Editör KuruluDr. Öğr. Üyesi Filiz YILDIZ-AKGÜL

Turkey
filiz.yildiz@adu.edu.tr
Konular: Gıda Bilimleri ve Mühendisliği
Kurum: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin UYSAL

Turkey
huseyin.uysal@adu.edu.tr
ORCID: 0000-0003-4187-9149
Konular: Biyoloji,Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri
Kurum: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Ümit ÖZYILMAZ

Turkey
uozyilmaz@adu.edu.tr
ORCID: 0000-0003-2314-9118
Konular: Fitopatoloji
Kurum: ZİRAAT FAKÜLTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Önder ÜSTÜNDAĞ

Turkey
austundag@adu.edu.tr
ORCID: 0000-0002-4950-8927
Konular: Zootekni
Kurum: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ

Dr. Ebru YILMAZ

Turkey
doktor_ebru@hotmail.com
Konular: Su Ürünleri
Kurum: Adnan Menderes Üniversitesi

Danışma Kurulu - Advisory Board

Prof. Dr. Ahmet KILIÇKAN (Aydın Adnan Menderes Üni.)
Prof. Dr. Atila YETİŞEMİYEN (Ankara Uni.)
Prof. Dr. Cemal ATICI (Aydın Adnan Menderes Üni.)
Prof. Dr. Deniz ÇOBAN (Aydın Adnan Menderes Üni.)
Prof. Dr. E. Mennan YILDIRIM (Aydın Adnan Menderes Üni.)
Prof. Dr. Erhan AKKUZU (Ege Üni.)
Prof. Dr. Gönül AYDIN (Aydın Adnan Menderes Üni.)
Prof. Dr. H. Güner SEFEROĞLU (Aydın Adnan Menderes Üni)
Prof. Dr. İbrahim CEMAL (Aydın Adnan Menderes Üni.)
Prof. Dr. Janusz POSPOLİTA (Opole Uni., Poland)
Prof. Dr. Kemal Tulühan YILMAZ (Çukurova Üni.)
Prof. Dr. Mehmet Ali ÇULLU (Harran Üni.)
Prof. Dr. M. Nedim DOĞAN (Aydın Adnan Menderes Üni.)
Prof. Dr. Mine KARATAŞ ÖZKAN (Southampton Uni., UK)
Prof. Dr. Mustafa Ali KAYNAK (Aydın Adnan Menderes Üni.)
Prof. Dr. Orhan KURT (Ondokuz Mayıs Üni.)
Prof. Dr. Soner BALCIOĞLU (Akdeniz Üni.)
Prof. Dr. Timo KAUTZ (Humboldt Uni., Germany)
Prof. Dr. Zöhre POLAT (Aydın Adnan Menderes Üni.)
Prof. Dr. A. Demet KARAMAN (Aydın Adnan Menderes Üni.)
Asst. Prof. Sunday O PETERS (Berry Collage, USA)
Doç. Dr. Soner AKGÜL (Çukurova Üni.)
Dr. Iwona Klosok BAZAN (Opole Uni., Poland)