dergisi, C. XV, s. 117-124.
 • WOLPER, E.S. (1995), “The Politics of Patronage: Political Change and the Construction of Dervish Logdes in Sivas”, Muqarnas”, 12, s. 39-47.
 • YURDAKUL, E. (1970), “Son Buluntulara Göre Kayseri’deki Hunat Hamamı”, Selçuklu Araştırmaları Dergisi, C. II, s. 141-151.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Yrd. Doç. Dr. Alptekin YAVAŞ

Dates

Publication Date: February 1, 2010

Bibtex @ { tubar177287, journal = {Türklük Bilimi Araştırmaları}, issn = {1300-7874}, eissn = {2564-6915}, address = {Nazım Hikmet POLAT}, year = {2010}, volume = {}, pages = {409 - 417}, doi = {}, title = {ANADOLU SELÇUKLU BANİLERİNİN POLİTİK YAŞAMLARIYLA MİMARİ FAALİYETLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER}, key = {cite}, author = {YAVAŞ, Yrd. Doç. Dr. Alptekin} }
APA YAVAŞ, Y . (2010). ANADOLU SELÇUKLU BANİLERİNİN POLİTİK YAŞAMLARIYLA MİMARİ FAALİYETLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER. Türklük Bilimi Araştırmaları, (28), 409-417. Retrieved from http://dergipark.org.tr/tubar/issue/16969/177287
MLA YAVAŞ, Y . "ANADOLU SELÇUKLU BANİLERİNİN POLİTİK YAŞAMLARIYLA MİMARİ FAALİYETLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER". Türklük Bilimi Araştırmaları (2010): 409-417 <http://dergipark.org.tr/tubar/issue/16969/177287>
Chicago YAVAŞ, Y . "ANADOLU SELÇUKLU BANİLERİNİN POLİTİK YAŞAMLARIYLA MİMARİ FAALİYETLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER". Türklük Bilimi Araştırmaları (2010): 409-417
RIS TY - JOUR T1 - ANADOLU SELÇUKLU BANİLERİNİN POLİTİK YAŞAMLARIYLA MİMARİ FAALİYETLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER AU - Yrd. Doç. Dr. Alptekin YAVAŞ Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Türklük Bilimi Araştırmaları JF - Journal JO - JOR SP - 409 EP - 417 VL - IS - 28 SN - 1300-7874-2564-6915 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türklük Bilimi Araştırmaları ANADOLU SELÇUKLU BANİLERİNİN POLİTİK YAŞAMLARIYLA MİMARİ FAALİYETLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER %A Yrd. Doç. Dr. Alptekin YAVAŞ %T ANADOLU SELÇUKLU BANİLERİNİN POLİTİK YAŞAMLARIYLA MİMARİ FAALİYETLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER %D 2010 %J Türklük Bilimi Araştırmaları %P 1300-7874-2564-6915 %V %N 28 %R %U
ISNAD YAVAŞ, Yrd. Doç. Dr. Alptekin . "ANADOLU SELÇUKLU BANİLERİNİN POLİTİK YAŞAMLARIYLA MİMARİ FAALİYETLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER". Türklük Bilimi Araştırmaları / 28 (February 2010): 409-417.
AMA YAVAŞ Y . ANADOLU SELÇUKLU BANİLERİNİN POLİTİK YAŞAMLARIYLA MİMARİ FAALİYETLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER. TUBAR. 2010; (28): 409-417.
Vancouver YAVAŞ Y . ANADOLU SELÇUKLU BANİLERİNİN POLİTİK YAŞAMLARIYLA MİMARİ FAALİYETLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER. Türklük Bilimi Araştırmaları. 2010; (28): 417-409.