Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2148-4996 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Adnan Menderes Üniversitesi |


Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yılda en az iki kez yayınlanan hakemli, bilimsel elektronik bir dergidir. Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergide sosyal bilimlerin her alanındaki uygulamalı ve kurumsal çalışmalara, model ve önerilere, analiz ve değerlendirmelere, nicel ve nitel araştırmalara yer verilmektedir.

Önemli Duyuru:2020 yılı TR Dizin yayım kriterleri gereğince, Haziran ayında yayımlanacak ilk sayımızdan geçerli olmak üzere, Etik kurul raporu gerekli olan çalışmaların (Anket, deney, vb..) yayın hakkı formu ekinde etik kurulu raporlarının da yüklenmesi mecburi hale getirilmiştir. Ayrıca; Aralık sayımızdan itibaren, yazar künyelerinde mutlaka ORCID bilgisinin yer alması gerekmektedir. 

Dergimiz 2019 Yılı SOBİAD "Etki Faktörü" Sıralamasında "0.398 impact puanı" ile alanında yayım yapan birçok dergiyi geride bırakmıştır. https://atif.sobiad.com/index.jsp?modul=impact-faktoru 

2020 yılı öncesi araştırma verileri kullanılmış, yüksek lisans/doktora çalışmalarından üretilmiş (makalede belirtilmelidir), bir önceki yıl dergiye yayın başvurusunda bulunulmuş, kabul edilmiş ama henüz yayımlanmamış makaleler için geriye dönük etik kurul izni gerekmemektedir.

Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN 2148-4996 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Adnan Menderes Üniversitesi |
Kapak Resmi


Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yılda en az iki kez yayınlanan hakemli, bilimsel elektronik bir dergidir. Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergide sosyal bilimlerin her alanındaki uygulamalı ve kurumsal çalışmalara, model ve önerilere, analiz ve değerlendirmelere, nicel ve nitel araştırmalara yer verilmektedir.

Önemli Duyuru:2020 yılı TR Dizin yayım kriterleri gereğince, Haziran ayında yayımlanacak ilk sayımızdan geçerli olmak üzere, Etik kurul raporu gerekli olan çalışmaların (Anket, deney, vb..) yayın hakkı formu ekinde etik kurulu raporlarının da yüklenmesi mecburi hale getirilmiştir. Ayrıca; Aralık sayımızdan itibaren, yazar künyelerinde mutlaka ORCID bilgisinin yer alması gerekmektedir. 

Dergimiz 2019 Yılı SOBİAD "Etki Faktörü" Sıralamasında "0.398 impact puanı" ile alanında yayım yapan birçok dergiyi geride bırakmıştır. https://atif.sobiad.com/index.jsp?modul=impact-faktoru 

2020 yılı öncesi araştırma verileri kullanılmış, yüksek lisans/doktora çalışmalarından üretilmiş (makalede belirtilmelidir), bir önceki yıl dergiye yayın başvurusunda bulunulmuş, kabul edilmiş ama henüz yayımlanmamış makaleler için geriye dönük etik kurul izni gerekmemektedir.

Cilt 7 - Sayı 1 - 30 Haz 2020
 1. Azerbaycan’da Belediyelerin Mali Yapısına Yönelik Genel Bir Değerlendirme
  Sayfalar 1 - 17
  Ceyda ŞATAF , Mahmud GADALI
 2. Tekstil Sektöründe Demografik Faktörlerin Kişilik Özellikleri, Örgütsel İntikam Niyeti, Örgüt İklimi ve Bağlamsal Performans Üzerine Etkisi
  Sayfalar 18 - 40
  Olgun İrmak ÇETİN , İlknur KUMKALE
 3. İnsani Gelişim Endeksine Göre Farklı Gelişmişlik Düzeyinde Bulunan Ülkelerin PISA Sonuçlarının Karşılaştırılması
  Sayfalar 41 - 57
  Ramazan ERTÜRK
 4. Türkiye’de Göç Yönetişimi ve Suriyeli Sığınmacıların Türkiye’ye Ekonomik ve Sosyal Etkileri
  Sayfalar 58 - 74
  Doğu Safa ARIK
 5. ABD-Çin Odaklı Ticaret ve Kur Savaşlarının Dünya Ekonomisi Üzerine Etkileri
  Sayfalar 75 - 101
  Orhan ŞANLI , İsmet ATEŞ
 6. Banka Çalışanlarının Öz Yetkinlik Algıları ile Örgütsel Sessizlikleri Arasındaki İlişki: Bandırma İlçesinde Bir Alan Araştırması
  Sayfalar 102 - 114
  Emine KAMBUR
 7. Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemine Giriş Kararlarını Etkileyen Faktörler ve 2017 Sonrası Sistemde Yapılan Düzenlemeler
  Sayfalar 115 - 137
  İstem Köymen KESER , İpek DEVECİ KOCAKOÇ , Uluçay HAKAN
 8. Sanat Okullarının Twitter Kullanım Karakteristiklerine İlişkin Bir Sosyal Ağ Analizi Perspektifi
  Sayfalar 138 - 155
  Ufuk BAKAN
 9. TR Dizinde Taranan Üniversite ve Muhasebe Finansman Dergileri ile Lisansüstü Tezlerde Çağdaş Maliyetleme Yöntemleri (2010/2019)
  Sayfalar 156 - 175
  D. Ali KIZILYALÇIN
 10. İran ve Suudi Arabistan’ın Dış Politika Anlayışları ve Güç Mücadelesine Genel Bir Bakış
  Sayfalar 176 - 201
  Esra ÇOMARLI , Sayim TÜRKMAN