Year 2018, Volume 15, Issue 2, Pages 59 - 66 2018-12-31

Aydın Dalama Ovasında Arazi Toplulaştırma Çalışmalarının Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri ve Çiftçi Memnuniyeti Açısından İrdelenmesi
Evaluation of Land Consolidation Sevices in Aydın Dalama Plain in Terms of Land Development and Farmer Satisfaction

Ece KAHRAMANOĞLU [1] , Necdet DAĞDELEN [2]

42 260

Bu çalışma, Aydın merkez Dalama ovasında uygulanan arazi toplulaştırma projesinin etkinliğini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Proje materyali olarak, çalışma alanı sınırları içerisinde bulunan 90 adet işletmede yapılan anketler ve ilgili kurumlardan alınan veriler kullanılmıştır. Su kullanım etkinliği, fiziksel etkinlik ile sosyal ve ekonomik etkinlik göstergeleri kullanılarak çalışma alanının toplulaştırma etkinliğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu göstergeler kullanılarak arazi toplulaştırma projesinin sulama ve ulaşım etkinliği ile parsel şekli, büyüklüğü ve sayısına etkisi belirlenmiştir. Bölgede yapılan arazi toplulaştırma projesine ait toplulaştırma ve sulama oranı değerleri belirlenerek, arazi toplulaştırmasının sosyal ve ekonomik yönden etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Arazi toplulaştırması ile parsel sayısı 1,108’den 420’ye düşmüştür. Toplulaştırma projesi tamamlandıktan sonra proje başlamadan önceki parsel sayısında %37 oranında azalma olduğu gözlenmiştir. Ortalama parsel büyüklüğü 4.81 dekardan 12.69 dekara yükselmiştir. Çalışma alanına ait toplulaştırma oranı değeri %62, sulama oranı değeri ise %94.69 olarak belirlenmiştir. Toplulaştırma projesi yapılmadan önce çalışma alanında %17.23 olan dikdörtgen parsel sayısı toplulaştırma tamamlandıktan sonra %69.76’ya yükselmiştir. Türkiye’de yapılan toplulaştırma projelerinin temel hedefleri yerine getirilerek, tüm parsellerin tarımsal yollara ve sulama sistemine kavuşması sağlanmıştır. Bölgedeki tarımsal işletmelerin %86’sında sosyal ve ekonomik yönden gelir artışı sağlanmıştır.

This study was conducted to asses the effectiveness of land consolidation on Aydın- Dalama plain. The materials used in the study consist of the data obtained from the questionnaire carried out with 90 holdings in the village and the data obtained from the related institutions. The water use efficiency, the physical efficiency and the social and economic efficiency indicators have been used to determine the efficiency of land consolidation. The effect of consolidation on the water use efficiency, transportation efficiency, the farm size and number of parcels have been analysed under these indicators. Moreover, the effects of consolidation regarding the social and economic aspects have been analysed as well as consolidation and irrigation rates. The number of parcel decreased from 1,108 to 420 with the land consolidation in the plain. The total parcel number has decreased about 37%. The average parcel size increased from 4.81 to 12.69 decares. Consolidation and irrigation rates are specified to be 62% and 94.69% respectively. The total rectangle plot shape has increased from 17.23% to 69.76%. All parcels are provided with a road and an irrigation system. In terms of social and economic conditions, income level of farmers have increased by 86%.

 • Akçay Y, Angın N (1989) Arazi toplulaştırması ve Türkiye'de bu konudaki uygulamaların değerlendirilmesi. TZOB Çiftçi ve Köy Dünyası Dergisi 5 (51): 9-14.
 • Akşit S (2013) Arazi toplulaştırması üzerine çiftçi algısı: Yeşildere örneği (Denizli). The Journal of Academic Social Sciences Studies 6(3):1-19.
 • Anonim (2016) Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şubesi Kayıtları, Aydın.
 • Arıcı İ (1986) Arazi toplulaştırmasının kültürteknik çalışmaları içerisindeki yeri ve önemi. I. Ulusal Kültürteknik Kongresi, 15-18 Mayıs 1986, Adana, 75-90.
 • Arıcı İ (1994) Arazi toplulaştırması. U.Ü. Ziraat Fakültesi ders notları, No: 60, 121s, Bursa.
 • Arıkan R (2011) Araştırma yöntem ve teknikleri. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Arslan H, Tunca E (2013) Arazi toplulaştırmasının sulama projelerinin performansı üzerine etkileri. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 28(3): 126-133.
 • Ballı B, (2005) Türkiye’de toplulaştırmaya yönelik politikalar ve avrupa birliğinde yeni toplulaştırma ve kırsal kalkınma yaklaşımları. Türkiye’de Arazi Toplulaştırması Sempozyumu, 15-16 Eylül 2005, Konya, 100-141.
 • Çelebi M (2010) Toplulaştırmanın Karaman ilinde sulama ve diğer tarımsal faaliyetlerin verimliliği üzerinde etkileri. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 3(2): 1-6.
 • Değirmenci H (1997) Sulama yönetiminde izleme ve değerlendirmenin etkinliği üzerinde bir araştırma. Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • Kara M (1984) Sulama şebekelerinde sulama oranı-arazi parçalanması-şebeke yoğunluğu ilişkileri ve Türkiye' deki durum üzerine bir araştırma. Akdeniz Üniversitesi Isparta Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, 47s, Isparta.
 • Kumbasaroğlu H, Dağdemir V (2007) Erzurum Merkez ilçede tarım arazilerinde parçalılık durumuna göre tarım işletmelerinin ekonomik analizi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 38 (1): 49-58.
 • Uçar Y (1995) Konya Çumra Küçükköy’de arazi toplulaştırmasının alt yapı hizmetlerine ve sulama oranına etkisi üzerine bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Vermillion DL, Samad M, Pusposutardjo S, Arif SS, Rochdyanto S (1999) An assessment of the small-scale irrigation management turnover program in Indonesia. International Water Management Institute, Resarch Report:38, Colombo, Sri Lanka.
 • Yaman D (2012) Sivas-Ulaş-Hürriyet köyünde arazi toplulaştırmasının etkinliği. Yüksek Lisans Semineri. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Yapılar ve Sulama Ana Bilim Dalı, 46s, Ankara.
 • Yağanoğlu AV, Okuroğlu M, Hanay A (2000) Arazi toplulaştırması. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Yayınları, No:159, 169s, Erzurum.
Primary Language tr
Subjects Agricultural, Engineering
Published Date Aralık
Journal Section Research
Authors

