Anadolu ve Balkan Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2618-6004 | e-ISSN 2636-8188 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Namık Kemal Üniversitesi | http://balkam.nku.edu.tr/


Anadolu ve Balkan Araştırmaları Dergisi (ABAD) Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi bünyesinde yılda iki (2) kez çıkarılan bir dergidir. Dergimiz dergicilik etiği çerçevesinde yayın yapma hedefi ile yayım hayatına başlamıştır. ABAD için sayıların  zamanında çıkarılması, hakem sürecinin titiz bir şekilde takibi öncelikli konumdadır.

Tarihin her evresinde birbirini etkilemiş olan Anadolu ve Balkan coğrafyası, bu etkileşimi nedeniyle her dönem birlikte anılmıştır. Günümüzde Balkanlar üzerinde birbirinden bağımsız müstakil devletler bulunsa da Anadolu ile arasındaki bağ  var olmuş ve gelecekte de  var olmaya devam edecektir. Bu çerçevede Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi bünyesinde ANADOLU ve BALKAN ARAŞTIRMALARI ismiyle oluşturduğumuz bu dergi tarihin farklı dilimlerinde oluşmuş ve devam eden Anadolu-Balkan bağına bilimsel bir köprü olma özelliği taşımaktadır. Bunun yanında dergimiz, Anadolu üzerine yapılmış çalışmalar ve araştırmacılarla Balkanlar üzerine yapılan çalışmalar ve araştırmacıları bir çatı altında buluşturarak köprü olma özelliğini daha da kuvvetlendirecektir. Zaten Tekirdağ şehri de coğrafi konum itibarıyla bu köprünün varlığına eşsiz bir işarettir.

Dergimizin 4. Cilt 7. Sayısı yayınlanmıştır. 

DERGİMİZ 4. CİLT 8. SAYISI İÇİN MAKALE KABULÜ BAŞLAMIŞTIR. MAKALE KABUL SON TARİHİ 1 AĞUSTOS 2021'DİR.

Anadolu ve Balkan Araştırmaları Dergisi

ISSN 2618-6004 | e-ISSN 2636-8188 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Namık Kemal Üniversitesi | http://balkam.nku.edu.tr/
Kapak Resmi


Anadolu ve Balkan Araştırmaları Dergisi (ABAD) Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi bünyesinde yılda iki (2) kez çıkarılan bir dergidir. Dergimiz dergicilik etiği çerçevesinde yayın yapma hedefi ile yayım hayatına başlamıştır. ABAD için sayıların  zamanında çıkarılması, hakem sürecinin titiz bir şekilde takibi öncelikli konumdadır.

Tarihin her evresinde birbirini etkilemiş olan Anadolu ve Balkan coğrafyası, bu etkileşimi nedeniyle her dönem birlikte anılmıştır. Günümüzde Balkanlar üzerinde birbirinden bağımsız müstakil devletler bulunsa da Anadolu ile arasındaki bağ  var olmuş ve gelecekte de  var olmaya devam edecektir. Bu çerçevede Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi bünyesinde ANADOLU ve BALKAN ARAŞTIRMALARI ismiyle oluşturduğumuz bu dergi tarihin farklı dilimlerinde oluşmuş ve devam eden Anadolu-Balkan bağına bilimsel bir köprü olma özelliği taşımaktadır. Bunun yanında dergimiz, Anadolu üzerine yapılmış çalışmalar ve araştırmacılarla Balkanlar üzerine yapılan çalışmalar ve araştırmacıları bir çatı altında buluşturarak köprü olma özelliğini daha da kuvvetlendirecektir. Zaten Tekirdağ şehri de coğrafi konum itibarıyla bu köprünün varlığına eşsiz bir işarettir.

Dergimizin 4. Cilt 7. Sayısı yayınlanmıştır. 

DERGİMİZ 4. CİLT 8. SAYISI İÇİN MAKALE KABULÜ BAŞLAMIŞTIR. MAKALE KABUL SON TARİHİ 1 AĞUSTOS 2021'DİR.

Cilt 4 - Sayı 7 - 24 May 2021
 1. 14. YÜZYIL ALMAN HACILARIN SEYAHATNAMELERİNDE RODOS VE ÇEVRESİ
  Sayfalar 3 - 16
  Zeynep İNAN ALİYAZICIOĞLU
 2. ESKİŞEHİR BASININDA 1989 BULGARİSTAN GÖÇÜ
  Sayfalar 17 - 40
  Batuhan ALİŞOĞLU, Mehmet KAYIRAN
 3. BULGARİSTAN’DA YEREL YÖNETİMLER VE TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI
  Sayfalar 41 - 73
  İbrahim GÜNGÖR, Hakan YAŞ
 4. ÇORLU’DA EŞKIYALIK VE DİĞER SUÇ OLAYLARI (1560-1699)
  Sayfalar 75 - 97
  Selma KUŞU
 5. YETİŞKİN DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARINDA TEKİRDAĞ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 99 - 112
  Mehmet Güven AVCI, Elif KIRAN
 6. ETHNIC CONFLICT MOVEMENTS: THE CASE STUDY OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
  Sayfalar 113 - 132
  Fetine YILDIRIMTÜRK BAYRAKTAR
 7. TARİH NASIL YAZILMALIDIR?
  Sayfalar 133 - 155
  Sezai ÖZTAŞ, Ahmet Tuna SÜRENOĞLU
 8. DEĞİŞİM SANCISI
  Sayfalar 157 - 161
  Muhammet AYDIN
Dizinler
DUYURULAR

4. Cilt 8. Sayı için makale gönderim son tarihi 1 Ağustos 2021 tarihidir.