Year 2016, Volume , Issue 40, Pages 159 - 166 2016-12-01

ŞİNASİ'NİN MÜNÂCÂT'INA YAZILAN TESDİS

Prof. Dr. Ali İhsan KOLCU [1]

424 2181

Şinasi'nin Münâcât'ı Türk edebiyatında geleneksel ve klasik iman sisteminin sorgulandığı bir metindir. Şair pozitivizmin etkisi ile Tan-rı'yı akıl yoluyla algılamayı teklif eder. Şinasi'nin bu önemli manzumesi edebiyatımızda akılcılığın kapılarını açan önemli bir metindir. Fakat bu metne şimdiye dek bir tesdisden (altılama) başka manzume yazılmamıştır. Hâfid mahlasıyla yazan Abdülgâni Efendi bu manzumenin sahibidir. Şinâsi'nin şiirine aynı vezin ve kafiye ile bir tesdis yazmıştır. Fakat asıl manzumenin dört beytini atlamıştır. Hâfid, Şinâsi'nin aklı öne çıkaran gö-rüşünün aksine geleneksel inanç anlayışına bağlı kalmıştır. Manzumenin tamamında bu anlayışın etkisini görmekteyiz. Bir sufi mektebine bağlı olan şairin pozitivist mektebe bağlı Şinâsi'nin görüşlerine katılmasını beklemek doğru olmazdı.

Şinasi, Tesdis, Hâfid, Abdülgâni Efendi, Po-zitivizm, Akıl, Comte
  • BRUHL. L. Lévey (1970), Auguste Comte Felsefesi ve Sosyolojisi, (Çev: Ziyaed-din Fahri Fındıkoğlu), İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Yay. İst.
  • Bursalı Mehmed Tahir, (2000) Osmanlı Müellifleri, I-III cilt, Tıpkıbasım, Bizim Büro Yay. Ankara.
  • İNAL, İbnülemin Mahmud Kemal, (1988). Son Asır Türk Şairleri, I-V cilt, Dergâh Yay. 3. Bs. İstanbul
  • KAPLAN, Mehmet, (1984), Şiir Tahlilleri 1, Tanzimat'tan Cumhuriyete, Dergâh Yay. 8. Bs. İstanbul
  • KOLCU, Ali İhsan, (2015), Tanzimat Edebiyatı 1, Şiir, Salkımsöğüt Yay. 10. Bs. Erzurum.
  • Maârif mc, nr. 60-61, 7 Safer 1308 (22 Eylül 1890), s. 143
  • Malûmât mc. nr. 23, 16 Teşrin-i sani 1311(28 Kasım 1895), s. 502.
  • Mehmed Süreyya, (1996) Sicill-i Osmanî, (Haz: Nuri Akbayar-Seyit Ali Kahra-man), Tarih Vakfı Yurt Yay. İstanbul.
  • TURAN, Hüseyinzade, Ali, (1932), "Abdullah Cevdet", İctihad, nr. 358, s. 5896.
Journal Section Articles
Authors

Author: Prof. Dr. Ali İhsan KOLCU

Bibtex @research article { tubar270438, journal = {Türklük Bilimi Araştırmaları}, issn = {1300-7874}, eissn = {2564-6915}, address = {Nazım Hikmet POLAT}, year = {2016}, volume = {}, pages = {159 - 166}, doi = {10.17133/tubar.270438}, title = {ŞİNASİ'NİN MÜNÂCÂT'INA YAZILAN TESDİS}, key = {cite}, author = {KOLCU, Prof. Dr. Ali İhsan} }
APA KOLCU, P . (2016). ŞİNASİ'NİN MÜNÂCÂT'INA YAZILAN TESDİS. Türklük Bilimi Araştırmaları, (40), 159-166. DOI: 10.17133/tubar.270438
MLA KOLCU, P . "ŞİNASİ'NİN MÜNÂCÂT'INA YAZILAN TESDİS". Türklük Bilimi Araştırmaları (2016): 159-166 <http://dergipark.org.tr/tubar/issue/25620/270438>
Chicago KOLCU, P . "ŞİNASİ'NİN MÜNÂCÂT'INA YAZILAN TESDİS". Türklük Bilimi Araştırmaları (2016): 159-166
RIS TY - JOUR T1 - ŞİNASİ'NİN MÜNÂCÂT'INA YAZILAN TESDİS AU - Prof. Dr. Ali İhsan KOLCU Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.17133/tubar.270438 DO - 10.17133/tubar.270438 T2 - Türklük Bilimi Araştırmaları JF - Journal JO - JOR SP - 159 EP - 166 VL - IS - 40 SN - 1300-7874-2564-6915 M3 - doi: 10.17133/tubar.270438 UR - https://doi.org/10.17133/tubar.270438 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türklük Bilimi Araştırmaları ŞİNASİ'NİN MÜNÂCÂT'INA YAZILAN TESDİS %A Prof. Dr. Ali İhsan KOLCU %T ŞİNASİ'NİN MÜNÂCÂT'INA YAZILAN TESDİS %D 2016 %J Türklük Bilimi Araştırmaları %P 1300-7874-2564-6915 %V %N 40 %R doi: 10.17133/tubar.270438 %U 10.17133/tubar.270438
ISNAD KOLCU, Prof. Dr. Ali İhsan . "ŞİNASİ'NİN MÜNÂCÂT'INA YAZILAN TESDİS". Türklük Bilimi Araştırmaları / 40 (December 2016): 159-166. https://doi.org/10.17133/tubar.270438