Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1304-7787 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2004 | Yayıncı Adnan Menderes Üniversitesi |


Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

(ADÜ ZİRAAT DERG)

JOURNAL OF ADNAN MENDERES UNIVERSITY AGRICULTURAL FACULTYAdnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi tarım bilimleri alanında (bahçe bitkileri, bitki koruma, biyosistem mühendisliği, peyzaj mimarlığı, tarım ekonomisi, tarımsal biyoteknoloji, tarla bitkileri, toprak bilimi ve bitki besleme, su ürünleri mühendisliği, gıda ve süt teknolojisi, zootekni ve benzeri çoğu temel ve uygulamalı araştırma) yapılan özgün çalışmaları hakem incelemesi sonunda yayınlayan,yayın dili Türkçe, uluslararası, bilimsel bir dergidir. Dergi; 2004 yılından günümüze, altı ayda bir olmak üzere yılın altıncı ve on ikinci aylarında çıkarılmakta ve iki sayıda bir cilt tamamlanmaktadır. Dergi TR Dizin (ULAKBİM), EBSCOHost (Academic Search Complete), CrossRef ve Google Akademik tarafından taranmaktadır.

Dergide hakem kurulunun araştırmalar yayınlanmaktadır. Lisans üstü tezlerinden üretilmiş olan yayınlar “Lisans üstü tezinden üretilmiştir” ibaresi ile hakemlere gönderilmektedir. 

Bir yazının yayınlanabilmesi için daha önce başka bir dergide yayınlanmamış veya başka bir dergiye gönderilmemiş olması ve yayına uygun görülmesi gerekmektedir. Makale için konusu ile ilgili en az iki hakemin olumlu değerlendirmesi alındıktan sonra yayınlama kararı alınmaktadır. Editörler makaleyi hakemlere göndermeden ret edebilir.

Yayınlanan yazılardaki bilimsel içerik, sonuç ve yazının etik kurallara uygun olup olmadığının sorumluluğu yazarlara aittir. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı, Editörleri ve Danışma Kurulu yayınlanan içerikten sorumlu değildir.

Makale başvuruları http://dergipark.gov.tr/aduziraat adresinden kabul edilmektedir. Başka iletişim araçları (mektup, e-posta vs.) ile yayın kabulü ya da yazar/hakem yazışmaları yapılmamaktadır. Makale yollandıktan sonra yazar eklenemez veya çıkartılamaz. Tüm yazarlar makalenin son halini inceleyip onaylamalıdır. Ayrıca diğer önemli hususlar derginin arka sayfasında “Yazarlara Önemli Not” başlığı altında verilmiştir.

Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

ISSN 1304-7787 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2004 | Yayıncı Adnan Menderes Üniversitesi |
Kapak Resmi


Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

(ADÜ ZİRAAT DERG)

JOURNAL OF ADNAN MENDERES UNIVERSITY AGRICULTURAL FACULTYAdnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi tarım bilimleri alanında (bahçe bitkileri, bitki koruma, biyosistem mühendisliği, peyzaj mimarlığı, tarım ekonomisi, tarımsal biyoteknoloji, tarla bitkileri, toprak bilimi ve bitki besleme, su ürünleri mühendisliği, gıda ve süt teknolojisi, zootekni ve benzeri çoğu temel ve uygulamalı araştırma) yapılan özgün çalışmaları hakem incelemesi sonunda yayınlayan,yayın dili Türkçe, uluslararası, bilimsel bir dergidir. Dergi; 2004 yılından günümüze, altı ayda bir olmak üzere yılın altıncı ve on ikinci aylarında çıkarılmakta ve iki sayıda bir cilt tamamlanmaktadır. Dergi TR Dizin (ULAKBİM), EBSCOHost (Academic Search Complete), CrossRef ve Google Akademik tarafından taranmaktadır.

Dergide hakem kurulunun araştırmalar yayınlanmaktadır. Lisans üstü tezlerinden üretilmiş olan yayınlar “Lisans üstü tezinden üretilmiştir” ibaresi ile hakemlere gönderilmektedir. 

Bir yazının yayınlanabilmesi için daha önce başka bir dergide yayınlanmamış veya başka bir dergiye gönderilmemiş olması ve yayına uygun görülmesi gerekmektedir. Makale için konusu ile ilgili en az iki hakemin olumlu değerlendirmesi alındıktan sonra yayınlama kararı alınmaktadır. Editörler makaleyi hakemlere göndermeden ret edebilir.

