Year 2017, Volume 1, Issue 1, Pages 26 - 56 2017-12-31

BİR SEMTE ADINI VEREN BOMONTİ BİRA FABRİKASI

Nevzat SAĞLAM [1]

235 2323

Yerleşim yerlerinin taşıdığı isimlerin bazı hikâyeleri vardır. İstanbul Şişli'de bir semtin ismi olan Bomonti, adını İsviçreli Bomonti biraderlerin 1892 yılında burada kurdukları bira fabrikasından almıştır. Bu makalenin amacı Bomonti ailesinin biyografisini ortaya koymak olmayıp, Bomonti Bira Fabrikası'dır. Konu ele alınırken mevcut kaynakların yanında kullanılmamış arşiv belgelerinden de yararlanılmış, fabrikanın kuruluşu, işleyişi ve ticârî faaliyetleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ayrıca bir dönem buz imtiyazını da elinde tutan Bomonti ailesinin buz imtiyazı konusuna da makalede yer verilmiştir.

Bomonti, Bira, Buz, Feriköy, Şişli
  • KAYNAKÇA Arşiv Belgeleri Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi Nafia Vekâleti BCA, 230/115-16-1; 37-50-1. BCA, 115-16-1; 37-50-1. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Bâb-ı Âl-i Evrak Odası BOA, BEO, 293/21901. BOA, BEO. 641/48059. BOA, BEO. 534/40010. BOA, BEO. 271/20290. BOA, BEO 181/13548. BOA, BEO. 1525/114309. BOA, BEO. 4338/325338. BOA, BEO. 4194/314490. BOA, BEO. 535/40117. BOA, BEO. 1536/115199. BOA, BEO. 2896/217153. BOA, BEO. 3274/245477. Dâhiliye Nezâreti Emniyet-i Umûmiye BOA, DH. EUM. 3. Şb. 21/23. BOA, DH. EUM. 5. Şb. 70/1. BOA, DH. EUM. 5. Şb /69/1. Dâhiliye İdâre BOA, DH. İD. 131/1. BOA, DH. İD. 70-2/57. BOA, DH. İD. 220/7. Dâhiliye İdare-i Umumiye BOA, DH. İ. UM. 18/55. Dâhiliye Mektûbî BOA, DH. MKT. 2402/98. BOA, DH. MKT. 2401/59. BOA, DH. MKT. 1208/69. BOA, DH. MKT. 2816/5. BOA, DH. MKT. 2557/41. BOA, DH. MKT 869/25. Hariciye Hukuk Kısmı BOA. HR. H. 332/20. Hariciye Nezâreti Hukuk Müşavirliği İstişare Odası BOA, HR. HMŞ. İŞO. 4/4. BOA, HR. HMŞ. İŞO. 56/24. Hâriciye Siyâsî BOA, HR. SYS. 2003/1. Hariciye Nezâreti Umûr-i Hukuk-i Muhtelita BOA, HR. UHM. 158/65. BOA, HR. UHM. 136/2. İrâde Taltifât BOA, İ. TAL. 68/20. İrâde Rüsûmât BOA, İ.RSM. 2/14. Şûrâ-yı Devlet BOA ŞD. 2983/38. BOA, ŞD. 1253/19. BOA, ŞD. 813/33. BOA, ŞD. 3123/56. BOA, ŞD. 2982/22. BOA, ŞD. 362/66. BOA, ŞD. 3029/70. BOA, ŞD. 1221/47. Zaptiye Nezâreti BOA, ZB. 376/67. BOA, ZB. 361/13. Diğer Kaynaklar Akbulut, Uğur; “Meyhanelerle Mukaddes Mekânlar Arasında Mesafe Tayini”, Karadeniz Araştırmaları, S. 49, Bahar 2016. Arpacık Elvan, “Köpüklü Nektar Bira”, Paylaşım, Kartonsan Yaşam Kültür Dergisi, 2009/3. Başgelen, Nezih; Geçmiş Zamanda Şişli, Kentbank yay, İstanbul 1998. Büyükkürkciyan, Talin; Feriköy Anılarda, Heyamola Yayınları, İstanbul 2010. Damlıbağ, Fatih; “Bomonti Buz Şirketinin Piyasa İlişkileri”, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Journal Of Modern Turkish History Studies, XVI/32 (2016-Bahar/Spring). Düstur I; C. 2, C. 5, C. 6, C. 8. Düstur; Mütemmim. Eldem, Vedat; Osmanlı İmparatorluğu’nun İktisadi Şartları Hakkında Bir Tetkik, TTK, Ankara, 1994. Evliya Çelebi; Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, (haz. Yücel Dağlı), Yapı Kredi Yayınları, 1. Kitap, İstanbul, 1995. Kantar, Melis; “Bomonti Bira Fabrikası”, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, Basılmamış Final Sunusu, İstanbul, 2015. Komisyon, “Feriköy”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Kültür Bakanlığı/Tarih Vakfı yay. C. 3, İstanbul 1994. Ökçün, Gündüz; Osmanlı Sanayi 1913-1915 İstatistikleri, Hil Yayın İstanbul, 1984. Pınar, İlhan; Gezginlerin Gözüyle İzmir, XIX Yüzyıl II, Akdem Kitabevi, İzmir, 1996. Sandalcı, Mert; Osmanlı'dan Cumhuriyet’e Biraya Dair Objeler Belgeler Fotoğraflar, Mas Matbaa, İstanbul, 2009. Serahsî, Mebsut, (Ed. Mustafa Cevat Akşit), Gümüşev C.13, İstanbul, 2008. Sertoğlu, Midhat; Osmanlı Tarih Lügatı, Enderun Kitabevi, İstanbul, 1986. Şahin, Harun; “Osmanlı Vergi Sisteminde Reform ve Temettü’ Vergisi”, CÜ Sosyal Bilimler Dergisi, , C. 37, S.1, 2013. Tanyeli, Gülsün-İkiz, Deniz; “İstanbul'da Bir Endüstriyel Miras Örneği: Bomonti Bira Fabrikası”, Tüba Ked, 7/2009. Tümertekin, Erol; Bomonti, İstanbul Ansiklopedisi, C. 2, İstanbul, 1994. Ünal, Mehmet Ali; Osmanlı Tarih Sözlüğü, Paradigma Yayınları, İstanbul, 2011. Yentürk, Aybala; “Osmanlı'dan Günümüze Bira”, TMMOB Gıda Mühendisliği Dergisi, S. 6, 1999. Zat, Vefa; “Bomonti Bira Fabrikası”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Kültür Bakanlığı-Tarih Vakfı, C. 2, İstanbul, 1994. _________, “Meyhaneler”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Kültür Bakanlığı-Tarih Vakfı, C. 5, İstanbul, 1994. _________, Âdâbıyla Rakı ve Çilingir Sofrası (7. Baskı), İletişim Yayınları, İstanbul, 2010.
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Nevzat SAĞLAM
Country: Turkey


