Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
ISSN 1304-7787 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2004 | Yayıncı Adnan Menderes Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/aduziraat


Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

(ADÜ ZİRAAT DERG)

JOURNAL OF ADNAN MENDERES UNIVERSITY AGRICULTURAL FACULTYAdnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi tarım bilimleri alanında (bahçe bitkileri, bitki koruma, biyosistem mühendisliği, peyzaj mimarlığı, tarım ekonomisi, tarımsal biyoteknoloji, tarla bitkileri, toprak bilimi ve bitki besleme, su ürünleri mühendisliği, gıda ve süt teknolojisi, zootekni ve benzeri çoğu temel ve uygulamalı araştırma) yapılan özgün çalışmalar ile derlemeleri hakem incelemesi sonunda yayınlayan, Türkçe, ulusal, bilimsel bir dergidir. Dergi; 2004 yılından günümüze, altı ayda bir olmak üzere yılın altıncı ve on ikinci aylarında çıkarılmakta ve iki sayıda bir cilt tamamlanmaktadır. Dergi TR Dizin (ULAKBİM), EBSCOHost (Academic Search Complete), CrossRef ve Google Akademik tarafından taranmaktadır.

Dergide öncelikli olarak araştırmalar, bunun yanında hakem kurulunun onayladığı derlemeler de yayınlanmaktadır. Lisans üstü tezlerinden üretilmiş olan yayınlar “Lisans üstü tezinden üretilmiştir” ibaresi ile hakemlere gönderilmektedir. 

Bir yazının yayınlanabilmesi için daha önce başka bir dergide yayınlanmamış veya başka bir dergiye gönderilmemiş olması ve yayına uygun görülmesi gerekmektedir. Makale için konusu ile ilgili en az iki hakemin olumlu değerlendirmesi alındıktan sonra yayınlama kararı alınmaktadır. Editörler makaleyi hakemlere göndermeden ret edebilir.

Yayınlanan yazılardaki bilimsel içerik, sonuç ve yazının etik kurallara uygun olup olmadığının sorumluluğu yazarlara aittir. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı, Editörleri ve Danışma Kurulu yayınlanan içerikten sorumlu değildir.

Makale başvuruları http://dergipark.gov.tr/aduziraat adresinden kabul edilmektedir. Başka iletişim araçları (mektup, e-posta vs.) ile yayın kabulü ya da yazar/hakem yazışmaları yapılmamaktadır. Makale yollandıktan sonra yazar eklenemez veya çıkartılamaz. Tüm yazarlar makalenin son halini inceleyip onaylamalıdır. Ayrıca diğer önemli hususlar derginin arka sayfasında “Yazarlara Önemli Not” başlığı altında verilmiştir.

Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

ISSN 1304-7787 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2004 | Yayıncı Adnan Menderes Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/aduziraat
Kapak Resmi


Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

(ADÜ ZİRAAT DERG)

JOURNAL OF ADNAN MENDERES UNIVERSITY AGRICULTURAL FACULTYAdnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi tarım bilimleri alanında (bahçe bitkileri, bitki koruma, biyosistem mühendisliği, peyzaj mimarlığı, tarım ekonomisi, tarımsal biyoteknoloji, tarla bitkileri, toprak bilimi ve bitki besleme, su ürünleri mühendisliği, gıda ve süt teknolojisi, zootekni ve benzeri çoğu temel ve uygulamalı araştırma) yapılan özgün çalışmalar ile derlemeleri hakem incelemesi sonunda yayınlayan, Türkçe, ulusal, bilimsel bir dergidir. Dergi; 2004 yılından günümüze, altı ayda bir olmak üzere yılın altıncı ve on ikinci aylarında çıkarılmakta ve iki sayıda bir cilt tamamlanmaktadır. Dergi TR Dizin (ULAKBİM), EBSCOHost (Academic Search Complete), CrossRef ve Google Akademik tarafından taranmaktadır.

Dergide öncelikli olarak araştırmalar, bunun yanında hakem kurulunun onayladığı derlemeler de yayınlanmaktadır. Lisans üstü tezlerinden üretilmiş olan yayınlar “Lisans üstü tezinden üretilmiştir” ibaresi ile hakemlere gönderilmektedir. 

Bir yazının yayınlanabilmesi için daha önce başka bir dergide yayınlanmamış veya başka bir dergiye gönderilmemiş olması ve yayına uygun görülmesi gerekmektedir. Makale için konusu ile ilgili en az iki hakemin olumlu değerlendirmesi alındıktan sonra yayınlama kararı alınmaktadır. Editörler makaleyi hakemlere göndermeden ret edebilir.

Yayınlanan yazılardaki bilimsel içerik, sonuç ve yazının etik kurallara uygun olup olmadığının sorumluluğu yazarlara aittir. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı, Editörleri ve Danışma Kurulu yayınlanan içerikten sorumlu değildir.

