Year 2018, Volume 5, Issue 3, Pages 66 - 80 2018-12-31

Örgütsel Güven İle Sanal Kaytarma Davranışları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma
A Research On Identifying The Relation Between Organizational Trust And Cyberloafing Behaviours

Edip ÖRÜCÜ [1] , Mesut ÖZÜDOĞRU [2]

35 192

Bu araştırmanın amacı sanal kaytarma davranışı ile örgütsel güven arasındaki ilişkiyi açığa çıkarmaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için “Sanal Kaytarma” ve “Örgütsel Güven” ölçekleri, Balıkesir’in Bandırma İlçe Belediyesinde görevli 103 personele uygulanmıştır. Korelasyon analizi  sonucuna göre sanal kaytarma ile örgütsel güven arasındaki ilişkinin negatif yönlü ancak anlamlı olmadığı tespit edilmiştir. Regresyon analizi göre, örgüte güvenin alt boyutlarından örgüte güven ile sanal kaytarma davranışı arasında negatif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Araştırma ile işletmelerde maliyet kayıplarına neden olan sanal kaytarma davranışının önlenmesi yönünde örgütsel güvenin etkisinin olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Yöneticiler ve yapılacak araştırmalar için önerilerde bulunulmuştur. Araştırmanın bulgularının literatüre ve uygulayıcılara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

The aim of this study to bring to light the relationship between cyberslacking and organizational trust. With this aim, “Cyberslacking” and “Organizational Trust” scales have been applied 103 municipal employee in Bandırma in Balıkesir. As a result of correlation analysis,  a negative but not significant  relationship among cyberslacking and organizational trust has been detected. According to regression analyze, a negative and significant  relationship among cyberslacking and trust in business which is sub-dimension of organizational trust has been detected.  In this study, we have tried to determine whether organizational trust effect on cyberslacking which causing damages at the companies or not. Managerial and further research implications are provided. It is thought that the findings of this study can contribute to both literature and aplicator.

 • ALAM, SYED S.; HASHIM, NIK M.; HAZRUL NIK; AHMAD, MAISARAH; WEL, CHE ANIZA CHE; NOR, SALLEHUDDIN MOHD; OMAR, NOR ASIAH (2014). “Negative and positive impact of internet addiction on young adults: Empericial study in Malaysia”. Intangible Capital, 10(3),619-638.
 • ALTUNTAŞ S. VE BAYKAL, U.(2010). “Relationship between Nurses’ Organizational Trust levels and their Organizational Citizenship Behaviour”, Journal of Nursing Scholarship, C. 42, S. 2, s. 186-194.
 • BLANCHART, ANİTA L. & CHRISTINE A. H.(2008) “Correlates of Different Forms of Cyberloafing: The Role of Norms and External Locus of Control”, omputers in Human Behavior. 24, 2008, 1067–1084.
 • ÇAVUŞOĞLU, S. VE PALAMUTÇUOĞLU, B.T.(2017) “İş Tatmininin Sanal Kaytarma Üzerindeki Etkisi” Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt.9 Sayı.19 2017 – Haziran (s. 430-444)
 • ÇETİNEL, EMİNE, (2008), “Örgütsel Güven İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişiki Üzerine Bir Örnek Olay”, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya
 • DEMIRKAYA A, H. VE ŞIMŞEK KANDEMIR, A. (2014). “Örgütsel Adaletin Boyutları ile Örgütsel Güven Arasındaki İlişkinin Analizine Yönelik Bir İşletme İncelemesi” Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2014 18 (2): 263-279
 • GÜNER, E., YILDIRIM, M.H. VE İÇERLI L. (2012) “Hizmet İşletmelerinde Çalışanların Örgütsel Güven Ve Sinisizm Davranışı Arasındaki İlişki” Organizasyon Ve Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt 4, Sayı 1, 2012 ISSN: 1309 -8039 (Online)
 • İŞCAN, Ö.F. VE SAYIN, U. (2010). “Örgütsel Adalet, İş Tatmini Ve Örgütsel Güven Arasındaki İlişki” Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 4, 2010, 195-216
 • JIA, H., JIA, R., & KARAU, S. (2013). Cyberloafing And Personality: The İmpact Of The Big Five Traits And Workplace Situational Factors. Journal Of Leadership&Organizational Studies, 358-365
 • KAPLAN, METIN; ÇETINKAYA, ALI Ş. (2014). “Sanal Kaytarma ve Demografik Özellikler Açısından Farklılıklar: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 25(1), 26-34.
 • LİM, V.K.G. (2002)“The IT Way of Loafing on the Job: Cyberloafing, Neutralizing and Organizational Justice” Journal of Organizational Behavior, 23(5):675- 694.NEDKOVSKİ V., GUERCİ M., BATTİSTİ F.D. VE SİLETTİ E. (2017). ” Organizational Ethical Climates and Employee’s Trust in Colleagues, The Supervisor and The Organization”, Journal of Business Reseach, C. 71, s. 19-26.
 • ÖRÜCÜ, EDIP; YILDIZ, HARUN (2014). “İşyerinde kişisel internet ve teknoloji kullanımı: sanal kaytarma”, Ege Akademik Bakış Dergisi, 14(1), 99-114.POON J. M., RAHİD M. R. VE OTHMAN A. S. (2006). “Trust-in-Supervisor: Antecedents and Effect on Affective Organizational Commitment”, Asian Academy of Management Journal, C. 11, S. 2, s. 35–50.
 • TAN H. H. VE LİM A. K. (2009). “ Trust in Coworkers and Trust in Organizations”, The Journal of Psychology, C. 143, S. 1, s. 45–66.VİTAK, J., CROUSE, J. VE LAROSE, R. (2011)“Personal Internet Use at Work: Understanding Cyberslacking”Computers in Human Behavior, 27(5): 1751-1759.YÜCEL Z. (2006). Organizational Trust and Job Satisfaction Connection and a Study, Unpublished Master’s Thesis, Istanbul: Istanbul University Social Sciences Institute.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 1111-1111-1111-1111
Author: Edip ÖRÜCÜ (Primary Author)
Institution: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
Country: Turkey


