Year 2019, Volume 4, Issue 1, Pages 1 - 8 2019-04-30

Farklı sazan türlerinin kafes ve tank koşullarında polikültür amaçlı yetiştirme olanaklarının incelenmesi

Suat Dikel [1] , Alp Özgüven [2] , Ilgın Özşahinoğlu [3]

42 100

Tank ve Kafes sistemleri olmak üzere iki farklı yetiştirme ortamında 3 farklı sazan türünün (Aynalı sazan, pullu sazan ve ot sazanı), 90 günlük besi sonrası yetiştiricilik performansları karşılaştırılmıştır. Deneme Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Üretim ve Araştırma istasyonunda Temmuz ve Eylül ayları arasında gerçekleştirilmiştir. Denemede %36 Ham protein ve %11 Ham yağ içerikli ticari sazan yemi kullanılmış ve yemleme elle olmak şartıyla günde iki kez yapılmıştır. Denemede 2 g’lık aynalı sazanlar (AS) Cyprinus carpio, 3 g civarında pullu sazanlar (PS) Cyprinus carpio ve 3-4 g civarında başlangıç ağırlığı olan ot sazanları (OS) Ctenopharyngodon idellus kullanılmıştır. Deneme grupları 10 adet As +10 adet PS + 5 adet OS şeklinde kafeslere ve tanklara 25 adet/m3 şeklinde stoklanmıştır. 90 günlük besleme sonrasında gruplar içinde en yüksek Spesifik büyüme oranına (SGR) kafeslerde yetiştirilen OS grubunda (2,06±0,3 %gün) ile ulaşılırken onu AS grubu bireyleri (1,93±0,01 %gün) izlemiştir. Tank sisteminden 1,263.6 kg/m3 ürün hasat edilirken kafes sistemlerinden 1,257 kg/m3 ürün elde edilmiştir (P<0,05). Oransal büyüme değerleri açısından en yüksek büyüme oranına Kafes sistemlerinde yetiştirilen OS grubunda  (565,57±16,54) ulaşılırken onu sırayla Kafeslerde yetiştirilen AS grubu (470,6±16,48) ve tanklarda yetiştirilen PS grubundan (399,74±6,73) elde edilmiştir. Polikültür şartlarında türler açısından değerlendirme yapıldığında Pullu sazanlar için yetiştirme ortamının kafes ya da tank olması ile her hangi bir fark gözlenmemiştir. Bunun yanı sıra Aynalı sazan ve Ot sazanları için ise kafes sistemlerinde yetiştirilmesi tank ortamında yetiştirilmesine göre çok daha iyi sonuç vermiştir.

