Sahibi

Yayınlayan - Published By

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Aydın Türkiye


Sahibi - Owner

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü - Rectorate of Adnan Menderes University
Prof. Dr. Osman Selçuk ALDEMİR (Rektör)


Yayın Kurulu Onursal Başkanı - Honory President of the Editorial Board

Prof. Dr. İbrahim GENÇSOYLU (Dekan)