Year 2018, Volume 5, Issue 3, Pages 24 - 37 2018-12-31

Turizm Öğrencilerinin Stajda Sanal Kaytarma Eylemleri
Tourism Students’ Cyberloafing Behavior in Their Training Courses

Reyhan Arslan AYAZLAR [1] , Ezgi SAYMAN [2] , Mesut ÇINAR [3]

47 123

Teknolojinin gelişimi ile birlikte bilgisayarların ve internetin bireylerin hayatlarında yeri ve önemi giderek artmıştır. Günlük yaşamın yanı sıra internet iş hayatında da vazgeçilmez bir unsur haline dönüşmüştür. İnternetin işletmelerin verimliliği açısından etkili olduğunu söylemekle birlikte iş dışı konularda aşırı kullanımının olumsuz etkilere neden olabileceği göz ardı edilmemelidir. Literatürde sanal kaytarma olarak adlandırılan bu durum iş yerlerinde gittikçe daha fazla hissedilmeye başlanmıştır. Buradan hareketle bu çalışmada turizm öğrencilerinin stajları süresince sanal kaytarma yapıp yapmadıklarını ve sanal kaytarmanın demografik özelliklere göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında 281 geçerli ankete ulaşılmıştır. Araştırma bulgularına göre, turizm öğrencileri önemsiz düzeyde sanal kaytarma eyleminde bulunmaktadır. Öğrencilerin cinsiyeti, staj yaptıkları işletme türü ile internette gezinme süreleri arasında da anlamlı farklılıklar belirlenmiştir. 

Computers and internet are located in individuals’ life more with the development of technology. Internet has become to be essential both daily and work life. It has positive impacts for companies’ productivity whereas internet has also negative impacts when it’s used not about work. This is called cyberloafing and has become to feel more. Thus, this study aims to determine whether tourism students do cyberloafing and there are demographic differences. Within the scope of the research, 281 valid questionnaires were collected. According to the findings, tourism students do minor cyberloafing. The significant differences in terms of gender, company type and surfing duration have also been found. 

  • Referans 1
  • KAPLAN, M. ve ÇETİNKAYA, A. Ş. (2014). Sanal Kaytarma ve Demografik Özellikler Açısından Farklılıklar: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 25(1), 26-34.
  • Referans 2
  • SERTTAŞ, O. ve ŞİMŞEK, G. (2016). Konaklama İşletmelerinde Siber Aylaklık: Çalışanların Demografik Özellikleri İle Siber Aylaklıkları Üzerine Bir Araştırma, Uluslararası İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, Özel Sayı 1, 20-34.
  • Referans 3
  • BATURAY, M. H. ve TOKER, S. (2015). An investigation of the impact of demographics on cyberloafing from an educational setting angle, Computers in Human Behavior, 50, 358-366.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-9546-9412
Author: Reyhan Arslan AYAZLAR (Primary Author)
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-2345-6789
Author: Ezgi SAYMAN

Orcid: 0000-0001-2345-6789
Author: Mesut ÇINAR

Bibtex @research article { adusobed374911, journal = {Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2148-4996}, address = {Adnan Menderes Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {24 - 37}, doi = {10.30803/adusobed.374911}, title = {Turizm Öğrencilerinin Stajda Sanal Kaytarma Eylemleri}, key = {cite}, author = {Arslan AYAZLAR, Reyhan and SAYMAN, Ezgi and ÇINAR, Mesut} }
APA Arslan AYAZLAR, R , SAYMAN, E , ÇINAR, M . (2018). Turizm Öğrencilerinin Stajda Sanal Kaytarma Eylemleri. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (3), 24-37. DOI: 10.30803/adusobed.374911
MLA Arslan AYAZLAR, R , SAYMAN, E , ÇINAR, M . "Turizm Öğrencilerinin Stajda Sanal Kaytarma Eylemleri". Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2018): 24-37 <http://dergipark.org.tr/adusobed/issue/42014/374911>
Chicago Arslan AYAZLAR, R , SAYMAN, E , ÇINAR, M . "Turizm Öğrencilerinin Stajda Sanal Kaytarma Eylemleri". Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2018): 24-37
RIS TY - JOUR T1 - Turizm Öğrencilerinin Stajda Sanal Kaytarma Eylemleri AU - Reyhan Arslan AYAZLAR , Ezgi SAYMAN , Mesut ÇINAR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30803/adusobed.374911 DO - 10.30803/adusobed.374911 T2 - Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 24 EP - 37 VL - 5 IS - 3 SN - 2148-4996- M3 - doi: 10.30803/adusobed.374911 UR - https://doi.org/10.30803/adusobed.374911 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Adnan Menderes University Journal of Social Sciences Institute Turizm Öğrencilerinin Stajda Sanal Kaytarma Eylemleri %A Reyhan Arslan AYAZLAR , Ezgi SAYMAN , Mesut ÇINAR %T Turizm Öğrencilerinin Stajda Sanal Kaytarma Eylemleri %D 2018 %J Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2148-4996- %V 5 %N 3 %R doi: 10.30803/adusobed.374911 %U 10.30803/adusobed.374911
ISNAD Arslan AYAZLAR, Reyhan , SAYMAN, Ezgi , ÇINAR, Mesut . "Turizm Öğrencilerinin Stajda Sanal Kaytarma Eylemleri". Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 / 3 (December 2019): 24-37. https://doi.org/10.30803/adusobed.374911