Orcid: 0000-0002-1848-2074
Author: Ece KAHRAMANOĞLU
Institution: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-7116-3718
Author: Necdet DAĞDELEN (Primary Author)
Institution: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 31, 2018

Bibtex @research article { aduziraat425516, journal = {Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-7787}, address = {Adnan Menderes Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {15}, pages = {59 - 66}, doi = {10.25308/aduziraat.425516}, title = {Aydın Dalama Ovasında Arazi Toplulaştırma Çalışmalarının Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri ve Çiftçi Memnuniyeti Açısından İrdelenmesi}, key = {cite}, author = {KAHRAMANOĞLU, Ece and DAĞDELEN, Necdet} }
APA KAHRAMANOĞLU, E , DAĞDELEN, N . (2018). Aydın Dalama Ovasında Arazi Toplulaştırma Çalışmalarının Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri ve Çiftçi Memnuniyeti Açısından İrdelenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 15 (2), 59-66. DOI: 10.25308/aduziraat.425516
MLA KAHRAMANOĞLU, E , DAĞDELEN, N . "Aydın Dalama Ovasında Arazi Toplulaştırma Çalışmalarının Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri ve Çiftçi Memnuniyeti Açısından İrdelenmesi". Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 15 (2018): 59-66 <http://dergipark.org.tr/aduziraat/issue/41827/425516>
Chicago KAHRAMANOĞLU, E , DAĞDELEN, N . "Aydın Dalama Ovasında Arazi Toplulaştırma Çalışmalarının Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri ve Çiftçi Memnuniyeti Açısından İrdelenmesi". Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 15 (2018): 59-66
RIS TY - JOUR T1 - Aydın Dalama Ovasında Arazi Toplulaştırma Çalışmalarının Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri ve Çiftçi Memnuniyeti Açısından İrdelenmesi AU - Ece KAHRAMANOĞLU , Necdet DAĞDELEN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.25308/aduziraat.425516 DO - 10.25308/aduziraat.425516 T2 - Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 59 EP - 66 VL - 15 IS - 2 SN - 1304-7787- M3 - doi: 10.25308/aduziraat.425516 UR - https://doi.org/10.25308/aduziraat.425516 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Aydın Dalama Ovasında Arazi Toplulaştırma Çalışmalarının Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri ve Çiftçi Memnuniyeti Açısından İrdelenmesi %A Ece KAHRAMANOĞLU , Necdet DAĞDELEN %T Aydın Dalama Ovasında Arazi Toplulaştırma Çalışmalarının Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri ve Çiftçi Memnuniyeti Açısından İrdelenmesi %D 2018 %J Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1304-7787- %V 15 %N 2 %R doi: 10.25308/aduziraat.425516 %U 10.25308/aduziraat.425516
ISNAD KAHRAMANOĞLU, Ece , DAĞDELEN, Necdet . "Aydın Dalama Ovasında Arazi Toplulaştırma Çalışmalarının Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri ve Çiftçi Memnuniyeti Açısından İrdelenmesi". Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 15 / 2 (December 2019): 59-66. https://doi.org/10.25308/aduziraat.425516
AMA KAHRAMANOĞLU E , DAĞDELEN N . Aydın Dalama Ovasında Arazi Toplulaştırma Çalışmalarının Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri ve Çiftçi Memnuniyeti Açısından İrdelenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2018; 15(2): 59-66.
Vancouver KAHRAMANOĞLU E , DAĞDELEN N . Aydın Dalama Ovasında Arazi Toplulaştırma Çalışmalarının Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri ve Çiftçi Memnuniyeti Açısından İrdelenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2018; 15(2): 66-59.