Orcid: 1111-1111-1111-1111
Author: Mesut ÖZÜDOĞRU
Institution: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Bibtex @research article { adusobed407273, journal = {Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2148-4996}, address = {Adnan Menderes Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {66 - 80}, doi = {10.30803/adusobed.407273}, title = {Örgütsel Güven İle Sanal Kaytarma Davranışları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma}, key = {cite}, author = {ÖRÜCÜ, Edip and ÖZÜDOĞRU, Mesut} }
APA ÖRÜCÜ, E , ÖZÜDOĞRU, M . (2018). Örgütsel Güven İle Sanal Kaytarma Davranışları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (3), 66-80. DOI: 10.30803/adusobed.407273
MLA ÖRÜCÜ, E , ÖZÜDOĞRU, M . "Örgütsel Güven İle Sanal Kaytarma Davranışları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma". Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2018): 66-80 <http://dergipark.org.tr/adusobed/issue/42014/407273>
Chicago ÖRÜCÜ, E , ÖZÜDOĞRU, M . "Örgütsel Güven İle Sanal Kaytarma Davranışları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma". Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2018): 66-80
RIS TY - JOUR T1 - Örgütsel Güven İle Sanal Kaytarma Davranışları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma AU - Edip ÖRÜCÜ , Mesut ÖZÜDOĞRU Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30803/adusobed.407273 DO - 10.30803/adusobed.407273 T2 - Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 66 EP - 80 VL - 5 IS - 3 SN - 2148-4996- M3 - doi: 10.30803/adusobed.407273 UR - https://doi.org/10.30803/adusobed.407273 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Adnan Menderes University Journal of Social Sciences Institute Örgütsel Güven İle Sanal Kaytarma Davranışları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma %A Edip ÖRÜCÜ , Mesut ÖZÜDOĞRU %T Örgütsel Güven İle Sanal Kaytarma Davranışları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma %D 2018 %J Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2148-4996- %V 5 %N 3 %R doi: 10.30803/adusobed.407273 %U 10.30803/adusobed.407273
ISNAD ÖRÜCÜ, Edip , ÖZÜDOĞRU, Mesut . "Örgütsel Güven İle Sanal Kaytarma Davranışları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma". Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 / 3 (December 2019): 66-80. https://doi.org/10.30803/adusobed.407273