Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1304-7787 | e-ISSN 2717-7084 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2004 | Yayıncı Adnan Menderes Üniversitesi |


Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
(ADÜ ZİRAAT DERG)
JOURNAL OF ADNAN MENDERES UNIVERSITY AGRICULTURAL FACULTY

Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi tarım bilimleri alanında yapılan özgün çalışmaları hakem incelemesi sonunda yayınlayan, yayın dili Türkçe, uluslararası, bilimsel bir dergidir. Dergi; 2004 yılından günümüze, altı ayda bir olmak üzere yılın altıncı ve on ikinci aylarında çıkarılmakta ve iki sayıda bir cilt tamamlanmaktadır. Dergi TR Dizin (ULAKBİM), EBSCOHost (Academic Search Complete), CrossRef ve Google Akademik tarafından taranmaktadır.
Dergide hakem kurulunun uygun gördüğü araştırma makaleleri yayınlanmaktadır.
Makale için konusu ile ilgili en az iki hakemin olumlu değerlendirmesi alındıktan sonra yayınlama kararı alınmaktadır. Editörler makaleyi hakemlere göndermeden ret edebilir.
Yayınlanan yazılardaki bilimsel içerik, sonuç ve yazının etik kurallara uygun olup olmadığının sorumluluğu yazarlara aittir. Derginin Sahibi, Editörleri ve Danışma Kurulu yayınlanan içerikten sorumlu değildir.
Makale başvuruları http://dergipark.gov.tr/aduziraat adresinden kabul edilmektedir. Başka iletişim araçları (mektup, e-posta vs.) ile yayın kabulü ya da yazar/hakem yazışmaları yapılmamaktadır. Makale yollandıktan sonra yazar eklenemez veya çıkartılamaz. Tüm yazarlar makalenin son halini inceleyip onaylamalıdır. Ayrıca diğer önemli hususlar derginin arka sayfasında “Yazarlara Önemli Not” başlığı altında verilmiştir.

Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

ISSN 1304-7787 | e-ISSN 2717-7084 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2004 | Yayıncı Adnan Menderes Üniversitesi |
Kapak Resmi


Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
(ADÜ ZİRAAT DERG)
JOURNAL OF ADNAN MENDERES UNIVERSITY AGRICULTURAL FACULTY

Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi tarım bilimleri alanında yapılan özgün çalışmaları hakem incelemesi sonunda yayınlayan, yayın dili Türkçe, uluslararası, bilimsel bir dergidir. Dergi; 2004 yılından günümüze, altı ayda bir olmak üzere yılın altıncı ve on ikinci aylarında çıkarılmakta ve iki sayıda bir cilt tamamlanmaktadır. Dergi TR Dizin (ULAKBİM), EBSCOHost (Academic Search Complete), CrossRef ve Google Akademik tarafından taranmaktadır.
Dergide hakem kurulunun uygun gördüğü araştırma makaleleri yayınlanmaktadır.
Makale için konusu ile ilgili en az iki hakemin olumlu değerlendirmesi alındıktan sonra yayınlama kararı alınmaktadır. Editörler makaleyi hakemlere göndermeden ret edebilir.
Yayınlanan yazılardaki bilimsel içerik, sonuç ve yazının etik kurallara uygun olup olmadığının sorumluluğu yazarlara aittir. Derginin Sahibi, Editörleri ve Danışma Kurulu yayınlanan içerikten sorumlu değildir.
Makale başvuruları http://dergipark.gov.tr/aduziraat adresinden kabul edilmektedir. Başka iletişim araçları (mektup, e-posta vs.) ile yayın kabulü ya da yazar/hakem yazışmaları yapılmamaktadır. Makale yollandıktan sonra yazar eklenemez veya çıkartılamaz. Tüm yazarlar makalenin son halini inceleyip onaylamalıdır. Ayrıca diğer önemli hususlar derginin arka sayfasında “Yazarlara Önemli Not” başlığı altında verilmiştir.

