Amaç

Anadolu ve Balkan Araştırmaları Dergisi yılda iki kez çıkarılan bir dergidir. Dergimiz Anadolu ve Balkan coğrafyası arasında tarih boyunca süre gelen bağlantıya akademik bir hüviyet kazandırmayı, ilmi bir rehber olmayı ve tarih boyunca birbirini etkileyen bu bölgeler ile ilgili  Tarih, Coğrafya, Arkeoloji, Edebiyat, Sanat Tarihi, Mimari vb. alanlarda yapılacak çalışmaların merkezi olmayı, aynı zamanda bu iki coğrafyanın bilinmeyenlerini bilinir hale getirmeyi amaçlamaktadır.

Kapsam

Anadolu ve Balkan Araştırmaları Dergisi amacına uygun bir şekilde, farklı disiplinlerde Anadolu ve Balkanlar üzerinde yapılmış çalışmaları bir araya getirerek, iki coğrafya üzerindeki insanlık tarihinin izlerini ortaya koymakta, ayrıca iki  bölge insanının temas ettiği sanat ve mimari eserlerin kültürel ve sosyal hayatla bütünleşerek nasıl bir medeniyet ya da medeniyetlere ev sahipliği yaptığının tam olarak çerçevesini çizmektedir. Bu kapsamda Dergimiz, hem Anadoluyu hem de Balkanları, hem birlikte hem de ayrı ayrı etkilemiş diğer coğrafyalarla ilgili ve bu coğrafyalarda yaşamış ya da yaşayan insanların bu etki içerisinde ne denli payları olduğu üzerine yapılmış çalışmalara da yer verecektir.