e-ISSN: 2148-4996
Başlangıç: 2014
Yayıncı: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yılda en az iki kez yayınlana hakemli, bilimsel elektronik bir dergidir. Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergide sosyal bilimlerin her alanındaki uygulamalı ve kurumsal çalışmalara, model ve önerilere, analiz ve değerlendirmelere, nicel ve nitel araştırmalara yer verilmektedir.

Önemli Duyuru:2020 yılı TR Dizin yayım kriterleri gereğince, Haziran ayında yayımlanacak ilk sayımızdan geçerli olmak üzere, Etik kurul raporu gerekli olan çalışmaların (Anket, deney, vb..) yayın hakkı formu ekinde etik kurulu raporlarının da yüklenmesi mecburi hale getirilmiştir. Ayrıca; Aralık sayımızdan itibaren, yazar künyelerinde mutlaka ORCID bilgisinin yer alması gerekmektedir. 

Dergimiz 2019 Yılı SOBİAD "Etki Faktörü" Sıralamasında "0.398 impact puanı" ile alanında yayım yapan birçok dergiyi geride bırakmıştır. https://atif.sobiad.com/index.jsp?modul=impact-faktoru 

2020 yılı öncesi araştırma verileri kullanılmış, yüksek lisans/doktora çalışmalarından üretilmiş (makalede belirtilmelidir), bir önceki yıl dergiye yayın başvurusunda bulunulmuş, kabul edilmiş ama henüz yayımlanmamış makaleler meçin geriye dönük etik kurul izni gerekmemektedir.

2023 - Cilt: 10 Sayı: 1

Adnan Menderes University Institute of Social Sciences Journal’s main purpose is to contribute to the social sciences at national and international level, to create a respected academic ground where scientists working in dis field can share the unique and remarkable works.