Year 2014, Volume 2014, Issue 16, Pages 231 - 260 2014-07-05

ADIYAMAN UNİVERSİTY’S EFFECT ON URBAN SPACE AND SOCIAL ENVIRONMENT (A RESEARCH ON THE HOUSEHOLDS AND BUSINESSES IN ALTINŞEHIR DISTRICT)
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ’NİN KENTSEL MEKÂN VE SOSYAL ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ (ALTINŞEHİR MAHALLESİ’NDEKİ HANELER VE İŞLETMELER ÜZERİNE BİR İNCELEME)

Gazanfer KAYA [1]

310 590

Universities are those institutions which are most capable to produce science. Scientific production is the main purpose of universities. At the same time universities contribute to social, economic and cultural deveolopment of the cities and region in which they are established. Adıyaman University which was founded in 2006, began to come forward as a dynamic institution for the development of the close surroundings and the city. The increase of the number of students and academic and administrative staff Adıyaman University in a short period of time is the essential component of this dynamism. Subject of this study is Adıyaman University’s impact on the close surrounding in the urban space and the social environment. For this reason, interviews were conducted with 200 households and 62 businesses in Altınşehir District in which Adıyaman University is situated. The interaction between the university and the surrounding area has been analyzed in the light of the data that have been obtained by the survey conducted. As a result of the research, it has been asserted that within seven years after its establishment Adıyaman University with its 15,000 students and employees has brought a mobility to the urban’s economic and social development.velopment.
Üniversiteler, bilimin en yetkin şekilde üretildiği kurumların başında gelir. Bilimsel üretim, üniversiteler için temel bir amaçtır. Aynı zamanda üniversiteler, kuruldukları bölge ve kentin sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine katkı sağlarlar. 2006 yılında kurulmuş olan Adıyaman Üniversitesi, yakın çevresi ve kentin gelişiminde, dinamik bir unsur olarak öne çıkmaya başlamıştır. Özellikle de Adıyaman Üniversitesi’nin kısa bir zaman diliminde artan öğrenci, akademik ve idari personel sayısı bu dinamiğin temel bileşenleridir. Bu çalışmanın konusu, Adıyaman Üniversitesi’nin yakın çevresindeki kentsel mekâna ve sosyal çevre üzerindeki etkisidir. Bu nedenle Adıyaman Üniversitesi’nin de içinde yer aldığı Altınşehir Mahallesi’ndeki 200 hane ve 62 işletmede görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Saha araştırmasında elde edilen veriler ışığında, üniversite ve yakın çevresi arasındaki etkileşim analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, Adıyaman Üniversitesi’nin yedi yıl içerisinde ulaştığı 15 bin öğrencisi ve çalışanı ile kentin ekonomik ve sosyal gelişimine bir hareketlilik getirdiği belirlenmiştir.
 • Bal. H. (2003). Kentsel Yapı ve Kentlileşme Süreci (Isparta-Van Karşılaştırılması). Isparta: Fakülte Kitabevi.
 • Benevolo. L. (2006). Avrupa Tarihinde Kentler. Çev., Nur Nirven, İstanbul: Literatür Yayıncılık.
 • Childe. G. (1950). The Urban Revolution. The Town Planning Review, Vol. 21, No. 1, Liverpool University Press Published. 3-17.
 • Deveci, A. (2011). “Kentlerin Kökeni ve Tarihi.” Kent Sosyolojisi. (Der.) Fatime Güneş, Eskişehir: Açıköğretim Fakültesi Yayınları. 26-49.
 • Erkan. R. (2002). Kentleşme ve Sosyal Değişme. Ankara: Bilimadamı Yayınları.
 • Ertürk, H. ve Sam, N. (2009). Kent Ekonomisi. Bursa: Ekin Yayınevi.
 • Görkemli. H. N. (2011). Üniversiteler ve Kent Ekonomisi -Selçuk Üniversitesi Örneği. Konya: Çizgi Kitabevi.
 • Güçlü, S. Ö. (2002). Kentlileşme ve Göç Sürecinde Antalya’da Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Gültekin. N. vd. (2008). Üniversitelerin Kuruldukları Kent’e Katkıları. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 24: 264-269.
 • Huot, J. L. (2000). İlk Aşamalar, Kentlerin Doğuşu. Çev., Ali Bektaş Girgin, Ankara: İmge Kitabevi.
 • Işık. Ş. (2008). Türkiye’de Üniversitelerin Kentleşme Üzerine Etkileri. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10 (3): 159-181.
 • Kartal. S.K. (1978). Kentleşme ve İnsan. Ankara: Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayınları.
 • Katoğlu, M. (1997). “Cumhuriyet Türkiye’sinde Eğitim, Kültür ve Sanat.” Çağdaş Türkiye 1908-1980, Türkiye Tarihi 4. (Der.) Sina Akşin, İstanbul: Cem Yayınevi. 39150
 • Keleş, R. (1998). Kentbilim Terimleri Sözlüğü. Ankara: İmge Kitabevi.
 • Keleş, R. (2008). Kentleşme Politikası. Ankara: İmge Kitabevi.
 • Kıray, M.B. (1982). “Toplumsal Değişme ve Kentleşme.” Kentsel Bütünleşme. (Der.) Türköz Erder, Ankara: Türkiye Gelişme Araştırmaları Vakfı Yayını. 57-66.
 • Kıray, M.B. (2007). Kentleşme Yazıları. İstanbul: Bağlam Yayınevi.
 • Korkut, G. (2011). Üniversite Yerleşkelerinin Kentsel Mekan Kurgularının Biçimlenmesinde Kentin Etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Öztürk. S. vd. (2011). Anadolu’da Kurulan Üniversitelerin İllerin Sosyo-Ekonomik Yapılarına Katkıları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (16): 145-158.
 • Sargın. S. (2006). Şehirleşme-Üniversiteler, Üniversitelerin Şehirleşmeye Etkileri (Isparta Örneği). Isparta: Fakülte Kitabevi.
 • Sezal. İ. (1992). Şehirleşme. İstanbul: Ağaç Yayıncılık.
 • Tekeli, İ. (2011). Kent Toprakları Sorunu, Kentsel Arsa, Altyapı ve Kentsel Hizmetler. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları. 17-43.
 • Thorns. D. C. (2004). Kentlerin Dönüşümü Kent Teorisi ve Kentsel Yaşam. Çev., Esra Nal-Hasan Nal, İstanbul: Soyak Yayınları.
 • Adıyaman Üniversitesi (2012a). 2012 Yılı Performans Programı. www.adiyaman.edu.tr. Adıyaman Üniversitesi. (2012b). 2011 Yılı İdare Faaliyet Raporu. www.adiyaman.edu.tr. Adıyaman Üniversitesi (2013). 2013 Yılı Performans Programı. www.adiyaman.edu.tr.
 • Akademi (2013). Adıyaman Üniversitesi Bilim Kültür Dergisi. Yıl: 2, Sayı: 4, Şubat 2013.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Gazanfer KAYA