Yayınlanan yazılardaki bilimsel içerik, sonuç ve yazının etik kurallara uygun olup olmadığının sorumluluğu yazarlara aittir. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı, Editörleri ve Danışma Kurulu yayınlanan içerikten sorumlu değildir.

Makale başvuruları http://dergipark.gov.tr/aduziraat adresinden kabul edilmektedir. Başka iletişim araçları (mektup, e-posta vs.) ile yayın kabulü ya da yazar/hakem yazışmaları yapılmamaktadır. Makale yollandıktan sonra yazar eklenemez veya çıkartılamaz. Tüm yazarlar makalenin son halini inceleyip onaylamalıdır. Ayrıca diğer önemli hususlar derginin arka sayfasında “Yazarlara Önemli Not” başlığı altında verilmiştir.

Cilt 16 - Sayı 2 - 31 Ara 2019
 1. Marketing of Palm Oil Wastes: Economic and Environmental Benefits in Nigeria
  Sayfalar 129 - 133
  Felix ACHOJA , Rosemary Ngozi OKOH , Comfort Ochuwa OSILAMA
 2. Ekoköylerin Kent Ölçeğinde Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 135 - 141
  Osman ZEYBEK , Mükerrem ARSLAN
 3. Aşılı Asma Fidanlarına Farklı Yöntemlerle Uygulanan Mikorizaların, Söküm Dönemi Fidan Performansına Etkileri (Vitis vinifera L.)
  Sayfalar 143 - 152
  İlknur KORKUTAL , Elman BAHAR , Tuğba TEKSÖZ ÖZAKIN
 4. Farklı Kaynaştırma Koşulları ve Anaçların Alfonse Lavallée Üzüm Çeşidinde Tüplü Fidan Randımanı ve Kalitesine Etkileri
  Sayfalar 153 - 160
  Mustafa ÇELİK , Armağan TANRIKULU , Aslan ERSOY , Arif GÜNENÇ , Diren GÜNYÜZ
 5. Mikoriza Uygulanmış ve Uygulanmamış Domates Bitkisinde Farklı Fungusit Dozlarının Meyve Kalite Parametreleri Üzerindeki Etkilerinin Karşılaştırılması
  Sayfalar 161 - 168
  Tuğba ÖZBUCAK , Döndü KABUL
 6. Kadın Azmağı’nın (Gökova Körfezi-Muğla) Su Kalitesi Yönünden Mevsimsel İncelenmesi
  Sayfalar 169 - 178
  Mustafa DÖNDÜ , Nedim ÖZDEMİR
 7. Uşak İlinden Seçilmiş Ceviz Genotiplerinde Meyvelerin Mineral Madde İçerikleri
  Sayfalar 179 - 183
  Ercan YILDIZ , Ahmet SÜMBÜL
 8. A Survey of Raw Milk For Microbiological Quality and Typing of Foodborne Pathogens by MALDI-TOF MS
  Sayfalar 185 - 191
  Tuğba CEBECİ
 9. Genetic Analysis of Some Quality Traits in Maize
  Sayfalar 193 - 199
  Elif ÖZDEMİR , Bayram SADE
 10. Açık Köklü Asma Fidanı Üretiminde Farklı Malç Materyalleri ve Gölgeleme Oranlarının Fidan Randımanı ve Kalitesine Etkileri
  Sayfalar 201 - 208
  Adem YAĞCI , Muhammet Esat ZENGİNOĞLU
 11. Delta Sistemlerinde Peyzaj Deseni ve Mekansal Bağlantılılığın Analizi, Büyük Menderes Deltası Örneği
  Sayfalar 209 - 215
  Ebru ERSOY TONYALOĞLU , Birsen KESGİN ATAK
 12. Determination of Some Plant Nutrients in Sunflower Waste Ashes
  Sayfalar 217 - 221
  Volkan GÜL
 13. Physicochemical Properties of Low-Fat Yoghurt with Whey Protein Isolates as Fat Alternative
  Sayfalar 223 - 230
  Ayşe Demet KARAMAN
 14. Etlerin Korunmasında Kullanılan Kimyasal Yöntemler
  Sayfalar 231 - 236
  Dilek KESKİN , Bülent BOZDOĞAN
 15. Küresel Gıda Güvencesinin İzlenmesi ve Haritalanması Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 237 - 244
  Gökçe Koç , Ayşe Uzmay
 16. Permakültür Çocuk Oyun Alanları
  Sayfalar 245 - 252
  Emir Müge ÜSKÜPLÜ , Zöhre POLAT
Dizinler