Amaç

Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin yayın organı olup; tarım bilimleri alanında (bahçe bitkileri, bitki koruma, biyosistem mühendisliği, peyzaj mimarlığı, tarım ekonomisi, tarımsal biyoteknoloji, tarla bitkileri, toprak bilimi ve bitki besleme, su ürünleri mühendisliği, gıda ve süt teknolojisi, zootekni ve benzeri çoğu temel ve uygulamalı araştırma) yapılan özgün çalışmalar ile derlemeleri hakem incelemesi sonunda yayınlayan ulusal bilimsel bir dergidir. Dergi altı ayda bir olmak üzere yılın altıncı ve on ikinci aylarında çıkar, iki sayıda bir cilt tamamlanır. Ancak bazı durumlarda özel sayılar da yayınlanabilir.

Kapsam

Dergide öncelikli olarak araştırmalar, bunun yanında hakem kurulunun onayladığı derlemeler de yayınlanabilir. Lisans üstü tezlerden üretilmiş olan yayınlar “Lisans üstü tezinden üretilmiştir” ibaresi ile hakemlere gönderilir.

 

Bir yazının yayınlanabilmesi için daha önce başka bir dergide yayınlanmamış veya başka bir dergiye gönderilmemiş olması ve yayına uygun görülmesi gereklidir. Makale için konusu ile ilgili en az iki hakemin olumlu değerlendirmesi alındıktan sonra yayınlama kararı alınır.

 

Yayınlanan yazılardaki bilimsel içerikler, sonuçlar, yazının etik kurallara uygun olup olmadığının sorumluluğu yazarlara aittir. Ziraat Fakültesi Dekanlığı, Editörler ve Danışma Kurulu yayınlanan içerikten sorumlu değildirler.

 

Derginin yayın dili Türkçedir. Yazımda Türk Dil Kurumu’nun yayınladığı imlâ kılavuzu ve Türkçe sözlük esas alınır. Uygun görülen İngilizce yazılmış makaleler de dergide basılabilir.