Bibtex @ { adyusbd16297, journal = {Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-9196}, eissn = {1308-7363}, address = {Adıyaman University}, year = {2014}, volume = {2014}, pages = {231 - 260}, doi = {10.14520/adyusbd.675}, title = {ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ’NİN KENTSEL MEKÂN VE SOSYAL ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ (ALTINŞEHİR MAHALLESİ’NDEKİ HANELER VE İŞLETMELER ÜZERİNE BİR İNCELEME)}, key = {cite}, author = {KAYA, Gazanfer} }
APA KAYA, G . (2014). ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ’NİN KENTSEL MEKÂN VE SOSYAL ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ (ALTINŞEHİR MAHALLESİ’NDEKİ HANELER VE İŞLETMELER ÜZERİNE BİR İNCELEME). Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2014 (16), 231-260. DOI: 10.14520/adyusbd.675
MLA KAYA, G . "ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ’NİN KENTSEL MEKÂN VE SOSYAL ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ (ALTINŞEHİR MAHALLESİ’NDEKİ HANELER VE İŞLETMELER ÜZERİNE BİR İNCELEME)". Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2014 (2014): 231-260 <http://dergipark.org.tr/adyusbd/issue/1387/16297>
Chicago KAYA, G . "ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ’NİN KENTSEL MEKÂN VE SOSYAL ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ (ALTINŞEHİR MAHALLESİ’NDEKİ HANELER VE İŞLETMELER ÜZERİNE BİR İNCELEME)". Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2014 (2014): 231-260
RIS TY - JOUR T1 - ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ’NİN KENTSEL MEKÂN VE SOSYAL ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ (ALTINŞEHİR MAHALLESİ’NDEKİ HANELER VE İŞLETMELER ÜZERİNE BİR İNCELEME) AU - Gazanfer KAYA Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.14520/adyusbd.675 DO - 10.14520/adyusbd.675 T2 - Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 231 EP - 260 VL - 2014 IS - 16 SN - 1308-9196-1308-7363 M3 - doi: 10.14520/adyusbd.675 UR - https://doi.org/10.14520/adyusbd.675 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Adiyaman University Journal of Social Sciences ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ’NİN KENTSEL MEKÂN VE SOSYAL ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ (ALTINŞEHİR MAHALLESİ’NDEKİ HANELER VE İŞLETMELER ÜZERİNE BİR İNCELEME) %A Gazanfer KAYA %T ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ’NİN KENTSEL MEKÂN VE SOSYAL ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ (ALTINŞEHİR MAHALLESİ’NDEKİ HANELER VE İŞLETMELER ÜZERİNE BİR İNCELEME) %D 2014 %J Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-9196-1308-7363 %V 2014 %N 16 %R doi: 10.14520/adyusbd.675 %U 10.14520/adyusbd.675
ISNAD KAYA, Gazanfer . "ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ’NİN KENTSEL MEKÂN VE SOSYAL ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ (ALTINŞEHİR MAHALLESİ’NDEKİ HANELER VE İŞLETMELER ÜZERİNE BİR İNCELEME)". Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2014 / 16 (July 2014): 231-260. https://doi.org/10.14520/adyusbd.675