Ağ Kafes, Fiber Tank, Polikültür, Ot Sazanı, Aynalı sazan, Pullu sazan
 • Afzal, M., Rab, A., Akhtar, N., Khan, M. F., Barlas, A., & Qayyum, M. (2007). Effect of organic and inorganic fertilizers on the growth performance of bighead carp (Aristichthys nobilis) in polyculture system. Int J Agric Biol, 9(6), 931-933.
 • Anton-Pardo, M., Hlaváč, D., Másílko, J., Hartman, P., & Adámek, Z. (2014). Natural diet of mirror and scaly carp (Cyprinus carpio) phenotypes in earth ponds. Folia Zoologica, 63(4), 229-238.
 • Azim, M. E., & Wahab, M. A. (2003). Development of a duckweed-fed carp polyculture system in Bangladesh. Aquaculture, 218(1-4), 425-438.
 • Azim, M. E., Rahaman, M. M., Wahab, M. A., Asaeda, T., Little, D. C., & Verdegem, M. C. J. (2004). Periphyton-based pond polyculture system: a bioeconomic comparison of on-farm and on-station trials. Aquaculture, 242(1-4), 381-396.
 • Dewan, S., Miah, M. J. U., & Uddin, M. N. (1985). Studies on the food and feeding habits of Cyprinus carpio II. diel and seasonal patterns of feeding of the fish. Bangladesh Journal of Aquaculture (Bangladesh).
 • Dewan, D., Wahab, M. A., Beveridge, M. C. M., Rahman, M. H., & Sarkar, B. K. (1991). Food selection, electivity and dietary overlap among planktivorous Chinese and Indian major carp fry and fingerlings grown in extensively managed, rain‐fed ponds in Bangladesh. Aquaculture Research, 22(3), 277-294.
 • Dikel, S. (2002). Su Ürünlerinde Mekanizasyon Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Ders Kitapları Yayın no 12. Adana. Lotus Yayıncılık.
 • Dikel, S. (2005). Kafes Balıkçılığı. Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Ders Kitapları Yayın, 18.
 • Dikel, S. (2009). Tilapia Yetiştiriciliği. TC Tarım ve Köy işleri Bakanlığı. Tarımsal Üretim Geliştirme Genel Müdürlüğü. ANKARA.
 • FAO 2015. Aquaculture topics and activities. Aquaculture resources. In: FAO Fisheries and Aquaculture Department [online]. Rome. Updated 29 December 2015. [Cited 12 March 2019].
 • Hepher, B. and Pruginin, Y. 1981. Commercial Fish Farming. A Wiley-Interscience Publication, John Wiley and Sons, New York, USA. 261 pp.
 • Kanak, M. K., Dewan, S., & Salimullah, M. (1999). Performance of exotic fishes with Indian major carps in polyculture under three different species combinations. Bangladesh J. Fish, 22, 1-6.
 • Kiriş, G. A., & Dikel, S. (2002). Fiber tank ve beton havuza yerleştirilmiş ağ kafeslerdeki gökkuşağı alabalıklarının (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) besi performansları ve karkas kompozisyonları. EU Journal of Fisheries & Aquatic Sciences, 19(3-4), 371-380.
 • Miah, M. S. (1997). Effect of stocking ratios on the growth and production of fishes in mixed polyculture system. Bangladesh J Fish, 20, 135-138.
 • Milstein, A., Hepher, B., & Teltch, B. (1988). The effect of fish species combination in fish ponds on plankton composition. Aquaculture Research, 19(2), 127-137.
 • Milstein, A., & Hulata, G. (1993). Factor analysis and canonical correlation analysis of fish production in commercial farms in Israel. Multivariate Methods in Aquaculture research: case studies of tilapia in experimental and commercial systems. ICLARM Stud. Rev, 20(221), 119-160.
 • Milstein, A. , Wahab, M.A., Rahman, M.M. (2002). The effect of common carp, Cyprinus carpio (L.) and mrigal, Cirrhinus mrigala (Hamilton) as bottom feeders in major Indian carp polycultures Aquac. Res., 33, pp. 547-556
 • Msangi, S., Kobayashi, M., Batka, M., Vannuccini, S., Dey, M. M., & Anderson, J. L. (2013). Fish to 2030: prospects for fisheries and aquaculture. World Bank Report, 83177(1), 102.
 • Nandeesha, M. C., De Silva, S. S., Murthy, D. K., & Dathatri, K. (1994). Use of mixed feeding schedules in fish culture: field trials on catla, Catla catla (Hamilton‐Buchanan), rohu, Labeo rohita (Hamilton), and common carp, Cyprinus carpio L. Aquaculture Research, 25(6), 659-670.
 • Polat, A., Dikel, S., Tekelioğlu, N., & Polat, S. (1995). Aynalı Sazan (C. carpio) ve Tilapiaların (O. niloticus) Farklı Stok Kombinasyonlarında Polikültür Yetiştiriciliği. ÇÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 10(1), 109-120.
 • Schroeder, G.L. (1983), Sources of fish and prawn growth in polyculture ponds as indicated by delta C analysis Aquaculture, 35 pp. 29-42
 • Spataru, P., Hepher, B., & Halevy, A. (1980). The effect of the method of supplementary feed application on the feeding habits of carp (Cyprinus carpio L.) with regard to natural food in ponds. Hydrobiologia, 72(1-2), 171-178.
 • Spataru, P., Wohlfarth, G. W., & Hulata, G. (1983). Studies on the natural food of different fish species in intensively manured polyculture ponds. Aquaculture, 35, 283-298.
 • Tang, Y. A. (1970). Evaluation of balance between fishes and available fish foods in multispecies fish culture ponds in Taiwan. Transactions of the American Fisheries Society, 99(4), 708-718.
 • Tekelioğlu, N. (2005). İç su balıkları yetiştiriciliği:(soğuk ve sıcak iklim balıkları). Nobel.
 • Uddin, M. S., Miah, M. S., & Alam, M. S. (1994). Study on production optimization through polyculture of indigenous and exotic carps. Bangladesh J. Train. Dev, 7(2), 67-72.
 • Wahab, M. A., Ahmed, Z. F., Islam, M. A., Haq, M. S., & Rahmatullah, S. M. (1995). Effects of introduction of common carp, Cyprinus carpio (L.), on the pond ecology and growth of fish in polyculture. Aquaculture Research, 26(9), 619-628.
 • Wahab, M. A., Rahman, M. M., & Milstein, A. (2002). The effect of common carp, Cyprinus carpio (L.) and mrigal, Cirrhinus mrigala (Hamilton) as bottom feeders in major Indian carp polycultures. Aquaculture Research, 33(8), 547-556.
 • Yashouv A., (1971) Interaction between the common carp (Cyprinus carpio) and the silver carp (Hypophthalmichthys molitrix) in fish ponds Bamidgeh, 23, pp. 85-92
 • Yashouv, A., & Halevy, A. (1972). Experimental studies of polyculture in 1971. Bamidgeh, 24(2), 31-39.
Primary Language tr
Subjects Fisheries
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-5728-7052
Author: Suat Dikel (Primary Author)
Institution: CUKUROVA UNIVERSITY
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-9480-4055
Author: Alp Özgüven
Institution: KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-3341-4061
Author: Ilgın Özşahinoğlu
Institution: CUKUROVA UNIVERSITY
Country: Turkey


