Year 2014, Volume , Issue 35, Pages 241 - 262 2014-10-31

Akkoyunlular ve Erzincan (Uzun Hasan Devrine Kadar)
Akkoyunlular ve Erzincan (Uzun Hasan Devrine Kadar)

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Toksoy [1]

431 1762

As an important transition region, Erzincan had witnessed two important events in Eastern Anatolian region after the collapse of Ilhanid State. Mutahharten, possessing Erzincan during Tamerlane raids towards Anatolia, had fought against Aqqoinid Turcomans after Tamerlane had left Anatolia. AqqoinidState had struggled a lot to capture Erzincan after those fights and at the end they had managed to do this.
Doğu Anadolu’da önemli bir geçiş bölgesi olan Erzincan, İlhanlı Devleti’nin çöküşünden sonra Doğu Anadolu’da gelişen önemli hadiselere sahne olmuştur. Timur’un Anadolu üzerine yaptığı akınlar sırasında Erzincan’ı elinde bulunduran Mutahharten, onun Anadolu’dan ayrılmasından sonra Akkoyunlu Türkmenleriyle mücadele etmiştir. Akkoyunlular bu mücadelelerden sonra Erzincan’ı ele geçire bilmek için ciddi bir uğraş vermişler ve sonunda da ele geçirmişlerdir.
 • ANDREASYAN, Hrand D. (1975), “XIV. ve XV. yüz yıl Türk Tarihine Ait Ufak Kronolojiler ve Kolofonlar”, İstanbul Üniversitesi Tarih Enstitüsü Dergisi, S. III, s. 83-248.
 • Aziz b. Erdeşir-i Esterabadî (1928), Bezm u Rezm, (Yay.: Kilisli Rıfat), İstanbul. CÖHÇE, Salim (1997), “Otlukbeli Savaşına Kadar Akkoyunlular”, Anadolu Birliğinin Sağlanmasında Otlukbeli Savaşının Yeri ve Önemi Panel Bildirileri, (Hzl. Prof. Dr. Enver Konukçu), Otlukbeli Belediyesi Yayınları s. 125.
 • Ebu Bekr-i Tihranî (1993), Kitab-ı Diyarbekriyye, I, (Yay. N. Lügal, F. Sümer),TTK, Ankara.
 • Hasan-ı Rumlu (1931), Ahsenü’t-Tevarih, (Yay. C. N. Seddon), Baroda.
 • HINZ, Walther (1992), Uzun Hasan ve Şeyh Cüneyd, (Çev. Tevfik Bıyıkoğlu), TTK, Ankara.
 • İSMAYİLOV, Mahmud (1991), Kara Yusuf, Bakü.
 • KAHRAMAN, B. (2009), “Vahîd Mahtumî Dîvanında Görülen Bir Terim”, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S. 39, s. 506.
 • KONUKÇU, Enver (1998), Otlukbeli Meydan Savaşı, Erzincan Belediyesi Yayınları Ankara.
 • KONUKÇU, Enver (1998), “Tercan Tarihi”, Cumhuriyetin 75. Yılında Tercan, Tercan Belediyesi yayınları, Ankara.
 • KONUKÇU, Enver (1994), “Clavijo’nun Doğu Anadolu (Erzincan-Doğu Bayezid) Yolculuğu 1404–1405)”, TTK Yayınları, Ankara.
 • Müneccimbaşı (1285), Sahaifü’l-Ahbar, İstanbul.
 • Nizamüddin Şami (1987), Zafername, (Çev. Necati Lugal), TTK, Ankara.
 • SANJİAN, Avadis K. (1969), Colophons Of Armenia Manuscripts 1301-1480, Cambridge.
 • TEKİNDAĞ, Şehabeddin (1961), Berkuk Devrinde Memlûk Sultanlığı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yayınları, İstanbul.
 • UZUNÇARŞILI, İ. Hakkı (1968), “Sivas ve Kayseri Hükümdarı Kadı Burhaneddin Ahmed”, Belleten XXXII/125–128, Ankara, s. 191–244
 • WOODS, John (1993), 300 Yıllık Türk İmparatorluğu Akkoyunlular, (Çev. Sibel Özbudun), Milliyet Yayınları, İstanbul.
 • YİNANÇ, Mükrimin Halil (1944), “Cihanşah”, İslam Ansiklopedisi, III, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul.
 • YÜCEL, Yaşar (1991), Anadolu Beylikleri Hakkında Araştırmalar II, TTK, Ankara.
 • YÜCEL, Yaşar (1986), “Fatih’in Trabzon’u Fethi Öncesinde Osmanlı-TrabzonAkkoyunlu İlişkileri”, Belleten, XLIX/193–195, Ankara, s. 287–312.
Primary Language tr
Subjects
Journal Section Articles
Authors

Author: Yrd. Doç. Dr. Ahmet Toksoy

Bibtex @ { tubar177420, journal = {Türklük Bilimi Araştırmaları}, issn = {1300-7874}, eissn = {2564-6915}, address = {Nazım Hikmet POLAT}, year = {2014}, volume = {}, pages = {241 - 262}, doi = {10.17133/tba.75945}, title = {Akkoyunlular ve Erzincan (Uzun Hasan Devrine Kadar)}, key = {cite}, author = {Toksoy, Yrd. Doç. Dr. Ahmet} }
APA Toksoy, Y . (2014). Akkoyunlular ve Erzincan (Uzun Hasan Devrine Kadar). Türklük Bilimi Araştırmaları, (35), 241-262. DOI: 10.17133/tba.75945
MLA Toksoy, Y . "Akkoyunlular ve Erzincan (Uzun Hasan Devrine Kadar)". Türklük Bilimi Araştırmaları (2014): 241-262 <http://dergipark.org.tr/tubar/issue/16976/177420>
Chicago Toksoy, Y . "Akkoyunlular ve Erzincan (Uzun Hasan Devrine Kadar)". Türklük Bilimi Araştırmaları (2014): 241-262
RIS TY - JOUR T1 - Akkoyunlular ve Erzincan (Uzun Hasan Devrine Kadar) AU - Yrd. Doç. Dr. Ahmet Toksoy Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.17133/tba.75945 DO - 10.17133/tba.75945 T2 - Türklük Bilimi Araştırmaları JF - Journal JO - JOR SP - 241 EP - 262 VL - IS - 35 SN - 1300-7874-2564-6915 M3 - doi: 10.17133/tba.75945 UR - https://doi.org/10.17133/tba.75945 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türklük Bilimi Araştırmaları Akkoyunlular ve Erzincan (Uzun Hasan Devrine Kadar) %A Yrd. Doç. Dr. Ahmet Toksoy %T Akkoyunlular ve Erzincan (Uzun Hasan Devrine Kadar) %D 2014 %J Türklük Bilimi Araştırmaları %P 1300-7874-2564-6915 %V %N 35 %R doi: 10.17133/tba.75945 %U 10.17133/tba.75945
ISNAD Toksoy, Yrd. Doç. Dr. Ahmet . "Akkoyunlular ve Erzincan (Uzun Hasan Devrine Kadar)". Türklük Bilimi Araştırmaları / 35 (October 2014): 241-262. https://doi.org/10.17133/tba.75945