ISSN: 1304-7787
e-ISSN: 2717-7084
Başlangıç: 2004
Yayımcı: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Kapak Resmi
 

Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
(ADÜ ZİRAAT DERG)
JOURNAL OF ADNAN MENDERES UNIVERSITY AGRICULTURAL FACULTY

Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi tarım bilimleri alanında yapılan özgün çalışmaları hakem incelemesi sonunda yayınlayan, yayın dili Türkçe, uluslararası, bilimsel bir dergidir. Dergi; 2004 yılından günümüze, altı ayda bir olmak üzere yılın altıncı ve on ikinci aylarında çıkarılmakta ve iki sayıda bir cilt tamamlanmaktadır. Dergi TR Dizin (ULAKBİM), EBSCOHost (Academic Search Complete), CrossRef ve Google Akademik tarafından taranmaktadır.
Dergide hakem kurulunun uygun gördüğü araştırma makaleleri yayınlanmaktadır.
Makale için konusu ile ilgili en az iki hakemin olumlu değerlendirmesi alındıktan sonra yayınlama kararı alınmaktadır. Editörler makaleyi hakemlere göndermeden ret edebilir.
Yayınlanan yazılardaki bilimsel içerik, sonuç ve yazının etik kurallara uygun olup olmadığının sorumluluğu yazarlara aittir. Derginin Sahibi, Editörleri ve Danışma Kurulu yayınlanan içerikten sorumlu değildir.
Makale başvuruları https://dergipark.org.tr/aduziraat adresinden kabul edilmektedir. Başka iletişim araçları (mektup, e-posta vs.) ile yayın kabulü ya da yazar/hakem yazışmaları yapılmamaktadır. Makale yollandıktan sonra yazar eklenemez veya çıkartılamaz. Tüm yazarlar makalenin son halini inceleyip onaylamalıdır. Ayrıca diğer önemli hususlar derginin arka sayfasında “Yazarlara Önemli Not” başlığı altında verilmiştir.

2023 - Cilt: 20 Sayı: 2