Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2148-4996 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Adnan Menderes Üniversitesi |


Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yılda en az iki kez yayınlanan hakemli, bilimsel elektronik bir dergidir. Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergide sosyal bilimlerin her alanındaki uygulamalı ve kurumsal çalışmalara, model ve önerilere, analiz ve değerlendirmelere, nicel ve nitel araştırmalara yer verilmektedir.


Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN 2148-4996 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Adnan Menderes Üniversitesi |
Kapak Resmi


Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yılda en az iki kez yayınlanan hakemli, bilimsel elektronik bir dergidir. Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergide sosyal bilimlerin her alanındaki uygulamalı ve kurumsal çalışmalara, model ve önerilere, analiz ve değerlendirmelere, nicel ve nitel araştırmalara yer verilmektedir.