Dates

Publication Date: April 30, 2019

Bibtex @research article { vetbio544785, journal = {Journal of Advances in VetBio Science and Techniques}, issn = {}, eissn = {2548-1150}, address = {İlker ÇAMKERTEN}, year = {2019}, volume = {4}, pages = {1 - 8}, doi = {10.31797/vetbio.544785}, title = {Farklı sazan türlerinin kafes ve tank koşullarında polikültür amaçlı yetiştirme olanaklarının incelenmesi}, key = {cite}, author = {Dikel, Suat and Özgüven, Alp and Özşahinoğlu, Ilgın} }
APA Dikel, S , Özgüven, A , Özşahinoğlu, I . (2019). Farklı sazan türlerinin kafes ve tank koşullarında polikültür amaçlı yetiştirme olanaklarının incelenmesi. Journal of Advances in VetBio Science and Techniques, 4 (1), 1-8. DOI: 10.31797/vetbio.544785
MLA Dikel, S , Özgüven, A , Özşahinoğlu, I . "Farklı sazan türlerinin kafes ve tank koşullarında polikültür amaçlı yetiştirme olanaklarının incelenmesi". Journal of Advances in VetBio Science and Techniques 4 (2019): 1-8 <http://dergipark.org.tr/vetbio/issue/44752/544785>
Chicago Dikel, S , Özgüven, A , Özşahinoğlu, I . "Farklı sazan türlerinin kafes ve tank koşullarında polikültür amaçlı yetiştirme olanaklarının incelenmesi". Journal of Advances in VetBio Science and Techniques 4 (2019): 1-8
RIS TY - JOUR T1 - Farklı sazan türlerinin kafes ve tank koşullarında polikültür amaçlı yetiştirme olanaklarının incelenmesi AU - Suat Dikel , Alp Özgüven , Ilgın Özşahinoğlu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.31797/vetbio.544785 DO - 10.31797/vetbio.544785 T2 - Journal of Advances in VetBio Science and Techniques JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 8 VL - 4 IS - 1 SN - -2548-1150 M3 - doi: 10.31797/vetbio.544785 UR - https://doi.org/10.31797/vetbio.544785 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Advances in VetBio Science and Techniques Farklı sazan türlerinin kafes ve tank koşullarında polikültür amaçlı yetiştirme olanaklarının incelenmesi %A Suat Dikel , Alp Özgüven , Ilgın Özşahinoğlu %T Farklı sazan türlerinin kafes ve tank koşullarında polikültür amaçlı yetiştirme olanaklarının incelenmesi %D 2019 %J Journal of Advances in VetBio Science and Techniques %P -2548-1150 %V 4 %N 1 %R doi: 10.31797/vetbio.544785 %U 10.31797/vetbio.544785
ISNAD Dikel, Suat , Özgüven, Alp , Özşahinoğlu, Ilgın . "Farklı sazan türlerinin kafes ve tank koşullarında polikültür amaçlı yetiştirme olanaklarının incelenmesi". Journal of Advances in VetBio Science and Techniques 4 / 1 (April 2019): 1-8. https://doi.org/10.31797/vetbio.544785
AMA Dikel S , Özgüven A , Özşahinoğlu I . Farklı sazan türlerinin kafes ve tank koşullarında polikültür amaçlı yetiştirme olanaklarının incelenmesi. J. Adv. VetBio Sci. Tech.. 2019; 4(1): 1-8.
Vancouver Dikel S , Özgüven A , Özşahinoğlu I . Farklı sazan türlerinin kafes ve tank koşullarında polikültür amaçlı yetiştirme olanaklarının incelenmesi. Journal of Advances in VetBio Science and Techniques. 2019; 4(1): 8-1.