Year 2018, Volume 1, Issue 1, Pages 29 - 46 2018-05-30

XIII. Yüzyıl Erbil Kökenli Biyografi Müelliflerinden İbn Hallikân ve Eseri

Mahmut Recep KELEŞ [1]

84 294

Birçok eski medeniyete beşiklik etmiş olan Zap havzası, eğitim ve öğretim başta olmak üzere tasavvufi bir merkez olarak ta ortaya çıkmaktadır. Bölge Musul ve Erbil gibi iki büyük şehrin de etkisiyle gelişerek pek çok âlim, şair ve mutasavvıfın burada faaliyet yapmasına neden olmuştur. Başta halifeler olmak üzere devlet adamları ve zenginlerin himaye ve teşvikleriyle kurulan müesseselerde ilim, kültür ve sanatta en önde gelen simalar yetişmiştir. Nakli ve beşeri ilimlerde yetişen âlimler İslam dünyasının pek çok bölgesine gitmişler ve faaliyetlerini sürdürmüşlerdir.

Burada yetişen meşhur âlimlerden olan İbn Hallikân, Erbil ve Musul’da öğrenimini tamamladıktan sonra Eyyubi ve Memlüklü döneminin önemli âlim ve bürokratlarından olmuş ve önemli işler başarmıştır. Bürokrat yönü ilmi yönünden bir adım ilerde olan İbn Hallikân İslâm dünyasının Moğol ve Haçlı istilasına uğraması, şehirlerin yakılıp yıkılması, âlim ve edebiyatçıların öldürülmesi gibi çalkantılı bir döneminde yaşaması nedeniyle merak edilen sorulara cevaplar vermek, şehirleri ve ülkeleri tanıtmak ve kültür hafızasını korumak amacıyla Vefeyâtü’l-a’yân’ı telif etmiştir.

İbn Hallikan sözü edilen eserinde doğup büyüdüğü çevreye ve buradan yetişenlere özel önem vermiş olduğu görülmektedir. Eserde Eyyubiler dönemi emirlerinden İmadeddin b. Maştub, Adeviyye tarikatının kurucusu Adî b. Müsafir, zahid Şeyhülislam el-Hakkârî ve Fakih İsâ el-Hakkâri gibi âlimler yer almaktadır. İbn Hallikan, Hakkârili meşhurların yanı sıra Erbil ve Musullu pek çok âlime yer vermiş olup bunların ekserisi kendi döneminde yaşayanlardan oluşmaktadır. İbn Hallikan’ın bu bölgede faaliyet gösteren meşhurların çoğuyla da görüştüğünden Vefeyatü’l-a’yan’ın bölgenin siyasi ve kültür tarihi için önemli bir kaynak olduğu ortaya çıkmaktadır.

Erbil, Hakkâri, Bermeki, Kültür tarihi
  • Ayni, Bedreddin, İkdü'l-cümân fî târihi ehli'z-zaman tahk., Mahmud Rezzak Mahmud, Kahire 2010,
  • Ebû Şame, Kitâbü'r-Ravzateyn fî ahbari'd-devleteyn, Beyrut 1997,
  • Küçükaşcı, Mustafa Sabri - Cengiz Tomar, “İbn Asâkir”, DİA, c. XIX, s. 322;
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Bahar
Journal Section Articles
Authors

Author: Mahmut Recep KELEŞ (Primary Author)
Institution: Namık Kemal University, Turkey
Country: Turkey


RIS TY - JOUR T1 - XIII. Yüzyıl Erbil Kökenli Biyografi Müelliflerinden İbn Hallikân ve Eseri AU - Mahmut Recep KELEŞ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.32953/abad.411867 DO - 10.32953/abad.411867 T2 - Anadolu ve Balkan Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 29 EP - 46 VL - 1 IS - 1 SN - 2618-6004-2636-8188 M3 - doi: 10.32953/abad.411867 UR - https://doi.org/10.32953/abad.411867 Y2 - 2018 ER -