Dergi Kurulları

Editör Kurulu

Baş Editör - Editor in Chief
Doç. Dr. Filiz YILDIZ AKGÜL

Alan Editörleri - Editorial Board
Bahçe Bitkileri (Horticulture)
Prof. Dr. Hudai YILMAZ

Bitki Koruma (Plant Protection)
Doç. Dr. Ümit ÖZYILMAZ
Dr. Arş. Gör. Melis USLUY YALÇIN

Gıda Bilim ve Teknolojisi (Food Science and Technology)
Dr. Öğr. Üyesi Betül ERTEKİN
Dr. Arş. Gör. Ecem AKAN

Peyzaj Mimarlığı (Landscape Architecture)
Dr. Öğr. Üyesi Ebru ERSOY TONYALIOĞLU

Tarım Alet ve Makinaları (Agricultural Machines)
Dr. Öğr. Üyesi Yüksel AYDOĞAN

Tarım Ekonomisi (Agricultural Economics)
Doç. Dr. Gökhan ÇINAR

Tarımsal Biyoteknoloji (Agricultural Biotechnology)
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin UYSAL

Tarımsal Yapılar ve Sulama (Agricultural Structures and Irrigation)
Dr. Öğr. Üyesi Ersel YILMAZ

Tarla Bitkileri (Field Crops)
Dr. Arş. Gör. Ali YİĞİT

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (Soil Science and Plant Nutrition)
Doç. Dr. Saime SEFEROĞLU

Zootekni (Animal Science)
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Önder ÜSTÜNDAĞ

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin UYSAL AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ 0000-0003-4187-9149 Türkiye
Tarımsal Biyoteknoloji, Bitkisel Biyoteknoloji, Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı
Prof. Dr. Hüdai YILMAZ AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Türkiye
Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı
Doç. Dr. Saime SEFEROĞLU AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-3550-5562 Türkiye
Su Kalitesi ve Su kirliliği, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği, Toprak Bilimi
Doç. Dr. Gökhan ÇINAR Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Türkiye
Tarım Ekonomisi
Doç. Dr. Filiz YILDIZ-AKGÜL ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Süt Teknolojisi
Fitopatoloji
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Dr. Öğr. Üyesi Yüksel AYDOĞAN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ 0000-0002-5394-5345 Türkiye
Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Önder ÜSTÜNDAĞ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ 0000-0002-4950-8927 Türkiye
Zootekni
Dr. Öğr. Üyesi Betül ERTEKİN AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-9601-6899 Türkiye
Polimer Bilimi
Doç. Ebru ERSOY TONYALOĞLU AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-2945-3885 Türkiye
Peyzaj Mimarlığı, Ekoloji, Sürdürülebilirlik ve Enerji, Peyzaj Planlama, Peyzaj Planlama ve Tasarımda Bilgisayar Teknolojileri, Coğrafi Bilgi Sistemleri
Dr. Öğr. Üyesi Ali YİĞİT ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ 0000-0003-3303-5122 Türkiye
Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri, Tahıllar ve Yemeklik Tane Baklagiller
Dr. Arş. Gör. Melis YALÇIN AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-9122-7133 Türkiye
Bitki Koruma
Dr. Öğr. Üyesi Ecem AKAN ADNAN MENDERES UNIVERSITY 0000-0001-6479-7336 Türkiye
Gıda Bilimleri ve Mühendisliği, Süt Teknolojisi

Danışma Kurulu - Advisory Board

Prof. Dr. Ahmet KILIÇKAN (Aydın Adnan Menderes Üni.)
Prof. Dr. Atila YETİŞEMİYEN (Ankara Uni.)
Prof. Dr. Cemal ATICI (Aydın Adnan Menderes Üni.)
Prof. Dr. Deniz ÇOBAN (Aydın Adnan Menderes Üni.)
Prof. Dr. E. Mennan YILDIRIM (Aydın Adnan Menderes Üni.)
Prof. Dr. Erhan AKKUZU (Ege Üni.)
Prof. Dr. Gönül AYDIN (Aydın Adnan Menderes Üni.)
Prof. Dr. H. Güner SEFEROĞLU (Aydın Adnan Menderes Üni)
Prof. Dr. İbrahim CEMAL (Aydın Adnan Menderes Üni.)
Prof. Dr. İbrahim ÇAKMAK (Aydın Adnan Menderes Üni.)
Prof. Dr. Janusz POSPOLİTA (Opole Uni., Poland)
Prof. Dr. Kemal Tulühan YILMAZ (Çukurova Üni.)
Prof. Dr. Mehmet Ali ÇULLU (Harran Üni.)
Prof. Dr. Mine KARATAŞ ÖZKAN (Southampton Uni., UK)
Prof. Dr. Mustafa Ali KAYNAK (Aydın Adnan Menderes Üni.)
Prof. Dr. Orhan KURT (Ondokuz Mayıs Üni.)
Prof. Dr. Soner BALCIOĞLU (Akdeniz Üni.)
Prof. Dr. Timo KAUTZ (Humboldt Uni., Germany)
Prof. Dr. Zöhre POLAT (Aydın Adnan Menderes Üni.)
Prof. Dr. A. Demet KARAMAN (Aydın Adnan Menderes Üni.)
Asst. Prof. Sunday O PETERS (Berry Collage, USA)
Doç. Dr. Soner AKGÜL (Çukurova Üni.)
Dr. Iwona Klosok BAZAN (Opole Uni., Poland)