Year 2018, Volume 2, Issue 1, Pages 51 - 67 2018-06-30

1833 YILI SİVAS İLİ MERKEZ KAZASI GAYRİMÜSLİM NÜFUS DEFTERLERİNE GÖRE GAYRİMÜSLİMLERİN CİZYE VERGİSİ VE KONUT MÜLKİYETİ VERİLERİ VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Sezgin ZABUN [1]

48 266

   Bu çalışmada 1833 tarihinde Sivas merkezinde sayımı yapılan Gayrimüslim erkek nüfusunun cizye kayıtları, oturdukları meskenlerin mülkiyet durumları, şayet kira ise bir Müslim’den mi yoksa Gayrimüslimden mi olduğu, bunların ne anlama gelebileceği konuları incelenmiştir. Ayrıca Gayrimüslimlerin fiziksel özelliklerinde de saç, sakal renkleri, boyları ve yaş özellikleri değerlendirilmiştir.

Gayrimüslim nüfus, Cizye Vergisi, Sivas İli
  • Tarih : Dosya No : Gömlek No :2400 Fon Kodu : NFS.d.. Sivas eyaleti, Sivas sancağı, Sivas merkez kazası, reaya defteri.AKGÜNDÜZ, Ahmet, Sait ÖZTÜRK, (2000 ), Bilinmeyen Osmanlı, OSAV, İstanbul. ALKAN, Necmettin, (2007), “Hoşgörüden Yol Ayrımına Ermeniler” Hoşgörü Toplumunda Ermeniler Sempozyumu, Erciyes Üniversitesi Yayını-153 C. 3. DEMİREL, Ömer, (2007), “Sosyo-Ekonomik Açıdan Osmanlı Dönemi Sivas Ermenileri”, Hoşgörü Toplumunda Ermeniler Sempozyumu, , Erciyes Üniversitesi Yayını-153 . C. 3. GÖKÇE, Turan, (2007), “1831 Nüfus Sayım Sonuçlarına Göre Sivas Sancağının Demografik Yapısı”, Osmanlılar Döneminde Sivas Sempozyumu Bildirileri, 21-25 Mayıs, Sivas, Sivas Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü. GÜRAN, Tevfik (2017), Resmi İstatistiklere Göre Osmanlı Toplum ve Ekonomisi, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.KARPAT, Kemal, (2010), Osmanlı Nüfusu 1830-1914, Timaş Yayınları, İstanbul.KESKİN, Mustafa (2007), “Ermeni Milliyetçiliğinin Doğuşunun Ekonomik Nedenleri: Kayseri Örneği”, Hoşgörü Toplumunda Ermeniler Sempozyumu, Erciyes Üniversitesi Yayını-153.NATANYAN, Boğos, (2008), Sivas 1877, Yayına Hazırlayan Arsen YARMAN, Bir Zamanlar Yayıncılık, İstanbul.YÜKSEL, Mevlüt, "Dünü Hatırlamak, Bugünü Anlamaktır." Ermeni Ayaklanmaları ( 1890-1909 ) Sempozyumu 23 Ocak 2014 Ankara, TTK. ZABUN Sezgin,( 2013 ), Sivas 1844-1845 Temettüat Defterleri, Buruciye Yayınları, C.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Sezgin ZABUN (Primary Author)
Institution: cumhuriyet üniversitesi İ.İ.B.F.
Country: Turkey


Dates

Publication Date: June 30, 2018

APA ZABUN, S . (2018). 1833 YILI SİVAS İLİ MERKEZ KAZASI GAYRİMÜSLİM NÜFUS DEFTERLERİNE GÖRE GAYRİMÜSLİMLERİN CİZYE VERGİSİ VE KONUT MÜLKİYETİ VERİLERİ VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ. Uluslararası Ticaret ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 2 (1), 51-67. DOI: 10.30711/utead.439049