Cilt 17 - Sayı 2 - 31 Ara 2020
 1. Akdeniz Meyve Sineği (Ceratitis capitata Wied.) (Diptera: Tephritidae)' nin Hünnap Bahçesindeki Popülasyon Dalgalanmaları ve Zararı
  Sayfalar 145 - 151
  Sergen GÜLCÜOĞLU, Hüseyin BAŞPINAR
 2. Görüntü İşleme ve Enstrümental Metot Kullanarak Carassius gibelio’da Meydana Gelen Fiziksel Kalite Değişimlerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 153 - 158
  İsmail Yüksel GENÇ, Abdullah DİLER
 3. Samsun İli Batı Parkı’nın Peyzaj Özelliklerinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 159 - 164
  Nuray ÇİÇEK, Alihan KINDAN
 4. Memecik Zeytin Çeliklerinin Köklenmesi Üzerine Etilenin Etkisi
  Sayfalar 165 - 171
  Murat KARALTI, Zeynel DALKILIÇ
 5. Farklı Kullanım Alanlarındaki Bitkisel Kompozisyonların Bitkisel Tasarım İlkelerine Göre Değerlendirilmesi
  Sayfalar 173 - 180
  Selma KÖSA, Şükran AKSÖĞÜT
 6. Tıbbi Amaçlı Kullanılan Terminalia chebula ve Terminalia citrina Bitkilerinin Kurutulmuş Meyvelerinde Antiradikal, Antibakteriyel ve Mutajenik Aktivite Analizleri
  Sayfalar 181 - 187
  Zehra Tuğba MURATHAN, Nurcan ERBİL, Mehmet ARSLAN
 7. Kullanım Sürecinde Değerlendirilmesi, Malatya Kent Meydanları Örneği
  Sayfalar 189 - 197
  Sima POUYA, Burak SEKMAN
 8. Kısıntılı ve Tam Sulama Koşullarında Verim ve Lif Kalitesi Bakımından Üstün İleri Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Hatlarının Seleksiyonu
  Sayfalar 199 - 206
  Hatice Kübra GÖREN, Huseyin BAŞAL
 9. Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Yem Tedarikçi ve Süt Alıcı Tercihlerinin Belirlenmesi: İzmir ve Manisa Örneği
  Sayfalar 207 - 214
  Duran GÜLER, Gamze SANER
 10. At dişi ve Sert Mısırda Yaprak Sıyırma ve Uç Almanın Verim ve Bazı Tane Özelliklerine Etkisi
  Sayfalar 215 - 219
  Merve AKDOĞAN, Burhan KARA
 11. Mardin İlinde Satışa Sunulan Endüstriyel ve Geleneksel Yöntemle Üretilen Yoğurtların Kalite Kriterlerinin Araştırılması
  Sayfalar 221 - 226
  Asli ÇELİKEL GÜNGÖR, Semra GÜRBÜZ, Mutlu AKIN, Musa AKIN, Büşra PALABIÇAK
 12. Kentsel Kamusal Mekanların Kullanılabilirliği Üzerine Bir Araştırma: Aydın-Tataristan Bugulma Parkı, Türkiye
  Sayfalar 227 - 233
  Seray KASAP, Barış KARA
 13. Farklı Buğday Genotiplerinde Kalite Parametrelerinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 235 - 243
  İsmail SEVİM, Osman EREKUL
 14. Yerel Kuru Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Genotiplerinin Tane Verimi, Verim Unsurları ve Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 245 - 254
  Abdulveli SİRAT
 15. Uskumru, Palamut ve Levrek Balıklarının Fırında Pişirme İşlemi Sonrasında Kalan Balık Sularının Yağ Asidi İçeriğinin Belirlenmesi ve Balık Suyu Çorbası Yapımında Kullanımı
  Sayfalar 255 - 262
  Emre YAVUZER
 16. Aydın Ekolojisinde Yetiştirilen Bazı Erik Çeşitlerinde Çiçek Tozu Kalite ve Kantitesinin Belirlenmesi
  Sayfalar 263 - 270
  Selçuk BİNİCİ, Gonca GÜNVER DALKILIÇ
 17. Aydın İli İkinci Ürün Pamukta (Gossypium hirsutum L.) Farklı Azot Dozlarının Verim, Verim Komponentleri ve Lif Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi
  Sayfalar 271 - 279
  Sergül ÇOPUL, İbrahim GENÇSOYLU
 18. Aydın İli İkinci Ürün Pamukta (Gossypium hirsutum L.) Farklı Azot Dozlarının Sokucu-Emicilerin ve Doğal Düşmanların Popülasyonları Üzerine Etkileri
  Sayfalar 281 - 289
  Sergül ÇOPUL, İbrahim GENÇSOYLU
 19. Investigation of Mycoviral double-stranded (ds) RNA in Rhizoctonia solaniIsolates from Cotton in Aydin Province/Turkey
  Sayfalar 291 - 294
  Sahra HOSSEINALIZADEH, Serap AÇIKGÖZ, Ömer ERİNCİK
 20. Bitkilerde Hareket, Davranış ve Zeka
  Sayfalar 295 - 301
  Zeynel DALKILIÇ
Dizinler