Bibtex @research article { utad346288, journal = {Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2618-5873}, address = {Abdurrahim İstemi SAYLAM}, year = {2017}, volume = {1}, pages = {26 - 56}, doi = {}, title = {BİR SEMTE ADINI VEREN BOMONTİ BİRA FABRİKASI}, key = {cite}, author = {SAĞLAM, Nevzat} }
APA SAĞLAM, N . (2017). BİR SEMTE ADINI VEREN BOMONTİ BİRA FABRİKASI. Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 26-56. Retrieved from http://dergipark.org.tr/utad/issue/33657/346288
MLA SAĞLAM, N . "BİR SEMTE ADINI VEREN BOMONTİ BİRA FABRİKASI". Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi 1 (2017): 26-56 <http://dergipark.org.tr/utad/issue/33657/346288>
Chicago SAĞLAM, N . "BİR SEMTE ADINI VEREN BOMONTİ BİRA FABRİKASI". Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi 1 (2017): 26-56
RIS TY - JOUR T1 - BİR SEMTE ADINI VEREN BOMONTİ BİRA FABRİKASI AU - Nevzat SAĞLAM Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 26 EP - 56 VL - 1 IS - 1 SN - -2618-5873 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi BİR SEMTE ADINI VEREN BOMONTİ BİRA FABRİKASI %A Nevzat SAĞLAM %T BİR SEMTE ADINI VEREN BOMONTİ BİRA FABRİKASI %D 2017 %J Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi %P -2618-5873 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD SAĞLAM, Nevzat . "BİR SEMTE ADINI VEREN BOMONTİ BİRA FABRİKASI". Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi 1 / 1 (December 2018): 26-56.