Makale başvuruları http://dergipark.gov.tr/aduziraat adresinden kabul edilmektedir. Başka iletişim araçları (mektup, e-posta vs.) ile yayın kabulü ya da yazar/hakem yazışmaları yapılmamaktadır. Makale yollandıktan sonra yazar eklenemez veya çıkartılamaz. Tüm yazarlar makalenin son halini inceleyip onaylamalıdır. Ayrıca diğer önemli hususlar derginin arka sayfasında “Yazarlara Önemli Not” başlığı altında verilmiştir.

Cilt 16 - Sayı 1 - Haz 2019
 1. Nizip yağlık, Saurani ve Uslu Zeytin Çeşitlerinin Döllenme Biyolojilerinin Araştırılması
  Sayfalar 1 - 5
  Nurengin METE, Öznur ÇETİN, Mehmet HAKAN, Hülya KAYA, Filiz SEFER, Nurcan ULUÇAY, Uğur GÜLOĞLU, Hükümran GÜL, Oktay SEZGİN
 2. Menemen Koşullarında Pamuk Yetiştiriciliğinde Uygulanan Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Enerji Verimliliği ve Kullanım Etkinliğinin Belirlenmesi
  Sayfalar 7 - 12
  Tuncay TOPDEMİR, Mustafa Bülent COŞKUN
 3. Farklı Hasat Zamanının Pamuk Dikeninin (Onopordum acanthium) Kimyasal Kompozisyonu, İn Vitro Gaz ve Metan Üretimi Üzerine Etkisi
  Sayfalar 13 - 18
  Emre CEYLAN, Adem KAMALAK
 4. İzmir Yöresindeki Üreticilerin Mekanizasyon Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 19 - 26
  Mustafa Nazım MAVİOĞLU, Ferit ÇOBANOĞLU
 5. Pamukta (Gossypium hirsutum L.) Hasadın Kalite Üzerine Etkisi
  Sayfalar 27 - 33
  Hüseyin TERZİ, Mustafa Ali KAYNAK
 6. Türkiye’de Zeytinyağında Kalite ve Markalaşmanın İncelenmesi
  Sayfalar 35 - 43
  Dilek ÖZDOĞAN, Renan TUNALIOĞLU
 7. Bazı Böğürtlen Çeşitlerinin Yozgat Ekolojisinde Adaptasyon Yeteneklerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 45 - 52
  Gülden BALCI, Hakan KELES
 8. Farklı Yeşil Budama Uygulamalarının Merlot (Vitis Vinifera L.) Üzüm Çeşidinde Tane Olgunluğu Üzerine Etkileri
  Sayfalar 53 - 61
  Serkan CANDAR, Elman BAHAR, İlknur KORKUTAL, Tezcan ALÇO, Mehmet GÜLCÜ
 9. Çilekte Kök ve Taç Çürüklüğü Hastalığı (Phytophthora cactorum)’na Karşı Kök Bakterileri ile Biyolojik Mücadele
  Sayfalar 63 - 71
  Ümit ÖZYILMAZ, Kemal BENLİOĞLU
 10. KENTSEL YEŞİL ALANLARIN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ İLE İNSANLARIN FİZİKSEL AKTİVİTE SIKLIKLARI VE SÜRESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ NEDİR?
  Sayfalar 73 - 80
  Abdullah AKPINAR
 11. The Effects of Foliar Applied Atonik and Amino Acid on Yield and Fiber Quality in Cotton (Gossypium hirsutum L.)
  Sayfalar 81 - 84
  Güliz AKSONA, Aydın ÜNAY
 12. Taze ve Sulandırılmamış Sperma ile Yapay Tohumlanan Yerli Koyunların Döl Verim Özellikleri
  Sayfalar 85 - 89
  Kadir KIRK
 13. Norduz ve Kıl Keçilerin Teke Katımı Dönemi Bazı Üreme Özellikleri
  Sayfalar 91 - 95
  Kadir KIRK
 14. Küresel İklim Değişikliğinin Olumsuz Etkilerine Karşı Ümitvar Baklagiller olarak Mürdümük (Lathyrus sativus L.) ve Burçak (Vicia ervilia L.)’ın Önemi
  Sayfalar 97 - 104
  Mehmet ARSLAN
 15. Şeker Pancarlarında Görülen Rhizoctonia Türlerinin Özellikleri, Oluşturduğu Hastalıklar ve Korunma Yolları
  Sayfalar 105 - 112
  Meltem AVAN, Y. Zekai KATIRCIOĞLU
 16. Çanakkale İlinde Tarım Sektörünün Genel Yapısı
  Sayfalar 113 - 121
  Arif SEMERCİ
 17. Bazı Balık Türlerinde Yapılmış Transgenik Çalışmalar
  Sayfalar 123 - 127
  Semra KÜÇÜK
Dizinler